четвъртък, 18 януари 2018  RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  659 прочитания

  Икономически растеж от 4% тази година очаква Министерство на финансите

  Прогнозират по-бързо изчерпване на потенциала за нарастване на заетите
  06 октомври 2017, 09:47 a+ a- a

  Реалният растеж на БВП през първата половина на 2017 възлезе на 3.7%, а за цялата 2017 се очаква да достигне 4%, движен от вътрешното търсене и най-вече от частното потребление (4.3%). Това се посочва в Есенната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите.

  В периода 2018–2020 вътрешното търсене ще продължава да бъде водещ фактор за нарастването на икономическата активност в страната, като се очаква реалният растеж да остане на ниво от 3.9% и през трите години. Тенденцията на изпреварващо нарастване на вноса над износа на стоки ще се запази до края на прогнозния хоризонт, което ще доведе до плавно нарастване на търговския дефицит до 3% от БВП през 2020.

  Оценките за динамиката заетостта през 2017 и 2018 са също завишени спрямо предходната прогноза, но през следващите две години техният растеж ще се забави поради по-бързото изчерпване на потенциала за нарастване на заетите и влиянието на демографското развитие в средносрочен план.

  Положителните очаквания за инфлацията се запазват в резултат от допусканията за повишение на международните цени на петрола и неенергийните суровини, и нарастване на вътрешното търсене.

  Кредитирането за частния сектор ще продължи да се ускорява и ще достигне 6.7% в края на прогнозния период, отчитайки предвижданията за повишаване на икономическата активност в т.ч. потреблението на домакинствата и ускореният растеж на инвестициите.

  Основните рискове пред реализиране на прогнозата, са свързани с развитието на външната среда, динамиката на международните цени, както и неблагоприятните демографски тенденции в страната, както и евентуално по-добро от очакваното усвояване на европейските средства.

  Нагоре
  Отпечатай
  Коментари ()
   

  преди 12 минути
  преди 3 часа
  По-малко от една трета от българите пазаруват онлайн
  Държим едно от последните места в ЕС по този показател
  преди 4 часа
  ЕП иска да забрани употребата на палмово масло в горивата от 2021
  Възобновяемите енергийни източници трябва да представляват 35% от цялостното потребление, решиха евродепутатите
  преди 5 часа
  Гръцките туристи у нас вече над 1 млн. души
  За една година броят им е нараснал с над 8%