сряда, 23 май 2018  RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  15115 прочитания

  Имате проблем с кредит?: Какво се случва при абсолютна невъзможност да изплащаме задълженията си?

  18 февруари 2009, 14:07 a+ a- a

  Въпреки стремежа временното финансово затруднение на кредитополучателите да бъде решено по начин, възможен за кредитора и удобен за тях, понякога то продължава повече от предвиденото. В период, когато обявените свободни позиции са малко, а кандидатстващите за тях - многократно повече, процесът на намиране на работа се усложнява. Изправен пред такъв проблем, кредитополучателят изпада в невъзможност да погасява месечните си вноски за по-дълго време и кредиторите са принудени да следват съответния законов ред.
  Какви мерки и действия предприемат финансовите институции в подобна ситуация, попитахме експерти от банки и кредитни компании в страната.

  Пристъпва се към принудително изпълнение на договора

  Илиян Райчев
  началник-управление „Клонова мрежа”
  Пощенска банка


  В случаите, когато изпълнението на договора от страна на длъжника или неговите поръчители не може да се осъществи, се пристъпва към съответните правни действия и до принудително изпълнение на договора съгласно предвидените от закона условия и ред.
  Използвам случая да посъветвам клиентите, когато имат затруднения при погасяването на задълженията си, да се свържат незабавно с представители на банката, за да обсъдят с тях възможностите за предоговаряне, преди да изпаднат в просрочие.

  При ипотечните кредити имотът се изнася за публична продан и се реализира

  Милка Тодорова
  директор „Банкиране на дребно”
  ПИБ


  Ако се получи така, че кредитополучателят въобще не може да погасява вноските си, има законов ред, който се спазва. При ипотечните кредити имотът се изнася за публична продан и се реализира. Ако продажната цена надвишава дълга по кредита, разликата се връща на собственика. Ако имотът не може да се продаде, банката може да го придобие срещу дълга. Това са законовите възможности, но невинаги процедурата стига до тях. При потребителските кредити редът е същият, но при различно обезпечение. Обикновено има движимо или недвижимо имущество, поръчителство, бъдещи вземания, други парични средства. Възможен вариант са и поръчителите, ако има такива. Те отговарят солидарно и банката се обръща към тях, когато е ясно, че основният кредитополучател не може да върне задълженията си. С тях се постига споразумение за изплащане на кредита по определена схема. Това е и смисълът на поръчителството.

  Последната стъпка е съдебно производство

  Димитър Иванов
  мениджър „Кредитни продукти”
  Societe Generale Експресбанк


  След като са изчерпани абсолютно всички възможности за нормално изплащане на потребителски или ипотечен кредит, се прибягва до съдебно производство и след решението на съответните органи кредитът се предава на съдия-изпълнител, който започва принудително изпълнение срещу активите и имуществото на кредитоискателя. Хубаво е клиентите да знаят, че в една такава ситуация при ипотечен кредит банката получава от продажбата на конкретния имот сума, която покрива остатъка от дължимия кредит и натрупаните лихви. Остатъкът от сумата след покриване на съответните разходи остава за клиента.

  Банката отправя писмена молба за доброволно плащане

  Галя Маринова
  ръководител-отдел „Продукти”
  Сибанк


  При невъзможност от страна на кредитополучателя да изплаща ползвания от него ипотечен кредит банката пристъпва към съдебно производство. Преди да заведе съдебен иск, тя отправя писмена молба за осъществяване на доброволно плащане, в която се определя срокът на валидността й. При неплащане в определените срокове банката се обръща към съда, за да удовлетвори вземането си. Наказателното производство може да бъде спряно, ако длъжникът заплати 30% от вземанията по предявените срещу него изпълнителни листове и писмено приеме да внася на съдебен изпълнител всеки месец по 10% от тях. Ако условието не бъде изпълнено, ипотекираният в полза на банката имот се продава на публичен търг.
  Ако кредитополучателят изобщо не може да погасява потребителския си кредит, банката отправя официална покана за плащане на дължимата сума, в която е посочен срок, до който това плащане следва да се осъществи. След изтичането на този срок банката предприема мерки, свързани с принудителното изпълнение на задължението, като завежда иск срещу размера на главницата и лихвените по заема. Ако клиентът не успее да намери средства за изплащане на дължимите суми, той отговаря с имуществото си срещу размера на дължимите към банката суми.

  Крайната мярка е продажба на имуществото

  Петър Петров
  директор „Управление на риска”
  TBI Credit


  Тъй като всеки кредитор работи с привлечени средства независимо от конкретния начин на финансиране, не е въпрос на негова преценка дали трябва или не да събира своите вземания. Това просто е негово задължение и той следва да използва всички законови средства за събиране на предоставените кредити. Последната мярка, която се използва при изчерпване на всички разумни възможности за погасяване на просрочените кредити, е удовлетворяване на вземанията чрез продажба на имуществото на длъжника по съдебен ред.

  При невъзможност да се погасява кредитът банката ще се обърне към поръчителя

  Рени Пейчева
  ръководител-отдел „Банкиране на дребно”
  ПроКредит Банк


  Ако кредитополучателят е в невъзможност да погасява кредита си, банката ще се обърне към поръчителя за последващо заплащане на задължението. Поръчителят от своя страна може да договори с банката схема за изплащане на кредита, която да e удобна и за двете страни. Впоследствие поръчителят може да се обърне към кредитополучателя с иск да му бъде възстановена сумата, която той е погасил по неговия кредит.
  Именно поради този вид взаимоотношения препоръчваме на клиенти, които се ангажират да станат поръчители по кредит, да бъдат изключително предпазливи на кого поръчителстват: какво е финансовото и служебното състояние на кредитоискателя, какви текущи задължения има към банки и небанкови институции.
  При липсата на поръчители или когато те също не могат да погасяват вноските по кредита, се преминава към административни мерки, свързани със законовия ред.

  Търсим личен контакт с клиента, което включва посещение на място

  Васил Чалашканов
  изпълнителен директор
  БНП „Париба”

  Клиентите на БНП "Париба - Лични финанси", които имат няколко забавени вноски, търсим по телефона и им напомняме, че имат пропуснати вноски. Опитваме се да разберем каква е причината за забавянето на плащанията и кога клиентът ще поднови плащането на вноските. Много често клиентите просто са забравили или имат временно затруднение, като после наваксват пропуснатите вноски. Ако клиентът е в голямо просрочие, търсим личен контакт с него, което включва посещение на място. Отново се опитваме да изясним каква е причината за забавянето. Следваща и последна стъпка е да се обърнем към съда и да водим изпълнителни дела с клиентите, които са с голямо просрочие на вноски. Много рядко се стига до тази последна стъпка. Като цяло клиентите са коректни и въпреки забавянето се стараят да изплатят задължението си, защото знаят, че на по-късен етап трудно ще получат ново финансиране.

  Проявяваме толерантност за период от няколко месеца

  Теодор Маринов
  изпълнителен директор
  Interlease


  В зависимост от размера на самоучастието при сключване на договора, както и каква част от актива е изплатена и вида на актива, Interlease проявява толерантност за период от няколко месеца, в който клиентът е затруднен. След като се изчерпят всички възможности, се пристъпва към изземване на актива, за да може да се реализира вторично. В същото време търсим по съдебен ред просрочените вноски и неустойките за прекратяване на договора.
  Нагоре
  Отпечатай
   

  преди 1 час
  ЕК: България не е готова за еврозоната
  Страната ни понастоящем отговаря на три от четирите икономически критерия, необходими за приемането на еврото
  преди 2 часа
  Над 3 000 са вече домейните на кирилица
  Домейнът на кирилица .ею навършва две години
  преди 3 часа
  преди 3 часа
  Вход свободен в общинските музеи и Столичния зоопарк на 24 май
  Вижте кои обекти ще могат да се посетят безплатно в празничния ден