четвъртък, 18 януари 2018  RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  3052 прочитания

  Здраве в бъдеще време

  Кога е-здравеопазването ще стане реалност и как ще изглежда болницата на бъдещето - Лоренцо Пенго, директор сектор „Здравеопазване“ в Microsoft CEE, пред Economy.bg
  06 юни 2017, 16:34 a+ a- a

   
  Какво представлява е-здравеопазването?
  Електронното здравеопазване се отнася до инструменти и услуги, използващи информационни и комуникационни технологии (ИКТ), които могат да подобрят профилактиката, диагнозите, леченията, надзора и управлението.
  То може да бъде от полза за всички чрез подобряване на достъпа до лечение и качеството на обслужването и чрез повишаване на ефективността на здравния сектор. То включва обмен на информация и данни между пациентите и доставчиците на здравни услуги, болниците, специалистите и мрежите за здравна информация; електронни здравни досиета; телемедицински услуги; преносими уреди за наблюдение на състоянието на пациентите, софтуер за определяне на работния график на операционните зали, роботизирана хирургия и теоретични изследвания на тема „виртуален физиологичен човек“.
  Потенциал на е-здравеопазването
  Разходите за здравеопазване в ЕС постоянно нарастват. Според прогнози на ЕК те могат да достигнат 8.5% от БВП през 2060 поради застаряването на населението и други социално-икономически фактори. Необходими са задълбочени структурни реформи, за да се гарантира устойчивостта на здравните системи и същевременно да се осигури достъп до услугите на всички граждани. Едно от решенията е електронното здравеопазване, което има голям потенциал за растеж и възможности за иновации, особено чрез ефективен обмен на здравни данни. Редица анализи сочат, че електронното здравеопазване има голям пазарен потенциал. Световният пазар на телемедицината нарасна до11.6 млрд. долара през 2011 и вероятно ще стигне до 27.3 млрд. долара през 2016, което съответства на годишен растеж от 18.6%. Пазарът на продукти и услуги, които се основават на цифровите технологии (мобилни приложения и уреди) също расте бързо.

  Предизвикателства пред е-здравеопазването

  Въпреки възможностите и големите ползи широкото навлизане на електронното здравеопазване е изправено пред големи препятствия:
  · липса на осведоменост за решения на електронното здравеопазване и липса на доверие в тях от страна на пациенти, граждани и здравни работници;
  · липса на оперативна съвместимост между решения на електронното здравеопазване;
  · липса на правна яснота по отношение на мобилни приложения за здравеопазването и доброто физическо състояние и липса на прозрачност при използването на данни, събрани от такива приложения;
  · неподходящи или фрагментирани правни рамки, включително липса на схеми за възстановяване на разходите за електронни здравни услуги;
  · високи начални разходи за създаването на електронни системи за здравното обслужване;
  · регионални различия в достъпа до ИКТ услуги, ограничен достъп в необлагодетелствани райони.

  До 10 години електронното здравеопазване може да стане реалност. Това е прогнозата на Лоренцо Пенго, директор сектор „Здравеопазване“ в Microsoft Централна и Източна Европа. Той беше в София за участие във форума „Електронно управление, електронни обществени поръчки, електронно здравеопазване”, организиран от Американската търговска камара в България (AmCham) и Търговската служба при посолството на САЩ у нас.
  Economy.bg разговаря с Лоренцо Пенго за потенциала и предизвикателствата пред е-здравеопазването.

  e-здравеопазване: възможности и предизвикателства

  Лоренцо, какво точно представлява електронното здравеопазване? Кога мислите, че то може да стане реалност?
  Има много погрешни схващания относно e-здравеопазването. В основата му е използването на дигитални технологии. Това са технологии, които помагат да се проследи работата с пациентите, така че тази информация да може да бъде използвана отново при следващо посещение в болница или пък да бъде използвана от правителството, за да разбере къде има нужда от подобрение.
  Здравеопазването изостава с поне 15 години от индустрията по отношение на използването на технологиите. Сега имаме прекрасната възможност да автоматизираме процесите за постигане на по-добро здравеопазване. Това е много важно и заради разходите за здравеопазването. Те са 8% от БВП. В САЩ те възлизат на 20% от БВП. Това няма как да продължи така. Трябва да се намери нов начин за предоставяне на здравни услуги. Това е предизвикателство, за чието адресиране могат да помогнат информационните технологии.

  Кои са основните предизвикателства пред е-здравеопазването?
  Най-напред всичко трябва да се дигитализира. Трябва да оставим в миналото хартията и да минем на компютри. Тази информация трябва да е достъпна за работа. Наричам това безхартийно здравеопазване. Всички дейности трябва да се автоматизират.
  Друго предизвикателство е, че моделите на работа се променят и от здравни системи, базирани на централизирани болници, се върви към по-голямо разделение, с малки клиники. Или модел на работа, при който може да ти бъде назначено лечение, без да се налага да напускаш дома си. Предизвикателство е управлението на тези комплексни процеси. Защото хората ще се свързват чрез мобилните си телефони, но те трябва да бъдат идентифицирани. А оттук възниква и предизвикателство, свързано с гарантиране на сигурността. Предизвикателство са и инвестициите, които трябва да бъдат направени.

  Електронно здраве и сигурност

  Как може да бъде гарантирана сигурността на данните на пациентите?
  Има два аспекта: единият е неприкосновеност и защита на данните на пациентите, а другият е сигурност. Защо казвам това? Защото има престъпници, които заразяват с вируси компютрите на болниците, обикновено през имейл. Лекарят получава имейл с фалшив доклад. Той отваря документа и го принтира, за да го прочете по-късно. По този начин обаче в системата влиза вирус, който обикаля, събира информация от документите, блокира системата и криптира документите. След това престъпниците искат пари от болницата, за да отблокират системата. Те плащат, като използват биткойни. Затова трябва да имате система, която да гарантира сигурността и неприкосновеността на данните и която да може да покрива всички домейни – от мобилните устройства, които са входните нива, използвани за идентификация на хората, до дейта центровете. Трябва да се прилагат стриктни правила в отговор на изискванията за съвместимост. Едно от тях е регулацията на ЕС за Обща защита на данните – GDPR. Тя указва как данните трябва да се защитават. Системите в здравеопазването трябва да регистрират всеки достъп до данните – кой е чел и кой е модифицирал данните, така че да има контрол.

  е-здравеопазване: тенденции

  Кои са основните тенденции при е-здравеопазването?
  Основните тенденции са свързани с телемедицината. Тя дава възможност да се следи състоянието на пациентите, за да се предотвратят хронични заболявания. Превенцията е много важна, защото освен че спасява човешки живот, тя допринася и за ограничаване на разходите.
  В момента по-голямата част от разходите са за лекуване на болести. В страни като Нидерландия, която е сред страните с най-добра здравна система в Европа и не само, 2/3 от разходите са за превенция и само 1/3 - за лечение. Така че превенцията е много важна.
  Телемедицината е приоритет №1 навсякъде. Другите тенденции са използването на нови технологии като напр. умни гривни. Познавам стартъп, който разработи стетоскоп с Интернет. Така, когато детето ви хване настинка, стетоскопът, свързан с мобилно устройство, автоматично може да изпраща данни към лекаря, който веднага може да види какво става. Той може да ви се обади и да ви каже какво да давате на детето в случай, че не е нещо сериозно, или пък да ви каже да заведете детето в кабинета му за допълнителен преглед. Има и други, като напр. „умен“ часовник за хора, които имат психични проблеми, като шизофрения, биполярно разстройство и т.н. Той следи различни жизнени показатели, записва данни за съня и др. Това устройство може да предвиди приближаващи шизофренични пристъпи. А когато можеш да го предвидиш, ти можеш да го излекуваш.

  Как ще изглежда болницата на бъдещето?

  Споменахте част от предизвикателства пред е-здравеопазването. Как Microsoft може да помогне за адресирането им?
  Microsoft е глобална организация с водещи технологии в различни области – от мобилната сфера през „облака“ до Big Data центрове. Ние прилагаме тези технологии по света. В компанията има около 800 души по цял свят с фокус върху здравеопазването. Имаме опит навсякъде – от Намибия в Африка до Китай, САЩ и нашия регион. И ние споделяме най-добрия опит и най-успешните решения с болниците.

  Как ще изглежда според Вас болницата на бъдещето?
  Болницата на бъдещето ще бъде експертен център за активно лечение. В момента болниците са основният източник на разходи, защото средният разход за болнично легло в Европа и Италия конкретно е 200 хил. евро на година. Ако вземете общите разходи на една болница и ги разделите на броя на леглата, ще видите, че сумата е 200 хил. евро.
  За да се намалят разходите, трябва да се ограничи престоят в болниците. Фокусът трябва да е върху превенцията, върху лечението преди и след престоя в болница.
  Така че болницата на бъдещето ще е експертен център, където хората остават 3 дни максимум.

  Как Microsoft вижда влиянието на изкуствения интелект върху здравеопазването?
  Изкуственият интелект е модерен израз. Ние наричаме това експертни системи в индустрията. Тези експертни системи са компютри, обикновено в „облака“, които притежават голяма гъвкавост по отношение на изчислителна мощ и управление на данни. Тези експертни системи са способни да управляват данни чрез алгоритми или процедури, разработени от лекари. Те анализират данните и идентифицират възможни заболявания, така че те да могат да бъдат предотвратени.
  В бъдеще с помощта на информационните технологии лекари и експерти в биотехнологиите ще създават ново поколение приложения за предотвратяване на заболявания.

  е-здравеопазване: бъдеще

  Кога очаквате е-здравеопазването наистина да стане реалност?
  Мисля, че ще отнеме повече от 5 години. Защото има много заинтересовани страни – Националният осигурителен фонд, Министерство на здравеопазването, болниците, застрахователите. Така че това е комбинация от различни страни. И е трудно да се изгради веднага система, която покрива и синхронизира всичко. Как да се подходи? Трябва да започнем отдолу нагоре, да се идентифицират някои болници например, които да станат референтни за други болници, така че натрупаният опит от конкретен регион или страна да се разпространи към други. Това ще отнеме време. Може би 10 години.

  Нагоре
  Отпечатай
   

  преди 13 часа
  Работодателят може да заплаща 60% от брутната заплата
  Спорната разпоредба от Кодекса на труда остава в сила
  преди 14 часа
  Меркел пристига в София в събота
  Ще обсъди с Борисов приоритетите на Българското председателство
  преди 14 часа
  Без допълнителни такси при теглене от банкомат в друга държава от ЕС
  Банките ще покриват всички разходи на потребителите при кражба на средства в случай на клонирана карта или хакната сметка
  преди 14 часа
  Испанските туристи у нас с ръст от близо 40% за година
  Те се интересуват най-вече от адвенчър и исторически турове