четвъртък, 19 април 2018  RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения

  Условия за ползване

  Economy.bg създава уникално редакционно съдържание - видео интервюта, статии, анализи, статистики и проучвания, разработени в сътрудничество с мениджъри от български и чужди компании, икономически анализатори и експерти от различни бизнес сектори.

  Съдържанието на Economy.bg (статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали) НЕ може да бъде частично или изцяло препубликувано, дистрибутирано или използвано под друга форма в уебсайт, печатна или електронна медия. Ползване на съдържание или части от него може да стане само след получаване на изрично писмено съгласие.

  Нерегламентираното ползване на съдържание от Economy.bg представлява закононарушение и ще бъде преследвано по граждански, административен и наказателно-правен ред в съответствие с действащото българско законодателство.
  ECONOMY.bg - издание на jobs.bg
  "Райко Алексиев" № 26
  1113 София, България
  Телефон:+359 2 439 22 13
  Fax: +359 2 439 22 23
  Email: news@jobs.bg