четвъртък, 30 май 2024   RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  9688 прочитания

  Дългосрочните кредити са по-подходящи за бизнеса

  Мария Цукровска, Директор "Кредитиране" в "Кредитекс" и председател на съвета на директорите на "ХипоКредит" АД
  13 юни 2008, 08:55 a+ a- a

  Небанковата финансова институция "Кредитекс" започна дейност в края на 2004 г. с отварянето на офиси в София, Пловдив, Варна и Бургас. Компанията и нейното дъщерно дружество "ХипоКредит" АД са специализирани за предоставяне на дългосрочни, обезпечени с ипотека върху всякакви недвижими имоти, заеми за малкия и среден бизнес. Част са от групата на регистрираното в Холандия "Ти Би Ай Файненшъл сървисиз" (TBI Financial Services B.V.) – с консолидирани активи на финансовите пазари в Русия, Украйна, Румъния и България надхвърлящи 1,9 милиарда евро към края на първото тримесечие на 2008 г. В България групата има участия в ЗПАД "Булстрад" (застраховане), ПОК "Доверие" (пенсионно осигуряване), "Ти Би Ай Кредит" (потребителско кредитиране) "Ти Би Ай Лизинг", "Ти Би Ай Асет мениджмънт" (управление на фондове), "ХипоКредит" и др. Мария Цукровска е в екипа от самото основаване на компанията. Ръководи най-големия офис на "Кредитекс" и отговаря за управлението и организацията на кредитния процес. Преди това е работила като "икономически съветник" на испанско-българска фирма, банков експерт кредитиране, както и специалист инвестиции до мениджър ипотечно кредитиране в Българо-американската кредитна банка. Завършила е специалност "Финанси и кредит" в УНСС. В ежедневието й на мениджър и преговарящ с "трудни" клиенти често й се случва да се допитват до нея не само на професионални теми, но и по най-различни въпроси: като се започне от "дали сега е точният момент да купувам долари или още да изчакам", мине се през "да инвестирам ли в земеделски земи самостоятелно или пък чрез онези специализирани инвестиционни дружества" и се стигне до "в кое училище да запиша детето си". Точно тези моменти й дават увереност, че е направила правилния професионален избор.

  Как се развива "Кредитекс" от създаването си до сега?
  След първите отпуснати кредити преди 4 години развитието на дружеството е прогресивно – в крак с цялата финансова система през същия период. Консолидираната печалба на двете дружества за 2007-ма година е 2,7 млн. лева.

  Какви са тенденциите в развитието на небанковите кредитни институции у нас?
  Окрупняването в банковия сектор освободи ниша за институции с по-гъвкав подход към разнообразните и нетипични нужди от финансиране на малкия и среден бизнес (МСБ). Нарастването на дела на небанковите дружества увеличи възможностите на потребителите да избират между повече, по-разнообразни и по-удобни форми на финансиране. Все повече "замразени" в имоти средства на българските фирми са се "освободили" чрез дългосрочни ипотечни кредити и са се върнали обратно в бизнеса за неговото разрастване, технологично обновление и подобряване на конкурентоспособността му. Повече институции започнаха да предлагат кредити за бизнеса с по-дълъг срок на погасяване. В "Кредитекс" се предлагат бизнес ипотечни кредити със срок до 25 години. За сравнение в момента у нас средният погасителен срок при бизнес кредитите е около 7 години. Дългосрочните кредити са по-подходящи за бизнеса от гл. т. на това, че се постига оптимизация на месечни плащания, освобождаване на ресурс, необходим за оборотен капитал и облекчаване на разходите на предприемача, в който и сектор на икономиката да оперира. Много важна тенденция е нарастването на посредничеството от професионални кредитни консултанти при тегленето на бизнес кредити. "Кредитекс" започна да изгражда мрежа от кредитни консултанти в по-големите градове още с основаването си. Аз подбирам и обучавам кредитните консултанти на "Кредитекс" и мога да кажа, че успешните консултанти са специалисти в една или друга сфера на икономиката – собственици на счетоводни къщи, финансови анализатори на свободна практика или бивши банкови служители, напуснали покрай преструктурирането на банките. За над 90% от тях тази дейност в началото е допълнителна, но след това постепенно става постоянно и добре платено занимание. Според неформалното проучване на "Кредитекс" от 2007 г. в 21 града у нас 86% от активните му консултанти са с висше образование и опит във финансовата сфера. Професията не е за всеки – необходими са опит, познания, предприемчивост, контакти. От обучените над 250 човека от "Кредитекс" само около една пета са активни.

  В момента "Кредитекс" провежда инициатива "От какво се учи българският предприемач". С каква цел я организирате и какви резултати очаквате?
  В практиката си непрекъснато виждаме как добре обмисленото и навременно финансиране помага на един предприемач да расте. Чрез инициативата "От какво се учи българският предприемач?" ние се ориентираме какво друго му помага да движи напред бизнеса си, да развива себе си и своите служители. След като бъдат обобщени резултатите, ще разберем от какво се учат предприемачите у нас – как се информират за новостите в своята сфера на дейност, как изграждат знанията и уменията си като бизнесмени – било то собственици, ръководители или служители. В момента все още се провеждат разговори със собственици МСБ в София, Пловдив, Варна и Бургас, които ползват или възнамеряват да теглят бизнес заем. Въпросите, които им се задават, са инвестират ли в подготовката си, как научават новостите и какво им помага да се развиват – книги, медии, разговори с приятели, посещение в чужбина и пренасяне на опит, метода на пробите и грешките, нещо друго или от всичко по-малко. Търсим отговор на въпросите четат ли българските предприемачи, колко време отделят за четене и на какво – книги за бизнеса, закони, учебници, специализирани периодични издания; има ли книги, които са били важни в изграждането им, и кои са те. Инициативата ще приключи с обобщение на предпочитаните начини за научаване и подготовка, които реално се случват в живота, и помагат на българския предприемач да се развива. До момента не е правено нищо подобно в България, а предприемачите у нас са доста. По данни на НСИ за последното тримесечие на 2007 г. те са 417 хил. от общо 3,3 млн. заети. Над 70% от всички работещи са в частния сектор. Данните на Агенцията по вписванията пък показват, че средно по 110 хил. нови фирми се регистрират годишно у нас.

  Развитието на небанковия сегмент в кредитирането налага ли усъвършенстване на нормативната база?
  От няколко години активно се прокарва тезата, че финансовият сектор на България е най-конкурентната сфера в икономиката ни. Развитието на този сектор естествено води и до изграждането на стандарти, равностойни с тези на европейските и световните финансови институции.

  Какви са възможностите за разраствания и окрупнявания на пазара?
  Пазарът на небанковото финансиране в България се развива бързо, но това е един съвсем ранен стадий на сектора, в сравнение със страните от Западна Европа, например. Като се има предвид и непрекъснато развиващата се икономика, можем да кажем, че сме твърде далеч от етапа на окрупняване. Когато този момент дойде, ще продължим разговора.

  Кои са конкурентните предимства на този модел на кредитиране?

  Едно от основните предимства пред другите кредитори е, че при нас не работят "чиновници", а бизнес анализатори. Ние правим индивидуален анализ на всеки кандидат според неговите особености и реалните нужди на бизнеса му. Често решаваме трудни казуси и намираме най-подходящото за клиента решение. На фирмите не им се налага да "се нагаждат" към предварително дефинирани "кредитни продукти" или "програми". Също така, при кандидатстването за финансиране не е необходимо да бъде представян бизнес план, а само информация за бизнеса и развитието на фирмата.  Милена Ботева, Риск-мениджър в "Кредитекс" и член на съвета на директорите в "ХипоКредит" АД

  Милена Ботева се присъединява към екипа на "Кредитекс" преди две години и половина. Понастоящем е директор "Риск" в "Кредитекс" ООД и член на съвета на директорите на "ХипоКредит" АД. Тя има стаж в групата на Ти Би Ай над 5 години, като преди това е директор "Кредитни анализи" в "Ти Би Ай Лизинг" ЕАД. Професионалният й опит започва в "Елана" по Програма за преструктуриране и финансови консултантски услуги по програма ФАР, последвана от длъжността главен експерт в "Хеброс лизинг" АД. Завършила е "Финанси" в УНСС, магистър.
  Има ли области в ипотечното кредитиране, които избягвате да финансирате и считате за рискови?
  Всички кредити на "Кредитекс" се отпускат срещу ипотека на недвижим имот. Имотите могат да бъдат от всякакъв тип – жилища, магазини, офиси, заведения, складово-индустриални имоти, парцели и т.н. в почти всички по-големи градове на България. "Кредитекс" не отпуска заеми срещу ценни предмети или друг вид обезпечения, различни от недвижимите имоти. Най-важната функция на обезпечението е да мотивира кредитополучателя да обслужва редовно задълженията си. Анализи, които се базират на дългогодишната световна практика в кредитирането, доказват, че най-голяма мотивация у кредитополучателя създава ипотеката на имот. Затова и до реализиране на обезпечението се стига рядко – обикновено кредитите се погасяват безпроблемно. Ипотеката не променя правото на собственост – клиентите могат да ползват и да се разпореждат свободно с имота си - да го ремонтират, отдават под наем или да го продават. За последното е нужно да се потърси съдействието на кредитора, чрез когото купувачите на имота ще се уверят, че ипотеката ще бъде вдигната след изплащането на дълга към нея с част от парите от продажбата. Крайната цел на един кредитор не е да взема пари след продажба на имот. Кредиторите не са агенции за недвижими имоти. Крайната цел на един кредитор, е, ако евентуално клиент изпадне в криза, да му помогне да излезе от кризата и заедно да преструктурират кредита, така че той да може да продължи да бъде обслужван.

  Какъв е ръстът на заемите от небанкови финансови институции?

  Ръстът като цяло в кредитирането продължава, макар и с по-слаби темпове в сравнение с миналата година. Въпреки тревожните събития, които се разразиха в американския ипотечен сектор, и сериозните последици от тях за кредитните пазари на повечето развити икономики, ситуацията в България е коренно различна. Нашият пазар е на съвсем ранен стадий от развитието си и, при наличието на постоянно растяща икономика, засега няма никакви поводи за притеснение. Признак за все по-голямата зрялост на финансовата ни система е фактът, че в рамките на тази кредитна експанзия през последните години значително нараства и делът на кредитите, отпуснати от небанкови финансови институции, макар че е трудно да се посочи конкретна цифра, която да се отнася като цяло за небанковите финансови институции.
  Нагоре
  Отпечатай
   
  * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

  преди 12 часа
  Висшият мениджмънт в компаниите не е подгодтвен за изкуствения интелект
  Проучване на Adecco Group изследва промените в пазара на труда от гледна точка на топ мениджмънта в компаниите
  преди 14 часа
  SeedBlink пусна цялостна платформа за управление на собствен капитал и инвестиции
  Тя предоставя единен достъп до всички традиционни и нововъведени продукти за управление на собствен капитал и инвестиции
  преди 14 часа
  Fitch потвърди рейтинга на УниКредит Булбанк на 'BBB'
  Перспективата пред банката е стабилна
  преди 15 часа
  5% ръст на пътуванията на българи в чужбина през април
  С над 20% се увеличават пътуванията с цел почивка и екскурзия, показват данните на НСИ
  преди 18 часа
  ЕС одобри закон, който ще засегне вноса на газ
  Той въвежда лимити върху емисиите метан
  преди 20 часа
  xAI е оценена на $24 млрд.
  Компанията на Мъск за изкуствен интелект набра $6 млрд. в нов кръг финансиране