събота, 04 юли 2020   RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  2951 прочитания

  Как блокчейн ще улесни живота ни и кой носи отговорност за дейността на изкуствения интелект?

  Адвокат Сибина Ефтенова разказа пред Economy.bg повече за първите регулации в сферата на AI, защо блокчейн е полезен и що е то електронно правосъдие
  10 декември 2019, 10:39 a+ a- a

  Сибина Ефтенова ръководи екип от млади специалисти, работещи в сферата на корпоративното право, търговските сделки, трудовото право и трудовата миграция, защитата на лични данни, регулациите в сферата на строителството, околната среда и др. Има дългогодишен опит в комплексното правно обслужване на бизнес клиенти и инвестиционни проекти. Завършила е Софийски университет „Св. Климент Охридски”, София, магистър по специалност „Право”, специализация „Правораздаване”, 2005. Член е на Софийската адвокатска колегия от 2007 г. Член е на Управителния съвет на Сдружение „Селище зелено училище“ (2007-2013) и на Сдружение „Общност за демократично образование“ (2015-2017). Препоръчан адвокат от Legal 500 EMEA. Владее английски и немски език.

  Последните промени в  Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП) засилват европейското сътрудничество срещу изпирането на пари чрез прилаганата към момента Пета директива, а също и допълненията от Шеста директива, която има срок за въвеждане 3 декември 2020 г. С измененията в закона се регулират и виртуалните валути. Към задължените лица по ЗМИП се прибавят доставчиците на портфейли и т.нар. борси – доставчици на услуги по обмен на виртуални валути срещу традиционни такива. Тези лица ще се вписват в регистър при Националната агенция за приходите, при условия и по ред, определени в наредба на министъра на финансите. Такава наредба предстои да бъде издадена.

  Със Сибина Ефтенова, партньор, ръководител на направление „Търговско право и регулации“ в Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“, разговаряхме за блокчейн технологиите, как те могат да навлязат в живота ни и да го улеснят значително, за необходимостта от регулации на виртуалните валути и за предизвикателствата, свързани с изкуствения интелект и все по-широкото му навлизане в ежедневието ни.

  Разкажете ни малко повече за блокчейн технологията?
  Блокчейн и смарт контракт са технологии, които набират все по-голяма популярност напоследък и покрай виртуалните валути, които на практика са първото приложение на технологиите. Уникалното, което дава блокчейн и което се припознава както от бизнеса, така и от изследователите, е т. нар. споделен регистър - позволява една информация да бъде записана сигурно т.е. на всички компютри, които участват в блока и което в комбинация с технологията на смарт контракт (бел.ред.: умен договор) дава възможност за много различни решения в различни бизнеси. Всъщност какво представлява смарт контракта – представлява един компютърен протокол, който изпълнява условията на договора. Какво означава това? В компютърния протокол се записват условията, както ги записваме на хартия в момента. Съответно се дефинират и събития, при които се случва определено имуществено разместване. Например в договори, в които такова имуществено разместване традиционно се случва с намесата на трето лице, например банка или нотариус. При смарт контрактите това нещо се случва с намесата на технология.

  Какво представлява блокчейн технологията, с какво може да улесни живота ни, защо трябваше да чакаме точно нея за умни договори и кога ще могат те да бъдат приложени у нас?

  Как точно се случва това?
  Например уговаряме се ние с вас за покупката на имот. Съответно уговаряме цената и се разбираме тя да бъде внесена по определена сметка, като в момента, в който в електронния регистър за имотите настъпи промяна, можем да заложим компютърния протокол да направи проверка, съответно да получи информация от електронния регистър, за да удостовери изпълнението на условието и да нареди по вашата сметка да се трансферира въпросната сума. Това по-скоро е пример, който масово може да се използва в бъдещето, тъй като на този етап няма условия за универсална комуникация с въпросния регистър. Имаме подобен пример с платформа в Щатите.

  Защо трябваше да чакаме блокчейн? Нямаше ли други технологии до момента, които да могат да осъществят тази комуникация?
  Блокчейн дава именно това, което споменах в началото – сигурността, че заложените условия няма да бъдат манипулирани, тъй като всяка от страните в блока разполага с идентично копие на информацията, която е заложена в компютърния алгоритъм.

  Смятате ли, че умните договори ще бъдат приложими в България в скоро време?
   Смятам, че с навлизането на Интернет на нещата все по-често ще си говорим и за умни договори, тъй като все повече източници на надеждна информация за случващото се в дигиталната среда ще се появяват, за да могат да бъдат използвани и в механизма на действие на смарт договорите. Двете неща са свързани.

  За виртуалните валути и защо те трябва да бъдат регулирани

  Основната идея на виртуалните валути не е ли точно това да НЕ бъдат регулирани от стандартните регулаторни органи, както не са подвластни на определена централна банка?
  Действително я има идеята за децентрализирано управление при виртуалните валути, както и като цяло в блокчейн е заложена. Нуждата от регулация идва с това, че за съжаление, виртуалните валути се използват за престъпни средства. Съответно регулаторите и разследващите органи имат нужда да могат да идентифицират лицата, които стоят зад тези операции. Така че, за съжаление, както всяко нещо има позитивна и негативна страна на технологията. Надявам се регулацията да не попречи на позитивното развитие и възприемане във все повече сектори.

  Кой държи интелектуалните права върху резултатите от дейността на изкуствения интелект, когато системата генерира автономни решения?
  В случаите, в които има изпълнение на процеси и задачи, които са предварително заложени, тогава отговорът на въпроса е ясен. Собственикът на самата компютърна програма, възложителят на съответната задача, би следвало да притежава интелектуалните права. По различен начин би стоял въпросът, ако говорим за изкуствен интелект, който действа в автономен режим, т.е. без човешка намеса той успява да създаде определена творба, било то музикално произведение или статия. Чухме дори за литературно произведение, създадено от изкуствен интелект, което е стигнало до втори кръг на национален литературен конкурс в Япония.
  При тези примери отговорът не е съвсем ясен. Различни юрисдикции имат различни подходи. Някои напълно отричат съществуването на авторско право върху подобен тип обект. Други го свързват с личността на програмиста или на лицето, предприело необходимите действия, за да се създаде въпросната творба. По различен начин ще стои отговорът, ако резултатът от тази дейност не е произведение, което се защитава с авторско право, а например е масив от данни. В подобни случаи нашият съвет е да се урегулират последиците в договорите, тъй като не винаги приложимото право може да даде ясен отговор.

  Кой държи интелектуалните права върху дейността на изкуствения интелект и кой носи отговорност за действията му?

  Кой носи отговорност за решенията особено ако доведат до неблагоприятни последици?
  Въпросът отново е много интересен, както и отговорът му. В случаите, в които имаме робот с изкуствен интелект, който действа автономно, без човешка намеса, най-естествено идва отговорът, че отговорност носи производителят на съответната машина. Би следвало да носи отговорност, като отговорност за дефектирал продукт. Невинаги този отговор може да бъде безпроблемно даден. Невинаги е възможно в подобна ситуация да се докаже дефектът на продукта или кой точно по веригата, когато говорим за сложен продукт, от много компоненти, е отговорен. Заради това законодателите и регулаторите мислят за различен тип решения, включително за създаването на специален гаранционен фонд за обезщетяване на вреди, причинени от роботи, в който да бъдат задължени да правят вноски както производители, така и собственици и оператори на подобен тип машини, които биха желали да се ползват от ограничена отговорност. Мисли се също за въвеждане на задължително застраховане или за регулиране на отговорност, която е обективна, подобно на отговорността, която и в момента собствениците на вещи или животни носят за вредите, причинени от тяхната собственост. Различни са възможните решения. Интересен ще бъде дебатът. Предстои юрисдикциите да изберат своя път на регулиране.

  У нас такова нещо има ли?
  За момента не ми е известно. Дискусия в тази посока започна през 2017 г. на ниво Европейски съюз. Дори в една резолюция на Европейския парламент се заговори за въвеждане на електронна личност. Идеята предизвика много дискусии и в бизнес средите и в научните среди. Включително редица организации излязоха с писмо, което реагира остро на подобен тип предложение. То не е лишено от своите основания, ако погледнем в по-далечно бъдеще, и съответно идеята бъде много внимателно разгледана и имплементирана под формата на правила.

  Какво означава електронно правосъдие?

  Какво означава електронно правосъдие?
  Правосъдие, което функционира по електронен път. За нас това означава да има възможност за електронно извършване на процесуални действия от подаване на искова молба до постановяване на решение, всички стъпки да бъдат така проектирани, че да е възможно да бъдат извършвани по електронен път достатъчно сигурно. Съответно да има възможност за пълен достъп до електронно съдебно досие, което да е достатъчно добре потребителски ориентирано, да има възможност за електронно призоваване и изпращане на съобщения до постоянни електронни адреси на субектите. Все неща, които не са невъзможни, но изискват доста работа от страна на администрацията.

  Според Вас трябва ли да се разработи специална програма за обучение на изкуствен интелект, за да може той да бъде безпристрастен?
  Като цяло е изключително важна не само безпристрастността, но и всякакви етични норми да бъдат заложени в програмите за обучение. Доколкото знам такива са и инструкциите на регулаторите към дизайнерите на системите. Зачитането на правата на човека е изключително важно, когато мислим и говорим за хуманоидни роботи и изобщо за роботи, които действат автономно.

  Ще отнемат ли роботите работата на хората и ще успеят ли да станат по-добри от създателите си?

  Смятате ли, че роботите ще направят хората ненужна част от работната сила, или ще допринесат за създаването на нови професии за хората?
  По-скоро второто. Ние сме привърженици на оптимистичната прогноза, а именно, че роботите ще ни изместят от тези дейности, които възприемаме като досадни, повтаряеми. Съответно ще освободят енергия, за да развием повече творческия си потенциал като хора, съответно ще се освободи пространство за едно добро партньорство между човека и технологиите.

  Ще успее ли изкуственият интелект да стане по-добър от създателя си?
  Не вярвам. Не смятам, че изкуственият интелект би могъл да замени творческия потенциал на човека. Но ще видим, може тази прогноза да се окаже невярна.

  Вашата кантора има много явен уклон към модерните технологии, откъде идва това?
  Може би това, че ние сме екип от млади хора. Опитваме се да сме в крак с времето, една идея повече в бъдещето, тъй като трябва да отговаряме и на предизвикателствата му.

  Нагоре
  Отпечатай
   
  * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

  преди 13 часа
  Над 15% от немските фирми у нас планират да съкратят персонал заради COVID-19
  21% очакват значителен спад на приходите, сочи нова анкета на Германо-Българска индустриално-търговска камара
  преди 14 часа
  EK разреши употребата на Remdesivir за лечение на Covid-19 в ЕС
  Това е първото лекарство, получило одобрение за употреба на европейско ниво
  преди 15 часа
  Китай планира създаването на пристанище за свободна търговия
  Идеята е то да се конкурира с Хонконг и Сингапур
  преди 15 часа
  Обсъжда се повишаване цените на всички клинични пътеки
  Така те ще покриват входящия тест за коронавирус на пациентите при постъпване в болница, независимо с какво заболяване
  преди 16 часа
  Над 65% от местата за настаняване у нас планират намаляване на пакетни цени
  Планират се още намаления на нощувки и алтернативен период за използване на резервации
  преди 17 часа
  "Ариете Логистикс" откри нов завод в Пазарджик
  Инвестицията на компанията възлиза на 20 млн. евро, а броят на наетите служители става 1000 души