понеделник, 10 май 2021   RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  827 прочитания

  Какви са ползите от Закона за индустриалните паркове?

  Пред Economy.bg разказва Веселина Трионова, мениджър в правен отдел в Colliers
  23 март 2021, 16:36 a+ a- a

  Веселина Трионова, мениджър в правен отдел в Colliers. От 2006 г. тя предоставя професионално правно консултиране както за компанията, така и за клиенти в сферата на жилищните и бизнес имотите. Специализира в корпоративно, търговско, облигационно и вещно право. Притежава значителен опит в сферата на изготвянето на разнообразна договорна документация и преговорите с клиенти.

  Защо е важно да има Закон за индустриалните паркове?
  Създаването на Закона за индустриалните паркове отразява разбирането на законодателя за развитието на индустриалната политика в България. За да се осигури подкрепа на индустриалното развитие от страна на държавата, е необходимо да се насърчи изграждането на атрактивна среда за реализация на привлечените инвестиции. Законодателят е преценил, че са налице правни предпоставки и е икономически целесъобразно обществените отношения в тази област да бъдат уредени с нов закон, който да регламентира не само устройствени, но и технически и организационни условия за създаването, функционирането и развитието на териториите за индустриално развитие, наречени „индустриални паркове“.

  Какви са ползите от това законодателство за вече съществуващите паркове и за тези, на които им предстои учредяване?
  Ползите са свързани както със систематизиране и концентриране на правната уредба в един нормативен акт – закон, така и със самите разпоредби, които предлагат дефиниции на основни понятия - например собственик, оператор, инвеститор в индустриален парк, и внасят яснота в отношенията между тях. В допълнение законът предвижда улеснени процедури по създаване, изграждане, функциониране и развитие на индустриалните паркове, включително наполовина по-кратки срокове за някои административни производства в сравнение със сроковете по Закона за устройство на територията (например одобряване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на индустриалния парк, когато територията не е включена в кадастралната карта; разрешаване изработването на подробен устройствен план на индустриалния парк; разрешаване на промяната на предназначението на поземлени имоти в горски територии и земеделски земи, включени в територията на индустриалните паркове), заявяване и получаване на административни услуги по електронен път, стимули от държавата и др.

  А какви са ползите за техните ползватели?
  Законът предвижда, че собственици и инвеститори (инвеститорите са лицата, които извършват производствена дейност в индустриалния парк) може да получават подкрепа при условията и по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, както и чрез национални програми и европейските структурни и инвестиционни фондове. В допълнение като мярка за стимулиране на индустриалните паркове общинският съвет може да определя преференциални размери на местни такси за технически и за административни услуги, свързани с дейностите, които се извършват на територията на индустриалния парк; както и да освобождава собствениците и инвеститорите от местни такси, когато таксите се отнасят за обектите на вътрешната техническа инфраструктура и за общественообслужващите обекти на територията на индустриалните паркове.
  Заслужава да се обърне внимание на възможността за изграждане на общественообслужващи обекти, чиято роля е да подпомагат производствените дейности в парковете и предложат добавена стойност за бизнеса, като например оформяне на транспортни и митнически документи, правни консултации, охрана, съдействие при издаване на сертификати за произход на стоките, посредническа дейност за набиране на персонал, съдействие при издаване на документи, банково обслужване, социални, медицински и други дейности.

  Какви последствия носи след себе си новият закон за вече съществуващите паркове? 
  Законът предвижда възможност, но не и задължение, съществуващите индустриални зони и технологични паркове да бъдат вписани в Електронния регистър на индустриалните паркове, който следва да бъде създаден от министъра на икономиката в 6-месечен срок от влизане в сила на закона. Вписването в регистъра е условие тези обекти да се ползват от правата и улеснените процедури в закона. За целите на вписването следва да бъдат представени определени документи, включително съгласие на не по-малко от половината инвеститори, притежаващи право на собственост върху поземлени имоти на територията на индустриалната зона или технологичния парк, с правилника за цялостната организация в индустриалния парк и с избрания от собственика оператор, ако има такъв. Преценката дали съществуващите индустриални зони и технологични паркове да бъдат вписани в Електронния регистър и да се възползват от предимствата на закона е оставена на тях самите, като тя най-вероятно ще се прави във всеки отделен случай на база конкретните условия и договорки, съществуващи за обекта.

  Нагоре
  Отпечатай
   
  * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

  преди 51 минути
  преди 1 час
  Работното място през 2021: Вижте кои са основните тенденции
  Проучване на VMware показва, че благодарение на дистанционния модел на работа 82% от бизнес лидерите са привлекли таланти, живеещи извън големи икономически центрове
  преди 2 часа
  преди 2 часа
  Русе и ТИЗ създават нов индустриален парк край Дунав
  Новата индустриална зона ще бъде наречена на река Дунав и ще разполага с административен център
  преди 3 часа
  От 1 юни България се включва към "зелния сертификат" на ЕС
  На 14 май предстои приемателно тестване
  преди 3 часа
  Проучване: Българите на възраст между 40 и 50 г. са по-склонни да се обучават за нова професия
  Почти 80 000 българи са преминали през курсове за квалификация и преквалификация през миналата година