понеделник, 15 юли 2024   RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  9442 прочитания

  ИТ проектите в България: Какви продукти разработва VMware?

  За продуктите, екипите и технологиите, които използват, научете от Борислав Борисов - старши директор научно-развойна дейност във VMware
  08 февруари 2022, 15:46 a+ a- a

  Борислав Борисов - старши директор научно-развойна дейност във VMware. Борислав се присъединява към екипа през 2007 , когато технологичният гигант придобива българската компания за консултантски услуги Sciant. В началото отговаря за ключови продукти като Site Recovery Manager, vCenter и vSphere, а днес е начело на Cloud Provider Software бизнес група в България, в чието портфолио влизат VMware Cloud Director, VМware Cloud Director Availability, Usage Meter, Usage Metering Service и др. В тази група се разработва софтуер за над 4 500 доставчици на услуги в целия свят, които управляват над 10 хил. дейта центрове. Борислав е част от лидерския екип на VMware България, който отговаря за визията за развитие на офиса тук.

  ИТ секторът в България продължава да се развива динамично и да предлага все повече и все по-интересни възможности за професионална реализация. Технологичните екипи в България работят по проекти на компании и организации от цял свят, разработват собствени софтуерни продукти, които намират приложение в разнообразни области от живота.  

  По какви проекти работи VMware в България, пред Economy.bg разказва Борислав Борисов - старши директор научно-развойна дейност във VMware.

  Кой е основният проект/продукт или ключовите проекти/продукти, по които работят екипите на VMware в България?
  Преди повече от 20 години VMware създава едни от първите продукти за виртуализация и става лидер в тази сфера. В последното десетилетие се наложихме и в областта на решенията за облачни инфраструктури и технологиите за бизнес мобилност. Настоящата ни стратегия е да бъдем лидер в сферата на мултиоблачни услуги и приложения за дигитални иновации. 

  Софтуерните решения на VMware се разделят в пет продуктови домейна: създаване и управление на съвременни приложения, изграждане на облачни инфраструктури, управление на облачни услуги, киберсигурност и мрежови решения, технологии за работа отвсякъде.

   

  Освен развойни екипи във всяко едно от тези направления в България инвестираме и в научноизследователска и развойна дейност в областта на анализиране на големи масиви от данни, машинно обучение, изкуствен интелект, отворен код, блокчейн и други.  Преди 15 години започнахме с работа само по един продукт – Site Recovery Manager, а днес сме част от всички пет продуктови домейна. В България се намира и единственият за VMware глобален консултантски инженерен център – World-Wide Center of Engineering (CoE).

  Продуктите и услугите, които разработваме тук, генерират над 1 млрд. долара приходи за компанията годишно, което ни прави стратегически офис за VMware глобално.

  Бихте ли разказали накратко за всеки от тях?
  VMware Tanzu е продукт за създаване и управление на cloud-native приложения. 

  Продуктите от VMware Cloud групата дават възможност на клиентите да създават облачна инфраструктура, базирана на виртуализация на изчислителни и мрежови ресурси, както и на виртуализация на устройства за съхранение на данни. Днес тези решения се ползват за  инфраструктурата на най-големите облачни доставчици като AWS, Azure, GCP, IBM, Oracle и други.

  Продуктите от следващата група vRealize Cloud дават възможност за мониторинг, автоматизация и контрол на ресурсите на мултиоблачна инфраструктура както в частен, така и в публичен облак. 

  В следващата категория – киберсигурност и мрежови решения, водещи продукти са NSX (за управление на мрежови решения) и Carbon Black (за защита на крайни устройства и облачни приложения, предотвратяващ атаки и позволяващ откриване на злонамерено поведение в мрежата).

  Последната категория включва технологичните решения за работното място отвсякъде. Тук работим по продукти като Workspace One, който осигурява достъп и управление на необходимите за работа приложения отвсякъде, Horizon Cloud - remote desktop приложение, предоставящо достъп до компютър отвсякъде и мобилното приложение Boxer, предоставящо защитен достъп до имейл, календари, файлове на служителите.

  Глобалният консултантски инженерен център World-Wide Center of Engineering (CoE) се ръководи изцяло от България и се състои от почти 300 висококвалифицирани служители. Той отговаря за автоматизацията и интеграцията на облачните и телекомуникационни решения на VMware за най-големите ни международни клиенти и организации в световната индустрия.

  Колко души работят по всеки от проектите и какви специалисти са те?
  В момента във VMware България сме над 1800 души, като по-голямата част от колегите са фокусирани върху развойна и научноизследователска дейност: front-end, back-end и fullstack програмисти, UI/UX специалисти, продуктови мениджъри, софтуерни архитекти, разработчици на мобилни приложения iOS и Android, data scientists и други. 

  През годините VMware установява стабилно присъствие на различни бизнес функции в България. Днес тук работят и над 150 професионалисти в областта на Finance & Pricing, Sales Operations, Business Intelligence and Data Science. Работейки локално, екипите допринасят за глобалната SaaS и дигитална трансформация на компанията.

  Кариерните възможности при нас непрекъснато се увеличават. С амбиция за сериозен растеж са всички развойни екипи, финанси и WW CоE. Освен софтуерни разработчици активно наемаме и за ролите на мениджър R&D, продуктови мениджъри, Site Reliability Engineer (SRE), DevOps.

  Преминаването към хибриден модел на работа ни отвори възможности да привличаме специалисти не само от София, но и от цяла България и EMEA.

  Finance & Pricing екипът на VMware

  Какви технологии използвате за отделните проекти?
  Във VMware използваме широк набор от технологии и развойни инструменти в зависимост от нуждите и спецификите на различните продукти. При софтуерната разработка на back-end решения работим с широкоразпространени технологии като С, С++, Java, Python и с набиращите популярност GOLang, Rust, D др. При front-end разработките най-често използваме Angular, Clarity, JS. Важно е да подчертая, че търсим все повече full-stack специалисти. Екипите, които разработват мобилни приложения за iOS и Android, използват SWIFT и Kotlin. Технологичният стек, който ползват нашите инженери, непрекъснато се развива. При нас инженерите с познания в различни програмни езици могат да намерят подходяща позиция, тъй като почти няма технология, с която да не работим. 

  Как е организиран работният процес и каква е мениджмънт структурата при отделните продукти?
  В момента преминаваме през стратегически важна за компанията трансформация на продуктите и услугите ни към SaaS и бизнес модели, базирани на реалното потребление на продуктите ни. Това налага адаптиране на работата на колегите от всички бизнес групи – не само инженерните, но и маркетинг, продажби, финанси и други.

  В инженерните организации тази трансформация се изразява в по-чести рилийзи, изключителен фокус върху сътрудничеството с крайни клиенти, по-голямо влияние върху визията за развитието на продуктите и услугите. Голяма част от екипите в София имат end-to-end  product ownership, т.е. те отговарят за целия жизнен цикъл на един продукт – от архитектурата през разработката, контрола на качеството, поддръжката. Те получават много бързо обратна връзка от крайния клиент и имат възможност да предлагат, разработват и внедряват нови и подобрени функционалности. 

  Естеството на продукта и големината на екипа са определящи за избора на методологията за управлението на проекта. Като цяло работим с agile методологии като Scrum, Scrum of Scrums, Kanban.

  REW екипът, който се грижи за офис пространството на VMware

  Как се промени работата по продуктите през годините?
  През последните години офисът ни затвърди ключовата си позиция сред топ три стратегическите развойни центрове за VMware в световен мащаб. Като основен хъб за разработки и иновации на компанията в регион ЕMEA  отговорностите ни продължават да се увеличават. Непрекъснато обогатяваме портфолиото си от разработваните тук продукти, като за все по-голяма част от тях екипът в България има водеща роля. Например лидерът на VMware Carbon Black продукта, разработван в четири държави (САЩ, Израел, Индия, България), е базиран в България. Същото се отнася и за управление на множество други продукти и услуги като SRM, VCDA, big data and data analytics, Cloud Services и други. Благодарение на добрите резултати на екипите ще продължим да поемаме все повече отговорности за продуктите и през следващите години.

  Кои са най-големите предизвикателства при всеки от ключовите проекти, по които работите?
  Мисията ни е да сме доверен партньор на бизнес организациите в прехода им към дигитална трансформация, която беше засилена от пандемията. Преминаването към хибридния модел на работа създаде все повече предизвикателства пред клиентите, в това число достъп до корпоративните приложения от вкъщи, контрол върху сигурността, измерване на продуктивността на служителите и много други. Нашите решения им дават възможност не само да разрешат стратегическите си бизнес нужди, но и паралелно с това да ускорят и темпа си на иновации, предоставяне на нови бизнес услуги и други. За нас предизвикателството е да вникнем в същността на техните нужди и приоритети, за да им помогнем да постигнат целите си.

  Кои са най-големите постижения, които можете да отбележите при всеки от ключовите проекти/продукти, по които работите?
  За 15 години VMware България порасна десетократно. От 2015 година имаме екипи, които са част от Office of the CTO (OCTO) и се фокусират върху изцяло иновативни разработки в сферата на изкуствен интелект, блокчейн, отворен код, 5G и други. Много от нашите колеги допринасят към патентното портфолио на компанията и участват в разработването и развитието на уникални продуктови решения в световен мащаб. Това дава възможност на всеки талантлив и амбициозен инженер или мениджър да развие потенциала си при нас. 

  Какво предстои при отделните проекти?
  VMware има амбицията да бъде световен лидер в мултиклауд решенията, а България е една от движещите сили зад изпълнението на глобалната ни стратегия. Поради тази причина ще продължим да разширяваме портфолиото от иновативни проекти, по които работи екипът тук. И през тази година продължаваме с плановете си за растеж и привличане на нови специалисти. 

  Освен бизнес целите ни за нас приоритет e и положителното ни влияние върху цялата екосистема. Постигаме го чрез програмите ни за насърчаване на доброволчество и дарителство, a софтуерните ни решения спомагат за намаляване на въглеродния отпечатък, интегрираме системи за устойчивост в нашите бизнес процеси и много други – всичко това е заложено в нашата ESG програма от стратегически цели – VMware 2030.

  Повече информация за компанията и свободните позиции в момента вижте в профила на VMware Bulgaria в JOBS.bg тук

  ВИЖТЕ ОЩЕ

  ИТ проектите в България: По какви проекти работи HeleCloud?
  ИТ проектите в България: Какви продукти разработва AtScale?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Smart IT?
  ИТ проектите в България: Какви продукти разработва Infragistics?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Appolica?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Astea Solutions?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи „Сенсата Технолоджис“?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи HPE?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Mansion?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи А1 България?

  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Dreamix?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Immedis?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи SEEBURGER?
  ИТ продуктите в България: По какви продукти работи DIGITALL
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Енетпулс?
  ИТ проектите в България: Какъв продукт разработва StorPool Storage?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Блубито?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Модис?
  ИТ проектите в България: Какви продукти разработва Playtech?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Coherent Solutions?
  ИТ проектите в България: Какви продукти разработва Experian?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи DHL Freight ESS?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи "Бианор Сървисиз"
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи МенторМейт?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Proxiad?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи DataArt?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Resolute Software?
  ИТ продуктите в България: Какви продукти разработва Progress?

  Нагоре
  Отпечатай
   
  * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

  12 юли 2024, 15:31
  ЕК заплаши с по-големи глоби социалната мрежа „X“ на Мъск
  Според Брюксел платформата нарушава дигиталното право на ЕС
  12 юли 2024, 14:43
  ЕК одобри държавна помощ от 142 млн. евро за българската енергетика
  Помощта ще бъде под формата на директни безвъзмездни средства за доставчици на природен газ
  12 юли 2024, 13:30
  Ключово постижение за България: INSAIT със 17 приети статии на знаков форум за компютърно зрение
  За първи път от 34 години българска институция се нарежда наравно с едни от най-добрите университети в света на ECCV
  12 юли 2024, 10:42
  ЕП гласува следващата седмица дали Фон дер Лайен остава начело на ЕК
  Ако бъде избрана, тя ще се върне на поста председател на Европейската комисия за следващите 5 години
  12 юли 2024, 09:41
  Радев ще връчи втория мандат следващата седмица
  Президентът очаква от ПП-ДБ да кажат дали ще останат опозиция или ще опитат да съставят правителство