неделя, 23 юни 2024   RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  9330 прочитания

  ИТ проектите в България: По какви проекти работи KPMG ITS?

  За проектите, екипите и технологиите, които използват в Cloud подразделението в българската ИТ компания, част от глобалната KPMG мрежа, научете от неговия директор Иван Нешев
  23 февруари 2022, 09:36 a+ a- a

  ИТ секторът в България продължава да се развива динамично и да предлага все повече и все по-интересни възможности за професионална реализация. Технологичните екипи в България работят по проекти на компании и организации от цял свят, разработват собствени софтуерни продукти, които намират приложение в разнообразни области от живота.

  По какви проекти работи подразделението за Облачни технологии в KPMG ITS, пред Economy.bg разказва неговият ръководител Иван Нешев.

  KPMG ITS започва като стартъп и за по-малко от 10 години се развива като един от водещите центрове за консултантски и инженерни услуги в областта на ИТ, част от глобалната мрежа от 154 независими KPMG компании и техните клиенти. Технологичните услуги като разработка на бизнес приложения, изграждане на облачни платформи, интеграционни услуги и автоматизация, както и консултантските услуги за дигитализация на бизнес процеси чрез внедряване на модерни решения, базирани на SAP, Microsoft, ServiceNow и др., са само част от богатото портфолио на KPMG ITS . В компанията работят над 350 специалисти в 17 екипа, повечето от които старши експерти. Само до края на годината се очаква още близо 200 нови служители да се включат в екипа KPMG ITS , поради разрастването на дейността на компанията в направления като Киберсигурност, SAP и ServiceNow услуги и решения.

  Кои са основните проекти, по които работи “Облачният” екип на KPMG ITS?
  Cloud подразделението ни е фокусирано в различни направления и проекти, тъй като KPMG ITS в последните няколко години се развива като силно дигитално звено, както за глобалната мрежа от KPMG компании, така и за редица клиенти извън нея.
  Така част от нашата дейност е посветена на дигиталната трансформация на всички KPMG компании, като им помагаме да останат на върха и да бъдат по-конкурентни и успешни. Тук говорим за създаване на Private Clouds, стандартизиране на Public Clouds, създаване на Data platforms, Landing zones, Marketplace portal for digital assets и много други. Всичко, което правим, се стремим да бъде автоматизирано, следвайки най-новите и добри практики за DevOps и IaC (Infrastrucutre as code). В немалка част от случаите партнираме с колегите от другите ни подразделения като SAP и Software Engineering, за да доставяме проекти и решения в тяхната цялост – от събирането на бизнес изискванията през техния анализ, архитектура и реализация до поддръжката на вече готовия продукт.
  От друга страна, както е известно, в сърцето на бизнеса на KPMG са консултантските услуги. И нашето разбиране тук е, че софтуерните решения се създават, не самоцелно, а за да водят до конкретни бизнес решения. Разработването на стратегии и повишаването на стойността на предлаганите услуги са в основата на това, което правим за водещите организации. В Cloud подразделението работим тясно с партньорите ни от бизнес KPMG компаниите и заедно доставяме проекти за външни фирми, следвайки стандартните RFP (Request For Proposal) процеси.
  Не на последно място е участието на нашето подразделение в KPMG Delivery Network (KDN), към която се присъединихме през 2020. KPMG създаде тази нова глобална мрежа, за да предостави широкомащабни междуфункционални възможности и технологии чрез мрежа от центрове за доставка (delivery centers). KDN включва многостепенна глобална организация, която впряга силата на екипите на KPMG в световен мащаб и трансформира начина, по който фирмите и хората на KPMG работят заедно. Планираме Cloud подразделението ни да се включи с предоставяне на облачни консултантски и инженерни услуги, както и на консултантски услуги за киберсигурност. Целта ни е до края на 2024 да утроим предоставяните от нас облачни услуги.

  Бихте ли разказали накратко за всеки от тях?
  В Cloud подразделението работим едновременно по над 20 проекта и не бих могъл да разкажа за всички. Бих казал, че по-значимите от тях са свързани със следните дейности:

  • Мodern workplace програми за трансформации, които правим за няколко големи клиента (от които един от най-големите автомобилни концерни в света, KPMG International, една от водещите компании в полимерния бизнес и др.).
  • високо стандартизирани Azure Service offerings за KPMG International, които се ползват от всички компании членки (KPMG Member Firms);
  • изграждаме няколко Data Platforms, както за KPMG Member Firms, така и за външни клиенти във финансовия сектор;
  • разработваме и поддържаме Cloud базиран KPMG Online Marketplace за дигитални активи - www.atlas.kpmg.com;
  • разработваме и поддържаме автоматизираното доставяне на инфраструктура за цялата еко система от софтуери за одит на KPMG;
  • в партньорство с колегите ни от SAP подразделението разработваме и поддържаме автоматизираното доставяне на инфраструктурата, необходима за SAP Landing Zone в Azure, базирана на KPMG Best Practices и специфичните изисквания на различните клиенти.

  Колко души работят по всеки от проектите и какви специалисти са те?
  В Cloud подразделението работят около 100 инженери, архитекти и консултанти със строго технически профили. Проектите и продуктите, по които работим, са много различни като обхват на работата и изискват различна експертиза и брой хора. Имаме малки проекти, които се движат от един или двама души, като работим и върху проекти с големи екипи, в които участват и колеги от другите ни подразделения - Business Analysts, Service Management, Project Management, Software Engineering and QA.

  Какви технологии използвате за отделните проекти?
  В Cloud подразделението имаме заложени конкретни технологии като:
  • публичните ‘облаци’ Microsoft Azure и AWS и всичко свързано с инфраструктура, управление и сигурност;
  • DevOps и IaC с Powershell, Azure DevOps, ARM, Bicep, Terraform, CloudFormation и други;
  • M365 - Exchange Online, SharePoint Online, Teams, OneDrive for Business и други;
  • Containers, Open Source and Linux;
  • PowerBI and Azure Data related services - Synapse, Data Lake, Data Factory, Databricks, SQL и т.н. Разбира се, работим и с много други технологии в зависимост от спецификите на проекта и текущите стандарти и добри практики.

  Как е организиран работният процес и каква е мениджмънт структурата при отделните проекти?
  В рамките на Cloud подразделението имаме 5 подотдела:
  • Microsoft Cloud and Infrastructure;
  • AWS and Containerization;
  • Modern Workplace;
  • Cloud Data and Analytics;
  • Cloud Security.

  Всеки един отдел има своя собствен фокус и съответно мениджмънт структура. Следваме Agile методологията за всички проекти в рамките на KPMG екосистемата. Когато работим за външни клиенти, се съобразяваме и с техния начин и модел на работа.

  Как се промениха проектите през годините?
  Последните няколко години се забелязва изключително засилен интерес от страна на фирмите към Public Clouds. Личното ми мнение e, че този интерес се катализира от обстановката покрай глобалната пандемия и доведе до огромното увеличаване на броя на IT проектите в компаниите от повечето индустрии. Естествено, с насочването към облачните технологии и Software as a Service (SaaS) решения сега повече от всякога се набляга и на темите, свързани със сигурността. В рамките на нашия екип в момента работим по амбициозен проект за създаването на един от най-големите екипи в Европа в областта на киберсигурността, като целта ни е да изградим екип от 150+ души за следващите три години със силен фокус върху Digital Compliance, AWS, Azure, M365, Identity and Access Management и SAP security.

  Кои са най-големите предизвикателства при всеки от ключовите проекти, по които работите?
  Предизвикателствата, с които се сблъскваме, са от различен характер. От една страна, имаме изключително бързоразвиващи се технологии, което води до непрекъснат цикъл от обучения, сертификация и натрупване на нов опит от колегите. Посрещаме това предизвикателство, като инвестираме в обучения от външни доставчици, изпращане на колегите по семинари, както и това че създадохме и управляваме собствена Cloud & DevOps академия. Тази академия има две основни цели – да обучаваме млади таланти, които тепърва навлизат в IT бизнеса, както и да подобряваме уменията на по-опитните ни служители. Само за последните 3 години KPMG ITS инвестира 1,6 млн. лева за двете си академии – ERP и Cloud & DevOps – където успя да обучи над 80 квалифицирани младши специалисти.
  От друга страна, имаме спецификите на бизнеса – когато клиентите ни се обърнат към нас за консултации, те очакват да им изпратим топ експерти, които да имат достатъчно натрупан опит, така че да могат бързо и ефективно да се справят с конкретните им проблеми. Това прави въвеждането на по-младши инженери и консултанти много трудно и изисква от нас добра вътрешна подготовка и управление на очакванията от страна на клиента.
  Не на последно място, имаме и последствията от глобалната пандемия – до различна степен хората започват да губят принадлежността си към екип и фирма. Имаме нови колеги, които никога не са се виждали 'на живо' с екипа си. Това, разбира се, не е проблем само на KPMG, а е по-скоро световно явление, което носи последствия за целия бранш.

  Кои са най-големите постижения, които можете да отбележите при всеки от ключовите проекти, по които работите?
  От гледна точка на проектите не бих споменавал конкретни постижения. Според мен важното при проектната работа е хората да чувстват удовлетвореност от това, което правят. Комбинацията със свободата да вземат решения обикновено води до добри постижения. А ние ценим всички постижения – и малки, и големи, а от липсата на постижения се опитваме да извличаме поуки и да подобрим това, което ни е възпрепятствало.
  От гледна точка на целия отдел и компания, бих казал, че най-голямото ни постижение е, че въпреки високите темпове на разрастване на фирмата, ние не само че успяваме да задържим, но и интегрирахме в нашето ДНК най-важното – уважението към хората, които работят за нас, вслушваме се в проблемите им и търсим решения, уважаваме крехкия баланс между работа и личен живот. „Интеграция работа – живот“ e термин, който светът използва все повече и за който отворихме диалог в компанията и търсим най-добри практики и релевантни за нас подходи.

  Повече информация за компанията и свободните позиции в момента вижте в профила на KPMG IT Service в JOBS.bg тук

   ВИЖТЕ ОЩЕ

  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Scalefocus?

  ИТ проектите в България: Какъв продукт разработва OpenTag?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Anakatech?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Flat Rock Technology?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Atos Bulgaria Competency Center
  ИТ проектите в България: Какви продукти разработва Balkan Services?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Нетера?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Fourth?
  ИТ проектите в България: По какви продукти работи Dynamo Software?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Мнемоника?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Paysafe?
  ИТ проектите в България: Какви продукти разработва Alcatraz AI?
  ИТ проектите в България: Какви продукти разработва PROS?

  ИТ проектите в България: По какви проекти работи News UK екипът на Questers?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Tick42?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Grafixoft?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Gameloft?
  ИТ проектите в България: Какви продукти разработва VMware?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи HeleCloud?
  ИТ проектите в България: Какви продукти разработва AtScale?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Smart IT?
  ИТ проектите в България: Какви продукти разработва Infragistics?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Appolica?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Astea Solutions?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи „Сенсата Технолоджис“?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи HPE?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Mansion?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи А1 България?

  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Dreamix?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Immedis?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи SEEBURGER?
  ИТ продуктите в България: По какви продукти работи DIGITALL
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Енетпулс?
  ИТ проектите в България: Какъв продукт разработва StorPool Storage?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Блубито?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Модис?
  ИТ проектите в България: Какви продукти разработва Playtech?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Coherent Solutions?
  ИТ проектите в България: Какви продукти разработва Experian?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи DHL Freight ESS?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи "Бианор Сървисиз"
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи МенторМейт?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Proxiad?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи DataArt?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Resolute Software?
  ИТ продуктите в България: Какви продукти разработва Progress?

  Нагоре
  Отпечатай
   
  * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

  21 юни 2024, 16:35
  21 юни 2024, 15:24
  България пое ротационното председателство на Съвета на гуверньорите на ЕИБ
  Вицепремиерът и министър на финансите Людмила Петкова, в качеството си на гуверньор за България на ЕИБ, е новият ротационен председател на Съвета на гуверньорите на финансовата институция
  21 юни 2024, 13:40
  21 юни 2024, 11:37
  Предстои четвъртото издание на фестивала „Ало, Космос! Говори България!“
  Тази година освен научни работилници, интераĸтивни изложения и разговори с учени от различни области на науката програмата ще предложи и среща с астронавта Майкъл Лопес-Алегрия
  21 юни 2024, 10:54
  Българският INSAIT изпреварва Kеймбридж, Корнел и Технион на знаков форум за AI
  Сред авторите се записва името на един от най-младите участници в историята на CVPR – единадесетокласничката Рени Паскалева