неделя, 23 юни 2024   RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  3691 прочитания

  HR проектите в България: Contipso Learning

  Повече за проекта научете от Ивайло Благоев – съосновател и изпълнителен директор на CONTIPSO, победител в категория „HR консултантски проект/инструмент на годината“ за 2021 в Годишните HR награди на БАУХ
  28 март 2022, 16:04 a+ a- a

  Ивайло Благоев – съосновател и изпълнителен директор на CONTIPSO, победител в категория „HR консултантски проект/инструмент на годината“ за 2021 в Годишните HR награди на БАУХ

  В съвременната динамична бизнес среда HR функцията в България се развива изключително бързо и заема своето важно стратегическо място в управлението на компаниите. HR професионалистите и HR екипите вече проектират и изпълняват комплексни проекти, които не просто подпомагат бизнес процесите, но и добавят стойност и изграждат работодателски имидж.

  В рубриката „HR проектите в България“ разказваме за конкретните проекти, зад които стоят HR екипите тук, за да покажем, че в България може да имаш интересна и успешна HR кариера, както и, че работодателите в България създават условия за такава.

  Запознайте се с Ивайло Благоев – съосновател и изпълнителен директор на CONTIPSO. Той има 20 години управленски и експертен опит в областта на електронното обучение с успешно реализирани проекти за дигитална трансформация на обучителните процеси в бизнес компании, тренинг академии и университети. Contipso Learning e комплексно софтуерно решение, което осигурява необходимото за управлението на знания в организациите. От тяхното създаване, съхранение, споделяне, актуализиране до мониторинг на активността и степента на възприемане. CONTIPSO e носителят на наградата „HR консултантски проект/инструмент на годината“ за 2021 в Годишните HR награди на Българска асоциация за управление на хора (БАУХ).

  Ивайло, разкажете ни за Вашия проект, с който кандидатствахте в наградите на БАУХ, категория “HR консултантски проект/инструмент на годината”?
  Кандидатствахме в конкурса на БАУХ за HR инструмент на 2021 година с иновативен проект за дигитална трансформация. Той обхваща целия процес на управление на знанията чрез решението CONTIPSO Learning. Добрата практика се осъществи с Management Financial Group (MFG). Групата съчетава водещи компании, специализирани в небанковото кредитиране в Централна и Източна Европа. В компаниите, част от MFG, са заети над 8300 служители и кредитни консултанти в повече от 450 офиса в България, Украйна, Румъния, Полша, Северна Македония и Испания.

  Защо решихте да създадете инструмента Contipso Learning?
  Повече от 10 години, между 2006 г. и 2017 г., работихме като екип по внедряване на системи за електронно обучение. Изпълнихме буквално стотици разнообразни и сложни проекти за университети, учебни центрове, големи бизнес клиенти и тренинг организации. На екипа ни се наложи да преодолява редица трудности и ограничения на наличните готови софтуери. Наложи се да отговаряме на специфични потребности, включително и чрез програмиране на допълнителни модули и интеграцията с други използвани от организациите софтуери като ERP системи и системи за управление на човешките ресурси. Започнахме работа по създаването на Contipso Learning в края на 2017 г. Решението се състои от пет интегрирани модула. В тях комбинирахме, от една страна, цялата натрупана експертиза, а от друга, най-съвременните тенденции в областта на създаването и управлението на онлайн знания.

  Разкажете ни за приложението му при Вашия клиент.
  Предизвикателството в този проект бе да се осигури единна платформа за онлайн обучения, която да дава възможност за непрекъснат процес на обучение. Търсена бе висока ефикасност на използваните ресурси, мултиплициращ ефект и преизползване в отделните дружества от групата в различни държави и на различни езици. Решението трябваше да обхваща всички дружества в групата и да има пряк ефект върху всички сътрудници в компанията. Чрез внедряването на системата трябваше да се осигури единна среда за обучение, комуникация и достъп до ангажиращо учебно съдържание.

  Как приеха служителите в компанията този проект?
  Знаем, че всяко начало и промяна са трудни. За това подготвихме програма за внедряване на Contipso Learning в MFG. Организирахме и проведохме редица срещи с цел анализ на потребностите. Осъществихме представяне на системата с различните структури на MFG в страната и чужбина с цел по-бързата и лесна интеграция. Резултатите са отлични.

  Какви решения, които дава CONTIPSO Learning, бяха ползвани в настоящия проект?
  В този мащабен проект бяха почти всички инструменти, които дава Contipso Learning.

  -Изграждане на съдържание – чрез вградения в системата инструмент за създаване на онлайн обучения Contipso Author бяха изградени онлайн курсове с интерактивно обучително съдържание, което взаимодейства с обучаемите. Бяха използвани включените в инструмента готови шаблони, ефекти и анимации, които спомогнаха за бързата разработка на обучителни курсове, които ангажират и мотивират обучаемите. В допълнение бе използвана и функционалността за импорт на PowerPoint в инструмента и буквално за един ден бяха качени три готови обучения.

  - Управление на достъпа на обучаемите – бе използвана функционалност за автоматично управление на обучаемите в синхрон с HR системата на MFG.

  - Комуникацията с всички заинтересовани страни – в CONTIPSO Learning има интегриран панел за съобщения и уведомления с възможност за филтриране и редактиране. Добавена полза има и от вътрешния календар на събитията. За целите на хибридните обучения и оперативните срещи бе използвана вградената в инструмента виртуална стая за срещи и обучение.

  - Провеждане на обученията – бе създадено интерактивно съдържание, което си взаимодейства с обучаемия. Планирано е използването на гъвкави учебни пътеки, за да се оптимизира преминаването през учебното съдържание. Бяха създадени и игрови елементи, за да се повиши мотивацията на обучаемите.

  - Възможностите на системата позволяват изграждането на адаптивно обучение – така участниците вече имат възможност за достъп независимо от устройствата, които използват, и материалите се визуализират еднакво добре на SMART телефони, таблети и лаптопи. Инструментът позволява и задаване или отговор на въпрос към точно определена част на обучителното съдържание, което значително подпомага обучението в социален контекст.

  - Оценката на придобитите по време на обученията знания – бяха използвани възможностите за предаване на реални проекти, даване на персонализирана обратна връзка и оценка. CONTIPSO Learning има възможности за създаване на финални тестове, чиито резултати се оценяват автоматично, т.е. обучаемите получават незабавно оценката си и обратна връзка за своето изпълнение. В допълнение на базата на предварителни правила успешно завършилите получават сертификат.

  - Отчитане, статистика и мониторинг – в употреба влязоха и функционалностите за детайлни филтри, справки и отчети, които дават обобщени и обработени резултати за всички участници.

  Кои бяха най-големите предизвикателства и как ги преодоляхте?
  Най-големите предизвикателства бяха по две направления. Първо, управление на системата от администраторите, за които публикувахме над 100 разяснителни видеа, демонстриращи специфични работни процеси.
  Второто направление, на което обърнахме значително внимание, бе създаването на съдържание. За авторите на съдържание организирахме курс „Обучение за създатели на интерактивно онлайн обучение“. Осигурихме персонална подкрепа и система за запитвания. Заедно с ръководителя на проекта по внедряване на Contipso Learning в MGF организираме периодични анкети за удовлетвореността и очакванията на потребителите, анализираме резултатите и правим срещи, на които обсъждаме предизвикателствата и потребностите от създаване на нови функционалности.

  С какво най-много се гордеете с този проект?
  Гордеем се с резултатите. И през 2022 г. продължаваме да развиваме системата. В момента в MFG имат работещо решение, което е достъпно до повече от 8000 сътрудници в рамките на 11 отделни дружества, разпределени в 5 държави.
  В резултат от внедряването се повиши бизнес ефективността. Обучителните процеси бяха оптимизирани, което доведе до:

  • повишена компетентност на сътрудниците и по-добро обслужване;
  • оптимизиране на разходите за обучение, без това да влияе на качеството на обучителните процеси;
  • осигуряване на непрекъснат процес на обучение въпреки непрекъснатите ограничения, породени от епидемичната обстановка;
  • оптимизация на разходите за разработка на съдържание поради преизпълването на съдържанието в различни държави и закупуването на готово обучително съдържание от Contipso Market;
  • получаване на ясна картина за компетенциите на сътрудниците в контекста на техните отговорности и задачи в компанията.

  След този успешен проект предвиждате ли надграждане на инструмента?
  В плановете на Contipso е залегнала тригодишна стратегия за развитие. Продължаваме да превеждаме системата на различни езици. Планираме вграждането на изкуствен интелект. Това ще доведе до разширение на съществуващата функционалност за управление на компетенциите. Така ще автоматизираме процеса на анализ на празнината между налични и желани компетенции в организациите. Ежедневно работим, за да направим процеса по създаване на интерактивно обучително съдържание по-бърз и по-лесен.

  Запознайте ни с Вашия екип – колко и какви са професионалистите в него, каква е тяхната експертиза?
  Екипът ни е доста интердисциплинарен. В него освен ИТ екипите по разработка и поддръжка има и обучителни дизайнери, експерти в областта на електронното обучение и човешките ресурси, методолози, психолози и графични дизайнери. Събраните опит, знания и структурирани познания доведоха до изграждането на цялостна екосистема, която да интегрира в себе си всичко необходимо за създаване, разпространение и провеждане на дистанционно електронно обучение. При специфични проекти привличаме и външни експерти като гласови актьори, фотографи и други, които са необходими, за да постигнем отлични резултати.

  Споделете с нас какви нови HR проекти планирате.
  Contipso Learning е успешен проект. Доказателство за това са регистрираните над петнадесет хиляди потребители. Получихме редица награди, включително и най-ценната за нас, тази на професионалната HR общност. Решението е гъвкаво и само креативността на създателите на електронни обучения е границата.
  Нашата мисия е да създаваме, поддържаме и развиваме гъвкава среда и широк набор от интуитивни инструменти, чрез които хората изграждат, разпространяват и печелят от споделените знания и умения. Смятаме, че сме в началото и тепърва ни очакват много интересни и предизвикателни HR проекти.

  Нагоре
  Отпечатай
   
  * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

  21 юни 2024, 16:35
  21 юни 2024, 15:24
  България пое ротационното председателство на Съвета на гуверньорите на ЕИБ
  Вицепремиерът и министър на финансите Людмила Петкова, в качеството си на гуверньор за България на ЕИБ, е новият ротационен председател на Съвета на гуверньорите на финансовата институция
  21 юни 2024, 13:40
  21 юни 2024, 11:37
  Предстои четвъртото издание на фестивала „Ало, Космос! Говори България!“
  Тази година освен научни работилници, интераĸтивни изложения и разговори с учени от различни области на науката програмата ще предложи и среща с астронавта Майкъл Лопес-Алегрия
  21 юни 2024, 10:54
  Българският INSAIT изпреварва Kеймбридж, Корнел и Технион на знаков форум за AI
  Сред авторите се записва името на един от най-младите участници в историята на CVPR – единадесетокласничката Рени Паскалева