неделя, 14 юли 2024   RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  7390 прочитания

  ИТ проектите в България: По какви проекти работи ТехноЛогика?

  Повече за проeктите, екипите и технологиите научете от Йордан Драганчев, търговски директор на ТехноЛогика
  31 март 2022, 14:47 a+ a- a

  Снимка: Йордан Драганчев, търговски директор на ТехноЛогика

  ИТ секторът в България продължава да се развива динамично и да предлага все повече и все по-интересни възможности за професионална реализация.

  Технологичните екипи в България работят по проекти на компании и организации от цял свят, разработват собствени софтуерни продукти, които намират приложение в разнообразни области от живота.

  По какви продукти работи ТехноЛогика, разказва Йордан Драганчев, търговски директор на компанията.

  Йордан, разкажете ни кои са ключовите проекти, по които работят екипите на ТехноЛогика.
  ТехноЛогика има 30 годишна история и е една от първите частни ИТ компании, създадени в страната. Нашият бизнес е ориентиран основно към проекти и решения за българското общество и икономика. Реализирали сме проекти в различни сфери, като започнем от електронно управление, минем през системи за управление или подпомагане на всякакъв вид транспорт (речен, морски, въздушен и железопътен) и стигнем до услуги в сферата на киберсигурността. С разработени от нас системи се провеждат изпити за придобиване правоспособност на капитани на кораби, пилоти и др. Подпомагаме дигитализацията на над 600 предприятия от реалната икономика. През последните години разработваме нашите информационни системи така, че да са напълно интегрирани с централните компоненти на електронното управление в България – пример за такива са „Единна система за туристическа информация“ (ЕСТИ) и „Информационно-статистическата система“ на ИАРА. Постоянно инвестираме в интелектуална собственост – имаме собствени продукти за управление на човешките ресурси, за използване на сателитни изображения за мониторинг и анализ, за постигане на пълно съответствие с GDPR регламента и др. Разработваме turn-key решения, като по този начин намаляваме риска на клиентите и постигаме по-добри резултати.

  Офисът на ТехноЛогика

  Бихте ли разказали накратко за ключовите от тях?
  Трудно ще е да разкажа за всеки от проектите ни поради големият им брой – всяка година те са двуцифрено число, но един от ключовите в сферата на електронното управление е RegiX. Платформата, която бе разработена от нас в полза на държавната администрация и гражданите, сега е основният инструмент за предоставяне на електронни услуги. Днес системата се използва от около 1000 институции – държавни и частни. Междуинституционалният обмен включва над 60 регистъра и месечно осигурява между 5-7 милиона трансакции. Това означава, че всеки месец благодарение на RegiX се спестяват между 5 и 7 милиона часа на гражданите и бизнеса, свързани с получаване на служебни бележки, удостоверения и др. Изчислихме, че възвръщаемостта от вложените пари на държавата в тази система е повече от 11000 пъти!

  Наша разработка отпреди повече от 25 г. е и първият електронен регистър в България – Регистърът на особените залози. Към днешна дата той е далече от перфектната ИТ система, тъй като, независимо че е сериозен източник на приходи за администрацията, в него не се инвестират средства за технологични модернизации. Факт е, че работи.

  В системата за финансово подпомагане на земеделските производители от Европейската комисия ИСАК (към ДФ „Земеделие“), която е реализирана от ТехноЛогика, има регистрирани над 317 000 бенефициенти и обезпечаваме изплащането на над 4 милиарда лева субсидии годишно.

  Софтуерът ни за управление на човешки ресурси HeRMeS се използва от над 580 доволни клиента от 54 държави. Притежаваме над 25-годишен опит в областта на разработката и внедряването на софтуер за управление на човешките ресурси на българския пазар. Клиенти на HeRMeS в страната са всички големи телекомуникационни компании, почти всички банки, множество държавни администрации, включително най-големите, като НОИ, НАП, АСП и др.

  През 2021 г. завършихме разработка на система за нуждите на МВР, Единен център за обработка на нарушенията. С нея се оптимизира и дигитализира процесът по налагане на глоби за превишена скорост, която се засича чрез камерите на Пътна полиция. Всички знаем, че преди се случваше с месеци да се чакат фишове и актове, а сега те се издават в реално време.

  Колко души работят по всеки от проектите и какви специалисти са те?
  Работим в целия жизнен цикъл на една информационна система и в отделните етапи работят специалисти с различни компетенции. Специфичното при нас е, че решенията се вземат от всички участници в проекта – колегите се събират, обсъждат и заедно избират пътя, по който да се реализира решението.

  Какви технологии използвате за отделните проекти?
  Работим с различни технологии, за всеки проект избираме тези, които са най-подходящи, за да се постигне очаквания от клиента резултат. Нашите колеги създават софтуерни решения за всяка функционална област, използвайки богатото портфолио от продукти, архитектури и технологии, в които непрекъснато инвестираме. Целта е да можем да изберем най-подходящите за конкретния случай и клиент, а не да си налагаме ограничения заради недостатъците на определени средства. Много труден е балансът в кои случаи е по-добре да се заложи на по-консервативни технологии, но с ясен и предвидим положителен резултат за клиента и кога да се използва най-новото и модерно на пазара.

  Как е организиран работният процес? Каква е мениджмънт структурата при отделните проекти и какъв е процесът на вземане на решения?
  ТехноЛогика е изцяло българска компания с едноличен собственик. Това прави процеса на вземане на решения лесен и опростен, без излишна бюрокрация. При нас водещ е принципът на адхокрацията – решенията се вземат от експертите, отговорни за съответните дейности в проектите. Изключително високо се оценяват иновативните идеи и инициативността. Важно място във фирмената ни култура заемат знанието и неговото споделяне, творчеството в екип.

  Как се промениха проектите, по които работите през годините?
  В началото на демокрацията клиентите придобиваха просто хардуер и софтуер, препоръчан от съответните ИТ специалисти при тях. В момента вече са зрели и разбират, че ИТ трябва да са функция на бизнеса, а не обратното. Осъзна се, че ИТ проектите са инвестиция, а не разход за организациите. Именно поради тази причина една от най-важните фази за успешното реализиране на проекти вече е тази на бизнес анализа. Опитът ни показва, че ако проектът не е преминал през качествено моделиране на процесите, шансът за успешно внедряване на информационна система е малък. Ние не искаме клиентът да се напасва към системата, а тя да му помага да развива бизнеса си още по-успешно и ефективно.

  Кои са най-големите предизвикателства при ключовите проекти, по които работите?
  Проектите в държавната администрация и по-специално е-управлението имат две основни предизвикателства – манталитетът на администрацията и изостаналата нормативна уредба. Държавата инвестира милиони левове в нормативни анализи за целите на електронното управление, но те си останаха купища хартия, която не постигна очакваните резултати. От друга страна, бурното развитие на технологиите и киберпредизвикателствата правят така, че жизненият цикъл на една система вече не може да бъде по-голям от 5 до 7 години. Голяма част от администрациите придобиват информационни системи, но след това не инвестират в техните поддръжка и осъвременяване, което е пагубно за актуалността, използваемостта и живота им.

  Кои са най-големите постижения, които можете да отбележите за ключовите проекти, по които работите?
  Тук отговорът е лесен – най-големият ни успех е, че нямаме неработещи системи. Дори когато наши конкуренти говорят за нас, казват: „Щом системата е реализирана от ТехноЛогика, знаем, че тя работи!“.

  Какво предстои?
  Предстоят нови проекти за информационни системи, които ще разработваме за нуждите на организации в различни сфери, както и завършване и усъвършенстване на новите ни собствени продукти. Развитието ни ще включва усвояване и внедряване на все повече нови технологии, ще надграждаме експертизата ни в областта на киберсигурността, за да сме още по-полезни на клиентите. В съвсем близък план ни предстои да реализираме поредната стажантска програма, която е с традиции от 1993 г. Тя дава възможност на младите разработчици на софтуер да се обучават и работят по проектите на компанията, напътствани от менторите си. Ще разширяваме екипа ни и с опитни експерти, които имат желание за професионално развитие в дигитализацията на всички сектори на икономиката и държавната администрация.

  Повече информация за компанията и свободните позиции в момента вижте в профила на ТехноЛогика ЕАД в JOBS.bg тук

  ВИЖТЕ ОЩЕ

  ИТ проeктите в България: По какви проекти работи Godel Technologies
  ИТ продуктите в България: Какви продукти разработва ICDSoft
  ИТ продуктите в България: Какви продукти разработва „Алтерко“
  ИТ продуктите в България: Какви продукти разработва OfficeRnD?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Motion Software?

  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Matrix Eastern Europe?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Mobile Wave Solutions?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи TINQIN?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Tek Experts?
  ИТ проектите в България: Какви продукти разработва TIMIFY?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Eos Matrix?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи GemSeek?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Milestone?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи ITGix?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Devision?
  ИТ проектите в България: Какви продукти разработва Acronis?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи EPAM Systems
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи KPMG ITS?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Scalefocus?

  ИТ проектите в България: Какъв продукт разработва OpenTag?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Anakatech?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Flat Rock Technology?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Atos Bulgaria Competency Center
  ИТ проектите в България: Какви продукти разработва Balkan Services?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Нетера?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Fourth?
  ИТ проектите в България: По какви продукти работи Dynamo Software?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Мнемоника?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Paysafe?
  ИТ проектите в България: Какви продукти разработва Alcatraz AI?
  ИТ проектите в България: Какви продукти разработва PROS?

  ИТ проектите в България: По какви проекти работи News UK екипът на Questers?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Tick42?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Grafixoft?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Gameloft?
  ИТ проектите в България: Какви продукти разработва VMware?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи HeleCloud?
  ИТ проектите в България: Какви продукти разработва AtScale?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Smart IT?
  ИТ проектите в България: Какви продукти разработва Infragistics?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Appolica?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Astea Solutions?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи „Сенсата Технолоджис“?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи HPE?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Mansion?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи А1 България?

  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Dreamix?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Immedis?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи SEEBURGER?
  ИТ продуктите в България: По какви продукти работи DIGITALL
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Енетпулс?
  ИТ проектите в България: Какъв продукт разработва StorPool Storage?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Блубито?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Модис?
  ИТ проектите в България: Какви продукти разработва Playtech?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Coherent Solutions?
  ИТ проектите в България: Какви продукти разработва Experian?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи DHL Freight ESS?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи "Бианор Сървисиз"
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи МенторМейт?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Proxiad?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи DataArt?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Resolute Software?
  ИТ продуктите в България: Какви продукти разработва Progress?

   
  Нагоре
  Отпечатай
   
  * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

  12 юли 2024, 15:31
  ЕК заплаши с по-големи глоби социалната мрежа „X“ на Мъск
  Според Брюксел платформата нарушава дигиталното право на ЕС
  12 юли 2024, 14:43
  ЕК одобри държавна помощ от 142 млн. евро за българската енергетика
  Помощта ще бъде под формата на директни безвъзмездни средства за доставчици на природен газ
  12 юли 2024, 13:30
  Ключово постижение за България: INSAIT със 17 приети статии на знаков форум за компютърно зрение
  За първи път от 34 години българска институция се нарежда наравно с едни от най-добрите университети в света на ECCV
  12 юли 2024, 10:42
  ЕП гласува следващата седмица дали Фон дер Лайен остава начело на ЕК
  Ако бъде избрана, тя ще се върне на поста председател на Европейската комисия за следващите 5 години
  12 юли 2024, 09:41
  Радев ще връчи втория мандат следващата седмица
  Президентът очаква от ПП-ДБ да кажат дали ще останат опозиция или ще опитат да съставят правителство