петък, 21 юни 2024   RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  6734 прочитания

  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Software Engineering екипът на KPMG IT Service?

  За проектите, екипите и технологиите в Software Engineering екипа на българската ИТ компания разказва неговият директор Иван Влаевски
  14 юни 2022, 10:15 a+ a- a

  Сн: KPMG IT Service

  ИТ секторът в България продължава да се развива динамично и да предлага все повече и все по-интересни възможности за професионална реализация. Технологичните екипи в България работят по проекти на компании и организации от цял свят, разработват собствени софтуерни продукти, които намират приложение в разнообразни области от живота.

  По какви проекти работи Software Engineering екипът на KPMG IT Service разказва неговият директор Иван Влаевски.

  Кои са основните проекти, по които работи Software Engineering екипът на KPMG ITS?
  Software Engineering екипът е фокусиран върху създаването на сигурни и качествени продукти за клиентите на компанията, тъй като особено в последните години сигурността на клиентските данни, политиките за поверителност, доверието на потребителите, бързината и безотказната работа на всеки един продукт са ключови за оцеляването в сферата на динамичен и агресивен бизнес.

  Разработките в екипите на Software Engineering стъпват върху резултатите от дигиталната трансформация на KPMG компаниите, подпомагана от Cloud подразделението на KPMG ITS, което създава Private Clouds, Data Platforms и Landing zones от ново поколение.

  При разработване на проектите прилагаме scaled agile методологии в синхрон със стандартите на партньорските компании с цел постигане на оптимални резултати в минимални срокове и при постоянен контрол на качеството и прозрачност на резултатите.

  Върху всеки отделен продукт работят екипи от висококвалифицирани специалисти – най-често сертифицирани в съответната област – прилагайки съвременни технологии, стандартизирани за нивото на сигурност, поставено като приоритет пред всеки един клиент.

  KPMG създаде вътрешна глобална мрежа, наречена KPMG Delivery Network (KDN), за да предостави широкомащабни междуфункционални възможности и технологии чрез мрежа от центрове за доставка (delivery centers) в цял свят. KDN включва многостепенна глобална организация, която впряга силата на екипите на KPMG в световен мащаб и трансформира начина, по който фирмите и хората на KPMG работят заедно.

  Software Engineering участва в активностите на KDN в проекти за автоматизация на роботизирани проекти и управление на бизнес процеси.

  Към този момент в активна разработка са над 30 проекта, по които работят над 135 колеги от екипа. И на опашка за нашите специалисти чакат приблизително 75 нови потенциални разработки от Германия, Япония, Австралия, Унгария, САЩ, Люксембург и много други.

  Бихте ли разказали накратко за всеки един от тях?
  Към момента екипи на Software Engineering работят активно в над 35 проекта. Голяма част от тези проекти са за клиенти на KPMG от различни части на света – Япония, Австралия, US и страни от Европа като Унгария, Австрия и Нидерландия.

  Паралелно с това се проучват и планират други 70 възможности за нови проекти. Разглеждаме нови технологии, методологии за работа и възможности за изграждане на смесени екипи с колеги от software engineering отделите на другите компании в KPMG.

  Ще ни отнеме много време да запозная читателите ви с всичките над 100 проекта, колкото и кратко да е представянето им, но ще разкажа за два ключови проекта.

  Преди четири години в София се роди идеята за бизнес платформа, която да позволи на крайния потребител да закупи дигитален продукт от KPMG, като напълно автоматизира процеса за изграждане на клиентската инстанция след финализиране на сделката.

  Впоследствие идеята се разрасна и Deal Advisory екипът в Германия финансира разработването на платформата, наречена Atlas, която предлага цялата гама дигитални, консултантски, финансови и правни услуги.

  Уникалното в разработката е нейната гъвкавост в прилагането на всички изисквания за сигурност на данните, като едновременно с това гарантира правилното им съхранение в зависимост от регионалните изисквания на съответната KPMG компания. Потребителят остава анонимен, ползвайки така наречената от нас холографска идентичност (holo-identity), докато разглежда системата и нейните модули, за да се избегне проследяване или кражба на лична информация.

  Все още в процес на развитие, платформата вече се ползва в KPMG Германия за осъществяване на директна връзка между клиентите на компанията и доставчиците на услуги вътре в различните екипи на компанията.

  Когато microservice архитектурата набираше сила в световен мащаб, архитектите в софийския офис създадоха дизайн за гъвкава система от микроуслуги, която на модулен принцип да се ползва за пренаписване на стари монолитни приложения, които излизат извън зоната си на възможност за поддръжка. Базирана на Service Fabric средата, можеше да се развива както в среда на място, така и в облачна в зависимост от нуждите на клиента.

  През последните две години екипът на Software Engineering в Германия създаде множество нови продукти, стъпвайки върху това начало, ползвайки компонентите от референтната архитектура и в тясно партньорство с нашия екип.

  Колко души работят по всеки от проектите и какви специалисти са те?
  Двата най-големи екипа в Software Engineering с еднакъв брой специалисти са .Net екипът и Quality Assurance екипът.

  Работейки паралелно в почти всички активни проекти, тези екипи формират ядрото на всеки продуктов екип, поставяйки на първо място стабилността на разработките и сигурността на клиентските данни. Специалистите в тези екипи следват най-добрите и съвременни практики, спазват стандартите, поставени от KPMG общността и клиентите, автоматизират интеграцията, валидацията, тестовете и инсталацията в различните среди, за да няма пропуски във веригата на доставяне на сигурен софтуер зa компанията и клиентите.

  Програмирането на .Net върви винаги в пакет с анализ на статичния код за навременно откриване на слабо защитен код и опасности, свързани с open source компонентите и техните лицензи. Контролът по качеството започва от програмистите, които създават unit и integration тестове. И продължават според стратегията за проверка на качеството, изградена за съответния проект, включваща автоматични- regression, performance, penetration и други тестове.

  Друг от големите екипи в Software Engineering е специализиран в разработката и поддръжката на SharePoint приложения за непрекъснато нарастващите нужди на корпоративния свят и бизнеса като цяло. В този екип работят програмисти и DevOps специалисти, които разработват нови или мигрират съществуващи приложения от съществена важност за работата на консултантските и финансовите екипи в Германия.

  Следващият специализиран екип събира в едно експертите в областта на корпоративния дизайн, User Experience & User Interface разработката. През последните години екипът създаде красиви и удобни продукти за телефони, таблети и лаптопи, доказвайки, че бизнес приложенията може да бъдат лесни за употреба и атрактивни като визия. CI/ CD Automation Team е отговорен да доставя услуги на клиентите, с които работи, на базата на очакваните резултати към даден проект – Continuous Integration/ Continuous Delivery, автоматизации в различните процеси, автоматизация за производство на инфраструктура и Operational Support. На база на много добрите резултати спрямо последните проекти, в които екипът участва, те биват или продължени с наше участие, или печелим доверието на настоящите клиенти за бъдещите им проекти.

  Тук вече е време да представя Solution Architecture екипа, който консултира бизнеса още от предварителната фаза на всеки проект, участва в планирането на бюджетите по проекти, създава и защитава архитектурата през всички ключови точки в системата на KPMG. Накрая, но не на последно място – поддържа актуална референтна архитектура, чрез която намалява разходите за нефункционални доработки във всеки следващ проект.

  Най-новият екип в Software Engineering е Intelligent Automation екипът, който помага на нашите клиенти и техните организации да автоматизират и интегрират бизнес процеси, като опростява процесите, освобождава ресурси и подобрява оперативната ефективност в тези организации. Нашата цел е да внедрим Intelligent Automation екипа и тази технология като стабилна и надеждна част от структурата на компанията. Да увеличим проектите за екипа чрез обратна връзка от доволни клиенти и да развием познания в различни Intelligent Automation технологии.

  Кои са най-големите предизвикателства при всеки от ключовите проекти, по които работите?
  Може би ще прозвучи странно, но предизвикателствата, пред които сме изправени, не са технически. Най-големите проблеми в момента са междучовешките взаимоотношения. Изграждането на добър и сплотен екип след пандемията и в условията на постоянно информационно претоварване изисква промяна в начина на мислене и ръководство от нов тип.

  Воденето на проекти, съставени от екипи, пръснати в цял свят и работещи предимно през видеоконферентни разговори, изисква нов подход към теми като сътрудничество, прозрачност, грижа. Създаването на комфортна, спокойна и стимулираща среда за работа в офиса и у дома на всеки един служител в компанията е толкова предизвикателно в момента, колкото и отсяването на най-добрите и стойностни проекти.

  По какви проекти работи KPMG ITS вижте тук

  Повече информация за компанията и свободните позиции в момента вижте в профила на KPMG IT Service в JOBS.bg тук

  ВИЖТЕ ОЩЕ ОТ РУБРИКАТА ИТ ПРОЕКТИТЕ Е БЪЛГАРИЯ:

  Какви продукти разработва SMSBump?
  Какви продукти разработва Treasury Intelligence Solutions?
  По какви проекти работи Деспарк?
  По какви проекти работи Zariba Games?
  По какви проекти работи СТАНГА?
  По какви проекти работи отделът по киберсигурност на DXC Technology България
  ?
  По какви проекти работи SEPA Cyber Technologies?
  По какви проекти работи Accedia?

  По какви проекти работи Festo в България?
  По какви проекти работи SoftGroup?
  По какви проекти работи LimeChain?
  Какъв продукт разработва AMPECO? 
  Какви продукти разработва WPX?
  Какви продукти разработва Gtmhub?

  По какви проекти работи Региоком България?
  Какви продукти разработва „Уча.се“
  По какви проекти работи DROXIC?
  Какви продукти разработва Delasport?

  По какви проекти работи Бош Инженеринг Център София

  По какви проекти работи ТехноЛогика?
  По какви проекти работи Godel Technologies
  Какви продукти разработва ICDSoft
  Какви продукти разработва „Алтерко“
  Какви продукти разработва OfficeRnD?
  По какви проекти работи Motion Software?
  По какви проекти работи Matrix Eastern Europe?
  По какви проекти работи Mobile Wave Solutions?
  По какви проекти работи TINQIN?
  По какви проекти работи Tek Experts?
  Какви продукти разработва TIMIFY?
  По какви проекти работи GemSeek?
  По какви проекти работи Milestone?
  По какви проекти работи ITGix?
  По какви проекти работи Devision?
  Какви продукти разработва Acronis?
  По какви проекти работи EPAM Systems
  По какви проекти работи KPMG ITS?
  По какви проекти работи Scalefocus?
  Какъв продукт разработва OpenTag?
  По какви проекти работи Anakatech?
  По какви проекти работи Flat Rock Technology?
  По какви проекти работи Atos Bulgaria Competency Center
  Какви продукти разработва Balkan Services?
  По какви проекти работи Нетера?
  По какви проекти работи Fourth?
  По какви продукти работи Dynamo Software?
  По какви проекти работи Мнемоника?
  По какви проекти работи Paysafe?
  Какви продукти разработва Alcatraz AI?
  Какви продукти разработва PROS?

  По какви проекти работи News UK екипът на Questers?
  По какви проекти работи Tick42?
  По какви проекти работи Grafixoft?
  По какви проекти работи Gameloft?
  Какви продукти разработва VMware?
  По какви проекти работи HeleCloud?
  Какви продукти разработва AtScale?
  По какви проекти работи Smart IT?
  Какви продукти разработва Infragistics?
  По какви проекти работи Appolica?
  По какви проекти работи Astea Solutions?
  По какви проекти работи „Сенсата Технолоджис“?
  По какви проекти работи HPE?
  По какви проекти работи Mansion?
  По какви проекти работи А1 България?

  По какви проекти работи Dreamix?
  По какви проекти работи Immedis?
  По какви проекти работи SEEBURGER?
  По какви продукти работи DIGITALL
  По какви проекти работи Енетпулс?
  Какъв продукт разработва StorPool Storage?
  По какви проекти работи Блубито?
  По какви проекти работи Модис?
  Какви продукти разработва Playtech?
  По какви проекти работи Coherent Solutions?
  Какви продукти разработва Experian?
  По какви проекти работи DHL Freight ESS?
  По какви проекти работи "Бианор Сървисиз"
  По какви проекти работи МенторМейт?
  По какви проекти работи Proxiad?
  По какви проекти работи DataArt?
  По какви проекти работи Resolute Software?
  Какви продукти разработва Progres

  Нагоре
  Отпечатай
   
  * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

  преди 15 минути
  преди 1 час
  България пое ротационното председателство на Съвета на гуверньорите на ЕИБ
  Вицепремиерът и министър на финансите Людмила Петкова, в качеството си на гуверньор за България на ЕИБ, е новият ротационен председател на Съвета на гуверньорите на финансовата институция
  преди 3 часа
  преди 5 часа
  Предстои четвъртото издание на фестивала „Ало, Космос! Говори България!“
  Тази година освен научни работилници, интераĸтивни изложения и разговори с учени от различни области на науката програмата ще предложи и среща с астронавта Майкъл Лопес-Алегрия
  преди 6 часа
  Българският INSAIT изпреварва Kеймбридж, Корнел и Технион на знаков форум за AI
  Сред авторите се записва името на един от най-младите участници в историята на CVPR – единадесетокласничката Рени Паскалева