понеделник, 24 юни 2024   RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  1699 прочитания

  HR проектите в България: Система за оценка и развитие на хората в Нова Броудкастинг Груп

  Научете повече за победителя в Годишните HR награди на БАУХ 2022 в категория „HR консултантски проект/инструмент на годината“ от Анелия Митева, Галина Димитрова и Добрин Падалски
  15 май 2023, 10:24 a+ a- a

  Анелия Митева - Управител на КАТРО (отляво), Галина Димитрова - HR Мениджър на Нова Броудкастинг Груп, и Добрин Падалски - Управител на Експерт Партнершип. Снимка: Личен архив

  В съвременната динамична бизнес среда HR функцията в България се развива изключително бързо и заема своето важно стратегическо място в управлението на компаниите. HR професионалистите и HR екипите вече проектират и изпълняват комплексни проекти, които не просто подпомагат бизнес процесите, но и добавят стойност и изграждат работодателски имидж.

  В рубриката „HR проектите в България“ разказваме за конкретните проекти, зад които стоят HR екипите тук, за да покажем, че в България може да имаш интересна и успешна HR кариера, както и че работодателите в България създават условия за такава.

  Научете повече за системата за оценка и развитие на хората в Нова Броудкастинг Груп от Анелия Митева - Управител на КАТРО, Галина Димитрова - HR Мениджър на Нова Броудкастинг Груп, и Добрин Падалски - Управител на Експерт Партнершип. Проектът стана победител в категория „HR консултантски проект/инструмент на годината“ в Годишните HR награди на БАУХ 2022. 

  Разкажете ни повече за Вашия проект.
  Анелия: Нашият проект е плод на усилията ни в продължение на повече от 2 години да изградим смислена, иновативна и вдъхновяваща система за оценка и развитие на хората в Нова Броудкастинг Груп, като обединихме експертизата на Катро България с тази на Добрин Падалски от Експерт Партнeршип. Тази уникална по вида си система, която бе породена от организационните нужди на медийната група да създаде приобщаваща култура и обединяващи ценности за различните компании: Нова телевизия, Нетинфо, впоследствие вестник „Телеграф“ и Nova Radio Group, бе създадена „по мярка“ за специфичните нужди на хората и бизнеса. Заложихме на метода Start With Why (Simon Sinek), за да постигнем обединяването на толкова различни организационни култури, лидерски подходи и практики, както и разнообразието от функции в групата – намерихме общото, като запазихме индивидуалността на всеки един отдел. Мисията, визията, общите, лидерските и специфичните ценности, залегнали в системата, биват припознавани от хората под формата на регулярна обратна връзка и признание на ежедневно ниво, което е най-голямото доказателство за нейната приложимост и ефективност. 

  Защо решихте да създадете инструмента?
  Добрин: Идеята за проекта се зароди през 2019 г., когато новият HR мениджър получи одобрение от висшия мениджмънт на групата да създаде проект за обща идентичност на Нова Броудкастинг Груп и Нетинфо, които до момента функционират като две отделни структури с отделен мениджмънт и управление в рамките на една група. Така започна изграждането на  обединяващия елемент за двете компании – а именно обща мисия, визия и ценности. Те бяха надградени с общи и лидерски ценности, което помогна на двата мениджмънт екипа да се обединят около общи поведения, които определят как работят и каква среда създават заедно. Освен това създадохме и специфични компетенции за всички отдели, което допълнително сплоти служителите. Общите, лидерските и специфичните ценности са свързани с поставянето на бизнес цели и индивидуални цели за развитие, както и с оценката на представяне на служителите.

  Разкажете ни за приложението му при Вашия клиент.
  Анелия: В процеса на създаване на всеки един от гореизброените елементи на системата следвахме подхода от долу нагоре с включването  първо на целия мениджмънт екип в няколко уъркшопа, с които да поставим основите – общата мисия, визия, ценности и лидерски компетенции. Като следваща стъпка организирахме множество фокус групи с избрани служители от всеки отдел, за да стъпим на техния опит и експертиза, както и да повишим тяхната ангажираност в процеса. След като компетенциите бяха валидирани от техните създатели, крайният резултат е видим в специално адаптирана към нуждите им онлайн система за оценка и развитие, която е лесна за използване, функционална и дава видимост на всеки един модул, а именно „24/7 обратна връзка“, „Цели“, „Оценка“ и модул „Развитие“. 

  Как приеха служителите в компанията този проект?
  Добрин: Както всяка една промяна и този проект в началото породи множество въпроси както в мениджърския екип, така и  сред екипите защо е необходимо това? И досега разчитахме на обратна връзка, какво е по-различното тук? Това, което спечели доверието им, беше комбинация от амбицията на мениджмънта да е сред водещите компании в международен мащаб, която се грижи за служителите си и ги подкрепя в желанието  да се развиват, насърчавайки ги да си поставят цели, да надграждат уменията си и да оценяват периодично напредъка си с индивидуалния подход на експертите от КАТРО и Експерт Партнършип, които стъпка по стъпка придружаваха екипа и отделяха внимание на всеки казус, на всеки служител, който има нужда от допълнителна подкрепа. Самият факт, че основният модул „24/7 признание“ се ползва от служителите 3 пъти повече в сравнение с експерименталната година, говори за това, че хората не само приемат и разбират смисъла на системата, но и я използват регулярно и целесъобразно в ежедневието си.

  Какви резултати искахте да постигнете с проекта и какво реално постигнахте?
  Анелия: С този проект си поставихме много амбициозни цели, защото това не е просто инициатива, след която можеш да измериш ефекта и формално да приключиш, а е процес, който продължаваме да развиваме и надграждаме. По-конкретно като цели си поставихме следното: да създадем система за оценка и развитие, която да бъде:

  •гъвкава  и практична – адаптирана към спецификите на компаниите и звената в групата, създадена „по мярка“;

  •релевантна  и приобщаваща – създадена от хората за хората;

  •насърчаваща двупосочната комуникация – при поставяне на цели, разговори за оценка и развитие;

  •поставяща фокус върху силните страни на хората и възможностите за развитие чрез специален модул „Развитие“;

  •създаваща вдъхновение и грижа за хората  24/7.

  Резултатите, които постигнахме до момента и са повод за гордост, са:

  •най-използваният модул към момента – модулът за регулярна обратна връзка: 24/7 вдъхновение и грижа за хората. Неговата ползваемост се е повишила близо 4 пъти за 1 година – от 1500 изпратени признания за пилотната 2021 до 5730 за 2022 година. Различни вътрешни инициативи и игри (като великденски куиз за общите ценности на групата) допълнително повишават интереса на хората към това, което им е полезно, и в работен контекст, което стимулира формирането на култура на обратна връзка и признание сред хората.

  •паралелно с това се погрижихме за всеобщо разбиране за необходимостта и ползите от поставяне на бизнес цели, както и на такива за личностно и професионално развитие.  Тъй като това  е изключително сложен процес предвид големината и разнообразието от екипи и компании в групата – всяка със своята култура, специфика, зрялост и отвореност на служителите към подобни процеси,  проведохме обучения за целеполагане на всички ръководители, както и сесия за служителите, които имаха доста положителен отзвук сред участниците.

  •модулът „Оценка“ бе стартиран също успешно,  с обучителни сесии за мениджърите и служителите, за да онагледим практически процеса и методологията кой кого оценява и по какви критерии, защото яснотата и прозрачността на критериите са водещите критерии системата да бъде приета и припозната от хората. Организирахме и индивидуални и групови срещи по желание на конкретните тиймлидери за подкрепа при целеполагането или поставянето на оценки.

  •модул „Кариери“ – процедурата за вътрешен подбор стартира на 30.09.2022, като отворените позиции в Нова Броудкастинг Груп се публикуват първо на вътрешната платформа eCompany, модул „Кариери“. По този начин се дава шанс на служителите първи да научават за кариерните възможности в групата. Освен това служители могат да препоръчват и свои приятели за отворени позиции. Още през първите месеци бяха затворени позиции с вътрешни кандидати, което се отразява положително на мотивацията на хората за развитие в рамките на групата.

  •Въвеждаща програма – като важна част от запознаването на новопостъпилите служители в мисията, визията и ценностите на Нова Броудкастинг Груп бе създадена специална въвеждаща програма, която да им помогне да се ориентират и адаптират по-лесно. Активна роля тук имат преките ръководители като носители на корпоративната култура, хората, които чрез личен пример промотират ценностите на групата, както и специфичните за дадената сфера.

  •менторска програма – целта на менторската програма е, от една страна, да помогне на всеки новоназначен служител да се ориентира по-бързо в работната среда и задълженията си, да се интегрира в екипа и да навлезе по-ефективно в работния процес.  От друга страна, менторската програма дава възможност на всички желаещи служители с дългогодишен опит и отдадени на компанията да предадат своя опит и страст в работата към новодошлите служители и да стимулират тяхната ангажираност от самото начало. 

  Кои бяха най-големите предизвикателства и как ги преодоляхте?
  Галина: Както всеки един проект и ние минахме през своите изпитания като пандемията например.  Трудно беше да убедим хората в началото, че целият проект няма да е празна инвестиция на време, а ще носи конкретни ползи на служителите, на мениджърите и на компанията като цяло. Визуализирахме инфографики с няколко сценария от работното ежедневие на служител и ръководител, в които новият проект им помага да постигнат своя лична цел (например: „Натоварен служител с неща извън основните задължения“, „Ръководител иска хората в екипа да се развиват“ и т.н.).

  Справихме се с постоянство и надграждане. Самите ние усъвършенствахме някои умения като търпение, приемане, упоритост и устойчивост, които са критично важни при въвеждането на такава мащабна промяна. 

  С какво най-много се гордеете с този проект?
  Галина: Горди сме, че въпреки всички пречки успяхме да имплементираме проекта и продължаваме да го надграждаме. Това е плод на почти три годишен труд и всяко едно усилие си заслужаваше.

  Гордеем се, че служителите се припознават в общата мисия, а именно Създаваме вдъхновение, за да вълнуваме и оставяме следа. Удовлетворени сме, че вярват в смисъла на системата за оценка кюи развитие като средство за личностно и професионално развитие. 

  След този успешен проект предвиждате ли промени/надграждане на инструмента?
  Добрин: В момента интегрираме колегите от Nova Radio Group и печатните медии „Телеграф“ и „Мач Телеграф“ към платформата. Впечатлени сме от техния ентусиазъм и от желанието им да се развиват, да си поставят цели и да дават обратна връзка един на друг.  

  Ние постоянно развиваме и надграждаме платформата eCompany, като добавяме нови модули, които да помогнат или улеснят работното ежедневие. Така например едни от последните модули, които добавихме, надскачат идеята за система за оценка и развитие и превръщат платформата в комплексен портал, където служителите могат да се информират и ангажират с вътрешни новини, събития, инициативи, благотворителни кампании и още много през модул „Новини“, както и да заявяват участие в различни събития и възможности за обучения в модул „Събития“. 

  В бъдеще предвиждаме да доразработим платформата с още полезни и функционални модули, както и да въведем мобилно приложение, което допълнително ще улесни достъпа и взаимодействието с платформата. 

  Запознайте ни с Вашия работен екип – колко и какви са професионалистите в него, каква е тяхната експертиза?
  Анелия, Добрин и Галина: Екипът по проекта се оказа едно много стабилно и здраво ядро, сплотено от най-важните съставки за един екип – доверие, професионализъм, отдаденост и чисто човешко отношение – емпатия и разбиране на нуждите на хората във всеки един момент. В началото екипът се състоеше от трима души – HR мениджъра на Нова Броудкастинг Груп – Галина Димитрова, Управителя на КАТРО – Анелия Митрeва, и Управителя на Експерт Партнершип - Добрин Падалски. С течение на времето екипът ни постепенно се разрасна с експерт за технически и функционален съпорт за поддръжката и актуализация на платформата от страна на e-Cоmpany, с експерт вътрешни комуникации и employer branding в Нова Броудастинг Груп, организационен психолог от КАТРО, който подпомага разработването на въвеждаща, менторска и стажантска програма. 

  Споделете с нас какви нови HR проекти планирате.
  Анелия, Добрин и Галина: До края на 2023 година съвместно с екипа на Нова Броудкастинг Група планираме стартиране на стажантска програма в няколко направления, включително отдели, както и програма за идентифициране и развитие на таланти.  

  Паралелно с това, разбира се, ще надграждаме платформата  eCompany. В момента се разработва мобилно приложение, което ще бъде достъпно за клиентите до края на 2023 г. Това ще улесни още повече ползвателите, които към момента наброяват на 12 000 регистрирани.

  Екипът на КАТРО България, от своя страна, също подготвя новости за своите последователи:  втори сезон на видео-лидерската си програма: Новите лидери в новата хибридна реалност. След успешното реализиране на първи сезон по време на пандемията фокусът сега ще е поставен върху предизвикателствата на лидерите да запазят ангажираността и продуктивността на екипите си, както и тяхната сплотеност и чувство на принадлежност. И всичко това в условията на хибриден начин на работа, балансирайки между нуждите и интересите на три различни поколения на работното място.

  ВИЖТЕ ОЩЕ ОТ РУБРИКАТА HR ПРОЕКТИТЕ:

  „Да обядваме знания“, „Развий се“
  „Как да подбираме и задържаме средно и ниско квалифицирани кадри“, Gi Group
  Подобряване и автоматизиране на процеса на въвеждане на новоназначени служители в Playtech
  4-дневна работна седмица в Менпауър
  Решения за управление на човешките ресурси, IBS
  Синергия в HR екипа - най-добрата предпоставка за удовлетворени колеги, Kaufland България
  Jira4PDR, Endava
  Многообразни проекти за различни предизвикателства, bTV Media Group
  Локалните и регионални проекти на Endava
  Проекти за бизнес, HR и социална ефективност, „Вива Kредит“
  Добротворчеството в „Ейч Пи Инк България“
  Корпоративен уелнес, Playtech
  Империум на CASH CREDIT
  Employee Value Proposition = EVP на „Райфайзенбанк“
  EVN Презареждане
  Contipso Learning

  Нагоре
  Отпечатай
   
  * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

  21 юни 2024, 16:35
  21 юни 2024, 15:24
  България пое ротационното председателство на Съвета на гуверньорите на ЕИБ
  Вицепремиерът и министър на финансите Людмила Петкова, в качеството си на гуверньор за България на ЕИБ, е новият ротационен председател на Съвета на гуверньорите на финансовата институция
  21 юни 2024, 13:40
  21 юни 2024, 11:37
  Предстои четвъртото издание на фестивала „Ало, Космос! Говори България!“
  Тази година освен научни работилници, интераĸтивни изложения и разговори с учени от различни области на науката програмата ще предложи и среща с астронавта Майкъл Лопес-Алегрия
  21 юни 2024, 10:54
  Българският INSAIT изпреварва Kеймбридж, Корнел и Технион на знаков форум за AI
  Сред авторите се записва името на един от най-младите участници в историята на CVPR – единадесетокласничката Рени Паскалева