сряда, 17 април 2024   RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  951 прочитания

  ЕК отчита недостиг на 11 млн. работници

  Брюксел предлага улесняване на законната трудова имиграция от трети страни
  16 ноември 2023, 15:51 a+ a- a

  Европейската комисия представи поредица от нови инициативи, за да направи ЕС по-привлекателен за таланти от държави извън ЕС, както и за да улесни мобилността в самия Съюз.

  Представените мерки включват нов резерв на ЕС от таланти за намирането на съответствия между работодатели и търсещи работа в трети държави, както и мерки за насърчаване на признаването на квалификациите и мобилността на учащите се.

  В целия ЕС продължава да е налице недостиг на умения в редица сектори и на различни равнища на умения. По данни на ЕК в ЕС днес не достигат 11 милиона работници.

  Стремежът на ЕС да запълни недостига на работна ръка в ЕС започва първо на европейско равнище: с непрекъснати усилия за повишаване на квалификацията, преквалификация и използване на неизползвания потенциал на местната работна сила в ЕС в полза на единния пазар.

  За да се справи обаче с недостига, пред който са изправени държавите членки, ЕС ще трябва също така да привлече умения и таланти от целия свят. За да бъде успешен този подход, ЕС трябва да е способен да привлече и да задържи необходимите таланти.

  Развиването на сътрудничество с партньори от трети държави в областта на трудовата миграция също може да бъде взаимноизгодно, като това ще допринесе от своя страна за икономиката на държавата на произход посредством експертен опит и финансова подкрепа.

  Следните инициативи ще подкрепят държавите членки в световната надпревара за таланти:

  Резерв на ЕС от таланти — улесняване на набирането на персонал от държави извън ЕС
  Комисията предлага да се създаде резерв на ЕС от таланти, за да се улесни набирането на персонал от държави извън ЕС в професии с недостиг на работна ръка в целия ЕС. Това е иновативна мярка — първата платформа на ЕС от този вид, която улеснява и ускорява набирането на персонал на международно равнище, за да помогне на работодателите да получат достъп до по-разнообразни умения и таланти. Участието в резерва на ЕС от таланти ще бъде доброволно за държавите членки, които ще подпомагат управлението на платформата. Чрез платформата ще бъда предоставяна също така информация относно процедурите за набиране на персонал и за миграция в държавите членки и ще бъдат включени силни гаранции за осигуряването на справедливи условия на наемане и на труд.

  Освен това резервът на ЕС от таланти ще подкрепя изпълнението на партньорствата в подкрепа на талантите. Това са специално разработени партньорства с държави извън ЕС, с които се предоставят възможности за мобилност с цел работа или обучение. Търсещите работа лица, които са развили уменията си в рамките на партньорство в подкрепа на талантите, ще получат удостоверение за своите квалификации, наречено Talent Partnership Pass, до което ще имат достъп и участващите в платформата работодатели. Може да се очаква, че възможностите за законна миграция ще противодействат на незаконната миграция, както те трябва да вървят ръка за ръка със засилено сътрудничество в областта на обратното приемане.

  По-лесно и по-бързо признаване на квалификациите, придобити в трети държави
  Улесняването на признаването на квалификациите и валидирането на уменията, придобити в държави извън ЕС, е основен фактор за работодателите, търсещи квалифицирани работници, както и за гражданите на трети държави, търсещи достъп до пазара на труда в ЕС, както и за тяхната интеграция в приемащите общества.

  Комисията препоръчва набор от мерки за опростяване и ускоряване на признаването на уменията и квалификациите на граждани на трети държави. Мерките ще доведат до модернизиране на действащата система на ЕС за признаване на квалификации и до доближаването ѝ до системата, установена за гражданите на ЕС, които се преместват в друга държава членка.

  Целта е да се развие капацитетът на националните органи по признаване на квалификации, за да бъдат опростени и ускорени процедурите чрез подобряването на съпоставимостта на квалификациите на граждани на трети държави и на начините за оценяване на уменията на търсещите работа лица. Това ще даде възможност решенията за признаване на квалификации да бъдат вземани бързо и с увереност, за да се запълнят свободните работни места за професиите, за които в ЕС е налице недостиг, като се даде предимство, по-специално на регулираните професии.

  Превръщане на мобилността с учебна цел във възможност за всички
  Целта на предложената препоръка на Съвета „Европа в движение — възможности за мобилност с учебна цел за всички“ е да бъде насърчена мобилността във всички области на образованието и обучението. С нея държавите членки се приканват да превърнат мобилността с учебна цел в рамките на ЕС в неразделна част от всички възможности за образование и обучение — от училищното образование и професионалното образование и обучение, по-специално чиракуването, до висшето образование и образованието за възрастни и младежкия обмен.

  Комисията предлага да се определят нови амбициозни цели за 2030 г.: увеличаване на дела на хората, участващи в мобилност, до най-малко 25 % за завършилите висше образование, до най-малко 20 % за учащите с по-малко възможности и до най-малко 15 % за учащите се в сферата на професионалното образование. С предложението също така се насърчават предимствата на ЕС като учебна дестинация за таланти от трети държави в съответствие с геополитическото измерение на европейското пространство за образование.

  Предложението на Комисията за резерв на ЕС от таланти е в процес на обсъждане в Европейския парламент и Съвета. 

  ЕС е изправен пред постоянен недостиг на работна ръка в различни сектори на всички равнища на уменията. Равнището на безработица остава ниско (6,0 % през септември 2023 г.), а процентът на свободните работни места нарасна до 2,9 % през миналата година, което е над два пъти повече от равнището от 2012 г. Демографските промени ще изострят предизвикателствата на пазара на труда. Населението в трудоспособна възраст в ЕС ще намалее от 265 милиона през 2022 г. на 258 милиона през на 2030 г. Без съгласувани действия настоящите тенденции могат да влошат конкурентоспособността на ЕС и да отслабят обществените услуги в области, които вече са изправени пред недостиг на работници, като например здравеопазването и дългосрочните грижи.

  Намирането на съответствия между търсените и предлаганите работни места на международно равнище продължава да бъде сложно и скъпо както за гражданите на държави извън ЕС, така и за работодателите. Липсата на разбиране и доверие от страна на работодателите в уменията и квалификациите, придобити в трети държави, е значителна пречка пред мобилността на талантите и уменията. Това не само се отразява на привлекателността на ЕС, но води до „разхищение на мозъци“, като гражданите на трети държави често работят под своето ниво на квалификация.

  Нагоре
  Отпечатай
   
  * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

  преди 6 часа
  Петя Димитрова, АББ: Няма основания да се очаква, че лихвите ще се повишат с въвеждането на еврото
  Между 300 и 400 млн. лв. се очаква да изразходват банките у нас за въвеждането на еврото
  преди 7 часа
  В София ще се проведат първите в България конференция и хакатон, посветени на Ethereum
  ETHSofia ще се състои между 17 и 19 октомври в Иновационен форум „Джон Атанасов“
  преди 7 часа
  ОББ: Очакваме по-висок икономически растеж през тази година в сравнение с 2023
  Пазарът на труда се характеризира с ограничено предлагане на квалифициран персонал и относително високо търсене, което се отразява във висок ръст на средната работна заплата
  преди 8 часа
  Tesla ще съкрати над 10% от работната си сила
  Двама висши мениджъри също се оттеглят
  преди 10 часа
  Sameday планира 200% увеличение на точките за доставка извън дома в България
  Експанзията до 1500 точки до края на 2024 г. е част от регионален инвестиционен план в размер на €30 млн.