събота, 13 април 2024   RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  4507 прочитания

  Какво е да работиш в NoveoCare?

  Какви възможности за кариера предлага компанията и какви хора търси за екипите си, разказва Ася Василева - HR Специалист в Жестион София - българския филиал на NoveoCare
  10 януари 2023, 15:53 a+ a- a

  Ася Василева - Специалист „Човешки ресурси“ в Жестион София - българския филиал на френската група NoveoCare. Снимка: NoveoCare

  Френската група Noveocare е главен партньор на едни от най-големите застрахователни компании, брокери, взаимоспомагателни дружества и банки, които са част от застрахователния сектор във Франция. Специализираната дейност, която извършва компанията, е свързана с управлението на индивидуални и колективни договори за допълнително здравно осигуряване, както и обработка на застрахователни премии и обработка на документите във връзка със заведени претенции за възстановяване на разходи.

  Жестион София - българският филиал на NoveoCare, развива своята дейност от 2021 г.

  Какви възможности за кариерно развитие предлага компанията, какво я прави предпочитан работодател и какви професионалисти стоят зад нейния успех, пред Economy.bg разказва Ася Василева - Специалист „Човешки ресурси“ в Жестион София.

  Име: „Жестион София“ ЕООД, част от френската група Noveocare
  Сфера на дейност: Управление на индивидуални и колективни договори за допълнително здравно осигуряване, както и обработка на застрахователни премии и обработка на документите във връзка със заведени претенции за възстановяване на разходи.
  Основана: 1988 г.
  В България е от: април 2021 г.
  Брой служители глобално: 750
  Брой служители в България: 100
  Офиси в България:
  •Офис София: ул. „Иван Абаджиев" 2, Office A, ет. 3, кв. Полигона
  •Офис Варна: ул. „Ян Палах“ №12, Бизнес парк HEY, ет.2
  Основни продукти/марки: Компанията оперира изцяло в сферата на услугите в BPO сектора. Отговаря за управлението на индивидуални и колективни договори за допълнително здравно осигуряване, анализа и обработката на документацията по застрахователни премии, както и реимбурсирането на плащанията.
  Клиенти/Пазари: Застрахователни компании, брокери, взаимоспомагателни дружества и банки, които са част от застрахователния сектор във Франция в областта на допълнителното здравно и животозастраховането и възлагат на NoveoCare управлението на застрахователните договори, възникнали щети и застрахователните премии. Компанията в цифри: 33 години опит на пазара; 2 000 000 застраховани лица и 68000 предприятия, обслужвани като страна по застрахователни договори; 50 млн. евро оборот.

  Как стартира NoveoCare в България?
  NoveoCare е голяма компания с дългосрочни планове за развитие на българския пазар, в частност в дейността свързана с обработка на документи за допълнително здравно осигуряване във Франция. Началото бе поставено през април 2021 г. Проектът беше стартиран и разработен в партньорство с фирма Тинкин - софтуерна компания, която разработва софтуерни приложения, решения и услуги предимно за френски компании в застрахователния сектор. Пилотен екип, състоящ се от опитни жестионери, тиймлидер и контрольор на качеството постави основата на постепенното изграждане на центъра в България, като екипът беше изграден само за една дейност от портфолиото за NoveoCare. След като екипът се стабилизира и разработи, а основните процеси и правила на работа бяха създадени и приложени, всеки месец към екипа ни се присъединяваха новонаети служители на групи от по 10-тина души, които биваха обучени и въвеждани в работните процеси. 

  Бяха разработени нови направления, съответните екипи се оформиха и днес се управляват от отделни тиймлидери. В края на 2021 г. достигнахме колектив от 60-70 души с две ключови за българския пазар офис локации – София и Варна, а екипите работят вече по три направления, които NoveoCare повери на центъра в България. Към третото тримесечие на 2022 г. успяхме да увеличим екипа си до 100 служители и продължаваме плановете си за разрастване на екипите както в София, така и в морската столица.

  С какво се занимава компанията – кои са основните продукти, услуги?
  Фирмата е главен партньор на едни от най-големите застрахователни компании, брокери, взаимоспомагателни дружества и банки, които са част от застрахователния сектор във Франция. Специализираната дейност, която извършва компанията, е свързана с управлението на индивидуални и колективни договори за допълнително здравно осигуряване, както и обработка на документите във връзка със заведени претенции за възстановяване на разходи. Новоразвиваща се насока в работата на центъра в България е обработката и управлението на застрахователни премии.

  Офисът на NoveoCare в София. Снимка: NoveoCare

  Кои са основните пазари и клиенти на компанията?
  Клиенти на фирмата ни са френски компании, опериращи в застрахователния сектор в областта на допълнителното здравно и животозастраховане.

  Къде има офиси компанията по света? Колко офиса има в България?
  Компанията ни има общо 11 центъра на управление, от които и 3 кол центъра. Освен центровете във Франция, компанията има два центъра в България –  София и Варна.

  Колко и какви специалисти работят в компанията?
  В глобалните офиси на компанията ни са ангажирани повече от 750 служители, мениджъри на високо управленско ниво, финансови анализатори, счетоводен и административен персонал, специалисти, ангажирани с управлението на човешките ресурси, опитни жестионери (оператори въвеждане на данни), тиймлидери и контрольори по качеството.

  Колко са ИТ специалистите и по какви проекти работят? 
  Екипи от ИТ специалисти поддържат и усъвършенстват на регулярна база застрахователния софтуер OPEN, разработван от самото създаване на компанията и всички апликации, които допълват неговата работа и грижата за клиентите на NoveoCare.

  Офисът на NoveoCare в София. Снимка: NoveoCare

  Какви хора най-често търси компанията - с какъв опит, познания, умения, технологии?
  В момента имаме отворени позиции за длъжностите „Оператор въвеждане на данни с френски език“ както за центъра ни в София, така и за този във Варна, „Администратор на данни по застрахователни премии с френски език“ и  „Тиймлидер с френски език“.

  Изискванията към кандидатите са различни спрямо отговорностите на позицията, за която кандидатстват, съобразени с опита, който имат кандидатите, както и с нивото на владеене на френски език.

  Компанията отворена ли е за хора с малък опит и старт на кариерата? Има ли стажантски програми?
  Към настоящия момент смело може да твърдим, че компанията ни е отворена за хора с малък професионален опит, което е видно и при голяма част от последните ни назначения. Организацията ни е изградила програма за вътрешнофирмени обучения, които да дадат първоначално основата, а постепенно и задълбочените познания в областта, на всичките ни нови и настоящи колеги. Даваме шанс на целеустремени, мотивирани и млади хора да намерят дори своето първо работно място при нас.

  В организацията ни все още не са заложени стажантски програми, защото сме на много ранен етап от създаването на компанията. В момента имаме нужда да разширим екипите си, да вложим времеви и кадрови ресурс в тяхното обучение. В плановете ни за развитие стои и възможността за стажантска програма, все още обаче не е дошъл този момент.

  Кои са основните технологии, които се използват в компанията?
  Компанията ни използва web-базирани приложения за работа, използва специализиран застрахователен софтуер за целите на обработката на документацията, както и допълнителни апликации за комуникационни цели вътре в организацията. Въведени са вътрешни системи и приложения за проследяване и залагане на отсъствията на служителите, репортинг, мониторинг и проследяване на резултатите от дейността.

  Как се въвеждат новите служители в компанията?
  Всеки нов член на екипа бива посрещан в офиса на първия му работен ден от представител на отдел „Човешки ресурси“. Запознава се с офиса и колегите, предоставят му се всички документи касаещи трудовото му правоотношение. Предоставя му се предвидената за него техника и се въвежда в организацията чрез специално разработена презентация, под формата на онбординг, като се запознава с историята на фирмата, нейната дейност и клиенти, административните правила и процедури, схемата на обучение, която е предвидена за него, безопасните и здравословни условия на труд, противопожарната безопасност. Запознава се и с членовете на екипа, към които може да се обръща за съдействие и въпроси. След този първоначален етап на адаптация, започва и въвеждащото обучение за механизмите на допълнителното здравно застраховане във Франция.

  Офисът на NoveoCare в София. Снимка: NoveoCare

  Какви са възможностите за кариерно развитие и какви обучения предлага компанията?
  Компанията цени своите служители и се старае непрекъснато да инвестира в тяхното обучение. Обученията, които предлага компанията са няколко вида: Започва се с първоначално обучение, с което посрещаме всеки нов член на екипа, целящо въвеждане в механизмите, функционирането и основни принципи на здравноосигурителната система във Франция, както и допълнителното здравно застраховане и каква е ролята на нашата организация като участник на този пазар. Постепенно се преминава към детайлно обучение за конкретната дейност, по която ще работи съответният нов служител. Предвидени са и целеви обучения за колеги, които имат потенциал и демонстрирана мотивация да преминат на по–високо ниво както във вертикалната структура на компанията, така и по хоризонтала чрез разширяване на компетенциите и добавянето на нови такива. Разширяване на компетенциите на нашите служители е основна цел и приоритет, както за мениджмънта в България, така и за мениджмънта на NoveoCare.

  Какви придобивки предоставя компанията и какво я прави предпочитан работодател?
  Организацията ни се стреми да отговаря на търсените от кандидатите социални придобивки. Предлагаме на служителите си гъвкаво работно време с възможност работният им ден да стартира в диапазона 8:00 – 10:00ч и да приключи в интервала 17:00 – 19:00 ч. Осигуряваме 24 дни платен годишен отпуск, като по този начин се стремим да запазим work-life баланса. Предоставяме на служителите си ваучери за храна, както и безплатни напитки, плодове и сладолед в офиса. Организираме събития за сплотяване на екипа, обособили сме и офисни зони за отдих. Всички служители имат възможността да ползват допълнителна здравна застраховка – луксозен пакет. След началния период на обучение предлагаме възможност за дистанционна работа. Разработили сме система, която дава възможност за получаване на допълнителен месечен бонус. 

  Непрекъснато се стараем да разширяваме пакета от социални придобивки, които да предлагаме на нашите служители, за да отговорим на техните нужди и изисквания.

  Какво не знаят хората за компанията, а е важно да знаят според Вас?
  За Noveocare дейността на екипа „Човешки ресурс“ при над 750 служители е ключова и е една от нашите силни страни. Ние работим в посока всички наши служители да дават добавена стойност на предприятието. Въпреки че дематериализирането и автоматизирането на процесите са важна част за развитието в сферата ни на дейност в съвременните условия, човешкият фактор остава в центъра на нашите грижи и основни цели. 

  Вижте профила и актуалните позиции за работя на GESTION SOFIA LTD в JOBS.bg

   

  ВИЖТЕ ОЩЕ ОТ РУБРИКАТА КАКВО Е ДА РАБОТИШ В:

  Какво е да работиш в Entain?
  Какво е да работиш в Next IT Services?
  Какво е да работиш в Wizz Air?

  Какво е да работиш в ZaUtre?

  Какво е да работиш в Тавекс?
  Какво е да работиш в Станга1?
  Какво е да работиш в Motion Software?
  Какво е да работиш в Credissimo?
  Какво е да работиш в Блубито?
  Какво е да работиш в dm България?
  Какво е да работиш в Effortel?

  Какво е да работиш в myPOS?
  Какво е да работиш в Lab08?
  Какво е да работиш в Grafixoft?
  Какво е да работиш в Appolica?
  Какво е да работиш в Resolute Software?
  Какво е да работиш в M2M Services?
  Какво е да работиш в i:Fao an Amadeus company?
  Какво е да работиш в Cognyte Bulgaria?
  Какво е да работиш в Hewlett Packard Enterprise?
  Какво е да работиш в Melon?
  Какво е да работиш в Gameloft Sofia?
  Какво е да работиш в Hypoport Sofia?
  Какво е да работиш в Delta Source? 
  Какво е да работиш в AtScale Bulgaria?
  Какво е да работиш в Лидл България?
  Какво е да работиш в МенторМейт?
  Какво е да работиш в Proxiad?
  Какво е да работиш в Endava?
  Какво е да работиш в Адастра България?
  Какво е да работиш в Coherent Solutions Bulgaria?
  Какво е да работиш във Fadata?
  Какво е да работиш в Walltopia?
  Какво е да работиш във Fourth България?
  Какво е да работиш в TELUS International Europe?
  Какво е да работиш в DataArt?
  Какво е да работиш в Schwarz IT България?
  Какво е да работиш в Anakatech?
  Какво е да работиш в A1 България?
  Какво е да работиш в Cargotec?
  Какво е да работиш в Kaufland България?
  Какво е да работиш в Кока-Кола ХБК България?
  Какво е да работиш в Paysafe?
  Какво е да работиш в Карлсберг България?
  Какво е да работиш в Melexis България?
  Какво е да работиш в CloudCart?

  Нагоре
  Отпечатай
   
  * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

  преди 1 ден
  Италия ще инвестира €1 млрд. в изкуствен интелект
  Средствата ще бъдат инвестирани в рамките на 5 години
  преди 1 ден
  Летище Бургас с нов директор
  Васил Атанасов поема поста от досегашния директор Георги Чипилски
  преди 1 ден
  Възможности за инвестиции от израелски компании у нас обсъди президентът
  Намерението им да се реализират проекти за модернизация на военнопромишления комплекс у нас
  преди 1 ден
  Westinghouse подписа меморандуми със 17 български доставчици
  Те ще предоставят услуги и доставки за проекта за изграждане на нова ядрена мощност в АЕЦ „Козлодуй“, както и за други международни проекти
  преди 1 ден
  Инфлацията в САЩ със слаб ръст през март
  Данните поставят под въпрос намаляването на лихвите
  преди 1 ден
  За първи път в историята: Български учени със статия на водеща конфенеция за AI
  Екип от INSAIT e разработил приложение, оценяващо риска за изтичане на лична информация и което допринася за по-сигурен AI