вторник, 28 май 2024   RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  3123 прочитания

  Около 3000 души работят за системата на „Кока-Кола“ в България

  Генерираме 1% от данъчните приходи на страната - Бошко Попесков, изпълнителен директор на Кока-Кола за България, пред Economy.bg
  19 декември 2023, 10:42 a+ a- a

  Системата на „Кока-Кола“ в България се състои от 5 юридически лица: Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България, Кока-Кола България, Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисис, Кока-Кола Хеленик Груп Ай Ти Сървисис, Кока-Кола Еуропасифик Партнерс Шеърд Сървисис. Социално-икономическото въздействие на тези компании у нас се равнява на принос от 0,5% от БВП на страната. Системата плаща 43 млн. лева в данъци и допринася непряко за още 297 млн. лева. Около 3 000 души работят в системата на Кока-Кола в България, която поддържа 15 100 работни места по стойностната верига.

  Какви са плановете на компанията у нас, ще се увеличат ли инвестициите и екипът, каква е ролята на иновациите в дружество с дългогодишна история като „Кока-Кола“, как компанията отговаря на променящите се потребителски навици, какви са приликите и разликите между пазарите в Румъния и България, кой е най-важният бизнес урок, каква е разликата между лидер и мениджър, каква беше 2023 за бизнеса у нас и какви са очакванията за 2024 – тези и други въпроси коментирахме с Бошко Попесков, изпълнителен директор на Кока-Кола за България.

  През септември Бошко Попесков пое позицията „изпълнителен директор“ на Кока-Кола за България (The Coca-Cola Company). Като част от тази роля той отговаря за основните операции и бизнес развитието на компанията в страната.

  Г-н Попесков, преди няколко месеца оглавихте Coca-Cola България. Какви са приоритетите Ви?
  След Covid пандемията имахме няколко последователни години на добри резултати. Но като пазарен лидер в нашата индустрия си даваме сметка, че това върви с голяма отговорност за обществото. В този смисъл ще запазим същите приоритети, които се оказаха работещи за нас. Имаме три приоритета. Първият е да продължим да изграждаме нашите марки, като свързваме страстта на потребителите с поводите за потребление. Вторият приоритет ще бъде да продължим да предлагаме по-голям избор от напитки на потребителите, които сега обръщат повече внимание на благосъстоянието и начина си на живот. И третият ще бъде да се увеличи максимално колективното въздействие върху обществото чрез различни проекти за устойчивост. Ще реализираме тези приоритети съвместно с нашите партньори в бутилиращата компания.

  Каква е общата стойност на инвестициите на Coca-Cola в България до момента и планирате ли да ги увеличите?
  Въздействието, което оказваме върху българската икономика, надхвърля само инвестициите, които правим както ние, така и нашите партньори – бутилиращите компании. Така че, ако разгледате системата ни от компании и другите партньори в нашата верига на стойност, през 2022 говорим за 340 милиона лева преки и косвени данъци, платени на българската държава, според проучване на наша консултантска агенция. Тези 340 милиона лева представляват около 1% от общите данъчни приходи на страната. В допълнение, заедно с нашите партньори във веригата на стойността и системата ни от компании наемаме 15 100 души. Така също допринасяме за пазара на труда. И като погледнете кумулативното ни въздействие, то е около 0,5% от българския БВП.

  Колко голям е екипът Ви и планирате ли да го разширите?
  Ако бизнесът продължи да расте в съответствие с нашите амбиции както през последните няколко години, разбира се, това положително въздействие ще се разшири. Нашият екип в България, когато говорим за компанията Coca-Cola, не е толкова голям, но често имаме отворени позиции, когато колегите преминават към следващите стъпки в кариерата си. Така че по основателни причини имаме често отворени позиции. Ние сме компанията Coca-Cola, но работим като система с нашите партньори от бутилиращата компания. И заедно наемаме повече от 3000 души на различни позиции и роли – от фабрики до офиси. Отново често имаме отворени позиции. Само за пример, имаме глобален IT център в София в съседната сграда. И докато говорим, те имат няколко свободни позиции и търсят хора за работа. И може би последното нещо, което трябва да споменем, е, че компаниите партньори постоянно са признавани за едни от най-интересните и търсените работодатели в България.

  Каква е ролята на иновациите в утвърдени компании като Coca-Cola?
  В утвърдени компании като Coca Cola иновациите надхвърлят просто представянето на нови продукти на пазара. Дефиницията на иновация включва освен пускане на нови продукти на пазара също и преформулиране на съществуващи. Предполага и иновации в предлагането на различни видове опаковки на пазара. Означава и иновации в начина, по който произвеждаме, правим маркетинг и се свързваме с потребителите. Това са все иновации. И благодарение на тях можем да поддържаме все по-голям брой напитки в нашето портфолио, които предлагат избор на потребителите, търсещи по-здравословен начин на живот. По този начин можем да предложим повече устойчивост. И също така успяваме да се свържем по-добре с нашите потребители, тъй като хората се насочват повече към онлайн потребление. Като цяло благодарение на иновациите във всички тези аспекти успяваме да запазим конкурентното си предимство, но и да се адаптираме по-добре към бързо променящите се потребителски нужди и тенденции на пазара.

  Как Coca-Cola България се адаптира към променящите се потребителски нужди, особено по отношение на по-здравословни напитки?
  За нас един от ключовите приоритети е да продължим да увеличаваме портфолиото от напитки, които предлагат избор на потребителите. И ето че година след година увеличаваме процента на такива напитки. Например звездата на нашето портфолио е Coca-Cola Zero. В допълнение миналата година представихме Schweppes Tonic Botanical Zero Sugar. Представихме и Cappy лимонада Zero Sugar. Разширяваме нашето портфолио, за да посрещнем по-добре тези нужди.

  Били сте мениджър в Coca-Cola в Румъния. Какви са приликите и разликите между двата пазара?
  Според мен има много повече прилики, отколкото разлики. Мисля, че е благодарение на общото наследство, което имаме по отношение на култура, история и манталитет. И означава, че и румънците, и българите например са много заинтересовани от иновациите. Вълнуват се от уникални преживявания. Това е нещо, което хората търсят и на двата пазара. Нещо, което намирам за различно и което е много важно за нашата индустрия, е, че секторът на хотелиерството и ресторантьорството е много по-развит в България. И ако погледнете приноса на тази индустрия към БВП на страната, той е около два пъти по-висок в България, отколкото в Румъния. Това е една голяма разлика, важна за нашата индустрия. Тя е факт, защото туристическата индустрия в България е много по-развита. И туризмът тук има по-дълга история.

  Кои са най-големите предизвикателства, с които се сблъсквате като компания в България?
  Едно голямо предизвикателство пред нашата компания, но и пред цялата индустрия в България, е да въведем кръговата опаковъчна икономика. Като индустрия имаме концепция, която искаме да приложим. Това на практика би означавало, че затваряме кръга от бутилка до бутилка. Това е много сложно, защото включва много заинтересовани страни, потребители, които променят навиците си по отношение на това как консумират напитките и как изхвърлят опаковките. И ние заедно трябва да задвижим нещата. Осъзнаваме, че това е нещо, в което ние като лидери в индустрията се очаква да поемем водеща роля и да постигаме напредък в тази посока. Надяваме се, че много скоро ще установим тази кръгова опаковъчна икономика и в България.

  Кой е най-важният бизнес урок, който сте научили досега?
  Имам опит в инженерството, а първите 10 години от кариерата си прекарах в работа по стратегии и анализи. И преди четири години, когато се присъединих към Coca-Cola, за първи път трябваше да се науча как да разработвам и изпълнявам планове като партньорство между две компании. Осъзнах, че изграждането на взаимоотношения и синхронизирането на дейности между различни хора, работещи в различни компании, е доста предизвикателно. Но веднъж, след като се научите как да го правите, е много удовлетворяващо. Често наричат уменията за работа с хора меки умения. Мисля, че това е грешно. Това са трудни за придобиване умения. Това е непрекъснат процес на учене, който е много важен и вероятно е най-удовлетворяващата част от работата.

  Какво отличава лидера от мениджъра?
  Много често поставяме лидерите над мениджърите. Но в компаниите се нуждаем както от лидери, така и от мениджъри. Това са роли, които се допълват. Те работят добре заедно, така че имаме нужда и от двете. Освен това всеки от нас независимо от позицията трябва да поеме роли както на лидер, така и на мениджър в зависимост от случая. И ние трябва да се адаптираме и да превключваме между тях. Има един много известен джаз музикант и професор по бизнес едновременно, който казва, че в една група всеки трябва да знае както да ръководи, така и да следва. Това е абсолютно вярно.
  Мениджърите вероятно имат по-непосредствено въздействие, защото те работят по-пряко с хората. Тяхното влияние може би е по-малко като обхват, но пък е много по-дълбоко. Лидерите, от друга страна, по-често работят върху по-дългосрочни цели и визия да мотивират, овластяват и развиват хората около тях, така че заедно като екип да реализират проектите.

  Какъв е Вашият лидерски стил?
  Вярвам, на първо място, в задаването на амбициозна и дори изненадваща визия. И след това фокусиране на усилията върху намирането на начини как тя да се реализира. Защото, както се казва в една поговорка: „Ако се целиш към луната, поне ще попаднеш сред звездите“. Така че успехът обикновено идва след това. И за да се случи, имам 4 прости стъпки. Първо, да постигнем съгласие относно очакванията. След това да дадем възможност на хората да ги изпълнят. И после да поемем отговорност за нещата, които сме направили. Най-важното е, че се учим в процеса. И когато повтаряме този цикъл, правим нещата по по-добър начин. Бих казал, че когато говорим за Coca-Cola на местно ниво, ние сме много голямо семейство от компании и успехът е съвместен. И зад добрата година, която имаме, и силните планове за следващата година стоят съвместните усилия на всичките ни хора. Така че им дължим голяма благодарност.

  Каква беше 2023 за бизнеса в България и какви са очакванията Ви за 2024?
  Тази година в България беше добра за нас. Условията бяха предизвикателни поради социално-икономическия натиск, а потребителите реагират на това, като променят навиците си. В този контекст имахме много добра година. Очакваме с нетърпение да пренесем всички тези уроци в следващата година и да продължим положителната динамика.

  Нагоре
  Отпечатай
   
  * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

  преди 13 часа
  Китай ще подпомага производството на чипове с $47,5 млрд.
  Една от основните области, върху които ще се фокусира третата фаза на фонда, е оборудването за производство на чипове
  преди 18 часа
  Paysera България дебютира на ВЕАМ пазара на БФБ
  Компанията за дигитални платежни услуги планира да увеличи капитала си с 2 млн. лв.
  преди 20 часа
  Standard & Poor's потвърди рейтинга на България и стабилна перспектива
  Агенцията прогнозираприемане в еврозоната най-късно началото на 2026 г. и ръст малко под 3% за периода 2025-2027 г.
  23 май 2024, 15:30
  Eldrive започва да изгражда собствени зарядни паркове за електромобили
  Освен зарядните станции в парковете ще има кафенета и магазини
  23 май 2024, 13:52
  „Смарт Органик“ вече се търгува на основния базар на БФБ
  Тя е първата компания, преминала от малкия пазар beam на основния Standard на Борсата