вторник, 28 май 2024   RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  10367 прочитания

  Как протича интервю за работа във Фонд на фондовете?

  Повече за процеса и как да се подготвите, разказва Деница Савова, ръководител „Човешки ресурси, административни дейности и информационни технологии“
  21 октомври 2019, 10:47 a+ a- a

  Деница Савова притежава над 10 години опит в сферата на консултиране по всички въпроси, свързани с управление на човешки ресурси - набиране, подбор, назначаване, обучение, задържане и развитие на служители. Преди да се присъедини към екипа на Фонд на фондовете, Деница Савова придобива над 8-годишен опит в банковия сектор

  Фонд на фондовете управлява средствата от 1,2 млрд. лв. по четири оперативни програми: ОП „Развитие на човешките ресурси“, ОП „Иновации и конкурентоспособност“, ОП „Околна среда“ и ОП „Региони в растеж“. Основната дейност на Фонда е структурирането и управлението на финансови инструменти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Насочени към проекти, които потенциално биха могли да започнат да се самоиздържат, финансовите инструменти осигуряват инвестиционна подкрепа чрез заеми, гаранции или дялово участие. По този начин се оказва подкрепа на бизнеса и публичните институции с цел икономическо развитие. 

  Какво е важно да знаем за компанията и процеса по подбор, ако ни предстои интервю за работа, и как да се представим успешно, разказва Деница Савова, ръководител звено „Човешки ресурси, административни дейности и информационни технологии“.

  Колко и какъв тип специалисти работят при Вас?
  Ние сме относително млада структура. Създадени сме през 2015 г. и оттогава активно работим в посока развитие на екип и експертиза. Всяка година броят на работещите във Фонд на фондовете се увеличава, създават се нови екипи и се разкриват позиции. В момента сме над 50 служители, работещи в няколко сфери - структуриране и управление на финансови инструменти; контрол на риска, мониторинг и отчетна дейност; счетоводство; администрация и др. 

  Готовността за справяне с различни предизвикателства, доброто взаимодействие с колегите и мотивацията допринасят за атмосферата в офиса и постигането на високите резултати, към които се стремим.

  Име: Фонд на фондовете
  Сектор: Финанси
  Създадена: 2015 г.
  Брой служители в България: над 50
  Офис в България: София, бул. „Тотлебен“ 30-32

  Какви хора най-често търсите, за какви позиции?
  Екипът ни е цветен, но и взаимодопълващ се. Уникалният характер на дейността на дружеството е предизвикателство при подбора, защото голяма част от длъжностите нямат аналог в други компании. Поради това трябва точно да идентифицираме ключови личностни, професионални качества и потенциал, които да  развиваме и „отглеждаме“.  Винаги търсим и привличаме високообразовани и резултатно ориентирани кандидати, с желание за учене, които, мотивирани по подходящия за тях начин, намират точното място за реализиране на таланта, идеите и професионалните си постижения във Фонд на фондовете. Основно търсим хора с административен или банков опит, като се стремим към баланс на кадрите с опит в публичния и частния сектор.

  Как протича типично процесът по подбор? Какво да очакват кандидатите на едно интервю? Имате ли тестове и ако да - какви?
  Всички процеси при нас, в това число и подборът, протичат при високо ниво на професионализъм и прозрачност. Все по-често използваме и иновативни подходи. Във Фонда оценяваме времето, усилията и мотивацията за добро представяне на всеки кандидат, като в замяна той получава предразполагаща атмосфера, позитивно отношение и подробна информация за всичко важно за него -  дейността, екипа, условията на работа. Предвид различния характер на всяка позиция, подборът се структурира индивидуално, като винаги провеждаме поне по две срещи с подходящите кандидати, за да сме сигурни, че сме обменили необходимата информация. При специфични длъжности използваме специално създадени за целите ни инструменти - тестове и практически казуси.

  Колко интервюта провеждате и с кои мениджъри от компанията кандидатите най-вероятно ще се видят?
  Участието на мениджъри от всички нива е моята силна карта в подбора. Не ми е трудно да убедя кандидатите, че Фондът е много добро място за развитие, защото колегите, които участват с мен в интервютата, впечатляват с компетентността, подхода и цялостното си позитивно излъчване. Целта в процеса по привличане на нов служител е, преди да вземе решението, да се присъедини към екипа, да се срещне с всички мениджъри, в чийто ресор попада длъжността. Най-често интервюто за работа при нас протича в две части. При първата кандидатът се среща с мен и бъдещия си пряк ръководител, а при втората – с мениджмънта от следващото ниво и изпълнителен директор.

  Колко време продължава едно интервю? Целият процес по подбор?
  Водени от разбирането, че процесът е двустранен и оценяването взаимно, се стремим да предразположим кандидатите и да чуем всичко, което според тях е важно да кажат, както и да отговорим на техните запитвания. Срещите продължават до изчерпване на всички въпроси от двете страни дори когато това налага повече време.

  Какво бихте искали да видите в кандидатите по време на интервю? Какво би Ви направило добро впечатление?
  Дълбоко убедени сме, че позитивното отношение, което демонстрираме към кандидатите, провокира аналогична тяхна реакция и се радваме, че се срещаме предимно с приятни и интересни индивидуалности. Високо оценяваме, когато кандидатът е положил усилия да се  запознае с дейността ни и резултатите, които постигаме, и те имат значение за мотивацията му да кандидатства при нас.

  Какво би Ви направило лошо впечатление на интервю?
  Изключително много държим на етичното поведение, високите стандарти на работа, продуктивните и кооперативни нагласи. Кандидати, които не притежават умения за работа в екип, не са способни да работят в среда на високи изисквания и нямат стремеж да постигат резултати, по-скоро не са подходящи за работа при нас.

  На кой етап се обсъжда въпросът за възнаграждението и имате ли практика да искате от кандидатите сами да дефинират очакванията си?
  Няма конкретен момент, в който обсъждаме възнаграждението. Това става обикновено естествено, в процеса на разговор. Очакванията на кандидатите са от изключителна важност за нас. Една от целите на интервюто е да придобием сигурност, че бихме могли в голяма степен и дългосрочно да отговорим на очакванията на бъдещите ни служители както по отношение на характера на дейността, възможностите за развитие, средата и климата в организацията, така и по отношение на условията на работа - работно време, възнаграждение, бонуси, допълнителни придобивки. В тази част работата ми също е улеснена от убеждението на работодателя, че качествените кандидати трябва да бъдат привлечени и задържани. В този смисъл, непрекъснато се обсъждат концепции и механизми, които да гарантират не само конкурентни, а силно мотивиращи и атрактивни условия. 

  Имате ли стажантски програми? Ако да – кога стартират и какви са условията?
  Спецификата на работа при нас е такава, че не дава възможност за провеждане на структурирани стажантски програми. Винаги инвестираме усилия и време за обучаване на студенти, когато те ни потърсят с желание да получат практически опит в интересна бизнес среда.

  За кои позиции конкуренцията е най-голяма и колко души типично се конкурират за едно място?
  Дейността на дружеството, както вече споменах, е специфична и макар че сме много разпознаваеми в средите на инвестиционния бизнес, публичния сектор, финансовите дейности за широката аудитория финансовите инструменти все още не са познати. С оглед на това, конкуренцията не е голяма. По-скоро се отличава с достатъчен брой качествени кандидати, които са запознати с нашата структура и изборът им да заявят интерес за работа в нея е подкрепен със знание кои сме, какво правим и какво можем да предложим.

  За кои позиции е най-трудно да откриете подходящите хора?
  Големината на Фонда дава възможност всички да работим в тясно сътрудничество помежду си и служителите  да имат своя личен видим принос към постигането на общите цели. Всяка вакантна позиция поставя предизвикателство в намирането на най-подходящия. Не можем да си позволим да подценим някоя длъжност и да направим компромис с одобрения кандидат, което налага голямо внимание и правилна преценка в процеса по подбор.   

  Какво не знаят кандидатите за компанията, а е важно да знаят според Вас?
  Ние сме млад, енергичен екип, обединен от стремежа към високи професионални успехи, постигнати в приятна работна атмосфера.

  Имаме изключително прозрачна корпоративна политика, която дава възможност на всеки да се запознае в детайли с процесите, дейностите, резултатите и екипа ни. Сайтът ни включва подробни отчети. Активни сме в социалните мрежи, където  публикуваме информация за интересни проекти и бизнеси, реализирани чрез финансови инструменти, които са създадени, структурирани и се управляват от Фонда. 

  Извън това би било полезно да се знае, че сме компания, която все още е в най-предизвикателния си етап -  на утвърждаване, доказване и растеж.  

  С какво най-вече се отличавате от останалите компании и привличате кандидатите като работодател?  
  Спецификата в дейността ни е това, което ни отличава от всеки друг бизнес, и то не само на нашия пазар. Трупаме опита си чрез новаторство и собствени усилия, учим се в движение от успехите, а понякога и от неуспехите, като залагаме на творческия си потенциал, креативност и липса на страх от непознатото. Радваме се, че кандидатите, често след интервюто споделят, че в резултат на придобитите лични впечатления имат още по-голямо желание да започнат работа при нас. Инвестираме усилия в задържане на всички служители, като създаваме и развиваме среда на работа, в която се подкрепя и насърчава личният пример в съчетание с добрата екипна работа.   

  ВИЖТЕ ОЩЕ:

  Как протича интервю за работа в Astea Solutions?
  Как протича интервю за работа в Astound Commerce?
  Как протича интервю за работа в Progress?
  Как протича интервю за работа в „Гопет Транс“?
  Как протича интервю за работа в DHL Competence Center?
  Как протича интервю за работа в Chaos Group?
  Как протича интервю за работа във Flat Rock Technology?
  Как протича интервю за работа в „Телелинк Бизнес Сървисис“?
  Как протича интервю за работа в The Stars Group?
  Как протича интервю за работа във Fourth България?
  Как протича интервю за работа в „Язаки България“?
  Как протича интервю за работа в DataArt България?
  Как протича интервю за работа в „АктивТрейдс“ КЧТ клон София?
  Как протича интервю за работа в Sutherland?
  Как протича интервю за работа в dm България?
  Как протича интервю за работа в ScaleFocus?
  Как протича интервю за работа в NaXex?
  Как протича интервю за работа в ABB?
  Как протича интервю за работа във Vivacom?
  Как протича интервю за работа в Playtech?
  Как протича интервю за работа в EVN България?
  Как протича интервю за работа в CSC?
  Как протича интервю за работа в „Аурубис”?
  Как протича интервю за работа в IBM България?
  Как протича интервю за работа в „Таулиа”?
  Как протича интервю за работа в SBTech?
  Как протича интервю за работа в „ЛЕМ България”?
  Как протича интервю за работа в „Сенсата Технолоджис”?
  Как протича интервю за работа в „УниKредит Булбанк“?
  Как протича интервю за работа в „Белла България”?
  Как протича интервю за работа в Gameloft?
  Как протича интервю за работа в SEEBURGER Informatik?
  Как протича интервю за работа в „ГфК България”?
  Как протича интервю за работа в „Софика Груп”?
  Как протича интервю за работа в „Монтюпе“?
  Как протича интервю за работа във VMware?
  Как протича интервю за работа във „Вистеон”?
  Как протича интервю за работа в „Инграм Майкро“?
  Как протича интервю за работа в Walltopia?
  Как протича интервю за работа в „Мелексис”?
  Как протича интервю за работа в easyJet?
  Как протича интервю за работа в MentorMate?
  Как протича интервю за работа в Мтел?
  Как протича интервю за работа в TELUS International?

  Нагоре
  Отпечатай
   
  * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

  преди 45 минути
  МФ: Очакваме да покрием инфлационния критерий за еврозоната до края на годината
  Парламентът може да приеме закона за еврото до края на лятото
  преди 2 часа
  Разкриват 5 нови паралелки за дрогеристи у нас
  За първи път в Бургас се обявява прием за ученици след 7-ми клас за дрогеристи по австрийска програма
  преди 2 часа
  Logiscool обяви сътрудничеството си с EtonX
  Веригата предлага и обучение по Python и AI в своите школи в София, Пловдив, Плевен и Варна
  преди 6 часа
  Държавата пое дълг за още 300 млн. лева
  Това е третият за тази година аукцион
  преди 1 ден
  Китай ще подпомага производството на чипове с $47,5 млрд.
  Една от основните области, върху които ще се фокусира третата фаза на фонда, е оборудването за производство на чипове
  преди 1 ден
  Paysera България дебютира на ВЕАМ пазара на БФБ
  Компанията за дигитални платежни услуги планира да увеличи капитала си с 2 млн. лв.