сряда, 21 февруари 2024   RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  846 прочитания

  БНБ повиши прогнозата си за ръста на българската икономика през 2023

  Лихвите по кредитите и депозитите ще достигнат най-високите си стойности в края на 2024 и в началото на 2025, прогнозират от централната банка
  28 ноември 2023, 10:16 a+ a- a

  През 2023 БНБ очаква растежът на реалния БВП в България да възлезе на 1.9% (спрямо 1% при предишната прогноза), за което ще допринасят едновременно вътрешното търсене и нетният износ, докато изменението на запасите се предвижда да има силен отрицателен принос. Подобряването на вътрешното търсене ще се определя от растежа на крайните потребителски разходи, подкрепяни от нарастващите заплати, повишения размер на пенсиите и другите социални трансфери, както и от ниската склонност на домакинствата към спестяване. Положителният принос на нетния износ отразява прогнозирания по-силен спад на вноса спрямо износа на стоки и услуги, като динамиката на вноса е силно повлияна от понижението на натрупаните запаси в икономиката през второто тримесечие на годината. Фактори, които се очаква да ограничават износа на стоки през 2023 г., са влошаването на глобалната икономическа активност и проявлението на специфични за страната фактори. Това е записано в Макроикономическа прогноза на БНБ.

  От централната банка прогнозират растежът на реалния БВП да се ускори до 2.7% през 2024 г. и до 3.6% през 2025 г. най-вече поради преустановяване на наблюдаваното през 2023 г. понижение на запасите в икономиката, както и поради очакваното значително ускоряване на растежа на инвестициите, определено главно от заложените допускания за изпълнението на проектите по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

  "Прогнозираме годишната инфлация да се забави до 6.1% в края на 2023 най-вече поради проявяването на базов ефект от силното нарастване на потребителските цени през предходната година. Средно за 2023 прогнозираме общата инфлация да възлезе на 8.8%, като в краткосрочен план очакваме проинфлационният натиск, произтичащ от нарастването на разходите на фирмите за труд, задълбочаващия се недостиг на работна сила и силното частно потребление, да остане значителен и да продължи да оказва влияние за ограничената степен и скорост на пренасяне на понижаващите се международни цени на суровините върху крайните потребителски цени в България. В резултат на това в края на 2023 базисните компоненти и хранителните продукти ще имат най-висок положителен принос за общата инфлация, следвани от стоките и услугите с административно определяни цени и тютюневите изделия. Очакваме темпът на нарастване на ХИПЦ да се забави до 3.1% в края на 2024 г. (при средногодишна стойност от 4.3%) и да остане на това ниво и в края на 2025 г. (при средногодишна стойност от 3.1%)", отбелязват от БНБ.

  "Очакваме растежът на заетостта да остане висок до края на годината и да възлезе на 1.4% средно за 2023. Въпреки прогнозираното повишение на икономическата активност през останалата част от прогнозния период, възможностите за нарастване на заетостта ще бъдат ограничени вследствие на неблагоприятните демографски тенденции в страната, които водят до намаление на работната сила. През 2024 се прогнозира растежът на заетостта да се забави до 0.3%, докато през 2025 г. не се очаква нарастване на броя на заетите лица в икономиката. Същевременно коефициентът на безработица ще се понижи плавно от 4.2% през 2023 г. до 3.4% през 2025 г. в резултат както на прогнозирания икономически растеж, така и на намалението на населението в трудоспособна възраст. Нарастването на потребителските цени и затегнатите условия на пазара на труда допринесоха за силното повишение на номиналната компенсация на един нает с 14.9% на годишна база през първото шестмесечие на 2023 г. Очакваме растежът на компенсацията на един нает да възлезе на 13.9% средно за 2023 г. и да се забави до 8.3% през 2024 г. и 9.1% през 2025 г. вследствие на прогнозираната по-ниска инфлация. В същото време очакваното повишение на реалната производителност на труда през периода 2024–2025 г. и продължаващото задълбочаване на недостига на работна сила в страната ще задържат растежа на заплатите на сравнително високи нива през прогнозния период. В резултат прогнозираният растеж на компенсацията на един нает ще подкрепя нарастването на реалния разполагаем доход на домакинствата и на частното потребление, но се очаква да намери отражение и в по-високи разходи за труд на единица продукция на фирмите. Прогнозираме номиналните разходи за труд на единица продукция да се повишат с 13.4% през 2023 г., след което растежът им да се забави до 5.8% през 2024 г. и до 5.3% през 2025", подчертават от централната банка.

  "Очакваме през следващите тримесечия процесът на повишение на лихвените проценти по депозитите и кредитите за домакинствата постепенно да се засили, като лихвените проценти достигнат най-високи стойности в края на 2024 и в началото на 2025, след което да се задържат на нива, близо до вече достигнатите. Годишният растеж на депозитите на частния сектор се очаква да продължи да следва тенденция към постепенно забавяне и да възлезе на 8.9% в края на 2023 г., след което да се понижи до 8.1% в края на 2024 г. и до 7.5% в края 2025 г. Основно влияние за низходящата динамика се очаква да има прогнозираното забавяне на растежа на заплатите, както и сравнително бавното повишаване на лихвените проценти на банките по привлечените средства. Годишният растеж на кредита за неправителствения сектор се очаква да се забави до 9.8% в края на 2023 г. и допълнително до 6.7% в края на 2024 г. и 5.6% в края на 2025 г., за което ще допринесат понижаването на инфлацията, прогнозираното повишение на лихвените проценти по новоотпуснатите кредити, както и сравнително ниската инвестиционна активност на фирмите в частния сектор".

  Нагоре
  Отпечатай
   
  * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

  преди 16 часа
  САЩ отпусна $1,5 млрд. на GlobalFoundries
  Третият по големина договорен производител на чипове в света, ще построи ново съоръжение в Ню Йорк
  преди 16 часа
  Accenture придобива българската фирма за анализ на данни GemSeek
  Експертите от GemSeek ще станат първите служители на Accenture Song в България, заедно със служителите от Технологичния и Оперативния център, които в момента са над 1100
  преди 16 часа
  Бундесбанк: Германия вероятно е в рецесия
  Германската централна банка очаква тя да е слаба, но широкообхватна и продължителна
  преди 17 часа
  Проучване: 70% от френските компании у нас планират увеличаване на персонала
  Липсата на квалифицирани кадри, бюрокрацията, несигурната регулаторна рамка и неефективната администрация са сред основните трудности пред френския бизнес в България
  преди 18 часа
  Nokia и Dell ще си сътрудничат
  Двете компании ще изграждат „частно 5G“ и облачни мрежи