сряда, 19 юни 2024   RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  4722 прочитания

  HR проектите в България: Синергия в HR екипа - най-добрата предпоставка за удовлетворени колеги, Kaufland България

  Повече за проектите научете от Милена Караилиева – директор „Човешки ресурси“ в Kaufland България – компанията победител в категория HR екип на годината в Годишните HR награди на БАУХ 2021
  03 май 2022, 10:59 a+ a- a

  Снимка: Милена Караилиева – директор „Човешки ресурси“ в Kaufland България

  В съвременната динамична бизнес среда HR функцията в България се развива изключително бързо и заема своето важно стратегическо място в управлението на компаниите. HR професионалистите и HR екипите вече проектират и изпълняват комплексни проекти, които не просто подпомагат бизнес процесите, но и добавят стойност и изграждат работодателски имидж.

  В рубриката „HR проектите в България“ разказваме за конкретните проекти, зад които стоят HR екипите тук, за да покажем, че в България може да имаш интересна и успешна HR кариера, както и че работодателите в България създават условия за такава.

  Милена Караилиева е директор „Човешки ресурси“ в Kaufland България. Тя е част от екипа на компанията от 2014 година. Последователно е била мениджър „Обучение и развитие“ в дирекция „Човешки ресурси“ и мениджър „Системи за управление на персонала“ в дирекция „Продажби“. Има 15 години опит в HR сферата.

  Kaufland България е победител в категория HR екип на годината в Годишните HR награди на Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) за 2021. Потърсихме Милена Караилиева, за да ни разкаже за проектите, по които работи HR екипът на компанията.

  Г-жо Караилиева, разкажете ни за Вашата кандидатура в наградите на БАУХ, категория “Най-добър HR екип на годината”?
  Номинацията и наградата е изключително ценна за HR екипа на Kaufland България. Изминалата година беше поредната динамична и изпълнена с много предизвикателства за пазара на труда и обществото като цяло. Признанието, което получихме в направление „Човешки ресурси“ ни дава увереност и гарантира, че в този социален контекст сме постигнали една от най-важните ни общи цели – екипът ни да е високо мотивиран и удовлетворен от принадлежността си към своя работодател.
  Кандидатурата ни цели да отрази човешкия фактор зад постигането на бизнес целите на компанията, но и да подчертае онези проекти през изминалата година, при които синергията в работата между HR екипите ни е най-видима и показателна. Тяхната ефективност аргументираме в описание на бизнес целите, конкретните решения и представените резултати, които са постигнати с общи действия.

  Запознайте ни с Вашия звезден HR екип – колко и какви са HR професионалистите в него, каква е тяхната експертиза?
  Служителите на Kaufland България са над 6500 общо в трите ни структури, като близо 85% от тях работят в нашите 61 магазина в 35 града на страната. Тази изразена регионалност е особеност на нашия бизнес и от нея произлиза и изключителната роля на екипа „Човешки ресурси“ в организацията. Щастливи сме, че сме създали силна култура на съвместна работа в синхрон и имаме много добро ниво на вътрешно сътрудничество в ЧР екипа, а това дава своето изражение в много успешни проекти и инициативи, които успяхме да реализираме и които са повод за номинацията ни. Вярваме, че това, което прави екипа достоен за наградата, са принципите ни: да сме професионалисти, да разбираме естеството на работа на колегите, да сме високо кооперативни и гъвкави, да търсим обратна връзка и да сме диалогични, да се подпомагаме взаимно във всеки момент.

  Снимка: HR екипът на Kaufland България


  HR екипът ни се състои от пет отдела, които имат своята роля в изграждането на екосистемата, наречена „Управление на човешкия ресурс“ – „Администриране на персонала“, „Възнаграждения и придобивки“, „Управление на процесите“, „Подбор, мотивиране и задържане и работодателска марка“, „Обучение и развитие“. Хората в това „семейство“ са професионалисти със свой почерк, личен принос и разнообразна експертиза. Те са на различна възраст, с различен опит и стаж в компанията и това създава здравословния и благоприятен вътрешен климат за устойчиво развитие със споделени ценности.

  Снимка: Част от HR екипа на Kaufland България

  Представете накратко проектите Ви.
  Гордеем се с всички наши проекти и инициативи както такива, които сами сме създали и развиваме национално или международно, така и в партньорства с други организации от сферата на образованието, развитието на младежките общности, социалния сектор, околната среда. Бихме очертали някои основни насоки според стратегическите цели на компанията за развитието на екипа ни:

  - Грижа за настоящите колеги чрез обучения, непрекъснато развиване на мотивационната ни програма, програми за здраве и благосъстояние (wellness програми) и др. Компанията ни предлага средно по 6 обучения на всеки служител годишно, като през 2021 г. това обхвана 6 250 колеги в 111 обучителни програми.

  - Признание към колегите ни, чиито успехи и постижения показваме чрез участието им в разнообразни кампании като „Разчитайте на нас“, „КА-лидери“, „Професионалистите говорят“ и др.

  - Сътрудничество с млади таланти извън компанията, за които предоставяме възможности за обучение и развитие в собствените ни програми като „Управители на бъдещето“, дуално обучение, практикантска програма, стажантска програма. Изключително важни за нас са и създадените вече традиционни партньорства с образователни институции като УНСС, СУ, Аграрен университет, професионални гимназии в страната, както и с организации като Mentor the Young, Junior Achievement България, Bulgaria Wants You, Teenovator, WWF, To the Top, Talent Club и др.

  - Представяне на новия ни работодателски имидж в 360-градусова комуникационна кампания, наречена „Време е за ново начало“, която посредством ключови послания заговаря потенциалните ни бъдещи колеги.

  Снимка: Част от HR екипа на Kaufland България

  С кой от тях се гордеете най- много? Каква е целта му и защо решихте да го стартирате?
  Всеки наш проект е пътуване, в което извървяме един път към определена цел. По пътя работим с много колеги и е вълнуващо, когато са въвлечени хора с различни функции и от различни отдели, за да се изпълни проектът с холистично съдържание и смисъл, а и за да може на практика да се осъществи.
  Трудно е да посочим само едно от нашите съвместни усилия, но ако трябва да отчетем кое касае пряко нашите клиенти и най-голяма част от нашите колеги, то можем да споделим опита си, посветен на удовлетвореността на клиентите, наша ежедневна мисия. „Клиентска удовлетвореност“ е проект, в който са въвлечени всичките ни 61 магазина и е свързан с поредица теоретични и практически обучения. Сам по себе си е още един инструмент, чрез който ежедневно можем да подпомагаме колегите в старанието им да развиват тази ключова за бизнеса посока.

  Как приеха служителите в компанията този проект?
  Нашите служители са лицето на Kaufland, а екипът на магазинната ни мрежа е близо 85% от компанията. Всеки един от тези 5500 души знае, че клиентите са наш приоритет и че работата ни е динамична и вълнуваща, защото е свързана с клиентското преживяване всеки ден, във всеки наш обект. Това е една от причините проектът да се приеме толкова добре и естествено от страна на служителите. Добавихме и състезателен елемент в него, както и допълнителни стимули и награди, за да се случи забавно и лесно успешното му реализиране. Радваме се на силна ангажираност и професионализъм в изпълнението на проекта до момента и според целите му за напредък.

  Снимка: Част от HR екипа на Kaufland България

  Какви ресурси – като време, финансови и други, Ви костваше?
  Неминуемо всеки един проект коства сам по себе си разнообразни ресурси. Ако трябва да ги приоритизираме, със сигурност човешкият ресурс е този, който оказва най-голяма тежест. Организирането и стиковането с различни работни групи е динамичен и времеемък процес особено когато темите и свързаните с тях решения не са малко. Екипът, който работи по него се състои от над 100 души – в това число колеги от отдел „Обучение и развитие“, управители на магазини, ръководители на смени и др. Проектът е дългосрочен, стартира през есента на 2020 година и имаме желание да продължим да го надграждаме, защото сме уверени в неговия огромен потенциал и добавена стойност.

  Снимка: Част от HR екипа на Kaufland България

  Какви резултати искахте да постигнете с проекта и какво реално постигнахте?
  С проекта целяхме да повишим ангажираността на служителите в посока любезност в обслужването, да акцентираме върху прекия контакт и правилното разбиране на нашите клиенти, да провокираме инициативност в служителите, да прилагаме в работата си съвременни концепции и полезни практики в сферата на продажбите. Към днешна дата бихме могли да кажем, че вървим в правилна посока и виждаме резултатите от усилията на колегите. Отчитаме ги чрез различни наши мониторинг канали, част от които са обратните връзки от клиентите, проследяващи нивото на обслужване по заложени критерии, както и вътрешни тестове с практически задачи.

  Снимка: Част от HR екипа на Kaufland България

  Кои бяха най-големите предизвикателства и как ги преодоляхте?
  Изготвянето на точен анализ и дефинирането на възможните тактики, които може да приложим в нашите филиали, бяха основните предизвикателства, пред които се изправихме, за да стартираме разработването на самия проект. В процеса на работа се наложи да бъдем гъвкави, като адаптирахме някои от компонентите, заложени в първоначалната програма, които забелязвахме, че имат потенциал да бъдат развити допълнително. Важна част за преодоляването на всички тези предизвикателства е разбирането и съдействието от страна на служителите, защото без тяхната помощ проектът не би могъл да се случи по този начин.

  Споделете с нас какви нови HR проекти планирате.
  Удовлетвореността на нашите колеги е много важна за нас, затова и дългосрочно продължаваме работата си в посока създаване на работна среда, която да мотивира и ангажира екипа ни. Това включва редица проекти, някои от които да разширят мотивационната ни програма, доразвият политиките ни за обучение и развитие на колегите ни, както и проекти в частта дигитализация на работното място.

  ВИЖТЕ ОЩЕ:

  HR проектите в България: Jira4PDR, Endava
  HR проектите в България: Многообразни проекти за различни предизвикателства, bTV Media Group
  HR проектите в България: Локалните и регионални проекти на Endava
  HR проектите в България: Проекти за бизнес, HR и социална ефективност, „Вива Kредит“
  HR проектите в България: Добротворчеството в „Ейч Пи Инк България“
  HR проектите в България: Корпоративен уелнес, Playtech
  HR проектите в България: Империум на CASH CREDIT
  HR проектите в България: Employee Value Proposition = EVP на „Райфайзенбанк“
  HR проектите в България: EVN Презареждане
  HR проектите в България: Contipso Learning

  Нагоре
  Отпечатай
   
  * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

  преди 8 часа
  PISA представи първата си оценка на творческото мислене при 15-годишните
  Българските ученици са с резултат по-нисък от средния за ОИСР
  преди 10 часа
  Хибридният модел на работа не влияе негативно върху продуктивността
  Вижте какво показва проучване, публикувано в сп. Nature
  преди 11 часа
  Платформата за инвестиране Freedom24 открива представителство в България
  Компанията обслужва повече от 250000 клиенти в Европейския съюз
  преди 13 часа
  МИР и ЕК сключиха Меморандум за сътрудничество в областта на зеления водород
  Чрез него ще се повиши участието на български предприятия и научни организации в конкурсите за финансиране на изследователски и демонстрационни проекти към Съвместното предприятие „Чист водород“
  преди 15 часа
  Възнагражденията на висшия мениджмънт в САЩ се увеличават рекордно
  Ръстът е 3 пъти по-голям от този при заплатите на служителите