неделя, 23 юни 2024   RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  13201 прочитания

  Как Австрия подпомага дуалното обучение в България?

  София Дамянова, мениджър проект „Дуално обучение” в търговския отдел на австрийското посолство, пред Economy.bg
  18 март 2015, 14:24 a+ a- a

  Търговската камара на Австрия подпомага успешното въвеждане на дуалното обучение в България. За тази цел Търговското представителство към посолството на Австрия в София реализира пилотния проект „Дуално обучение в България”. Той стартира през учебната 2015/2016.
  За участие в него са избрани три български града: София (обучение по професия „Икономист“, специалност „Търговия“); Габрово (обучение по професия „Мехатроника“) и Ямбол (обучение по професия „Мехатроника“ и „Машинен техник“).
  В проекта участват фирми, училища и български институции. Сред компаниите, които ще се включат, са: dm, „Билла”, „Кауфланд” и „Лидл”.

  Свързахме се с Търговското представителство към посолството на Австрия в София, за да ни разкажат повече за целите на проекта, предимствата на дуалната образователна система и как тя може да бъде приложена в България.

  Много австрийски компании в България се оплакват от недостиг на квалифицирани кадри. Може ли дуалната образователна система да реши този проблем?
  При правилното и успешно въвеждане на дуалната система на обучение този проблем положително може да бъде разрешен, а освен това ще има и широк социален ефект, защото опитът на Австрия показва, че благодарение на нея младежката безработицата може да бъде сведена до минимум. Тук трябва да споменем негативния факт, че в България за 2013 безработица сред младежите между 15-24г. е 28.4% (www.nsi.bg), а за ноември 2014 безработицата при младежите до 25г. е 21,4% (данни на www.statista.com). А в Австрия за ноември 2014 тя е само 8,9%. При младите австрийци, които завършват професионална гимназия и се обучават по дуалната система, нивото на безработица е 2,6% (информация за 2011).
  Дуалното обучение дава шанс на гимназистите – бъдещите квалифицирани служители, докато изучават теорията по дадена професия, едновременно с това да приложат наученото в практиката при съвременни условия и използвайки модерните техники и технологии на фирмите, да го изпробват и да го доразвият. Докато трупат теоретични знания в гимназията, учениците ще имат и възможност в 11-ти и 12-клас, т.е. в рамките на две години, да бъдат обучавани в реална работна среда от квалифициран наставник от съответната фирма, който да им предаде необходимите практически знания по избраната професия и специалност, да натрупат опита, необходим им да станат квалифицирани кадри, да се научат да носят отговорност.
  Предимствата за работодателя са, че няма да хаби средства и време за подбор на персонала, че няма да губи ценно време по обучаване на служители, след което да се окаже, че те не желаят да работят точно тази професия, точно в тази фирма или че не са подходящите за тази позиция, че ще може да подбере най-добрите и най-мотивираните, които да бъдат лоялни към фирмата и заедно с това да стане по-конкурентоспособен при така динамичното развитие на икономиката в днешно време; а за ученика, че освен натрупания теоретичен и практически опит, осигуряващи му повече шансове на пазара на труда като квалифициран специалист след завършване на обучението по дуалната система, той ще получава възнаграждение по трудов договор по време на обучението си в 11-ти и 12-клас, а с това ще трупа и трудов стаж.
  Много важна предпоставка обаче за успешното въвеждане на дуалното обучение в България е адаптиране на законодателството, както и на учебните планове и програми, така че обучението да може да бъде провеждано на 2 места – в училище, от една страна и във фирма, от друга.

  В момента се обсъжда въвеждането на дуално обучение у нас. Какво България може да научи от Австрия в това отношение?
  Съвременният и успешен бизнес съчетава освен модерно и високотехнологично оборудване, иновации и изпреварващо мислене, също така и комбинирането им с най-важния фактор, необходим за постигането на положителни резултати – а именно, човешкия. Чрез дуалното обучение Австрия е намерила оптималния път за успешното съчетаване на практически умения, професионално теоретично познание и най-важните ключови квалификации. Качеството и успехът на дуалното обучение в Австрия може да бъдат онагледени с факта, че 40% от учениците избират да се обучават по дуалната система. Повече от 35 000 фирми в Австрия обучават над 120 000 гимназисти, които от своя страна дават своя принос като висококвалифицирани специалисти за осигуряването и изграждането на конкурентоспособна австрийска икономика.
  Модерното професионално образование трябва да може да отговаря бързо и гъвкаво на всички промени на изменящата се икономическа среда и променящия се пазар на труда. Австрия е разработила и специални програми, чрез които да консултира както учениците, така и бизнеса относно предимствата и ползите на дуалното обучение, като се старае ежегодно да внася подобрения и да го адаптира към актуалните изисквания на бизнес средата.
  По примера на Австрия България може да работи за подобряване имиджа на професиите и да популяризира многообразието на всички професии от списъка на НАПОО. Добре би било страната ни да помисли за предоставяне на отличия за най-добър работодател обучител, което ще покаже високата оценка на държавата спрямо бизнеса за подпомагането му в изграждането на по-качествено образование.
  Обучаващите се в дадена фирма ученици не са задължени да започнат работа след завършването си в обучаващата ги фирма. Те могат да отидат при друг работодател от бранша, както и при тях да дойдат обучени в друга фирма специалисти. Това е пример и доказателство за една свободна образователна система. Така фирмите, които инвестират в образование, действат не само движени от собствения си интерес, но допринасят за дългосрочен ползотворен ефект върху цялата икономика и върху всички браншове.
  Дуалното обучение подпомага по-бързото интегриране на младежите в професионалния живот, което води след себе си повишаване конкурентоспособността и благосъстоянието на страната.

  Какъв е приносът на Австрийското търговско представителство в тази посока?
  Търговската камара на Австрия подпомага успешното въвеждане на дуалното обучение в България организационно, финансово и преди всичко с пренос на съдържание и опит. Конкретно подпомагането се изразява в реализиране на пилотния австрийски проект „Дуално обучение в България“, при което тя координира цялостния процес по избор на участващите региони, фирми, гимназии, поема организацията и отговорността за съгласуваност между участващите страни и българското Министерство на образованието и науката и други свързани институции.
  Австрийската държава финансира и провеждането на рекламна кампания за популяризирането на дуалното обучение в България сред родители и ученици, за неговите предимства и за конкретния пилотен австрийски проект. Търговска камара на Австрия ще подпомогне изготвянето на актуални и адаптирани към нуждите на бизнеса учебни планове и програми за дуално обучение, както и ще участва активно в обучаването на наставниците от фирмите, за да могат те да придобият необходимите педагогически и трудово-правни умения, необходими за работа с непълнолетни.
  За пилотния проект, който стартира през учебната 2015/2016, са избрани 3 града в България: • Габрово (обучение по професия „Мехатроника“),
  • Ямбол (обучение по професия „Мехатроника“ и „Машинен техник“),
  • София (обучение по професия „Икономист“, специалност „Търговия“).

  Каква е целта на проекта за дуално обучение, който осъществявате с Националната финансово-стопанска гимназия?
  Целта на участващите в пилотния проект фирми в София е в партньорство с гимназия с богат опит в различни международни програми, с добър имидж сред ученици и родители, с добър, квалифициран и мотивиран преподавателски и управленски състав, каквато е Националната финансово-стопанска гимназия, да обучат квалифицирани кадри за своите нужди, които след завършването, ако покажат по време на обучението си достатъчно мотивация, отговорност, способност и умения, да станат едни добри ръководители на отдели, а след време - и на магазинен обект.
  Целта на пилотния австрийски проект е, когато се видят резултатите от успешното реализиране на дуалното обучение, в него да се включат повече фирми, повече гимназии, да се сформират повече паралелки, които да се обучават по дуалната система и това да допринесе за по-качествено образование, по-висока конкурентоспособност на фирмите, по-високи заплати за служителите и по-развити региони.

  Кой може да се включи в проекта?
  В пилотния австрийски проект участват както австрийски, така и български и немски фирми. Тъй като финансирането идва от страна на австрийския бизнес, Министерството на икономиката на Австрия и Търговската камара на Австрия, то изискването е във всеки регион да има поне минимално австрийско участие. Интересен е фактът, че има голям интерес за включване в проекта от страна на няколко български фирми, които в резултат на партньорски отношения с чуждестранни контрагенти са имали възможност да се запознаят с предимствата на дуалното обучение и оценяват ползите от прилагането му в България и в техните компании, въпреки че са с ясното съзнание за трудностите и препятствията, които ще съпътстват началния процес на стартиране и реализация.
  Това идва да покаже, че както българските фирми, така и чуждестранните в страната ни се нуждаят и са готови да отделят време и ресурси, за да подпомогнат успешното въвеждане на дуалната система на обучение и да си осигурят така желаните, но липсващи на пазара на труда квалифицирани специалисти по съответните професии, отговарящи на техните сфери на дейност.

  Ще се издава ли някакъв сертификат на учениците, преминали през системата на дуално обучение?
  При завършване на гимназиалното обучение и при успешно представяне на изпитите, учениците ще получават диплома за завършено средно образование, от една страна, и свидетелство за придобита професионална квалификация – трета степен, от друга.

  Очаквайте интервю с Милена Драгийска, изпълнителен директор на "Лидл" - една от компаниите, участващи в пилотния проект за дуално обучение.

   

  Нагоре
  Отпечатай
   
  * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

  преди 2 дни
  преди 2 дни
  България пое ротационното председателство на Съвета на гуверньорите на ЕИБ
  Вицепремиерът и министър на финансите Людмила Петкова, в качеството си на гуверньор за България на ЕИБ, е новият ротационен председател на Съвета на гуверньорите на финансовата институция
  21 юни 2024, 13:40
  21 юни 2024, 11:37
  Предстои четвъртото издание на фестивала „Ало, Космос! Говори България!“
  Тази година освен научни работилници, интераĸтивни изложения и разговори с учени от различни области на науката програмата ще предложи и среща с астронавта Майкъл Лопес-Алегрия
  21 юни 2024, 10:54
  Българският INSAIT изпреварва Kеймбридж, Корнел и Технион на знаков форум за AI
  Сред авторите се записва името на един от най-младите участници в историята на CVPR – единадесетокласничката Рени Паскалева