понеделник, 01 юни 2020   RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  1614 прочитания

  Започна обществено обсъждане на Закон за търговската тайна

  Вижте как се предлага да бъде първично уредена материята
  12 септември 2018, 11:03 a+ a- a

  Проект на Закон за търговската тайна бе поместен на сайта за обществени консултации. Бъдещият нормативен акт има цел да постигне съответствие на националното законодателство с Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни).

  Според стратегията на ЕК за осигуряване на правилно функциониращ вътрешен пазар всеки патент и всеки дизайн или търговска марка започват като тайна. До получаването на дадено право върху интелектуална собственост, дружествата са уязвими, като изложени на риск от кражба на ценна научно-изследователска информация и знания.

  Търговската тайна не е ново понятие за българското законодателство, като то съдържа поредица норми за различни аспекти на нейната защита, се посочва в мотивите към проектозакона. Разпоредби, касаещи защитата на търговската тайна се съдържат в текстовете на Търговския закон (чл. 52 на ТЗ), Закона за защита на конкуренцията (чл. 37 и §1, т. 9 ДР на ЗЗК), Законът за стоковите борси и тържищата (чл. 44 от ЗСБТ), Законът за достъп до обществена информация (чл. 17 от ЗДОИ). По действащото към момента законодателство в тази област обаче, търговската тайна не се счита за интелектуална собственост и не е защитена като такава, подчертават вносителите. Също така не съществуват специални правила за присъждане на обезщетения за нарушения на търговски тайни. Възможните варианти се основават на общите разпоредби, свързани с обезщетенията за вреди, предвидени в Закона за задълженията и договорите и Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. 

  В съответствие с Директива (ЕС) 2016/943 в законопроекта са предвидени следните основни моменти: определения за ключови понятия - търговска тайна, притежател на търговска тайна, нарушител и стоки - предмет на нарушение; предвидени са изключения в обхвата на законопроекта; посочени са критериите, относими към преценката за правомерност или неправомерност на придобиването, използването и разкриването на търговски тайни, подробно регламентирани са производството и мерките за защита на търговската тайна по съдебен ред.

  В съответствие със заложеното в Директива (ЕС) 2016/943, в чл. 12 от проекта е регламентиран давностният срок за предявяване на искове, като е предвидено, че това следва да се случи в 3-годишен срок от откриване на нарушителя, но не по-късно от 5 години от извършване на нарушението – по отношение на лицето, което контролира търговската тайна. По отношение на ответника и всяко трето засегнато лице е предвидено, че правото на иск се погасява с изтичане на 1-годишен срок от влизане в сила на съдебния акт, от който лицето черпи правен интерес. Спирането и прекъсването на давностните срокове става по реда на Закона за задълженията и договорите.

  В глава III, Раздел III от проекта на Закон за защита на търговската тайна се съдържат правила относно определянето и присъждането на обезщетение за вреди. В чл. 19 от законопроекта е предвидено, че на обезщетяване подлежат всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неправомерното придобиване, използване или разкриване на търговска тайна, в случай че нарушителят е знаел или е бил длъжен или е могъл да знае, че участва в неправомерно придобиване, използване или разкриване на търговска тайна. Отговорността на служителите и работниците за обезщетяване на вреди, настъпили вследствие на неправомерно придобиване, използване или разкриване на търговска тайна, е изключена в случаите на неумишлени действия от тяхна страна.

  Член 20 от законопроекта изброява обстоятелствата, които подлежат на преценка при определяне размера на дължимото обезщетение, а именно - обстоятелства, свързани с неправомерното придобиване, използване или разкриване на търговска тайна, включително отрицателните икономически последици, включително пропуснатите ползи, които са настъпили за притежателя на търговска тайна, получените от нарушителя приходи в резултат от неправомерното придобиване, използване или разкриване на търговската тайна, както и неимуществените вреди, претърпени от притежателя на търговска тайна.

  Пълния текст на проектозакона може да изтеглите тук.

  Нагоре
  Отпечатай
   
  * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

  преди 1 час
  Dow Jones си партнира с Questers за разширяване на екипа си у нас
  Dow Jones, която е една от водещите компании за финансова информация в целия свят, търси опитни DevOps и .Net софтуерни инженери у нас
  преди 2 часа
  Как ще работят семейни хотели, къщи за гости и ресторанти на закрито?
  От днес България ще приема чуждестранни туристи от 29 държави с цел туризъм
  преди 3 часа
  Италиански лекари: Коронавирусът отслабва
  Според медиците страната трябва да се завърне към нормален ритъм на живот
  преди 3 часа
  15% от българите са имали проблем с достъпа до медицинска помощ по време на пандемията
  Коронавирусът е предизвикал сериозни затруднения с набавянето на лекарства и консумативи
  преди 4 часа
  88% срив на пътувания в чужбина през април
  Посещенията на чужденци у нас намаляват с 89%, показват данните на НСИ
  преди 4 часа
  Германски фонд инвестира над 1 млн. евро в българската EnduroSat
  EnduroSat разработва наносателити, които събират данни от Космоса