неделя, 24 януари 2021   RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  1143 прочитания

  ЕК предупреди за рискове при схемите гражданство срещу инвестиции

  В България, Кипър и Малта се предоставя гражданство без задължение за физическо пребиваване на лицето, нито изискване за други действителни връзки с държавата, отбелязва Еврокомисията
  23 януари 2019, 14:06 a+ a- a

  Европейската комисия представи доклад относно схемите за гражданство и право на пребиваване срещу инвестиции, прилагани от някои държави членки на ЕС. В доклада се посочват някои рискове за ЕС, свързани с тези схеми, и по-специално по отношение на сигурността, изпирането на пари, данъчните измами и корупцията.

  Комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова заяви: Да станеш гражданин на една държава членка означава също така да станеш гражданин на ЕС с всички негови права, включително правото на свободно движение и на достъп до вътрешния пазар. Хората, които придобиват гражданство на ЕС, трябва да имат действителна връзка със съответната държава членка. Искаме по-голяма прозрачност относно начина, по който се дава гражданство, както и по-тясно сътрудничество между държавите членки. В ЕС не трябва да има слабо звено, което позволява на кандидатите да се „оглеждат“ за най-благоприятната схема.

  В три държави членки на ЕС, (България, Кипър и Малта) понастоящем се прилагат схеми за предоставяне на гражданство на инвеститори („златни паспорти“) при условия, които не са толкова строги, колкото обикновените режими за натурализация. В тези три държави членки няма нито задължение за физическо пребиваване на лицето, нито изискване за други действителни връзки с държавата, преди да бъде получено гражданство.

  Тези схеми представляват общ интерес за ЕС, тъй като всяко лице, което придобие гражданство на държава членка, придобива едновременно с това гражданство на Съюза. Решението на една държава членка да предостави гражданство в замяна на инвестиции дава автоматично права по отношение на другите държави членки, и по-специално правата на свободно движение и достъп до вътрешния пазар на ЕС, за да се упражнява икономическа дейност, както и правото да гласуваш и да бъдеш избиран в европейски и местни избори. На практика тези схеми често се рекламират като способ за придобиване на гражданство на Съюза заедно с всички права и привилегии, произтичащи от него.

  В доклада на Комисията са посочени следните области, които предизвикват загриженост:

  · Сигурност: проверките на кандидатите не са достатъчно надеждни и централизираните информационни системи на ЕС, като например Шенгенската информационна система (ШИС), не се използват систематично, както би следвало;
  · Изпиране на пари: необходими са засилени проверки („комплексна проверка“), за да се гарантира, че правилата за борба с изпирането на пари не се заобикалят;
  · Избягване на данъци: необходими са мониторинг и докладване, за да се гарантира, че физическите лица не се възползват от тези схеми поради предимствата, произтичащи от привилегировани данъчни правила;
  · Прозрачност и информация: в доклада се констатира липсата на ясна информация относно начина, по който схемите се управляват, включително относно броя на получените заявления, одобрените или отхвърлените заявления, както и произхода на кандидатите. Освен това държавите членки не обменят информация относно кандидатите за такива схеми, нито се информират взаимно за отхвърлените кандидати.

  Схемите за предоставяне на право на пребиваване срещу инвестиции („златни визи“), макар и различни от схемите за предоставяне на гражданство от гледна точка на правата, които предоставят, излагат на също толкова сериозни рискове сигурността на държавите членки и на ЕС като цяло. Валидното разрешение дава право на пребиваване на гражданин на трета държава в съответната държава членка, но също така и право да пътува свободно в Шенгенското пространство. Въпреки че законодателството на ЕС урежда условията за влизане на определени категории граждани на трети държави, издаването на разрешения за пребиваване на инвеститори понастоящем не е регулирано на равнището на ЕС и остава национална компетентност.

  Понастоящем 20 държави членки прилагат такива схеми: България, Чешка република, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия и Обединено кралство.

  В доклада се подчертава липсата на прозрачност и надзор на схемите, по-специално по отношение на мониторинга и липсата на статистически данни за броя на тези, които получават разрешение за пребиваване чрез такава схема.

  ЕК призовава държавите членки да гарантират, че се извършват всички задължителни гранични проверки и проверки за сигурност; стриктно се спазват изискванията на Директивата за дългосрочно пребиваване и Директивата за събиране на семейството; сумите, изплатени от кандидатите за гражданство и право на пребиваване срещу инвестиции, се подлагат на проверка според правилата на ЕС за борба с изпирането на пари; 

  Комисията ще наблюдава стъпките, предприети от държавите членки за преодоляване на проблемите с прозрачността и управлението при прилагането на тези схеми. Тя ще създаде група от експерти на държавите членки за подобряване на прозрачността, управлението и сигурността на схемите.

  Нагоре
  Отпечатай
   
  * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

  22 януари 2021, 15:10
  Гърция удължи до 8 февруари ограниченията за влизане в страната
  Бизнес пътуване е разрешено единствено по изключително неотложни причини
  22 януари 2021, 14:48
  Великобритания обмисля пълно затваряне на границите си
  За да ограничи евентуално навлизане на нови вирусни варианти в страната
  22 януари 2021, 14:13
  България може да купи всяка ваксина срещу Covid-19, стига да е одобрена на европейско ниво
  От 4 февруари в клас се връщат до 40% от учениците от 5 до 12 клас
  22 януари 2021, 11:57
  Медици във Франция стачкуват с искане за повече ресурси за болниците
  Баровете и ресторантите са затворени от месеци, а правителството предупреди, че ски курортите вероятно няма да отворят и през февруари
  22 януари 2021, 11:42
  ЕП поиска от страните в ЕС да вземат мерки относно поскъпващите жилища
  Чуждестранните инвестиции покачват местните цени на жилищата, а платформи като Airbnb ограничават предлагането на жилища