четвъртък, 30 май 2024   RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  43050 прочитания

  Как протича интервю за работа в „УниKредит Булбанк“?

  Как да се подготвим и какво да очакваме, научете повече за процеса на подбор от Христо Пангаров, мениджър на екип „Подбор“ към управление „Човешки ресурси“ в „УниКредит Булбанк“
  26 октомври 2015, 14:25 a+ a- a

  Христо Пангаров, мениджър на Екип „Подбор“ към управление „Човешки ресурси“ в „УниКредит Булбанк“

  УниKредит Булбанк“ е част от „УниКредит“ - една от най-големите европейски финансови групи с банкова дейност в 17 европейски страни, международно присъствие в 50 държави и над 147 000 служители.  

  В България „УниKредит Булбанк“ има над 200 филиала и корпоративни центрове и около 4000 служители. Банката обслужва над един милион граждани и домакинства, частни клиенти, малки и средни предприятия, големи местни и международни компании. 

  Как протича процесът на подбор, разказва Христо Пангаров, мениджър на Екип „Подбор“ към управление „Човешки ресурси“ в „УниКредит Булбанк“. 

  Г-н Пангаров, колко и какъв тип специалисти работят при вас?
  В „УниKредит Булбанк“работят около 4000 специалисти. Екипите ни са изградени от експерти от различни области - икономисти, юристи, инженери, ИТ специалисти, специалисти по маркетинг, одитори, счетоводители, експерти по финансови пазари, дилъри на финансови пазари и т.н.

  Име: „УниKредит Булбанк“
  Сектор: Банки и кредитиране
  Създадена е: През  1964 като Българска външнотърговска банка
  Брой служители: Глобално над 147 000, в България около 4 000
  Офиси: Централно управление в град София и над 200 филиала и корпоративни центрове в страната


  Основна дейност: „УниKредит Булбанк“е най-голямата българска банка с активи над 15.3 млрд. лева към края на март 2015. Банката обслужва над един милион граждани и домакинства, частни клиенти, малки и средни предприятия, големи местни и международни компании и др. „УниKредит“ има банкова дейност в 17 държави в Европа и международна мрежа в близо 50 страни по света. „УниKредит“ е пазарен лидер в Централна и Източна Европа. 

  Какви хора най-често търсите, за какви позиции?
  Политика на банката е да дава възможност за развитие на всеки, който има желание и качества за това. Основно търсим специалисти за обслужване на клиенти, които впоследствие можем да развием на по-комплексни и отговорни позиции. Разбира се, често търсим и експерти за специфични банкови дейности, както и ИТ специалисти. „УниKредит Булбанк“е най-иновативната и модерна банка в технологично отношение и можем да предложим изключителна интересна среда за всички видове ИТ професионалисти. Сравнително по-рядко търсим кандидати за мениджъри, защото над 90% от мениджърските позиции се заемат от настоящи колеги. 

  Как протича типично процесът по подбор? Какво да очакват кандидатите на едно интервю?
  Процесът е структуриран в зависимост от определената позиция и може да съдържа няколко етапа. Най-общо стъпките се изразяват в подбор по документи, интервюиране, което в зависимост от кандидата и мястото на работа може да бъде телефонно, видео или събеседване на място, личностен, професионален и/или езиков тест. В някои случаи използваме по-специфични методи за интервюиране, центрове за оценяване и т.н. По време на интервюто кандидатите получават подробна информация за свободната позиция и основните отговорности, както и очакваме да ни запознаят с професионалния си опит, технически и личностни умения, мотивация и не на последно място - своите планове за развитие. Стремим се да разглеждаме всяка кандидатура като съвкупност от лични качества, професионален опит и амбиции за развитие. 

  Колко интервюта провеждате и с кои мениджъри от компанията кандидатите най-вероятно ще се видят? 
  В зависимост от позицията процесът по подбор се състои от няколко етапа и може да включва мениджъри на различно ниво. Целта е не само мениджърите да се запознаят с потенциалния бъдещ колега, но също така да се даде възможност на кандидата да придобие по-добра представа за позицията, екипа и организацията. 

  Колко време продължава едно интервю? Целият процес по подбор?
  Продължителността на стандартно интервю може да варира значително в зависимост от комплексността на позицията, но обичайно е в рамките на до един час. Целият процес по подбор също зависи от спецификата на позицията и продължава от няколко седмици до 2-3 месеца. 

  Какво бихте искали да видите в кандидатите по време на интервю? Какво би ви направило добро впечатление?
  Търсим силни личности, талант и потенциал за развитие. Търсим хора, които са готови да посрещат предизвикателства, да учат постоянно, да се адаптират лесно към промените, да бъдат гъвкави и иновативни, да са последователни в постигането на целите, да поемат отговорност за действията и решенията си, да ценят екипното взаимодействие. Важно е кандидатът да споделя ценностите и мисията ни. Доброто впечатление започва още от автобиографията – начинът на представяне, подреждането на информацията, съдържанието на мотивационното писмо. Добро впечатление правят кандидати, които идват на интервюто подготвени - запознати с подробности за банката и позицията, с конкретни въпроси относно работата, както и такива с адекватна самооценка на възможностите си и перспективите за развитие.  

  Какво би ви направило лошо впечатление на интервю?
  Негативно впечатление би ни направил кандидат, който е неподготвен за срещата, липсва му необходимата мотивация, има грешна самооценка за уменията си – както в посока надценяване, така и обратно, държи се пренебрежително или арогантно, не спазва приетия етикет за комуникация в бизнес среда. 

  На кой етап се обсъжда въпросът за възнаграждението и имате ли практика да искате от кандидатите сами да дефинират очакванията си? 
  Обичайно очакванията за възнаграждение обсъждаме още на първото интервю, като предлагаме кандидатите да дефинират сами определено ниво. При нас възнаграждението е само част от общия пакет с допълнителни бонуси, финансови и нефинансови социални придобивки, които предлагаме, и затова често обсъждането надхвърля рамките на традиционното месечно възнаграждение. При предложение за работа винаги се съобразяваме със заявените очаквания, с наличната пазарна информация и с обичайните нива за тази позиция в момента, като естествено отчитаме и качествата и квалификацията на съответния кандидат. С гордост можем за заявим, че предлагаме едни от най-конкурентите пакети възнаграждения в банковия сектор.

  Имате ли стажантски програми? Ако да – кога стартират и какви са условията?
  „УниKредит Булбанк“ има най-мащабната стажантска програма в България. Всяка година приемаме на стаж между 400 и 500 млади специалисти, а над 100 от тях всяка година се присъединяват на постоянни позиции в нашия екип. Стажантската програма е целогодишна, с възможност за продължителност на стажа до 6 месеца и включва възнаграждение за времето на стажа. Програмата се радва на значителен интерес сред младите хора. Нараства и броят на българските студенти в чужбина, които желаят да направят стаж в банката. Това се дължи и на кариерните събития в Лондон и Франкфурт, които посетихме тази година, както и на събитието в Милано, което организирахме специално за българските студенти в Италия. Традиционно най-много позиции предлагаме през летния период, като кандидатстването обикновено става през месеците април и май. Имаме обаче и много позиции, които обявяваме през останалата част от годината. Освен стажантската програма, провеждаме и различни събития за студенти – известното ни състезание „Моята банка на бъдещето“, състезанието в рамките на BEST инженерна седмица, планираме скоро и Дни на отворените врати. Студентите може да следят корпоративния ни сайт за повече подробности.

  За кои позиции конкуренцията е най-голяма?
  Конкуренцията е най-голяма при позициите, за които се изисква по-малък професионален опит и за които имаме възможност сравнително бързо да обучим новодошлите колеги. Това обикновено са позициите в нашите филиали или ролите, които обслужват оперативните ни процеси. 

  За кои позиции е най-трудно да откриете подходящите хора?
  Най-предизвикателните са позициите, които изискват специфични умения и професионален опит. Понякога имаме затруднения и с позиции в по-малки населени места, което се дължи основно на демографските тенденции в страната. Силно конкурентен е и пазарът на ИТ специалисти поради бързото развитие на този сектор в последните години и недостигът на достатъчно като брой и качество ИТ специалисти. Традиционно трудният сегмент на мениджърски позиции за нас не е чак толкова предизвикателен, защото имаме целенасочена политика за развитие на хората в рамките на банката чрез различни програми. Полагаме много усилия за това най-талантливите ни служители да имат възможности за израстване, придобиване на знания и опит в различни функции, включително и чрез международни ангажименти, участие в различни проекти и инициативи, позволяващи им да се подготвят за заемането на по-отговорни и мениджърски позиции.  

  Какво не знаят кандидатите за компанията, а е важно да знаят според вас?
  Една от нашите ценности в „УниKредит Булбанк“е прозрачност. Стремим се винаги да предоставяме цялата информация на нашите клиенти, служители и кандидати за работа. Присъстваме на почти всички кариерни събития и студентски инициативи, комуникираме постоянно чрез медиите и социалните мрежи. Вероятно повечето кандидати познават добре „УниKредит Булбанк“. Все пак може отново да акцентираме на изключително високото ниво на професионализъм на нашите екипи, постоянния стремеж към иновации – както технологични, така и от гледна точка на банкирането, международната среда и възможностите за развитие, които предлагаме. „УниKредит“ е компания, за която си заслужава да работиш.

  С какво най-вече се отличавате от останалите компании и привличате кандидатите като работодател?
  „УниKредит Булбанк“ е символ е на професионализъм и високо качество. Много често кандидатите споделят, че виждат в „УниKредит“ място, което им дава възможности да надградят своята кариера и са привлечени от добрите отзиви на настоящи служители и клиенти. „УниKредит Булбанк“ е и най-награждаваната банка в страната. Традиционно присъстваме в първите места на класациите за най-добра банка на различни авторитетни издания; имаме много награди за иновации, както и за най-добра HR стратегия за развитие на лидерството. Банката провежда и последователна политика в областта на корпоративната социална отговорност и застава зад много проекти в социалната сфера, за подкрепа на младите хора и образованието, значими спортни инициативи и проекти в областта на екологията. Всичко това ни откроява като модерен и социалноотговорен работодател.  

  Видео за компанията като работодател вижте в профила на „ УниKредит Булбанк “ в Jobs.bg тук 

   

  Нагоре
  Отпечатай
   
  * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

  преди 11 часа
  Висшият мениджмънт в компаниите не е подгодтвен за изкуствения интелект
  Проучване на Adecco Group изследва промените в пазара на труда от гледна точка на топ мениджмънта в компаниите
  преди 13 часа
  SeedBlink пусна цялостна платформа за управление на собствен капитал и инвестиции
  Тя предоставя единен достъп до всички традиционни и нововъведени продукти за управление на собствен капитал и инвестиции
  преди 13 часа
  Fitch потвърди рейтинга на УниКредит Булбанк на 'BBB'
  Перспективата пред банката е стабилна
  преди 15 часа
  5% ръст на пътуванията на българи в чужбина през април
  С над 20% се увеличават пътуванията с цел почивка и екскурзия, показват данните на НСИ
  преди 17 часа
  ЕС одобри закон, който ще засегне вноса на газ
  Той въвежда лимити върху емисиите метан
  преди 19 часа
  xAI е оценена на $24 млрд.
  Компанията на Мъск за изкуствен интелект набра $6 млрд. в нов кръг финансиране