четвъртък, 30 май 2024   RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  35003 прочитания

  Как протича интервю за работа в IBM България?

  Повече за процеса на подбор и как да се подготвим, за да се представим успешно, разказва Мария Янкулова, Senior Recruitment Professional, IBM Bulgaria
  11 март 2016, 10:27 a+ a- a

  Мария Янкулова, Senior Recruitment Professional, IBM Bulgaria

  IBM е сред водещите ИТ компании за високотехнологични услуги в света. Баркодът, магнитната лента като носител на информация, първият компютър са само част от изобретенията на компанията, които промениха живота на човечеството през последния век.

  От 1937 IBM присъства и в България. Днес екипът на компанията у нас включва както технически експерти, хардуерни и софтуерни специалисти, инженери, мениджъри на проекти, бизнес консултанти, така и специалисти в разнородни бизнес сфери, като финансови ананализатори, счетоводители, одитори, експерти по снабдяване, логистика и администрация.

  Как да се подготвим, за да се представим успешно на интервю за работа и да станем част от екипа на една от водещите технологични компании в света, разказва Мария Янкулова, Senior Recruitment Professional, IBM Bulgaria.

  Колко и какъв тип специалисти работят при вас? 
  IBM традиционно е свързвана с технологичните услуги и решения, които предлага на своите клиенти в цял свят. Винаги сме били и продължаваме да бъдем стратегически партньор, който предоставя цялостен подход на бизнеси от различни индустрии, като фармацевтичната, финансовата, транспортната и други.

  За да можем да гарантираме високо качество на услугите си и да създаваме иновативни решения за нашите клиенти, разчитаме на висококвалифицирани специалисти в различни сфери. Екипите ни включват както технически експерти, хардуерни и софтуерни специалисти, инженери, мениджъри на проекти, бизнес консултанти, така и специалисти в разнородни бизнес сфери, като финансови ананализатори, счетоводители, одитори, експерти по снабдяване, логистика и администрация. 

  Име: IBM 
  Сектор: Информационни технологии 
  В България е от: 1937 г.
  Брой служители глобално: Над 400 000
  Офиси в България: 
  - IBM България – СТЦ Интерпред 
  - IBM Global Delivery Center – Бизнес Парк София, сграда 5А 
  - IBM Finance Center - Бизнес Парк София, сграда 5А 
  - IBM Procurement Center - Porshe Building 
  - Глобален IBM център за високотехнологични услуги – Sofia Airport Center

  Основна дейност: IBM е сред водещите ИТ компании за високотехнологични услуги в света. Главният офис на компанията е със седалище в Армонк, Ню Йорк, САЩ. IBM предлага широка гама от услуги, бизнес решения и технологии  – ИТ инфраструктурни услуги (IT Infrastructure Services), технически услуги (хардуер и софтуер), свързани с продуктите на IBM, софтуерни решения, сървърни услуги, широк спектър от BPO услуги (финанси и администрация, прокюрмънт, технически съпорт, финансов анализ). 

  IBM фокусира дейностите си в няколко основни направления и те са свързани с „облачните“ технологии, аналитичните инструменти, мобилните решения и разбира се, с комплексна ИТ сигурност в условия на все по-голяма свързаност.

  Компанията навлиза в следващия етап на своето развитие с когнитивните системи, към които принадлежи и суперкомпютърът „Уотсън“. Когнитивните технологии са изцяло нов модел на изчисления, който включва широка гама технологични иновации в областта на анализите, обработката на естествен език и обучение на машини. 

  „Уотсън“ e когнитивна система, разработена от IBM, която може да обработва големи обеми от структурирани и неструктурирани данни и да ги превръща в полезна информация, която да помага на хората да вземат аргументирани решения за своите бизнес нужди. 

  Какви хора най-често търсите, за какви позиции? 
  ИТ сферата е една от най-динамичните индустрии в цял свят. Технологиите създават нови пазари и нови възможности за бизнес. За да се възползват от предимствата на новите технологии, компаниите имат нужда от нови ИТ модели. IBM предлага услуги с висока добавена стойност, благодарение на които клиентите ни могат да създават конкурентни предимства. 

  Разнообразието на услугите и бизнес решенията е свързано с подбор на широк спектър от позиции с различно ниво на експертиза. През последните години се фокусираме върху финансови и технически специалисти, както и различни позиции в сферата на снабдяването и логистиката – procurement professionals. Към момента активно правим подбор на ИТ и технически специалисти, които владеят един или два западни езика. 

  Как протича типично процесът по подбор? Какво да очакват кандидатите на едно интервю? Имате ли тестове и ако да - какви? 
  Процесът на подбор зависи от съответната позицията. Личните срещи са от основно значение. Това е времето, в което даваме възможност на кандидата да демонстрира своята мотивация, знания, умения, професионален опит и желание за развитие в по-дългосрочен план. По време на тези срещи се фокусираме върху тестването на различни компетенции, които са от особена важност за съответната позиция. Те могат да бъдат най-различни – от комуникативни умения и работа в екип, през корпоративните ценности на IBM, до различни технически умения и експертизи. 

  В допълнение кандидатите могат да преминат през езикова валидация (както устна, така и писмена), технически или счетоводно-финансов тест. Интервюто включва и специфичен тест, с който проверяваме логическо и аналитично мислене. Това е глобален стандарт в компанията и задължителен инструмент в процеса на подбор. Разбира се, резултатите му не се разглеждат самостоятелно, а като част от всички останали елементи на подбора за съответната позиция. 

  Колко интервюта провеждате и с кои мениджъри от компанията кандидатите най-вероятно ще се видят? 
  Тук водещият елемент е позицията, като процесът на подбор може да има няколко и различни етапа. Елементите му варират от кратко телефонно интервю с представител на отдел „Подбор“, през една или две лични срещи/конферентни разговора с мениджъра за съотвената роля, функционален мениджър, който се намира в друга държава и специалист по подбор, до различни центрове за оценяване (Assessment Centres). Напоследък доста често ползваме и опцията за скайп интервю, в случаите, в които кандидатите не живеят в България. Независимо от това през колко и какви етапи преминава всеки кандидат, ние сме ангажирани да информираме какво предстои в процеса на подбор. 

  Колко време продължава едно интервю? Целият процес по подбор? 
  Продължителността на едно интервю е около един астрономически час. Времетраенето на цялостния процес по подбор варира в зависимост от сложността на ролята и нивото на позицията в компанията. Той може да продължи от 1-2 седмици до няколко месеца. 

  Какво бихте искали да видите в кандидатите по време на интервю? Какво би ви направило добро впечатление? 
  За нас е важно кандидатите да могат да демонстрират умения и знания, базирани на опита им, както и компетенции от ключово значение за позицията. Много ценно е, когато кандидатите дават примери от своя професионален опит, в който  демонстрират определена компетенция и иновативни идеи. Разбира се, мотивацията, ангажираността и желанието за развитие и учене също имат своята роля при вземане на крайното решние. 

  Какво би ви направило лошо впечатление на интервю? 
  Интервюто е процес, в който кандидатът трябва да покаже най-доброто от себе си, да се презентира атрактивно и да убеди интервюиращия в своите компетенции, ангажираност и желание за развитие и споделяне на опит. Разбира се, случва се понякога кандидатите да са притеснени, не много концентрирани и да не успеят да се изразят ясно и конкретно. Нашата работа в този случай е да се опитаме да ги подкрепим и предразположим, като ги насочим с допълнителни въпроси, даваме примери и описваме ситуации. Целта е да се създаде една приятна атмосфера и да се избегне излишен стрес.

  На кой етап се обсъжда въпроса за възнаграждението и имате ли практика да искате от кандидатите сами да дефинират очакванията си? 
  Стараем се да бъдем  открити с нашите кандидати и да отговаряме на всички техни въпроси във всеки етап по процеса на подбор. 

  Възнаграждението е може би една от най-важните теми, които вълнуват всеки човек, който търси нови възможности. Затова този въпрос намира своето място в различни фази от процеса по подбор. Ценим, когато кандидатите споделят своите очаквания, като целта на този въпрос е да ги валидираме спрямо нашата политика и организация на позициите. 

  Имате ли стажантски програми? Ако да – кога стартират и какви са условията? 
  Да, имаме стажантска програма и постоянно инвестираме в обучението на млади специалисти, които впоследствие да задържим на постоянна позиция.Всички актуални стажантски позиции обявяваме целогодишно на нашата кариерна страница. 

  За кои позиции конкуренцията е най-голяма и колко човека типично се конкурират за едно място? 
  Конкуренцията традиционно е значителна за позиции, които не изискват дългосрочен работен опит в определена сфера, за разлика от по-тясно специализираните такива. Забелязваме все по-голям интерес към такъв тип роли с разнообразен профил - от финансови до технически. Броят на кандидатите е променлив и до голяма степен следва динамиката на пазара. 

  За кои позиции е най-трудно да откриете подходящите хора? 
  ИТ секторът продължава да бъде един от основните отрасли в българската икономика с висока добавена стойност и конкурентоспособност в световен мащаб. Това предопределя недостига на ИТ специалисти и инженери, особено такива, които владеят чужди езици. IBM в България се фокусира върху таланти, които притежават техническа експертиза и владеене на езици.Търсим мотивирани хора, с желание да покажат най-доброто от себе си и сме готови да инвестираме в професионалното им развитие. 

  Какво не знаят кандидатите за компанията, а е важно да знаят според вас? 
  Вече повече от 100 години IBM създава иновативни решения и продукти, които са променили не само бизнеса, но и света. Иновациите се случват във всяка част на IBM  именно заради най-ценният капитал на компанията – служителите й.  Всеки един служител, независимо къде работи и на каква позиция, може да участва в промяната на бизнеса и на индустрията, давайки старт на иновативна идея или проект. В тази връзка „Уотсън“, който е доказал когнитивните си способности в не едно съревнование между човек и машина, нямаше да бъде реалност, ако не бяха талантът и непрестанният стремеж на експертите на IBM към иновации. В момента аналитичните способности на „Уотсън“ помагат за диагностика и персонализирано лечение на онкоболни, предвиждане на промените в климата и се прилагат в редица бизнес области и индустрии.

  С какво най-вече се отличавате от останалите компании и привличате кандидатите като работодател? 
  IBM е един от основните технологични лидери, който променя света към по-интелигентно бъдеще. Баркодът, магнитната лента като носител на информация, първият компютър са само част от изобретенията на компанията, които промениха живота на човечеството през последния век. Всеки наш служител има възможност да се учи от най-добрите експерти в България и по света, да се развива и да разкрие своя пълен потенциал. Днес може да работиш в България, но утре би могъл да си част от глобален екип и да създаваш решения и иновации, които имат влияние в световен мащаб. В IBM ценим личната мотивация и желание за успех и вярваме, че в комбинация с възможността за баланс между професионалния и личния живот даваме възможност на служителите си да постигнат високи резултати и удовлетворение от работата си. 

   

  Нагоре
  Отпечатай
   
  * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

  преди 1 час
  В АЕЦ „Козлодуй“ са заредени първите 43 касети с алтернативен тип гориво
  Те са произведено от американската „Уестингхаус“
  преди 2 часа
  Бианор, Прайм и Диджитал Лайтс обединяват сили под името Wiser Technology
  Приходите на трите компании за 2023 година са 54 млн. лв.
  преди 19 часа
  Висшият мениджмънт в компаниите не е подгодтвен за изкуствения интелект
  Проучване на Adecco Group изследва промените в пазара на труда от гледна точка на топ мениджмънта в компаниите
  преди 21 часа
  SeedBlink пусна цялостна платформа за управление на собствен капитал и инвестиции
  Тя предоставя единен достъп до всички традиционни и нововъведени продукти за управление на собствен капитал и инвестиции
  преди 21 часа
  Fitch потвърди рейтинга на УниКредит Булбанк на 'BBB'
  Перспективата пред банката е стабилна
  преди 22 часа
  5% ръст на пътуванията на българи в чужбина през април
  С над 20% се увеличават пътуванията с цел почивка и екскурзия, показват данните на НСИ