неделя, 16 юни 2019   RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  4154 прочитания

  Колко печелят мъжете и жените в България?

  Вижте още любопитни данни затова как учат и работят мъжете и жените в ЕС
  18 октомври 2017, 14:13 a+ a- a

  Евростат съвместно с националните статистики са подготвили интересна дигитална публикация: Животът на жените и мъжете в Европа - статистически портрет.

  Вижте интересни данни от нея за това как учат и работят жените и мъжете в ЕС:

  Жените са с по-високо образование от мъжете
  При разглеждане на завършеното образование се установява, че почти няма разлика между жените и мъжете в ЕС с ниска степен на образование, докато при по-високите степени на образование се наблюдават различия. Жените и мъжете на възраст между 25 и 64 години в ЕС с ниска степен на образование (основно и по-ниско) са с еднакъв дял през 2016 г. - 23%. В почти всички държави - членки на ЕС, делът на жените, завършили средно образование или професионално обучение след средно образование (45%), е по-малък в сравнение с този на мъжете (48%). Висше образование са завършили 33% от жените и 29% от мъжете в ЕС. В почти всички държави членки делът на жените с висше образование е по-голям от дела на мъжете, като най-големите различия се наблюдават в балтийските държави членки и във Финландия, Швеция и Словения.

  Колкото повече деца имат, толкова повече се различават жените и мъжете по отношение на тяхната заетост
  През 2016 г. средно в ЕС коефициентът на заетост при мъжете (72%) е по-висок от този при жените (61%). Интересно е обаче да се отбележи, че разликата между коефициентите на заетост на жените и мъжете нараства с увеличаване на броя на децата. През 2016 г. в ЕС коефициентът на заетост на жените и мъжете без деца е съответно 65% и 73%, а на жените и мъжете с едно дете - съответно 71% и 85%. За жените с две деца процентът остава почти същият (70%), докато при мъжете с две деца той нараства до 89%. За родителите с три или повече деца коефициентът на заетост намалява и е 55% за жените и 84% за мъжете. Този модел се наблюдава в голяма част от държавите членки.

  Почти 1/3 от заетите жени работят на непълно работно време
  Важен аспект от съвместяването на професионалния и семейния живот е работата на непълно работно време. Делът на мъжете и жените, работещи на непълно работно време, е различен: в ЕС през 2016 г. 32% от заетите жени са работили на непълно работно време в сравнение с 9% от мъжете. Съществуват различия сред държавите членки, като най-висок дял от жените работят на непълно работно време в Нидерландия - 77%, Австрия - 47%, и Германия - 46%, а от мъжете - в Нидерландия - 26%, и Дания - 17%. Най-нисък е делът на жените и мъжете, работещи на непълно работно време, в България - по 2%.

  Безработицата е по-голяма сред жените
  В ЕС през 2016 г. коефициентът на безработица е 8.7% при жените и 8.4% при мъжете. В 14 държави членки коефициентът на безработица е по-висок при жените, в 13 е по-висок при мъжете, а в Унгария е еднакъв при жените и мъжете. Най-голяма разлика между коефициентите на безработица при жените и мъжете, като коефициентът е по-висок при жените, се наблюдава в Гърция (28.1% при жените и 19.9% при мъжете) и в Испания (21.4% при жените и 18.1% при мъжете). Обратно - по-ниско равнище на безработица при жените отколкото при мъжете се наблюдава в Ирландия (съответно 6.5 и 9.1%), Латвия (8.4% при жените и 10.9% при мъжете) и Литва (6.7% при жените и 9.1% при мъжете).

  Една трета от ръководителите в ЕС са жени
  Работещите мъже обикновено заемат по-високи позиции от работещите жени. Една трета (33%) от ръководителите в ЕС през 2016 г. са жени. Техният дял не надвишава 50% в нито една от държавите членки, като най-голям е в Латвия (47%), Полша и Словения (по 41%), Литва, Унгария и Швеция (по 39%), а най-малък е в Люксембург (18%), Чешката република, Нидерландия и Гърция (по 25%).

  Жените печелят средно с 16% по-малко от мъжете
  В ЕС през 2015 г. средната брутна почасова заплата при жените е била с 16.3% по-малка отколкото при мъжете. Средно жените са печелили по-малко от мъжете във всички държави членки, но разликата в заплащането между жените и мъжете варира. Най-големи разлики са наблюдавани в Естония (26.9%), Чешката република (22.5%), Германия (22.0%), Австрия (21.7%) и Обединеното кралство (20.8%). Най-ниска е разликата в заплащането между жените и мъжете в Люксембург и Италия (по 5.5%), Румъния (5.8%), Белгия (6.5%) и Полша (7.7%). Разликата в заплащането на жените и мъжете (като некоригиран показател) не е точен измерител на неравенството между половете по отношение на почасовото заплащане. Разликата във възнагражденията отчасти може да се дължи на индивидуалните характеристики на заетите мъже и жени (напр. опит и образование), както и на факта, че в някои икономически сектори и професии традиционно работят повече мъже (съответно с по-високи заплати) отколкото жени в сравнение с други сектори и професии. Следователно разликата в заплащането е свързана с редица културни, правни, социални и икономически фактори, които далеч надхвърлят въпроса за равното заплащане за равен труд.

  Най-голяма е разликата между мъжете и жените в почасовото заплащане при ръководителите
  При сравнението на почасовото заплащане за всичките девет класове професии жените са получавали по-малко от мъжете в ЕС през 2014 година. Това се отнася за всички държави членки с много малко изключения. Най-голяма е разликата в почасовото заплащане при ръководителите - с 23% по-ниско при жените отколкото при мъжете. Най-малки са разликите при два от класовете професии с най-ниски заплати - помощен административен персонал и персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната (с 8% по-ниско заплащане при жените в сравнение с мъжете).

  Нагоре
  Отпечатай
   
  * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

  преди 2 дни
  Петя Аврамова: Близо 3 млрд. евро се инвестират в българските региони
  Основен приоритет на България е преодоляване на различията между регионите, посочи министърът на регионалното развитие
  преди 2 дни
  Испания излиза от процедурата за прекомерен дефицит
  Вече нито една държава членка на ЕС не е обект на процедура при прекомерен дефицит
  преди 2 дни
  ЕС прие правила срещу опасните продукти на пазара
  На ЕС се пада дял от близо една шеста от световната търговия със стоки
  преди 2 дни
  Пощенска банка приключи придобиването на Банка Пиреос
  Очаква се операционната интеграция да се осъществи до края на годината