петък, 21 септември 2018  RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  6381 прочитания

  Как може да се подобри ситуацията на пазара на труда?

  Вижте коментарите на HR мениджъри на компании от различни сектори в България
  03 януари 2018, 09:47 a+ a- a

  Пазарът на труда у нас страда от сериозни структурни и демографски проблеми. Откриването на квалифицирани служители е основно предизвикателство за бизнеса.

  Попитахме HR мениджъри на компании от различни индустрии как според тях би могла да се подобри ситуацията на пазара на труда в тяхната сфера. 

  Вижте какво отговориха:

  Тина Атанасова, ръководител отдел „Човешки ресурси“ в „Язаки България“, клон „Крепост“ (Димитровград) 

  Виждаме нуждата от силна държавна политика за професионално образование

  Въпреки че „Язаки“ осигурява сериозно и достатъчно изчерпателно въвеждащо обучение на всички свои служители, виждаме нуждата от силна държавна политика за професионално образование. Вече си сътрудничим с няколко образователни институции по отношение на ранното кариерно ориентиране, осъвременяването на професионалното обучение, подкрепа на дуалната система в образованието. Ще потърсим възможности за партньорство с университети, по-конкретно в техническите науки.

  Улесняването на достъпа на чужденци до българския пазар на труда също би ни помогнало. 

  Разбира се, ние приемаме и нашата собствена роля да поддържаме интереса на можещите и знаещите кандидати към компанията. Правим това с политика на открита комуникация, с ангажираност към развитието им и давайки им възможност да усвояват нови професионални компетенции. Спазваме неотменно нашия ангажимент да търсим възможности за израстване вътре в организацията, което нашите служители и кандидати оценяват. 

  Даниела Анева, директор „Човешки ресурси”, Endava Bulgaria

  Специализираното обучение трябва да стартира още в средните училища

  Това е един от секторите, в които бизнесът е много активен в сътрудничеството с университетите и професионалните академии за ефективно обучение на висококвалифицирани кадри. Endava има партньорски програми с основните университети, със СофтУни, с Телерик Академия. Според нас обаче процесът вече е много динамичен и затова специализираното обучение трябва да стартира още в средните училища, да се изграждат програми и партньорства с тях. Още там да се даде възможност за бърза кариерна ориентация, за развитие на заложби и интереси, които да се капитализират от двете страни ефективно и бързо след това. 

  Не на последно място, от голяма полза биха били мерки на правителствено и законодателно ниво – например сериозни, осезаеми данъчни облекчения за компаниите в сектора при инвестиции в развитието на кадри, мерки за улесняване и стимулиране на връщането на български специалисти и привличане на кадри от чужбина. Такива добри практики съществуват в редица европейски държави. 

  Мария Аврамова, ръководител „Човешки ресурси“, ЗД „Евроинс“

  Стимулирането на корпоративни стартъпи и финтех инициативи е добър пример за привлечане на млади таланти

  Това, което правим по линия на стимулирането на корпоративни стартъпи като  https://getoli.bg/bg/ и финтех инициативи като www.eigboosts.com в рамките на нашия холдинг е добър пример как можем да привлечем млади таланти, които да допринасят и за развитието на бизнеса и индустрията ни.     

  Лазар Топчев, ръководител „Човешки ресурси“, „Максима България“

  Необходимо е да продължи активната работата в посока подобряване връзката между бизнеса и образователната система

  Наличието на квалифицирани специалисти във всички области – логистика, IT, маркетинг, счетоводство, търговия, е определящо за успешното функциониране на компаниите от ритейл сферата. Това често се оказва предизвикателство пред HR специалистите поради съществуващите разминавания между нуждите на компаниите и подготовката на кандидатите.

  Допълнителни обучения, квалификационни курсове, менторски програми и бонусни схеми за постигнати резултати са част от мерките, с които в компаниите опитваме да преодолеем трудностите по намиране и задържане на добре подготвените кадри. Необходимо е обаче да се продължи и активната работата в посока подобряване връзката между бизнеса и образователната система, както и да се насърчат мерките и механизмите за осигуряване на заетост по регионите.

  Петя Николова, директор „Човешки ресурси”, Paysafe България

  Нужно е адаптиране на програмите за образование не само в университетите, но и в гимназиите

  На първо място, адаптиране на програмите за образование не само в университетите, но и в гимназиите. Те трябва да подготвят специалисти с такива компетенции, които ще се търсят през следващите 10 – 20 години. 

  Отново ще спомена и задържането на експертите в България, както и привличането обратно на хора от чужбина.

  Ние залагаме много на инвестиране в обществото, тъй като смятаме, че е нужно да допринесем за развитието на младите хора. Като примери ще спомена, че тази година имахме стипендиант по програмата на MDV Professional Education и Капитал, която цели да повиши подготовката на младежи за бързо навлизане в по-сериозни казуси в реална работна среда от финансовата сфера. 

  През ноември подготвихме инициатива за дарение на 210 лаптопа на 11 училища в страната – в областите Хасково, Кърджали, Стара Загора, Враца, Монтана. Компютрите са вече при децата и ще се радваме да ги използват активно в тяхното обучение. 

  Участвахме и в програмата „Готови за успех“, където имахме възможността да подкрепим със стипендии трима ученици и четирима студенти. Тези млади хора са отличници и заслужават да вървят напред. 

  През годината си партнирахме, и ще продължим да го правим, с няколко школи за обучение на IT таланти. Също така наши представители успяха да изнесат лекции на разнообразни теми пред различни аудитории. Спонсори сме на големи конференции с идеята, че това допринася за привличането на качествени лектори в България, които да споделят знанията си с хората в страната.  

  Виктор Фачев, директор „Човешки ресурси”, Kaufland България

  Нужно е да се предприемат адекватни и работещи мерки на няколко нива – екип, компания и държава

  Решението със сигурност гледа в няколко посоки. Нужно е да се предприемат адекватни и работещи мерки на няколко нива – екип, компания и държава.

  За привличането и задържането на качествени кадри вътрешната среда е също толкова важна, колкото и външната. На ниво екип е важно да идентифицираме уменията и качествата в един талант, които да отговарят на бизнес целите на компанията – динамика, адаптивност, гъвкавост, желание за развитие. 

  Компаниите на свой ред трябва да създадат средата, която да култивира екипа и да подпомогне не само развитието му, но и да стимулира здравословния баланс между работа и лично време. Екипът на Kaufland България е голям и се развива все повече. За нас инвестицията в човешкия капитал лежи в основата на развитието на компанията като цяло, затова от самото начало държим да създаваме стабилна и плуралистична работна среда. 

  Затова вярваме и работим все по-усилено за това да предоставяме възможност на млади таланти да придобият практически опит още,(без) докато са в гимназията или университета. Ние сме един от надеждните партньори на пилотния проект на Австрийската стопанска камара за създаване и поддържане на паралелките със специалност „Търговия“, обучаващи по модела на дуалното образование в Националната финансово-стопанска гимназия в София.

  Развиваме и дългогодишната си стажантска програма и работим в тясно сътрудничество с катедра „Логистика“ в УНСС, като организираме посещения и активности със студентите в модерния ни логистичен център в с. Стряма. Вярваме, че е важно младежите да придобиват реални умения още преди да са завършили, което междувременно увеличава и шансовете им за реализация на пазара на труда, а за нас пък е устойчив начин да подберем, култивираме и задържим мотивирани, адаптивни и подготвени кадри, които вече имат изградена връзка с компанията. 

  Веднъж пълнокръвна част от компанията, ние продължаваме да инвестираме в развитието на нашия екип чрез дългогодишна програма с обучения за лични и професионални компетенции, съобразено с индивидуалните потребности на всеки. Стимулираме гъвкавостта, разширяване на експертизата и кариерното преориентиране вътре в компанията, като даваме възможност за миграция между различните дирекции. 

  За 12 години Kaufland България инвестира над 1,4 млрд. лв. в българската икономика. Близо 130 милиона лева от тях са платени данъци и осигуровки само за календарната 2017 г. Силно вярваме в бизнеса на светло и прилагаме прозрачни практики във всяка една сфера от нашата дейност. Работата ни в тази посока е допълнителен стимул за талантите да избират добрите и успешни компании пред сивия сектор, което да доведе и до подобряването на цялостното ниво на пазара на труда у нас занапред.

  Жени Жилева, ръководител на дирекция „Администрация и управление на персонала“ в „Агенция за събиране на вземания“ (част от B2Holding)  

  Имаме идея за стартиране на стажантска програма и програма за развитие и управление на талантите

  В „Агенция за събиране на вземания“, освен традиционните канали за подбор на персонал, които ползваме, ще продължим да разчитаме и на: инициативите „Доведи приятел“; участия в различни кариерни събития; промотиране на бранда ни и популяризирането му сред потенциалните кандидати. Ще продължим да развиваме политиката си за вътрешен подбор и ротации. Колеги, които имат желание за развитие в различни отдели или дирекции, са с приоритет при разкриването на свободни работни позиции. Имаме идея за стартиране на стажантска програма и програма за развитие и управление на талантите. До голяма степен разчитаме и на все по-широкото популяризиране на дейността ни и разбирането от аудиторията, че сферата, в която оперираме, е изключително перспективна, а оттам предоставя голям кръг от възможности.   

  Рада Йосифова, началник отдел „Човешки ресурси“ в Райфайзенбанк (България)

  Ще продължим да инвестираме в хората и да изграждаме добри професионалисти в банковата дейност и услуги

  Банковият сектор не е сред индустриите, които биха могли лесно да привлекат служители от други по-малко развити пазари и така да решат проблема с недостига на хора. Ще продължим да инвестираме в хората и да изграждаме добри професионалисти в банковата дейност и услуги. Ние разполагаме с голямо ноу-хау и добре структурирани процеси, които позволяват това. Развитието на технологиите и дигиталните услуги обаче, също са инвестиция в бъдещето. Простите и рутинни дейности ще бъдат автоматизирани и по този начин недостигът на хора за извършване на подобни дейности ще бъде частично компенсиран. Бъдещето изисква от нас все повече работа в посока повишаване на ефективността и продуктивността, защото при настоящото състояние на пазара на труда, работната сила вече е ограничен ресурс.

  Нагоре
  Отпечатай
   
  * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

  преди 4 часа
  Ocado Technology отвори нов софтуерен център в София
  Плановете са да се утрои екипът от софтуерни специалисти
  преди 5 часа
  130 млн. евро. са немските инвестиции у нас за първото полугодие
  Германската икономика създава повече от 50 000 работни места в България
  преди 5 часа
  Подготвяме кампания за привличане на туристи от Китай
  Официалният туристически портал на България ще бъде достъпен и на китайски език
  преди 7 часа
  Световна банка: Отпадъците в световен мащаб може да се увеличат със 70%
  До 2050 населението в България ще намалее с близо 2 милиона, но човек ще генерира 40% повече боклук, прогнозира организацията