петък, 27 май 2022   RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  2588 прочитания

  Какво е да си HR във време на пандемия: Борислава Дякова, Модис

  HR специалисти от водещи компании в България разказват пред Economy.bg за предизвикателствата в новите условия на работа
  14 септември 2021, 11:05 a+ a- a

  Борислава Дякова заема позицията HR, Legal директор, като е и Local Privacy Lead в Модис България. Има над 11 години опит в управлението и администрацията на човешките ресурси, както и в сферата на трудовите правоотношения. През 2013 Борислава се присъединява към екипа на Адеко България, а по-късно, през 2018, оглавява HR и Legal функциите в новосъздадената Модис България, също част от Adecco Group. На своята позиция Борислава има отговорната задача да обедини усилията на екипите, отговарящи за човешките ресурси в организацията, част от която са близо 1400 служители. Това включва екип „Подбор“, HR администрация, HR бизнес партньори, както и екип „Обучение и развитие“. В условия на пандемия и необходимост от незабавна реакция за запазване здравето на служителите и продължаване на нормалната работа Борислава има ключова роля на лидер в организацията през последната година

  2020 и 2021 бяха различни! Изискваха адаптивност и бързи решения, а ролята на HR-а беше ключова. Специалистите по човешки ресурси трябваше да дават адекватни отговори в непредвидима среда, да вземат своевременни решения, с които да опазят здравето на служителите си, но и да осигурят непрекъснатост на бизнес процесите. Да реорганизират режима на работа, да ангажират, мотивират и привличат хора в онлайн среда, но и да поддържат връзката с тях жива... И всичко това в бързопроменящи се и екстремни условия, за които никой не беше подготвен.

  Какво е да си HR във време на пандемия попитахме HR професионалисти във водещи компании от различни сектори в страната. Борислава Дякова - HR, Legal директор на Модис България, разказва пред Economy.bg за предизвикателствата в новите условия на работа.

  Кои бяха най-големите предизвикателства, с които се сблъскахте през изминалата година и половина и как се справихте с тях?
  През изминалата година бяхме изправени пред една безпрецедентна ситуация и предизвикателството да променим своите отношения с близките, да открием нови занимания и да се адаптираме към необичайни методи за работа и общуване.

  Това беше една изключително динамична, но и успешна година за мен и екипите, които управлявам.  От началото на 2020 г. моята роля на HR директор се промени и обедини под шапката си всички HR екипи в компанията. Аз отговарям за работата на административния HR екип, на L&D екипа, на HR Business партньорите, на отдел „Подбор“, а също и на екипа, който се занимава с международния подбор. Един от основните ми фокуси бе да обединя тези няколко екипа и хората, работещи в тях да почувстват, че са част от една организация и имат пълна подкрепа.

  Появата на COVID-19, обявяването на пандемия и извънредно положение с всички последствия, на които станахме свидетели за последната година и половина, дадоха отражение на цялостната организация на работните процеси, като изправиха работодателите и компаниите пред взимането на трудни решения. Ситуацията изискваше изключително бързи и навременни реакции с цел запазване здравето на служителите, но и заедно с това подсигуряване непрекъснатост на бизнес процесите. 

  Първата ни задача беше свързана с организацията по преминаване от работа в офис среда към дистанционна работа. В рамките на само една седмица и благодарение на екипната работа на всички нива в организацията успяхме да изпратим всичките ни над 1200 служители да работят от вкъщи, осигурявайки им цялостното оборудване и техника, нужни, за да изпълняват ежедневните си дейности.

  Име: Модис
  Сфера на дейност: Технологични решения в сферата на софтуерното инженерство, IT и BPO аутсорсинг услуги
  В България е от: 2005 г., но под името Модис от 2018 г.
  Брой служители глобално: над 30 000
  Брой служители в България: над 1300
  Офиси в България: гр. София, ул. Самара 2, Advance Busiess center 2; гр. Пловдив, ул. Васил Априлов 124А

  Самият процес по работа от вкъщи предполага и изисква съобразяване с правните разпоредби. На практика всеки етап от трудовото правоотношение трябва да бъде облечен в правна форма, която, поради липса на закон, който приравнява електронното волеизявление към това дадено на хартиен носител, ни постави  още в самото начало в неблагоприятна ситуация - между законовите изисквания и обезпечаването на нормалния работен процес. Правни трудности се срещат по време на целия цикъл по администриране на трудовото правоотношение при работа от разстояние - от момента на възникване, съществуване, изменение и дори прекратяване. Трябваше да проявим гъвкавост още преди приемането на Закона за извънредното положение и да преминем към изцяло онлайн администриране на трудовите правоотношения. За създаване на онлайн организация активно си партнирахме и консултирахме с юристите на Главна инспекция по труда относно възможностите, които имаме при работа от вкъщи, така че да спазим изискванията на трудовото законодателство и в същото време да отговорим на нуждите на бизнеса и нашите служители. 

  Срещнахме доста предизвикателства в процеса на адаптация към работата от разстояние поради липсата на социален контакт. В наша полза бяха усилията ни за дигитализиране на HR процесите, сред които тези по подбор и интервюиране на кандидати онлайн, както и обучение и развитие на служителите.

  Кои от въведените от компанията мерки дават най-добри резултати?
  Създадената организация за работа от вкъщи с цел предотвратяване разпространението на COVID-19 като мярка спомогна за запазване на здравето на нашите колеги. Разработихме инструкции за работа от вкъщи и създадохме процес за посещение на офиса при необходимост и спазване на всички необходими мерки спрямо законодателните изисквания и заповеди.

  Дигитализирането на процесите в компанията е следващата мярка, която осигурява и обезпечава нормалното протичане на работните процеси особено в областта на управлението на човешките ресурси, както и в подкрепа на бизнеса. 

  Дигитализирахме целия процес по подбор с подготовка на екипа за провеждане на онлайн интервюта, като проведохме и 4 уебинара със съвети към кандидати за работа с над 150 участници. 

  Разработихме изцяло нова 5-годишна стратегия за обучение и развитие на служители, създадена, за да подкрепи HR и бизнес целите в организацията. Част от резултатите след нейното въвеждане са 471% ръст на броя уникални служители, преминали през обученията ни през изминалата година, над 5500 часа, прекарани в онлайн обучение от нашите служители, 6 обучителни програми и академии, 46 въвеждащи обучения и над 1500 часа езикови академии от март 2020г. до момента. Създадохме изцяло ново портфолио от обучения и предоставихме свободен достъп за всички служители до LinkedIn e-learning и Bookboon e-reading платформите. Само в рамките на първите 3 седмици след въвеждането на Bookboon e-reading имаме 2854 сваляния на електронни книги в 1337 категории - ресурси с огромна стойност за бизнеса и талантите в компанията.

  С колегите от отдел HR Business партньорите организирахме и проведохме нашата програмата за кариерно развитие Modis Grow Smarter изцяло онлайн с 43 кариерни сесии, 18 водещи и над 600 участници в рамките на 6 седмици.

  Въвеждането на 3 нови основни модула в системата ни за управление на човешки ресурси SAP SuccessFactors (Succession & Development, Performance & Goals; Scheduling Tool) на практика даде възможност на служителите да заявяват дистанционно своите отпуски, на преките ръководители - да ги одобряват, да планират работния график да изготвят присъствените форми, да отразяват от разстояние отсъствията, да измерват представянето на своите екипи, да определят и подготвят талантите.  

  Един от фокусите ни от самото начало на пандемията е информираността на нашите служители – прозрачна, регулярна, конкретна информация относно създалата се обстановка, въведените епидемични мерки в страната, мерките, които Модис България като работодател е предприел с оглед запазване здравето на служителите. 

  Започнахме да изпращаме информация относно рисковете от COVID-19, как да предпазим себе си, близките си и колегите. С въвеждането на извънредното положение, а след това и извънредна епидемична обстановка, стартирахме активна регулярна комуникация по имейл към всички колеги с информация относно ситуацията в страната, предприетите мерки, законови разпоредби, промени. Провеждаме регулярни конферентни разговори на всички служители с мениджмънта, на които се обсъждат различни теми, за да може служителите да се чувстват приобщени към организацията и да получават необходимата информация, да зададат своите въпроси и да споделят притесненията си. 

  Ежегодното ни проучване показа 93% удовлетвореност сред всички служители от наложения дистанционен режим на работа, осигурените условия на безопасен труд и цялостната организация на работния процес.

  Кои нови практики ще запазите и след ковид пандемията?
  Въпреки негативните последици от създалата се обстановка през последната година появата на COVID-19 и преминаването към работа от разстояние дадоха много силен и бърз тласък на дигитализирането и автоматизирането на работните процеси, без това да влоши резултатите на бизнеса. Със сигурност ще продължим да се развиваме в областта на дигитализацията, като вече разполагаме с план на глобално ниво с насока администриране на трудово-правните отношения, съобразено напълно със законовите изисквания, защита на личните данни и вътрешните ни политики. 

  Започваме и подготовка за създаване на условия за поетапно връщане към работа в офис среда, когато това е възможно и имаме пълна готовност. В такъв случай основен приоритет отново ще бъде запазване здравето на нашите служители и осигуряване на здравословна и безопасна работна среда в офис пространство. 

  В тази връзка ще бъде разгледана и политиката за работа от вкъщи, която имаме отпреди пандемията и ще работим в насока по-голяма гъвкавост, съобразена, разбира се, и с типа на бизнеса, услугите, които предоставяме, изискванията на нашите клиенти откъм подсигуряване на защита на данните, с които оперираме. 

  Ще продължим да се грижим както за физическото, така и за менталното здраве на нашите служители като осигуряваме непрекъсната, активна и прозрачна комуникация, обучения за управление на конфликтите. Организираме регулярни уебинари с различни специалисти, разработваме онлайн спортни програми и занимания за  поддържане на физическата форма и менталното здраве на колегите.

  Продължаваме и с въведената отпреди пандемията програма за психологическо консултиране (Mental Talks) като един от нашите методи за справяне с трудностите в онлайн среда и работа от разстояние. 

  Mental Talks е форма на консултиране, при която малка група хора обсъждат, взаимодействат и изследват общи теми,  свързани с  моментни състояния, проблеми в социалния живот, болестни състояния, конфликти на работното място и др. Тази форма за консултиране се стреми да осигури на участниците безопасно и удобно място, където те могат да получат информация за състояния, значими за тях, съвпадащи с темата на срещата, както и да изследват свързаните с тях емоционални неразположения. Участниците придобиват представа за собствените си мисли и поведение и предлагат предложения и подкрепа на другите.

  През март месец, с обявяване на извънредното положение, променихме фокуса на програмата и я превърнахме във виртуална консултация. Имахме сесии за справяне със стреса, социалната изолация и дистанция. До момента са проведени различни сесии  и уебинари на теми като „Щастие ... Какво знаем за него“ , „Как да управляваме ефективно парите си в кризисни времена“,  „Управление на стреса в криза/Работа от дома“  - уебинар за мениджъри, „Какво е депресия и какво мога да направя за това?“. Осигурена е и телефонна зелена линия за консултации при спешна необходимост. Програмата се осъществява чрез външен партньор и е активна и към настоящия момент.

  Повече информация за компанията и свободните позиции в момента вижте в профила на Modis Bulgaria EOOD в JOBS.bg тук

   Какво е да си HR във време на пандемия разказват още:

  Елена Радева, Майя Пейчева-Такева, Иванина Матева, HPE
  Екатерина Димова, мениджър „Човешки ресурси“ в Тинкин

  Диана Филипова, Ивелина Петрова и Мария Рангелова, Coherent Solutions
  Милка Рачева, директор „Човешки ресурси“ в Адастра България
  Борислава Георгиева, HR мениджър на DHL ESS
  Северина Мицова, HR специалист в AtScale
  Ваня Георгиева, HR мениджър на Astea Solutions
  Миглена Узунова-Цекова, старши директор „Човешки ресурси“, А1 България
  Благослава Данаилова, Recruitment Business Partner в Endava
  Кремена Лефтерова, HR бизнес партньор в Mars

  Нагоре
  Отпечатай
   
  * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

  преди 12 часа
  Шуменската "Алкомет" инвестира 11 млн. лв. в нови производствени мощности
  С новата инвестиция компанията открива и още 35 работни места
  преди 14 часа
  А1 България придобива СТЕМО - една от най-големите български ИТ компании
  Двете компании заедно ще предоставят широко портфолио от високотехнологични услуги за корпоративни клиенти
  преди 14 часа
  Pfizer ще продава лекарствата си без печалба на 45 пазара
  Компанията цели да подобри достъпността до защитените от патент лекарства и ваксини в държавите с ниски доходи
  преди 18 часа
  Ускоряват процеса за изграждане на ВЕИ за лични нужди
  Депутатите одобриха облекчаване на режима за изграждане на мощности за собствена употреба
  преди 19 часа
  316 нови случая на Covid-19 у нас
  Общият брой потвърдени случаи на новия коронавирус у нас от началото на пандемията е 1 164 122