четвъртък, 30 май 2024   RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  4382 прочитания

  HR JOBS in BG: Какво е да работиш като Group Global Head of HR Compliance в YNV Group?

  За професията и възможностите разказва Надя Атанасова, която отговаря за всички пет компании в YNV Group
  08 март 2022, 16:24 a+ a- a

  Надя Атанасова - Group Global Head of HR Compliance в YNV Group

  Надя Атанасова заема позицията Group Global Head of HR Compliance в YNV Group. Завършила е международни икономически отношения. Скоро след завършването си започва работа като одитор в ПрайсуотърхаусКупърс. През следващите 7 години успоредно с натрупването на многообразен опит в сферата на одита и счетоводството се квалифицира като британски дипломиран експерт счетоводител. „Естественото продължение на кариерата ми се случи с преминаването ми на позицията „финансов директор“ на Ситибанк за България. Времето ми в банката беше белязано от изключителен екип, голям брой успешни проекти и развиване на умения за сътрудничество с колеги от много държави с различна културна обусловеност“, спомня си Надя.

  През тези 16 години в сферата на финансовата отчетност постепенно започва да проявява интерес и към друга част от бизнес взаимоотношенията – човешките ресурси. „Решението да пренасоча и кариерата си към нея беше продиктувано от присъщия ми интерес към промяната. Така през 2014 година се присъединих към новосформиращия се тогава Център за споделени услуги на „Каргил“ в отдела „Човешки ресурси“.“, продължава Надя. 

  В момента Надя е част от екипа на YNV Group като Group Global Head of HR ComplianceПред Economy.bg разказва повече за своята позиция, какви умения и качества са необходими, как поддържа квалификацията си и кои са най-големите заблуди за професията.

  Кога и как започнахте работа в YNV Group?
  С Тек Екпъртс (част от YNV Group) се срещнах по обява в ЛиндкИн. Бях работила вече 6 години в сферата на човешките ресурси и за първи път виждах позиция, която даваше възможност за комбиниране на опита ми в изграждане на процесност в  човешките ресурси, разработване на глобални политики, участие в разнообразни одити и сертификации – например по ISO. Разговорите ми с тогавашния CHRO за YNV Group и други колеги от ръководството ме срещна с корпоративна култура на голям растеж и амбициозни планове за разгръщане на дейността. 

  През изминалите 2 години ролята ми се разшири. Към глобалните задачи за шест държави, в които Тек Експъртс имаше операции, когато постъпих, добавихме още една. За нея имах възможността да участвам в изграждането на оперативната рамка от самото начало и да приложим наученото от годините в полза и на клиентите, и на служителите. От края на 2021 година поех тази роля за всичките пет компании в YNC Group, към която принадлежи Тек Експъртс.

  Какви са основните Ви отговорности на тази позиция?
  Отговарям за глобалните ни политики и процедури и си сътруднича с екипите по държави за местните. Това включва например традиционни дейности като въвеждането на новонаети служители, управление на социалните придобивки, управление на представянето, но също така и създаването на Кодекс на поведението, на рамка за равнопоставеност и включване на различните групи служители. Успоредно с това ръководя участието на местните екипи „Човешки ресурси“ в глобалните одити и сертификации. Една от сферите, върху която се фокусират тези одити, е информационната сигурност. В тази връзка всички служители подлежат на много стриктна рамка от обучения. Реализирането ѝ е моя съвместна задача заедно с главния директор по информационна сигурност. 

  Ако очертаните по-горе задачи са нещо, което относително ясно разработвам в годишния си план, то третата група е на разнообразието и в известна степен – на неочакваното. Това са проектите. Те могат да включват въвеждането на нова ERP система, глобализирането на трудовите характеристики, разработването на единна политика за отпуските. Всеки подобен проект включва познаването на настоящата система и процеси, потвърждаването с държавите какви глобални промени са допустими от местна гледна точка, сътрудничеството с множество колеги и външни партньори.

  Как типично протича един работен ден?
  Всеки работен ден за мене е различен. Единственото общо е, че общуването се случва виртуално – имейл, съобщения или разговори в Тиймс с колеги от държави по целия свят. Всеки ден има множество срещи – участия в глобални комитети, обсъждане на някой конкретен въпрос или планиране на нов проект, регулярни разговори с ръководители на бизнес отделите.

  Моята роля в HR частта е свързана винаги едновременно с колеги от всичките ни държави. Това означава, че след изпращането от моя страна на общата информация за задачата, трябва да говоря с всеки от мениджърите „Човешки ресурси“ в седем държави, да потвърдим разбирането какво и кога се очаква. Отделно всяка задача изисква сътрудничество с колегите от отделите по маркетинг,комуникации, юридически отдел, често пъти информационна сигурност.

  Какви умения и качества са необходими за тази професия?
  На първо място – готовност за сътрудничество, отвореност за общуване, автентично свързване с колегите. В моята роля понастоящем нямам екип, на който да съм пряк ръководител, и затова всеки колега е моят екип. Това означава, че за да срещна готовност у някого да си сътрудничим, трябва най-напред аз лично да съм негов партньор – във всеки момент да го изслушам, да разбера какво го води, какви са целите, които стоят пред него, и как можем най-ефективно заедно да постигнем и тях, и тези, които стоят пред мене за успеха на компанията. Роля във високия мениджмънт без екип изисква огромна гъвкавост, способност за даване на доверие, умение за взаимодействие. 

  Завършването на коучинг квалификацията

  Как поддържате знанията и квалификацията си?
  Ежедневната работа с колеги от различни държави дава безценно поле за развитие. От една страна, съвсем буквално това изисква постоянно научаване на разнообразните особености на законодателната рамка в сферата на човешките ресурси в тези държави. От друга обаче – гарантира и необходимостта отново и отново да се намери подход за успешна работа в екип. Практиката в това поле на междукултурно разнообразие допринася за умението за ръководене на хора.

  Силно вярвам, че практиката трябва да бъде подкрепена със знания в обучителна среда. За да обогатя квалификацията си, през 2018 година се включих в програмата за придобиване на коучинг умения на Aligned Action International. За тези четири години разширих много подготовката си в тази област и натрупах стотици коучинг сесии с клиенти. През 2021 година постигнах и акредитацията си към ICF – Международната коучинг федерация. Това ми дава възможност да работя и в YNV Group като коуч в програмите ни за развитие на лидерските умения на мениджърите.

  Какви са възможностите за развитие?
  Развитието се случва тогава, когато има готовност за промяна и отвореност към всички изненади, които промяната носи. Преди години, когато направих моята крачка извън сферата на финансовата отчетност, много хора ме питаха: „Как така?“. Ами така – за мене е естествено дългият път в една посока да изчерпа силата на огъня, който гори в нас, да допринасяме към средата, и значимите завои ни показват къде можем и да бъдем полезни, и да чувстваме, че учим всеки ден.

  Развитието е успешно тогава, когато в живота ни има разнообразие. В настоящата ми роля имам възможност едновременно да работя в строго професионалните полета на човешките ресурси, на контролните звена, на одита, на управлението на проекти, но и да поемам ролята на ментор, да подкрепям млади колеги в техния професионален път. Високо ценя тази особеност на нашата компания за глобални роли, в които всяка задача ме стимулира да развивам себе си.

  Кои са най-големите заблуди за HR професията?
  От една страна, заблуда има у клиентите на HR по отношение на конкретните задачи на тази група професионалисти. Много хора – дори от бизнеса, не разграничават ролите по подбор, по оперативни човешки ресурси, по обучение и развитие или пък смятат, че HR е само някоя от тези роли. Важно да се отчете, че това са отделни сфери на действие на професията и наличието на всяка от тях подпомага възможността на бизнеса да е успешен. 

  От друга страна, някои колеги може би също допринасят за заблудата, като много тясно се фокусират върху своята роля в конкретния момент от професионалното си развитие. Познаването на задачите, на проектите пред останалите дава възможност всяко обсъждане с бизнеса или дори отговор на отделен въпрос да бъде подкрепено с разбиране за цялостност както в рамките на конкретната компания, така и на тенденциите в развитието на професията. 

  Вярвате ли, че баланс между работа и личен живот е постижим (ако – да, как Вие го постигате)?
  Вярвам, че човек функционира успешно, когато са зачетени нуждите му в различните сфери на живота и същевременно самият човек си дава ясна сметка, че през различните периоди на живота е полезно да постави фокус на различни места. Когато дойде момент за промяна, е ценно човек да може откровено да поговори с мениджъра си, със съответните колеги в компанията и заедно да намерят начин да се случи най-доброто и за двете страни. Много компании декларират корпоративна култура, която предоставя възможност за гъвкавост по отношение на различните корпоративни политики и е важно това и на практика да се случва. 

  ВИЖТЕ ОЩЕ:

  HR JOBS in BG: Какво е да работиш HR Business Partner в HeleCloud?
  JOBS in BG: Какво е да работиш като експерт по анализи и търговия с електрическа енергия в EVN?
  IT JOBS in BG: Какво е да работиш като софтуерен инженер в GfK Bulgaria?
  HR JOBS in BG: Какво е да работиш като Lead Recruitment & Resourcing Advisor в Questers?
  HR JOBS in BG: Какво е да работиш като старши експерт „Човешки ресурси, трансакции“ в Cargotec България?
  HR JOBS in BG: Какво е да работиш като Talent Acquisition Manager в Concentrix?
  HR JOBS in BG: Какво е да работиш като мениджър „Знание“ в DHL Freight ESS?
  IT JOBS in BG: Какво е да работиш кaто мениджър на програмисти в GfK?
  HR JOBS in BG: Какво е да работиш като HR Ops Transition Lead в The Adecco Group
  IT JOBS in BG: Какво е да работиш като Support & Monitoring в myPOS
  IT JOBS in BG: Какво е да работиш като Database Administrator в Schwarz IT България?
  HR JOBS in BG: Какво е да работиш като старши съветник „Управление на HR ефективността и организационен дизайн“ в Теленор България
  HR JOBS in BG: Какво е да работиш като старши мениджър „Обучение и развитие“ в УниКредит Булбанк?
  HR JOBS in BG: Какво е да работиш като Chief People Officer в Scalefocus?
  IT JOBS in BG: Какво е да работиш като мениджър „Продукти и продажби“ в CLICO България
  IT JOBS in BG: Какво е да работиш като SAP Real Estate Application Specialist в Schwarz IT България?
  IT JOBS in BG: Какво е да работиш като Agile Coach в GfK Bulgaria?
  JOBS in BG: Какво е да работиш като Product Operations Manager в Advent Group?
  IT JOBS in BG: Какво е да работиш като DevOps Engineer в News UK екип в Questers?
  IT JOBS in BG: Какво е да работиш като ментор в Скейл Фокус Академия?
  IT JOBS in BG: Какво е да работиш като SAP консултант Трежъри и Финанси в Атос България Компетънси Център?
  IT JOBS in BG: Какво е да работиш като тестер в KBC Shared Service Center Varna?
  IT JOBS in BG: Какво е да работиш като дизайнер на обучение в Телерик Академия?
  IT JOBS in BG: Какво е да работиш като Commercial Expert в StorPool Storage?
  IT JOBS in BG: Какво е да работиш като IT Lead в Auxionize?
  IT JOBS in BG: Какво е да работиш като Head of IT във FIO Systems Bulgaria, част от Hypoport Group
  IT JOBS in BG: Какво е да работиш като младши системен администратор в StorPool Storage?
  IT JOBS in BG: Какво е да работиш като ETL/AB Initio Specialist в Schwarz IT България
  IT JOBS in BG: Какво е да работиш като старши мениджър „Софтуерно инженерство“ в Progress?
  IT JOBS in BG: Какво е да работиш като Lead QA Engineer в Questers?
  IT JOBS in BG: Какво е да работиш като главен софтуерен архитект във Fourth България?
  JOBS in BG: Какво е да работиш като финансов директор на „Девин“
  JOBS in BG: Какво е да работиш като Learning Specialist в Sitel
  IT JOBS in BG: Какво е да работиш като аниматор в Anakatech
  IT JOBS in BG: Какво е да работиш като Head of Delivery в Coretech?
  JOBS in BG: Какво е да работиш като мениджър проекти в Шенкер?
  IT JOBS in BG: Какво е да работиш като софтуерен анализатор в Astea Solutions?
  JOBS in BG: Какво е да работиш като начален учител в Прогресивно училище?
  JOBS in BG: Какво е да работиш като специалист „Подбор“ в Easy Consult?
  JOBS in BG: Какво е да работиш като управител на филиал в Kaufland България?
  IT JOBS in BG: Какво е да работиш като системен администратор в StorPool?
  IT JOBS in BG: Какво е да работиш като Quantitative Analyst/Statistician в Tek Expert
  IT JOBS in BG: Какво е да работиш като QA инженер в Astea Solutions?
  JOBS in BG: Какво е да работиш като директор B2B партньорства в Rakuten Viber?
  IT JOBS in BG: Какво е да работиш като Java Team Lead в DHL ESS?
  JOBS in BG: Какво е да работиш като специалист клиентски запитвания в Regiocom?
  JOBS in BG: Какво е да работиш като главен бижутер-консултант в „Токаш”?
  JOBS in BG: Какво е да работиш като инженер в „Райхле и Де-Масари България Пръдакшън”
  JOBS in BG: Какво е да работиш като ръководител сектор в Kaufland България?
  JOBS in BG: Какво е да работиш като маркетинг мениджър на StorPool?
  JOBS in BG: Какво е да работиш като хардуерен инженер във Visteon?
  IT JOBS in BG: Какво е да работиш като Group Manager в Strypes?
  JOBS in BG: Какво е да работиш като индустриален инженер в „Буллтек“?
  IT JOBS in BG: Какво е да работиш като Automation QA в DHL Enterprise Software Solutions?
  JOBS in BG: Какво е да работиш като спедитор в „Гопет Транс“?
  JOBS in BG: Какво е да работиш като учител по спорт в Прогресивно училище?
  JOBS in BG: Какво е да работиш като 3D проектант на бижута в „Токаш“?
  IT JOBS in BG: Какво е да работиш като 3D артист в „Империя онлайн“? 
  JOBS in BG: Какво е да работиш като Project Operations Manager в Advent Group? 
  JOBS in BG: Какво е да работиш като мениджър по качеството в „Буллтек“? 
  JOBS in BG: Какво е да работиш като учител по английски език в Прогресивно училище?  
  IT JOBS in BG: Какво е да работиш като проектен мениджър в DataArt?
  JOBS in BG: Какво е да работиш като специалист „Развитие на търговски обекти“ във „Филип Морис“?
  IT JOBS in BG: Какво е да работиш като художник на игри в „Империя Онлайн“?
  IT JOBS in BG: Какво е да работиш като инженер/консултант по облачни услуги в HeleCloud?
  JOBS in BG: Какво е да работиш като учител по изобразително изкуство в Прогресивно училище?
  JOBS in BG: Какво е да работиш като маркетинг мениджър във „Филип Морис“?
  IT JOBS in BG: Какво е да работиш като гейм дизайнер в „Империя Онлайн”?
  IT JOBS in BG: Какво е да работиш като JavaScript Developer в Tick42?
  IT JOBS in BG: Какво е да работиш като Data Platform архитект в „Инспирит“?
  JOBS in BG: Какво е да работиш като специалист „Логистика“ в Kaufland България?
  IT JOBS in BG: Какво е да работиш като старши програмист в Endava?
  JOBS in BG: Какво е да работиш като консултант „Управление на риска“ в „Телелинк Бизнес Сървисис“?
  JOBS in BG: Какво е да работиш като тест инженер в Melexis?
  IT JOBS in BG: Какво е да работиш като Vendor Debit Desk специалист в Ingram Micro?IT JOBS in BG: Какво е да работиш като тест инженер в Endava?
  IT JOBS in BG: Какво е да работиш като Level 2 Support в Taulia?
  IT JOBS in BG: Какво е да работиш като Head of Intelligent Systems в „Телелинк“?
  JOBS in BG: Какво е да работиш като продуктов мениджър в ТЕСИ?
  IT JOBS in BG: Какво е да работиш като анализатор в Experian?
  IT JOBS in BG: Какво е да работиш като .NET програмист в Tradologic?
  IT JOBS in BG: Какво е да работиш като Head of Project Infrastructure във Fadata?
  JOBS in BG: Какво е да работиш като дрогерист в dm България?
  JOBS in BG: Какво е да работиш като продуктов мениджър в aiko?
  IT JOBS in BG: Какво е да работиш като софтуерен инженер в Taulia?
  JOBS in BG: Какво е да работиш като главен инженер в „Планекс”?
  IT JOBS in BG: Какво е да работиш като ML Lead - Flex team в HyperScience?
  JOBS in BG: Какво е да работиш като супервайзър „Продажби“ в „Монделийз България“?JOBS in BG: Какво е да работиш като Quotations Engineer в Lufthansa Technik Sofia?IT JOBS in BG: Какво е да работиш като технологичен трейнър в Телерик Академия?IT JOBS in BG: Какво е да работиш като директор „Софтуерно инженерство“ в Progress?JOBS in BG: Какво е да работиш като координатор в Lufthansa Technik Sofia?JOBS in BG: Какво е да работиш като глобален мениджър „Обучения“ в Bayer?
  IT JOBS in BG: Какво е да работиш като софтуерен инженер в Progress?
  JOBS in BG: Какво е да работиш като маркетинг мениджър на Roo Brands?
  IT JOBS in BG: Какво е да работиш като софтуерен инженер в Ocado Technology?
  IT JOBS in BG: Какво е да работиш като глобален директор „Продажби“ в „Софтуер Груп“?
  IT JOBS in BG: Какво е да работиш като продуктов мениджър на игри в Playtech Bulgaria?IT JOBS in BG: Какво е да работиш като QA инженер в Proxiad Bulgaria?
  IT JOBS in BG: Какво е да работиш като Implementation Development Team Lead в „Софтуер Груп“?
  IT JOBS in BG: Какво е да работиш като iOS разработчик в MentorMate?
  IT JOBS in BG: Какво е да работиш като технически директор в „Мнемоника“?
  JOBS in BG: Какво е да работиш като брокер на бизнес имоти в MBL|CBRE?
  IT JOBS in BG: Какво е да работиш като софтуерен разработчик в Luxoft?
  JOBS in BG: Какво е да работиш като лидер на екип във Visteon?
  JOBS in BG: Какво е да работиш като ръководител на полети в ДП РВД?
  IT JOBS in BG: Какво е да работиш като ръководител на Android екип в MentorМate?
  JOBS in BG: Какво е да работиш като данъчен консултант в EY?

  Нагоре
  Отпечатай
   
  * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

  преди 11 часа
  Висшият мениджмънт в компаниите не е подгодтвен за изкуствения интелект
  Проучване на Adecco Group изследва промените в пазара на труда от гледна точка на топ мениджмънта в компаниите
  преди 13 часа
  SeedBlink пусна цялостна платформа за управление на собствен капитал и инвестиции
  Тя предоставя единен достъп до всички традиционни и нововъведени продукти за управление на собствен капитал и инвестиции
  преди 14 часа
  Fitch потвърди рейтинга на УниКредит Булбанк на 'BBB'
  Перспективата пред банката е стабилна
  преди 15 часа
  5% ръст на пътуванията на българи в чужбина през април
  С над 20% се увеличават пътуванията с цел почивка и екскурзия, показват данните на НСИ
  преди 17 часа
  ЕС одобри закон, който ще засегне вноса на газ
  Той въвежда лимити върху емисиите метан
  преди 19 часа
  xAI е оценена на $24 млрд.
  Компанията на Мъск за изкуствен интелект набра $6 млрд. в нов кръг финансиране