неделя, 19 май 2024   RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  2206 прочитания

  HR проектите в България: „Как да подбираме и задържаме средно и ниско квалифицирани кадри“, Gi Group

  Научете повече за проекта-финалист в Годишните HR награди на БАУХ 2022 в категория „Най-добър консултантски проект/инструмент на годината“ от Галина Попова и Димо Попов
  04 май 2023, 16:07 a+ a- a

  Галина Попова – Регионален Мениджър подбор и временна заетост, и Димо Попов – Национален Бизнес Мениджър подбор и временна заетост в Gi Group. Колаж: Gi Group

   В съвременната динамична бизнес среда HR функцията в България се развива изключително бързо и заема своето важно стратегическо място в управлението на компаниите. HR професионалистите и HR екипите вече проектират и изпълняват комплексни проекти, които не просто подпомагат бизнес процесите, но и добавят стойност и изграждат работодателски имидж.

  В рубриката „HR проектите в България“ разказваме за конкретните проекти, зад които стоят HR екипите тук, за да покажем, че в България може да имаш интересна и успешна HR кариера, както и че работодателите в България създават условия за такава.

  Научете повече за проекта „Как да подбираме и задържаме средно и нискоквалифицирани кадри“ на Gi Group от Димо Попов – Национален Бизнес Мениджър подбор и временна заетост, и Галина Попова – Регионален Мениджър подбор и временна заетост. Проектът достигна до финала в категория „Най-добър консултантски проект/инструмент на годината“ в  Годишните HR награди на БАУХ 2022.

  Разкажете ни за Вашия проект, с който кандидатствахте в наградите на БАУХ.
  Галина Попова: Кандидатурата ни в конкурса на БАУХ, категория „HR консултантски проект/инструмент на 2022 г.“, беше продиктувана от желанието ни да споделим ценна HR програма – „Как да подбираме и задържаме средно и нискоквалифицирани кадри“, която създадохме и успешно имплементирахме.

  Програмата е фокусирана върху развитие и подобряване на умения за привличане, подбор, мотивиране и задържане на ниско и средноквалифицирани кадри във всички индустрии. Тя помага на участниците да преминат отвъд стандартните методологии при работа със специфични кадри, вземайки предвид вида индустрия, демографията на съответните региони, нива на възнагражденията, определени за ролите, липсата или наличието на конкурентни компании, които имат сходни търсения, както и други специфични фактори, обуславящи успеха на една кампания по подбор.

  Димо Попов: Програмата е насочена към:

  •HR екипи, отговарящи за привличане и подбор на средно и нискоквалифициран персонал;

  •мениджъри от средно управленско ниво, имащи операции със средно и нискоквалифициран персонал;

  •специалисти с ръководни функции насочени към средно и нискоквалифициран персонал;

  •супервайзъри на производствени цехове/ поделения;

  •групови и сменни ръководители;

  •ръководители на цехове и складови бази;

  •ръководители на екипи, разположени в обекти на търговски вериги; 

  •управители на магазини и управители на други търговски обекти;

  •управители на бензиностанции.

  Защо решихте да създадете инструмента?
  Димо Попов: В средата на 2022 г. HR екипът на наш клиент отправи към нас запитване за създаване на програма, насочена към подбора и задържането на средно и нискоквалифицирани роли – служители, работещи в обектите на веригата на територията на цялата страна. Споделиха, че биха искали да подобрят и доразвият процесите, свързани с подбора, мотивацията и задържането на своите служители  с цел постигане на по-добри бизнес резултати. 

  Една от предпоставките беше, че  видяхме нуждата от такъв проект.

  Като професионалисти, фокусирани в предоставянето на работещи HR решения и практики, ние имаме възможност да наблюдаваме как икономическата и политическата обстановка, глобалните и локалните промени оказват влияние на пазара на труда. Това ни прави изключително близкостоящи до бизнеса, дава ни възможност да идентифицираме правилно нуждите на своите клиенти.

  Нашата индивидуална експертиза, която се основава на повече от 15 години опит, беше втората предпоставка, при създаването на програмата.

  Програмата ни е създадена с експертизата на Gi Group и методологията на Tack TMI.

  Зад нас стои +110 години обединен опит и експертиза на компания – световен лидер в областта на обучение, развитие, подбор и администриране. 

  Синергията, добрият баланс и адаптивността между двата екипа ни даде сигурността да смятаме, че създаденият проект ще отговори на нуждите на клиента.

  Галина Попова: От години проблемът с липсата на квалифицирана работна ръка и отсъствието на връзка между образователната система в България и потребностите на бизнеса е известен. Намирането на неквалифициран и среден технически персонал е все по-трудно. Хора, които искат да заемат подобен тип роли, стават все по-дефицитни, а професионалната квалификация предизвиква все повече критики. Липсата на ниско и средноквалифицирана работна ръка се превръща в пречка и много съществуващи бизнеси се задъхват.

  От гледна точка на timing смятаме, че моментът дойде да поставим темата „под прожекторите“.

  Разкажете ни за приложението му при Вашия клиент.
  Галина Попова: Програмата е изцяло практическа, съсредоточена върху реални казуси и въпроси от живия бизнес; В програмата няма семинарна част. Обучението се осъществява чрез постоянна интеракция с аудиторията, ролеви позиции и практикум.

  Димо Попов: Съвместно с нашия клиент  проведохме обученията в рамките на 1 календарна седмица. Управителите и заместник-управителите на веригата бяха целевата група, към която бе насочена програмата. Участниците бяха разделени в големи групи, разпределени в различни региони на България. Общият брой на всички участници бе + 100 души. Всички сесии проведохме присъствено.

  Какви резултати искахте да постигнете с проекта и какво реално постигнахте?
  Галина Попова: Бизнес целите, които си поставихме с нашия клиент, бяха високи, смятам, че успяхме да отговорим на всички поставени очаквания.

  Три месеца след провеждане на програмата, ние направихме последваща сесия за обратна връзка от участниците.

  С радост видяхме, че: повишената компетентност на участниците в процесите по подбор, ангажиране и задържане на служителите; всички участници прилагаха на практика наученото, имаха въпроси и искаха да надграждат знанията си; участниците бяха по-уверени в ежедневната си работа; макар и три месеца по-късно, ентусиазмът, с който ги бяхме „заразили“, все още трае.

  Кои бяха най-големите предизвикателства и как ги преодоляхте?
  Димо Попов: Една от основните задачи – нашето превъплъщаване от практици (професионалисти, които работят ежедневно на терен) – в треньори,  беше изключително интересно пътуване, което ни постави в различна и интересна роля, но ни позволи да се развием.

  По време на обучителните сесии имахме възможността да „извадим“ много от скритите възражения на участниците. Те най-често бяха свързани с това, че възнаграждението е основен фактор, обуславящ успеха на един процес по подбор.

  За нас  голямото предизвикателство беше да убедим участниците, че заплатата може да е универсален инструмент, но наред с това може да бъде и универсално оправдание.

  Всичко това направихме през интерактивно преживяване – учене през своят опит и през опита на колегите.

  С какво най-много се гордеете с този проект?
  Галина Попова: Горди сме, че успяхме да „облечем“  +15 години личен опит при работа с ниско и средноквалифицирани кадри  в продукт, който е достъпен, разбираем и приложим, не само за колегите от HR средите, но и за широката аудитория.

  Темата за липсата на подобни кадри трябва и е задължително да бъде комуникирана постоянно, защото до голяма степен тези хора са гръбнак на икономиката.

  Ние като професионалисти – ежедневно търсещи механизми за справяне с проблема, се радваме, че чрез нашия HR инструмент имаме възможност да споделим опита си.

  След този успешен проект предвиждате ли промени/надграждане на инструмента?
  Галина Попова: Нашата програма е изключително ценен HR инструмент, защото е адаптирана към нуждите не само на съответния бизнес, но и към конкретния клиент.

  Преди започването на обучение ние провеждаме TNA ( training need analysis) сесия  както с мениджмънт екипа на клиента, така и с екипите, които ще вземат участие в програмата. Това ни позволява да бъдем конкретни и целенасочени – да дадем на участниците това, от което имат нужда.

  В допълнение на това живеем е динамичен свят. Икономическата, политическата обстановка, глобалните и локалните промени оказват влияние на пазара на труда.  Едно решение, валидно днес – може да не „работи“ утре. Ето защо ние сме гъвкави както със съдържанието на програмата, така и по отношение на начина, по който я поднасяме на участниците.

  Димо Попов: Смятаме, че темата, свързана с мотивирането и задържането на ниско и средноквалифицирани служители е особено важна, предвид дефицита на тези кадри и не само… Да намериш и обучиш нов служител, е много скъпо, коства време и ресурс, които често нямаме, а резултатът може и да не е задоволителен. Компаниите все повече разчитат на ядрото си от верни и обучени служители.

  Смятаме, че можем да доразвием темата „Задържане“ в самостоятелен HR инструмент.

  Запознайте ни с Вашия HR екип – колко и какви са HR професионалистите в него, каква е тяхната експертиза?
  Галина Попова: Gi Group Holding е екосистема от HR услуги и като ключов играч на глобално ниво  ние се стремим да допринасяме за развитието на пазара на труда, като акцентираме върху стойността, която работата носи  както на отделната личност, така и на обществото. 

  Компанията е разпозната в България под брандовете TACK TMI, Wyser и GI Group.

  Димо Попов: С временен и постоянен персонал ние от GI Group подкрепяме пътуването на компаниите: от намирането на кандидати, администрирането им до управлението и развитието на хората. 

  Със 110-годишен обединен опит и експертиза на TACK и TMI сме световен лидер в областта на обучение и развитие. Нашите гъвкави решения за развитие са създавани и осъществявани по най-високите стандарти за глобално качество и винаги са адаптирани според нуждата на клиента.

  Споделете с нас какви нови HR проекти планирате.
  Димо Попов: Фокусирани сме в развитието на основния си бизнес. Имаме глобална перспектива и задълбочени познания за пазара на труда в различни индустрии и използваме нашия експертен опит, намирайки гъвкави решения, които ще помогнат на клиентите ни да постигат бизнес целите си.

  Някои от интересните проекти, по които текущо работим, са:

  •Проекти с международна мобилност от Азия;

  •Зелена енергия и възобновяеми източници;

  •Мащабни строителни и инженерни проекти – на територията на Европейския съюз.

   

  ВИЖТЕ ОЩЕ ОТ РУБРИКАТА HR ПРОЕКТИТЕ:

  Подобряване и автоматизиране на процеса на въвеждане на новоназначени служители в Playtech
  4-дневна работна седмица в Менпауър
  Решения за управление на човешките ресурси, IBS
  Синергия в HR екипа - най-добрата предпоставка за удовлетворени колеги, Kaufland България
  Jira4PDR, Endava
  Многообразни проекти за различни предизвикателства, bTV Media Group
  Локалните и регионални проекти на Endava
  Проекти за бизнес, HR и социална ефективност, „Вива Kредит“
  Добротворчеството в „Ейч Пи Инк България“
  Корпоративен уелнес, Playtech
  Империум на CASH CREDIT
  Employee Value Proposition = EVP на „Райфайзенбанк“
  EVN Презареждане
  Contipso Learning

  Нагоре
  Отпечатай
   
  * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

  преди 2 дни
  БНБ: Чуждите инвестиции у нас със спад от 81% за година
  Най-големите вложения в страната за януари-март 2024 са от Австрия, Италия и Гърция
  преди 2 дни
  „Струма“ стана първата магистрала у нас с хеликоптерна площадка
  Хеликоптерът ще стига за 30 минути от София до тунел „Железница“
  17 май 2024, 10:37
  ЕК започна ново разследване срещу Meta
  Процедурата е заради пристрастяващите ефекти на социалните медии върху децата
  17 май 2024, 09:19
  "Булгаргаз" ще съди "Газпром" за 400 млн. евро
  Искът е заради спрените руски газови доставки
  17 май 2024, 08:53
  Проекти за близо 3 млрд. лева са реализирани у нас с парите от ЕС за транспорт за 6 години
  Със средствата са изградени 12 нови метро станции, 70 км нови пътища, 28 км рехабилитирани жп линии и 5 реновирани жп гари