сряда, 08 юли 2020   RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  335 прочитания

  Увеличават се предприятията, осъществяващи иновации у нас

  Над 40% от оборота на иновационно активните компании е реализиран от чуждестранни клиенти, показват данните на НСИ
  30 юни 2020, 12:00 a+ a- a

  През периода 2016 - 2018 г. 30,1% от предприятията с 10 и повече заети лица осъществяват иновационна дейност, като в сравнение с предходното изследване (2014 - 2016 г.) иновационната им активност се увеличава с 2,9 пункта (от 27,2 на 30,1%). Според данните на Националния статистически институт (НСИ) ръст се наблюдава както при предприятията в индустриалния сектор(1), така и при тези в сектора на услугите(2) - съответно с 3,7 и 2,5 пункта. 

  Относителен дял на иновационно активните предприятия по икономически сектори

  Иновационната активност на предприятията в индустрията (35,3%) е по-висока, отколкото на предприятията, предоставящи услуги (24,6%). Най-голям е делът на иновационно активните предприятия в групата на големите предприятия (с 250 и повече заети лица) – 76.1%. 

  През 2018 г. оборотът на иновационно активните предприятия съставлява 57% от оборота, а заетите лица – 57,8% от заетите във всички предприятия. 

  В 29,2% от иновационно активните предприятия повече от половината заети лица са с висше образование, докато в предприятията без иновационна дейност този дял е 17,3%.

  През наблюдавания период 18,4% от всички предприятия реализират продуктови иновации (нови или усъвършенствани стоки и услуги), а 20,8% внедряват нови или усъвършенствани бизнес процеси. 

  Относителен дял на предприятията, осъществили продуктови и бизнес процесови иновации през периода 2016 - 2018 г., по големина на предприятията

  От предприятията с продуктови иновации най-голям е делът на тези, които през периода 2016 - 2018 г. реализират на пазара само нови или усъвършенствани стоки – 48,3%. Нови или усъвършенствани услуги предоставят 27,5% от предприятията, а едновременно нови или усъвършенствани стоки и услуги – 24,2%. 

  Повече от половината (51,5%) от предприятията с продуктови иновации реализират стоки или услуги, които са нови не само за тях, но и за пазара, т.е. не са били предлагани преди това от техните конкуренти. 

  Структура на предприятията, осъществили продуктови иновации през периода 2016 - 2018 г., по видове иновационни продукти

  През наблюдавания период предприятията осъществяват различни видове иновации на бизнес процесите, като най-много от тях внедряват нови или усъвършенствани:
  • методи за производство на стоки и предоставяне на услуги – 11,6%; 
  • бизнес практики за организиране на работния процес и взаимоотношенията с други предприятия и организации – 9,2%;
  • методи за комуникация и обработка на информация – 8,9%; 
  • маркетингови методи за промотиране, опаковане, ценообразуване, продуктов пласмент и обслужване след продажбата – 8,6%.

  Относителен дял на предприятията, осъществили бизнес процесови иновации през периода 2016 - 2018 г. по видове

  За осъществяване на иновационната си дейност 15,9% от иновационно активните предприятия си сътрудничат с други предприятия, научни организации и други партньори. При големите предприятия (с 250 и повече заети лица) този дял е 26,9%.

  През 2018 г. 41,3% от оборота на иновационно активните предприятия е реализиран от продажби на чуждестранни клиенти, като 26,5% се дължи на клиенти от държави - членки на Европейския съюз, и на Европейската асоциация за свободна търговия, а 14,8% - на клиенти от други държави. Клиентите от България формират 58,7% от оборота на иновационно активните предприятия, докато при предприятията, които нямат иновационна дейност, този дял е по-висок – 72,5%. 

  Структура на оборота на предприятията през 2018 г. по видове клиенти

  Икономическата дейност в индустрията, в която има най-висок дял на иновационно активни предприятия, е „Производство на лекарствени вещества и продукти“ (66,7%). В сектора на услугите след „Научноизследователската и развойна дейност“ (НИРД), в която всички предприятия са иновативни, тъй като НИРД е вид иновационна дейност, се нареждат дейностите в областта на информационните технологии (56,7%). 

  Икономически дейности с най-висока иновационна активност в индустрията и услугите през периода 2016 - 2018 година

  (1)Нефинансови и финансови предприятия с 10 и повече заети лица, представили годишен отчет за дейността си през 2018 г. в НСИ.

  (2)Сектор Индустрия обхваща: Добивна промишленост; Преработваща промишленост; Производство и разпре-деление на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване.

  Нагоре
  Отпечатай
   
  * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

  преди 10 часа
  Италия подкрепя присъединяването на България към Шенген
  Страната е на четвърто място по чуждестранни инвестиции у нас
  преди 11 часа
  ЕК с нови мерки в подкрепа на лозаро-винарския сектор
  Лозаро-винарският сектор е сред най-силно засегнатите от кризата сектори
  преди 12 часа
  Планът за инвестиции за Европа подкрепя изграждането на детска болница в Бургас
  Новата болница ще бъде в сграда с нулеви емисии, свързана със съществуващата болница на Бургаския университет
  преди 12 часа
  Проучване: Тревогата от коронавируса сред българите расте, но мнозинството е против ново затягане на мерките
  Намалява и увереността, че скоро ще се върнем в пълнота към живота от преди
  преди 12 часа
  ЕК очаква по-слабо възстановяване на българската икономика през 2021
  Брюксел запазва прогнозата си от пролетта за намаление на реалния БВП с около 7% тази година
  преди 17 часа