петък, 14 юни 2024   RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  5297 прочитания

  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Eos Matrix?

  За ключовия проект, екипите и технологиите, които използват, научете от Димитър Цолов - ИТ директор на компанията
  15 март 2022, 15:39 a+ a- a

  Димитър Цолов - ИТ директор на Eos Matrix

  ИТ секторът в България продължава да се развива динамично и да предлага все повече и все по-интересни възможности за професионална реализация. Технологичните екипи в България работят по проекти на компании и организации от цял свят, разработват собствени софтуерни продукти, които намират приложение в разнообразни области от живота.

  По какви проекти работи Eos Matrix в България, пред Economy.bg разказва Димитър Цолов - ИТ директор на компанията.

  Кой е основният проект/продукт или ключовите проекти/продукти, по които работят екипите в Eos Matrix в България?
  Ключов проект, по който работим през последните няколко години, е „Матрикс 3“ („Матрицата“ или М3, както я наричаме вътрешно) – комплексно решение за мениджмънт и изпълнение на процесите по управление на вземания.  

  Сферата, в която работим ние като финансова институция, а именно – управлението на вземания – е доста специфична. Което води до ситуацията, че „стандартни“ софтуерни системи за нея няма, особено такива, адаптирани към българското законодателство и условия.

  Съответно нашият стратегически избор през последните 15 години е сами да създаваме и поддържаме основната система, с която работим.

  М3 е „сърцето“ на нашата оперативна дейност. Практически, ако тя не работи, спира дейността на компанията.

  Бихте ли разказали малко повече за „Матрикс 3“?
  М3 се разработва с крайната, макар и може би малко идеалистична, цел на основните ѝ потребители да не се налага да използват други софтуери в обичайната си ежедневна работа, включително и вездесъщия Excel :)

  Това предполага изключително комплексни решения както вътре в самата система, така и като свързаност с останалите системи, използвани от нас – комуникационни, финансово-счетоводни, на институции, на клиенти и пр. 

  Друг водещ принцип при разработката е, че за всяка от бизнес функциите има специално разработен потребителски интерфейс – специалисти по управление на вземания, юристи, адвокати, специалисти по управление на обезпечения, мениджмънт персонал… Това позволява всеки да вижда информацията в най-удобния и логичен за конкретните служебни задължения формат, но базирани на обединен информационен масив. Съответно действията на едно звено имат директен и незабавен ефект, където и когато е необходимо, върху всички останали звена на компанията. 

  Отделно системата позволява вътрешна комуникация между звената, така че отново да се елиминира необходимостта от използването на други системи, а така и рискът от грешки и „разпиляване“ на информацията.

  Колко души работят по системата и какви специалисти са те?
  Екипът, който работи по системата, е от 20 души. Имаме сравнително класическа структура – ясно разделение между програмисти (front-end, back-end и full stack), бази данни, QA (automation и manual), бизнес анализ и управление на проекта. Повечето от колегите са част от екипа вече над 4 години.

  Отделно, за разлика от много outsourcing проекти, бидейки екип в рамките на компанията ползвател, изключително активно работим с колегите от бизнеса и смело можем да кажем, че някои от тях са „неформална“ част от екипа.

  Разбира се, има и ситуации, в които привличаме временно външен ресурс и експертиза за по-специфични функционалности (например ML/AI).

  Какви технологии използвате?
  Стратегическият ни избор са Microsoft технологиите. Решението се разработва в .NET екосистемата, като, разбира се, използваме и съвместими библиотеки или готови решения и на други доставчици (напр. Solr и Seal). Стремим се да разработваме, движени от качеството. С оглед критичността на приложението за функционирането на компанията, не можем да си позволим некачествен код да стига до производствена среда.   

  Как е организиран работният процес и каква е мениджмънт структурата?
  Като основен принцип се придържаме към scrum методологията, но без да се опитваме „да сме по-католици от Папата“ – има елементи, които исторически сме установили, че не работят за нас и не прилагаме. 

  Спринтовете са двуседмични и в рамките на всеки от тях се реализира набор от user stories  съгласно приоритетите, дефинирани от бизнеса. 

  Ежедневно, освен срещите на микроекипите, работещи по дадено user story, има и обща среща на екипа, в която се синхронизираме.

  Задължително всяко ново парче код минава през peer review, прилага се на 3 непроизводствени среди и чак след интензивно финално тестване се включва в поредна версия на решението за ползване от бизнеса.

  Как се промени проектът през годините?
  Една от особеностите на този конкретен проект е, че той е „история с отворен край“ – било то заради законодателни промени, било то заради промени в пазара, винаги има нещо ново, което да се направи или нещо старо, което да се приведе в съответствие с новата реалност.

  Отделно с развитието на компанията се разширяват и нуждите на бизнеса, така че не можем да се оплачем от липса на предизвикателства.

  Кои са най-големите предизвикателства при този проект?
  Едно от важните предизвикателства е, че М3 заменя предхождаща я система, с по-различна логика, защото е правена да обслужва бизнеса във вида му отпреди 10 години. От друга страна, информацията и знанието от този период е необходимо и полезно за бизнеса. Съответно предизвикателството беше как да пренесем всичко това, без да има прекъсване в работата на компанията. 

  Друго, но бих казал приятно предизвикателство, е комплексността на някои от процесите, които трябва да обслужва системата, например тези в областта на правното събиране на вземания.

  В организационен план едва ли ще изненадаме някого с това, че и ние се сблъскваме с предизвикателството да разширим екипа с опитни програмисти, които имат и необходимата техническа експертиза и релевантен опит по работа в големи корпоративни проекти.

  Кои са най-големите постижения, които можете да отбележите за този проект?
  С оглед на предизвикателствата, които посочих по-горе, основно постижение е плавният преход от старата система към М3 без прекъсване на бизнеса.

  Отделно, въпреки че все още не сме постигнали напълно целта всичко да се случва в М3, все по малко бизнес процеси изискват използването на други системи и все по-голям обем от комуникацията както вътрешно, така и с клиентите се случва през М3.

  Какво предстои при този проект?
  Както казах по-горе, този проект трудно може да има формален край – бизнес и регулаторната среда е достатъчно динамична, за да имаме постоянно нови предизвикателства. 

  Например предстои ни да реализираме набор от функционалности за няколко нови бизнес линии на компанията, да интегрираме няколко нови технологии за обработка на документи, да интегрираме няколко нови външни системи.

  Отделно от това имаме вече съвсем конкретни запитвания от партньорски организации във финансовата и правната сфера за това дали можем да им лицензираме за ползване нашата система.

  Повече информация за компанията и свободните позиции в момента вижте в профила на EOS MATRIX EOOD в JOBS.bg тук

  ВИЖТЕ ОЩЕ

  ИТ проектите в България: По какви проекти работи GemSeek?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Milestone?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи ITGix?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Devision?
  ИТ проектите в България: Какви продукти разработва Acronis?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи EPAM Systems
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи KPMG ITS?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Scalefocus?

  ИТ проектите в България: Какъв продукт разработва OpenTag?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Anakatech?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Flat Rock Technology?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Atos Bulgaria Competency Center
  ИТ проектите в България: Какви продукти разработва Balkan Services?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Нетера?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Fourth?
  ИТ проектите в България: По какви продукти работи Dynamo Software?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Мнемоника?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Paysafe?
  ИТ проектите в България: Какви продукти разработва Alcatraz AI?
  ИТ проектите в България: Какви продукти разработва PROS?

  ИТ проектите в България: По какви проекти работи News UK екипът на Questers?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Tick42?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Grafixoft?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Gameloft?
  ИТ проектите в България: Какви продукти разработва VMware?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи HeleCloud?
  ИТ проектите в България: Какви продукти разработва AtScale?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Smart IT?
  ИТ проектите в България: Какви продукти разработва Infragistics?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Appolica?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Astea Solutions?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи „Сенсата Технолоджис“?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи HPE?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Mansion?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи А1 България?

  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Dreamix?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Immedis?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи SEEBURGER?
  ИТ продуктите в България: По какви продукти работи DIGITALL
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Енетпулс?
  ИТ проектите в България: Какъв продукт разработва StorPool Storage?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Блубито?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Модис?
  ИТ проектите в България: Какви продукти разработва Playtech?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Coherent Solutions?
  ИТ проектите в България: Какви продукти разработва Experian?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи DHL Freight ESS?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи "Бианор Сървисиз"
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи МенторМейт?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Proxiad?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи DataArt?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Resolute Software?
  ИТ продуктите в България: Какви продукти разработва Progress?

  Нагоре
  Отпечатай
   
  * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

  преди 8 часа
  преди 10 часа
  Телерик Академия ще се фокусира повече върху доквалификацията на специалисти
  За 5 години Академията утроява броя на Upskill програмите за повишаване на знанията и добавя към портфолиото си нови формати
  преди 11 часа
  Проучване: Липсата на умения за работа с AI забавя иновациите в 62% от компаниите
  2/3 от компаниите не притежават достатъчни умения за работа с AI, а 41% от организациите изпитват затруднение в намирането на служители с опит и знания в изкуствения интелект
  преди 14 часа
  София Тех Парк получи български електрически камион
  Първият български мини товарен автомобил на ток има пробег от 300 км с едно зареждане
  преди 14 часа
  НАП: Клиентите могат да задържат плащането, ако не получат касова бележка
  Агенцията санкционира 433 търговци край морето за неиздаване на фискален бон