сряда, 24 юли 2024   RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  3497 прочитания

  Какви са международните тенденциите в сферата на коучинга?

  Каква е разликата между дигитален коучинг и на живо, какви са разликите в подхода, когато се работи в международна среда и какви умения се изискват, за да подкрепя клиенти в свят, пълен с промени, разказва Марионела Божкова, PCC, ECPC
  28 юли 2022, 15:06 a+ a- a

  Снимка: Марионела Божкова, PCC, ECPC

  Марионела Божкова е Професионален Сертифициран Коуч и Старши консултант по управление на човешките ресурси. В момента живее в Кьолн, Германия, където работи като Personal Leadership Coach и преподавател в Cologne Business School и като Executive coach за мениджмънта на няколко големи международни компании с централи в Германия и Австрия и клонове в България. Активен коуч в коучинг пула на най-голямата коучинг платформа Coachhub с централа в Берлин и част от коучинг пуловете на още две големи международни платформи.

  Марионела има дългогодишен експертен опит в областта на коучинг на ръководни кадри, управление на промените и проекти за обучение за развитие на лидери и екипи в България и Европа.

  Завършила e Erickson International Canada (ICF accredited) – едно от най-реномираните международни коучинг училища в света, с диплома за сертифициран професионален Ериксон коуч. Сертифициран експерт по системите за психометричен анализ MBTI® - Myers-Briggs Type Indicator и Thomas International Management (DISC).

  Докато води екипа на супермаркети Пикадили, Марионела печели годишната награда на Българската асоциация за управление на хора и дълги години е регионален координатор на асоциацията за Варна и региона.

  С Марионела Божкова, PCC, ECPC, разговаряхме за това какви са международните тенденции в сферата на коучинга, каква е разликата между дигитален коучинг и коучинг на живо, уменията на съвременния коуч, който трябва да подкрепя своите клиенти в един свят, пълен с промени, противоречия и неяснота, разликата в коучинг подхода, когато се работи в международна среда и още интересни теми.

  Маринела, нека припомним първо какво точно е Executive coaching?
  Коучингът е наука, която помага на клиента да осъзнае своето собствено място в системата, в която функционира – екип, семейство, борд на директори, общност и т.н., и да открие какво е важно за него/ нея. Кои са тези цели, ценности, визия или мечти, които иска да следва, кои са вярванията, които го ограничават и тези, които му помагат. Как да подобри своето собствено представяне, така че да разкрие пълния си потенциал. Чрез задаване на точно подбрани въпроси и различни коучинг инструменти (визуализация, бизнес анализ, самооценка и мотивация) професионалният коуч помага на клиента да идентифицира важните за него неща в работата/ живота/ взаимоотношенията и да ги развива.

  Не е необходимо да имаш „проблем“, за да работиш с коуч – напротив, точно както при спортистите – тези, които са добри, работят с коуч, за да постигнат най-доброто, на което са способни.

  Ако никога не сме работили с коуч, как да си представим какво преживяване е това?
  Представете си приятел, който изслушва напълно и внимава във всяка дума и емоция, която спoделяте. Някой, който не изчаква да свършите да говорите, за да започне той да говори за себе си, а вместо това задава силни въпроси, които ви карат да осмислите по-добре ситуацията и да намерите решение. Някой, който не само не ви съди за грешките или атакува за слабостите, но ви приема и харесва такъв, какъвто сте, и е във вашия ъгъл на ринга при всяко предизвикателство. Приятел, който, когато свърши разговора с вас, няма да изтича да каже на колегите или приятелите или тайничко да мисли, че би се справил по-добре, а ще пази конфиденциалност и респект към вашите решения и житейска ситуация. Представете си приятел, който безрезервно вярва, че вие сте човек с невероятен потенциал и във всеки разговор го показва. И не на последно място, представете си компетентен слушател – някой, който разбира как функционира бизнесът като система – корпоративните взаимоотношения, организационната култура, и също как функционира вашият мозък и как можете да управлявате емоции и логика, за да постигнете добри резултати. Всичко това е вашият личен Personal Leaderhship Coach.

  Когато аз започвах преди 10 години, коучингът беше като гурме ресторант – само за изпълнителни директори и топ мениджмънт – скъп, луксозен и достъпен само за най-важните. С времето започнаха да се правят проекти за по-широк кръг мениджъри. Сегашните тенденции са колкото е възможно повече служители да имат възможост да се възползват от този подход. Говорим също за изграждане на фирмена коучинг култура.

  Какво представлява обикновено един международен фирмен коучинг проект?
  Обикновено процесът започва с идентифициране на нуждите от развитие на служителите. Това може да е резултат от годишното оценяване или 360 градуса assessment, вътрефирмени проучвания или поредица от разговори на мениджмънта относно промените и помощта, която смятат, че е необходимо избраните таланти да получат.

  Следващият етап е изграждане на целите на коучинг програмата. Какви промени в поведение, умения, настройки или постижения се очакват от участниците в края на програмата? Кои са ценностите, на които фирмата държи, и как те трябва да се отразяват в тяхното поведение? Върху какви лидерски компетенции трябва да се работи.

  Обикновено рамката на програмата отговаря на някой от следните въпроси:

  - Кои са ключовите служители, в които сме готови да инвестираме и подкрепим?
  - Какви компетенции е необходимо всеки от тях да развива?
  - Какви са очакваните резултати в края на програмата?

  Следващият етап е да се вземе решение дали ще се използват вътрешни коучинг специалисти, или ще се привлекат професионални коучове извън фирмата. Тенденцията в Западна Европа е фирмите постепенно да въвеждат коучинг култура, като много големи организации изграждат мрежа от вътрешни коучове – подбрани служители, които минават през коучинг програми. Други компании предпочитат да работят с професионални коучове на свободна практика – така нареченият coaching pool, от който служителите могат да избират. По този начин се гарантира по-високо качество на коучинг процеса, защото коучовете са предварително преминали през сериозен процес на оценка и подбор. Аз лично съм част от коучинг пуловете на няколко големи международни компании и периодично поемам проекти, свързани с подкрепа и развитие на ключови служители.

  Друго решение, когато се търси коуч навън, е, освен да се покани индивидуален сертифициран бизнес коуч, да се сключи договор с коучинг платформа за предоставяне на коучинг часове. В зависимост от избора програмата се провежда или дигитално, или на живо.

  Как функционират дигиталните коучинг платформи?
  Работата през коучинг платформа е изключително популярна в Германия, защото, първо, платформите правят много стриктен подбор на коучове, постоянно поддържат рейтинг на тяхното представяне и се грижат за непрекъснатото обучение и надграждане на уменията на своите коучове. Тоест, ако един коуч е в платформата, той е проверен като качество. За коучовете пък платформата спестява много административна работа. Ето как изглежда един коучинг профил в платформа (превод от английски):

  Фирмата клиент договаря с платформата за параметрите на проекта, платформата предоставя профилите на коучовете, подходящи за този проект, и всеки служител избира от предложените коучове. Коучинг срещите се правят или в съответната платформа, или с някого от дигиталните програми за срещи.Zoom, Teams, Meet и други. Следва тристранна среща между избрания коуч, ръководителя на съответния служител и служителя, в която се договарят целите, които служителят чрез програмата трябва да постигне.

  Възможно е също целите да се уговорят само между коуча и служителя, като водещото са винаги желанието за развитие и нуждите на служителя. Следват определен брой конфиденциални сесии за работа с коуча. Някои програми имат също междинна среща за проследяване, а други – имат само приключваща среща с ръководител.

  Напоследък също е много популярна и бeзсрочна подкрепа, когато фирмата сключва нещо като абонамент за определен период от време – например една година и служителят има право на колкото той сам прецени срещи с коуча за това време.

  Как се различава дигиталният коучинг от коучинга на живо?
  Първо да кажа, че преди Covid дигиталният коучинг се развиваше много, много бавно. Фирмите предпочитаха коучовете да работят с хората или на място във фирмата, или на специално организирани тренинги – коучинг събития, в които по график да се срещат хората с коуча. Позитивното на този процес е живата връзка, възможността да се работи с целия екип и с хората индивидуално, негативното – ако точно в този период има натоварване във фирмата или липсващи служители е възможно процесът да бъде затруднен.

  В дигиталния коучинг клиентът си запазва сам в календара на коуча удобно за него време, сесиите могат да бъдат разсрочени или неравномерни и да отговарят на нуждата и времето, с което разполага клиентът. Негатив тук може да бъде нуждата от добра техническа връзка и също осигуряване от фирмите на физическо пространство, където служителите могат конфиденциално да разговарят.

  От гледна точка на коуча се изискват много повече умения, когато се работи дигитално, защото се изисква отлична техническа подготовка – аз работя с 8 различни платформи за комуникация към момента. От коучинг гледна точка има различна методика за изграждане на доверие и различен подход при надграждане на сесиите. Също сесиите са по-кратки и често доста интензивни.

  Дигиталният коучинг също отвори света – един коуч може в един и същи ден да работи с хора от най-различни локации и държави.

  Вие работите в международна среда, това има ли значение при коучинг подхода?
  Да, аз работя в международна среда – на четири езика. Често в един ден ще започна деня на немски, със следващия клиент сесията ще бъде на руски, после две сесии на английски и ще завърша деня на български. Това изисква огромна концентрация, но също и отлично познаване на културата, която всеки от езиците носи.

  Ще дам забавен пример – ако клиентът обясни, че иска да сготви за приятел – в Германия може да означава, че е романтичен, в някои страни на Африка, че е богат, в Америка, че се хвали с къщата си, а в България, че не е готов да плати за ресторант (разбира се, примерът е изваден от контекста). Но като цяло коучът трябва да бъде изключително осъзнат за влиянието, което съответната култура оказва и как се пречупва това в езика. Има също основни възприятия, които се влияят от културата – например усещането за възраст. На 41 с една мениждърка германка работихме по усещането ѝ, че е прекалено млада за позицията, която заема и още следобед с една българка с 2 години по-млада за това, колко е стара за позиция на същото ниво. Особено интересно е също и как се отразява световната обстановка на клиентите в зависимост от локацията и проблемите в съответната държава, например страховете и ограничаващите вярвания са различни. Като коуч трябва да бъдеш изключително внимателен да не приемаш нищо по подразбиране и да провериш с толерантност и неутралитет как изглежда светът през очите на клиента, защото системата в главата на клиента може да се окаже съвсем различна.

  Предизвикателно е, но от друга страна, това е суперинтересно и ме кара като коуч да уча непрекъснато. Често трябва да внимавам, когато нещо е толкова нетипично за българина, че ме изненадва – например когато клиент от мениджмънта на топ 500 фирма разпредели няколкостотин милиарда през екрана или когато клиент от Африка разгневено излиза от бизнес обяд и създава прецедент, защото рибата е поднесена цяла с главата.

  Голяма част от проектите, с които се занимавам, са за германски или европейски фирми, които имат клонове на Балканите и в бившите съветски републики. Много са различна културата и темпераментът на българина, сравнени с тези на един германец например, и често това води до неразбиране, неправилно тълкуване на управленски решения, затруднена комуникация и междуличностно напрежение. Пример – ръководител в България, който работи от вкъщи, докато е болен от ковид. За България това означава отговорност и отдаденост на професията, за Германия този човек ще бъде силно порицан като някой, който вкарва фирмата си в заплаха с това, че не се грижи за здравето си. Тълкуванията на много бизнес поведения са различни и като човек, който живее и в двата свята, аз станах много добра в този „превод“.

  Като коуч какво най-много Ви прави впечатление в българските клиенти, сравнени с тези в чужбина?
  Темперамента!!! Животът се живее със сила и страст – независимо дали в положителен, или в отрицателен аспект. Гневът е силен, депресията дълбока, радостта безкрайна и отдадеността на професията пълна. България много ми липсва и аз винаги поставям с приоритет проекти с българи, независимо дали са с дигитален коучинг, или с пътуване до страната.

  Какво е бъдещето на коучинга според Вас?
  Световна тенденция е коучингът да навлиза все повече от мениджърските към по ниските нива като подкрепа в развитието на персонала и в личностното ни развитие като цяло. Аз смятам обаче, че дигиталният коучинг е този, който дългосрочно ще има най-голямо развитие, от една страна, защото дава по-голяма гъвкавост на фирмите и индивидуалните клиенти, от друга страна, защото е по-евтин като услуга – няма пътувне и допълнителни разходи.

  Напоследък също все повече тук се говори за програми, където част от коучинга се поема от ботове. Тоест има един предварително изработен комплект от въпроси, които ботът задава според това какво говори клиентът. Това обаче за мен си е научна фантастика. Човешката душа е толкова сложна система, че няма бот, който да може да я усети и предвиди. А и аз много се надявам да не стигаме до този екстремум и да запазим човешкото лице на дигиталния коучинг. Той може да помогне на много хора да намерят щастие и баланс, да бъдат по-продуктивни и да постигат резултатите, за които мечтаят.

  Моето сърце обаче все пак остава в коучинг срещите на живо, защото степента на позитивно зареждане и доверието, които се изграждат на живо не могат да бъдат заменени с работа през екрана.

  Нагоре
  Отпечатай
   
  * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

  преди 13 часа
  Държавата пое нов дълг за още 200 млн. лева
  Заемът е под формата на 3-годишни държавни ценни книжа
  преди 13 часа
  Български учени ще изследват близкия Космос от Антарктида
  Първият полярен астрономически проект на България ще се осъществи през 2024-2025
  преди 15 часа
  Анализ: Над 20% спад в броя на предлаганите имоти за продажба у нас
  Продавачите отлагат решението за продажба, въпреки високите цени в момента, отчитат от АДРЕС Недвижими имоти
  преди 16 часа
  Проучване: Китай е 1-ви в света по използване на GenAI
  Банковото и застрахователното дело са водещи по отношение на включването на GenAI в ежедневните бизнес операции
  преди 18 часа
  Вдигат двойно туристическия данък в София
  Близо 10% увеличение в броя на туристите, отчита столицата
  преди 20 часа
  Германската METZ открива логистична база у нас
  Технологичните продукти на германския бранд вече са достъпни за българските потребители