понеделник, 15 юли 2024   RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  2971 прочитания

  Кои са най-важните коучинг инструменти за лидерите?

  Водещи коучинг специалисти в България споделят идеи, препоръки и подходи, които всеки мениджър може да приложи
  15 ноември 2023, 14:03 a+ a- a

  Коучингът за лидери е един от най-популярните сегменти на коучинга. Този тип коучинг е ориентиран към ръководители и хора с лидерски функции и използва различни инструменти и подходи. Най-често хората на ръководни позиции използват коучинг, за да постигнат яснота за стратегическите цели и за промени, които искат да наложат в организацията.

  За тази цел съществуват различни коучинг иструменти и подходи, които могат да бъдат от помощ. Какви са те, попитахме водещи коучинг специалисти в България. Зададохме им въпроса: „Кои са трите най-важни коучинг инструмента, които бихте препоръчали на един мениджър, за да бъде успешен?“ Вижте какви идеи, препоръки и подходи, които всеки лидер може да приложи, споделиха те пред Economy.bg.

  Надежда Михайлова, Професионален коуч, сертифициран Leadership Circle® практик. Снимка: Личен архив

  Надежда Михайлова, Професионален коуч, сертифициран Leadership Circle® практик

  Най-важният коучинг инструмент за всеки лидер е МЪЛЧАНИЕТО с присъствие. Няма нищо по-задвижващо за генериране на идеи от некомфортната тишина. Няма нищо по-щедро от пространство за споделяне на мисли, притеснения, идеи  без прекъсване и осъждане. Хората не знаят, че знаят, и им трябва само да излеят мислите си в безопасна среда. Например в един разговор моят коуч в рамките на 15 минути питаше само: „И?“ с тон на любопитство, интерес, насърчение и присъствие. А аз изливах идея след идея, което продължи, дори и след разговора ни. 

  Вторият най-важен инструмент е ВРЕМЕТО, и то качественото време. Това, което прави времето „качествено”, е да е уговорено кога точно и колко дълго си отделяме като време (за да има нужната структура и задвижващ адреналин); и това време да е отделено с пълно внимание, без разсейване и прекъсвания. Времето е най-оскъдният и най-свиден ресурс на човека и затова, посветено изцяло на друг човек, има най-мощен мотивиращ ефект. 

  Третият най-важен коучинг инструмент за всеки лидер е фокусът върху ВИЗИЯТА – за човек с ясна представа за това как изглежда успехът, стъпките са неизбежни. Лидерът, използващ коучинг подход, се интересува на първо място не от това какъв е проблемът, а какво е различно, след като се е намерило решението (независимо какво е то), как изглежда успехът?

  Веселка Цочева-Донкова, Управляващ съружник „Алайнд Акшън”, МСС (Master Certified Coach). Снимка: Личен архив

  Веселка Цочева-Донкова, Управляващ съружник “Алайнд Акшън”, МСС (Master Certified Coach)

  Предизвикателствата днес не са свързани с това, че не знаем, а че не правим онова, което знаем. Коучингът в бизнеса мощно подкрепя изостряне на фокуса, подхранване на увереност и разпалване на заряда за действие. За дефиниране на фокус препоръчвам инструменти с графичен запис защото те служат и за последващото проследяване на прогреса към целта. Като алтернатива на „колело на баланса“ препоръчвам авторски инструмент на Джан Елфлайн (Алайнд Акшън Интернепънъл) - Spot Light. Той фокусира дейностите, които са значими и зареждащи за подкрепяния. За подхранване на увереността препоръчвам инструменти за трансформиране на ограничаващите вярвания – „няма да стане“, не мога“, „не си заслужава усилието“, „аз не съм този тип“. Мощен ефект имат въпросите за адресиране на вярвания за „безнадеждност“, „безпомощност“ и „безсмисленост“. За разгаряне на заряда за действие, моят фаворит е т.нар. „тест на зоната“, чиято цел е подкрепяният да дефинира „достатъчното“ действие – онова, което нито е незначително, нито прекалено амбициозно, така че подкрепяният да се откаже от изпълнението му. 

   

  Валентина Долмова, Основател на Immersive Leadership Catalyst (ILC) International. Снимка: Личен архив

  Валентина Долмова, Основател на Immersive Leadership Catalyst (ILC) International 

  За да бъде даден мениджър успешен, трябва условно да разделим инструментите в две категории. 1. Такива, които подпомагат самия мениджър – неговата визия, устойчивост, целенасоченост и здраве и 2. Такива, които подпомагат управлението на хора. 

  През тази призма и ако се опитам да дам възможно най-универсален съвет, бих казала, че за самия мениджър е много полезно да използва един от многото варианти на коучинг целепоставяне (GROW модел; PURE Goal; CLEAR Goal и др.) като не се страхува постоянно да се връща към белия лист хартия и да пренаписва, обогатява или променя своите цели. 

  Коучинг целепоставянето систематично и задълбочено изследва онова, което даден мениджър наистина иска да постигне отвъд бизнес KPIs. Защо за него/нея е важно и с какво би допринесло постигането на дадена цел в емоционален и практичен аспект. Това е наистина основополагащ подход и не трябва да бъде пренебрегван oт никого. 

  От гледна точка на успешното управление на хора много полезни са „отворените въпроси“, които започват с „Какво“ и „Как“. Те помагат да ангажирате хората си, да задълбочите аналитичното мислене и да провокирате развитие. 

  В допълнение, Μ&Ν (must & nice to have)  e инструмент за приоритизация, валидeн както на личностно, така и на групово ниво. „Кое е наистина важно?“ не е тривиален въпрос и е нужно да си го задаваме редовно като мениджъри. 

  Иван Мирчев, Executive and Team Coach, ACC International Coaching Federation. Снимка: Личен архив

  Иван Мирчев, Executive and Team Coach, ACC International Coaching Federation

  Успехът на мениджъра започва с умението му да управлява себе си. Когато в коучинг сесии се появи темата за управлението на емоциите, използвам следните коучинг инструменти:

  РЕС – ревизия на емоционална ситуация. Помага за постигане на емоционална самоосъзнатост. Представлява набор от въпроси, свързани с преживените емоции в предизвикателна ситуация: Каква емоция преживях? Колко интензивна? Кой, какво я предизвика? Как ми повлия? Какви мисли предизвика у мен? Как реагирах? Какво ми повлия на реакцията? Как преживяването повлия на ефективността ми? Какви уроци научих? Как бих искал/а да реагирам? Как мога да подобря реакцията си?

  ПЕС – подготовка за емоционална ситуация. Тук въпросите са за предстояща предизвикателна ситуация с екип, колеги, шефове. Помага ни за самоосъзнатост и управление на емоциите: С каква нагласа влизам в ситуацията – страхове, предразсъдъци, очаквания, желания? Към какво се стремя в тази среща? Какво (хора, думи, развой) би предизвикало у мен силни емоции, реакции? Кои са неефективните реакции от моя страна? Как бих искал/а да реагирам вместо това? Каква нагласа, поведение, отношение искам да имам?

  If… Then… е инструмент, който можем да добавим към ПЕС. Той ни подкрепя предварително да се настроим и да изберем ефективна нагласа, реакция, вместо неефективна. „Когато, ако (If…) получа критика…, тогава (Then), вместо да се отбранявам или огорча, ще я приема с благодарност и нагласа за учене.

  Юлия Руссо, PCC коуч, Директор „Членство” в Българската Коучинг Федерация. Снимка: Личен архив

  Юлия Руссо, PCC коуч, Директор „Членство” в Българската Коучинг Федерация

  Преди един мениджър да започне да използва коучинг инструменти, важно е да възприеме една нова или различна нагласа, с която гледа и вижда хората, които управлява. А именно да възприема и  приема хората под него като личности, способни, можещи и ресурсни, самостоятелни, та дори и креативни. Да създадеш атмосфера на партньорство в работата и комуникацията, е силен „коз” за успеха на един мениджър. 

  И вече след това прилагането на коучинг инструменти ще дойде точно на място. Моите три най-важни бих подредила така:

  -Умението да слуша. Но не за да се отговори или да се даде нареждане, а за да разбере наистина начинът на мислене на човека.

  -Мълчанието. То е част от умението да слуша, и когато оставаме мълчаливи, даваме възможност на човека да се изкаже докрай, да се чуе сам, да „се развихри” в идеите си.

  -Задаването на силни въпроси. Отново, ако си слушал внимателно и наистина си чул, силният въпрос ще дойде естествено и логично. 

  Теодора Каменова, Обучител и Професионален коуч МСС, ConnecTedy EOOD. Снимка: Личен архив

  Теодора Каменова, Обучител и Професионален коуч МСС, ConnecTedy EOOD

  И най-добрите инструменти може да не сработят, ако не влиза в разговора с правилната  нагласа към събеседника, с подходящия тон на гласа, с уменията да слуша със 100% фокус върху другия и да задава въпроси. Препоръчвам следните инструменти:

  1. Тойота коучинг – „Какво е желаното състояние? Какво е настоящото? Какви са пречките по пътя ти към желаното? Коя адресираш сега? Коя е следващата ти стъпка? Какво очакваш да се случи? Кога можем да проверим какво си научил от тази стъпка?“ При следваща среща – „Каква беше планираната стъпка? Какво очакваше? Какво реално се случи? Какво научи?“.

  2. Формулата на промяната на Бекхард (DхVхFS>RC) – Неудовлетворение (от настоящето) х Визия (за желаното) х Първи стъпки към нея > Съпротивата към промяна

  Иначе казано, може да попита „Какво не искаш?“, „Какво искаш вместо това?“ и „Коя е първата стъпка, с която се ангажираш?“. Когато слуша отговорите, може да улови върху кой множител е зациклил служителя и да работи въру тази област. Както и да знае, че ако един множител е нула, то промяна няма да има.

  3. Коучинг колело (пай чарт) - може да се сложат критерии, да се пита за ниво на удовлетвореност по всеки един, като в центъра на окръжността е 1, а периферията е 10 и се ползва като скала. В края на изследването става ясно къде колелото „куца“ и може да се поставят цели или области за развитие.

  Боряна Бошнакова, Консултант развитие на лидери, екипи и организации, Сертифициран коуч – PCC at International Coaching Federation and ITCA at European Mentoring and Coaching Council. Снимка: Личен архив

  Боряна Бошнакова, Консултант развитие на лидери, екипи и организации, Сертифициран коуч – PCC at International Coaching Federation and ITCA at European Mentoring and Coaching Council

  С натрупването на опит всеки ръководител ще усети и настрои подхода си в развитието на екипа и добрата новина е, че разнообразни модели и инструменти са достъпни за всички, постоянно се публикуват книги, статии, добри практики. В моята практика забелязах, че лидерите, с които работя, доста бързо тестват Scaling Question и Coaching Wheel с екипите си, тъй като им помагат да започнат и да развият разговорите в съответния контекст.

  Класиката в жанра – GROW model – дава възможност ръководителите да развиват уменията си в използването на отворени въпроси и следвайки структурата на модела, да подкрепят членовете на екипа си в подобряване на представянето, развитие на компетентности, изясняване на цели и мотивация за постигането им. Да започнем с тези три примера. 

   

  Меглена Бенева, Управител на Симбио и Професионален сертифициран коуч. Снимка: Личен архив

  Меглена Бенева, Управител на Симбио и Професионален сертифициран коуч 

  Едно от нещата, които дава коучингът, е осъзнаването, че ако нещо не работи, можеш да потърсиш друго, което работи. Базови за мен инструменти са: любопитството в разговорите вместо оценяването или диагностицирането на проблема; фокусирането на това какво искам да постигна вместо задълбаването в детайли за проблема, кой е виновен и какво не е направено. И двата подхода отварят съзнанието ни и намаляват естествената ни склонност да съдим, като така освобождават пространство за хората ни за инициативност и поемане на отговорност и повече възможности за действие.

  Важно разграничение в коучинга е умението да се прави разлика между това да правя преценка на ситуацията и да осъждам. Ежедневно правим преценки. Те са ни необходими, за да можем да избираме поведения, да коригираме действията си. Осъждането се появява тогава, когато към преценката се добави понятието за добро или лошо, а преценката работи в повечето случаи с понятията за полезно или неполезно, разширявайки възможностите пред нас. 

  Нагоре
  Отпечатай
   
  * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

  12 юли 2024, 15:31
  ЕК заплаши с по-големи глоби социалната мрежа „X“ на Мъск
  Според Брюксел платформата нарушава дигиталното право на ЕС
  12 юли 2024, 14:43
  ЕК одобри държавна помощ от 142 млн. евро за българската енергетика
  Помощта ще бъде под формата на директни безвъзмездни средства за доставчици на природен газ
  12 юли 2024, 13:30
  Ключово постижение за България: INSAIT със 17 приети статии на знаков форум за компютърно зрение
  За първи път от 34 години българска институция се нарежда наравно с едни от най-добрите университети в света на ECCV
  12 юли 2024, 10:42
  ЕП гласува следващата седмица дали Фон дер Лайен остава начело на ЕК
  Ако бъде избрана, тя ще се върне на поста председател на Европейската комисия за следващите 5 години
  12 юли 2024, 09:41
  Радев ще връчи втория мандат следващата седмица
  Президентът очаква от ПП-ДБ да кажат дали ще останат опозиция или ще опитат да съставят правителство