неделя, 23 юни 2024   RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  9940 прочитания

  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Balkan Services?

  За проектите, екипите и технологиите, които използват, научете от Владимир Рашев – Managing Partner, и Ася Николова – Head of People, Culture and Happiness
  17 февруари 2022, 12:34 a+ a- a

  Владимир Рашев – Managing Partner, и Ася Николова – Head of People, Culture and Happiness в Balkan Services

  ИТ секторът в България продължава да се развива динамично и да предлага все повече и все по-интересни възможности за професионална реализация. Технологичните екипи в България работят по проекти на компании и организации от цял свят, разработват собствени софтуерни продукти, които намират приложение в разнообразни области от живота. 

  По какви проекти работи Balkan Services в България, пред Economy.bg разказват Владимир Рашев – Managing Partner, и Ася Николова – Head of People, Culture and Happiness.

  Кои са ключовите проекти, по които работи Balkan Services?
  Владимир Рашев: Проектите ни целят да спомогнат развитието на нашите клиенти. В днешно време растежът на бизнеса е немислим без технологиите. Изборът на подходящото софтуерно решение е сложно, но критично важно решение. Именно затова ние сме насреща да изслушаме внимателно клиента, да му помогнем да избере точната за него система и да я внедри възможно най-гладко и ефективно.

  Ние сме консултантска ИТ компания и проектите ни са фокусирани върху внедряване на софтуерни решения за бизнеса като Business Intelligence системи, ERP, софтуер за финансово управление (FPM), решения за финансово оповестяване и XBRL. 

  Подходът ни към всеки наш проект е не просто да внедрим дадена система. Ние разглеждаме всяко имплементирано решение като жив организъм, който непрекъснато се развива. Затова покриваме всички етапи от внедряването на бизнес софтуер, започвайки с изготвяне на детайлен бизнес анализ, преминавайки през същинското внедряване, за да стигнем до осигуряване на ежемесечна поддръжка и последващо надграждане на системата, в съответствие с нуждите и мащаба на дейност на клиента.

  Бихте ли разказали накратко за част от тях?
  В.Р.: Всички проекти, които реализираме, са обединени от една мисия – да подобряваме стандарта на живот в България, подобрявайки ефективността и продуктивността на нашите клиенти. Вярваме, че бизнесът, оптимизирайки своята дейност и нискоефективни процеси има възможност да доставя по-добри резултати  по-бързо и на по-добра цена. 

  Виждаме как нашите клиенти го постигат и много по-бързо се разрастват в и извън пределите на страната. С помощта на бизнес софтуера те имат много ясен поглед върху дейността си, разполагат със систематизирана и вярна информация във всеки момент, лесно и бързо могат да направят анализ и преценка на печелившите и не чак толкова печеливши дейности. Инструментите, с които работим, дават възможност на мениджмънта да взема много по-бързи и информирани решения, за да повишава конкурентоспособността на компанията си. 

  Работим предимно със средни и големи компании от водещи индустрии, фокусирани върху разрастването си в чужбина, както и със световни компании с дейност в България. 

  Един от най-предизвикателните и интересни проекти през изминалата година бе изграждането на централизирана BI система в едно от водещите застрахователни дружества в страната. След завършването му продължаваме с проекти за надграждане на системата и за подготовка на данните за отчитане съгласно последните изисквания на МСФО 17.

  Интересно скорошно предизвикателство бе и внедряването на приложение за бизнес анализи, ускоряващо процеса по ежемесечно отчитане на финансови резултати (т.нар. функционален P&L) за българското подразделение на голяма немска компания в сферата на ХВП.

  Тази година ни предстои внедряване на ERP система в един от най-големите производители в хранително-вкусовата промишленост в България, също и мащабен проект в областта на финансовата консолидация. Планирали сме работа по още редица интересни проекти, за които на този етап не бих могъл да издам детайли.

  От успешно завършените вече над 640 проекта сме развили задълбочени познания за водещите в страната индустрии и ноу-хау за добрите практики. Проектите ни са наситени с интересни и предизвикателни казуси, понякога граничещи с невъзможното, които ни мотивират непрекъснато да се развиваме и усъвършенстваме своята работа. 

  Колко души работят по всеки от проектите и какви специалисти са те?
  Ася Николова: При стартирането на всеки проект още в началото определяме работен екип и разпределяме ролите в него. Стараем се екипите да са компактни и същевременно всички основни компетенции за изпълнението на проекта да са покрити. 

  Екипите обикновено включват експерти по финанси и счетоводство, технически разработчици, ръководител проект, бизнес консултант. Щастливи сме, че в Balkan Services има широки специалисти с познания поне в 2 от направленията. Това позволява на членовете на екипа да са взаимозаменяеми в различните етапи на проекта. 

  Индивидуалните компетенции, неспирното любопитство да се учим един от друг и желанието да разширяваме познанията си са фактори, които ни правят силен екип. 

  Какви технологии използвате за отделните проекти?
  В.Р.: Партнираме си с водещи международни производители на софтуер, от които можем да черпим добри практики буквално от целия свят. 

  Официален партньор сме на компании като Qlik – лидер в BI решенията в класацията на Gartner за 11 поредни години, Oracle NetSuite – # 1 облачна ERP система в света, SoftOne – за утвърденото регионално ERP решение Soft1, и сме единствен партньор за Балканите на немското решение за финансова консолидация и планиране – LucaNet. Редовно ползваме  Java Script, но също за някои продукти и Delphi за управление на интерфейси, SQL за управление на бази данни, както и доста други технологии според избрания бизнес софтуер и изискванията на проекта. 

  Balkan Services е сред първите компании, предоставили решения за финансово оповестяване и XBRL на българския пазар, които целят да подпомогнат работата на всички предприятия, които имат задължение да отчитат своите финансови резултати пред регулаторни органи и други институции. От тази година холдинговите дружества са задължени да представят консолидираните си финансови отчети в XBRL формат, а това не може да стане без подходящ сертифициран инструмент. Ние бяхме едни от първите, които съзряха тази възможност, разучихме технологията, открихме надежден немски партньор с богат опит в сферата и вече работим успешно с над 50 холдинга.

  Как е организиран работният процес и каква е мениджмънт структурата при отделните проекти?
  А.Н.: През 2020 г. разработихме стратегията за развитие на компанията за следващите 5 години, към която адаптирахме и организационната ни структура. Имаме обособени направления по основни дейности в компанията – бизнес софтуер и консултиране, маркетинг и продажби, управление на проекти, технологии и иновации, развитие и задържане на таланти. В звено „Бизнес софтуер и консултиране“ са сформирани екипи, ръководени от тиймлидери, специализирани във всяко от решенията, които предлагаме, също и в областите IT поддръжка и IT сигурност.

  Фокусирано развиваме PMО (Project Management Office) направлението ни, което играе ключова роля в навременното и ефективно изпълнение на проектите, както и в систематизирането и анализа на обратната връзка от клиенти.

  В.Р.: При реализацията на всеки проект следваме изпитана методология на внедряване с ясни и предвидими стъпки, като за всеки клиент съобразяваме подхода на управление на проекта спрямо неговите нужди. Поддържаме висока ефективност чрез стриктен ритъм на срещи както екипни, така и с клиента, на които проследяваме прогреса на проекта и търсим възможности за подобрение. Стремим се да изграждаме дългосрочни отношения с клиентите си и винаги търсим оптималното за тях решение. Също така се стремим да адаптираме методологията си на работа както за големи, така и за по-малки проекти.

  Как се промениха проектите Ви през годините?
  В.Р.: Определено динамичното развитие на технологиите промени играта. Следим отблизо световните тенденции и се стремим да се движим в крак с тях. За това много ни помагат и международните ни партньори. 

  Масовото навлизане на облачните технологии, както и въвеждането на XBRL формата за отчитането на публичните дружества определено са двата фактора, които най-много ни повлияха през последните години. 

  Наша цел е винаги да се подобряваме и да доставяме най-важните за клиента функционалности по възможно най-бързия и ефективен начин. PMО звеното в компанията ни играе ключова роля за повишаване на ефективността, затова е неизменна част от проектите ни. В последните години работим усилено и върху оптимизиране на вътрешните процеси.

  На база опита ни през годините изградихме ясна методология за внедряване на бизнес софтуер, следваме технически стандарти за изпълнението на проектите. Това ни позволява да реализираме повече  по-мащабни и по-комплексни проекти, в които всеки служител има възможност да приложи богатия си опит и креативност.

  А.Н.: Изхождайки от ценностите на компанията имаме ясна визия какви хора биха се чувствали най-добре в Balkan Services. Изградихме и развиваме програма, с която ефективно и последователно въвеждаме новите колеги в работния процес. Това ги подготвя съвсем скоро да поемат самостоятелно задачи и да имат своя принос в екипа. 

  Кои са най-големите предизвикателства при проектите, по които работите?
  В.Р.: В Balkan Services не се притесняваме от предизвикателствата, защото знаем, че в тях винаги има възможности за развитие. Приемаме всяко едно с отворено съзнание и нагласата, че започваме нещо ново, за което тепърва ще се учим. За навлизането в нова индустрия или разучаването на нова технология следваме този подход, като си отделяме необходимото време да постигнем дълбочина в „новото“.

  Така подхождаме и към нашите клиенти. Някои от тях вече са имали неуспешни проекти за внедряване на бизнес софтуер, затова влагаме внимание и разбиране. Изграждането на доверие между двете страни е важен процес, за който трябва да се отдели необходимото време.

  Нашите клиенти споделят, че високо ценят качеството ни никога да не се отказваме. Правим всичко възможно, за да се учим от грешките и упорито търсим решение на всеки възникнал казус.

  Кои са най-големите постижения, които можете да отбележите?
  В.Р.: Най-големите постижения за нас са успехите и удовлетвореността на нашите клиенти – според последното ни проучване 97% от тях са удовлетворени от работата си с нас. 

  За 15 години се утвърдихме като надежден партньор в дигитализацията на над 270 организации. Постигнахме това благодарение на усилията и отдадеността на целия екип и вярвам, че заедността ни отличава.

  А. Н.: Отчитаме като постижение това, че съществена част от екипа ни работи в Balkan Services от самото създаване на компанията. Дори по време на предизвикателните времена в последните 2 години успяхме да запазим екипа си и да поддържаме високо ниво на сплотеност и продуктивност. Дори използвахме момента на отдалечена работа да освежим офиса и да създадем още по-уютна и приятна за работа среда.

  Какво предстои при Вас?
  В.Р.: В Balkan Services си поставяме амбициозни цели. Предстои ни работа по много и интересни проекти, което, от своя страна, води до необходимостта от разрастване на екипа. 

  Едновременно с това работим по подобряване на вътрешните процеси, свързани с най-ценния актив – хората в компанията. Мога да дам като пример една от сферите, която считаме за приоритетна за тази година – изработване на индивидуални планове за развитие, базирани на ясни кариерни пътеки и стратегическите цели на компанията.

  Продължаваме развитието си на българския пазар и следвайки мисията си, за нас е важно българските компании да подобряват производителността и ефективността си. Успешно се разрастваме и работим с клиенти от съседните държави – Румъния, Гърция, Република Северна Македония, Сърбия, както и в държави като САЩ и Израел.

  Амбициите ни са всеки наш проект и името Balkan Services да бъдат еталон за качество на световно ниво.

  Видео за компанията като работодател и свободните позиции вижте в профила на БАЛКАН СЪРВИСИС ООД в Jobs.bg ТУК

  ВИЖТЕ ОЩЕ

  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Нетера?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Fourth?
  ИТ проектите в България: По какви продукти работи Dynamo Software?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Мнемоника?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Paysafe?
  ИТ проектите в България: Какви продукти разработва Alcatraz AI?
  ИТ проектите в България: Какви продукти разработва PROS?

  ИТ проектите в България: По какви проекти работи News UK екипът на Questers?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Tick42?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Grafixoft?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Gameloft?
  ИТ проектите в България: Какви продукти разработва VMware?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи HeleCloud?
  ИТ проектите в България: Какви продукти разработва AtScale?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Smart IT?
  ИТ проектите в България: Какви продукти разработва Infragistics?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Appolica?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Astea Solutions?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи „Сенсата Технолоджис“?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи HPE?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Mansion?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи А1 България?

  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Dreamix?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Immedis?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи SEEBURGER?
  ИТ продуктите в България: По какви продукти работи DIGITALL
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Енетпулс?
  ИТ проектите в България: Какъв продукт разработва StorPool Storage?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Блубито?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Модис?
  ИТ проектите в България: Какви продукти разработва Playtech?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Coherent Solutions?
  ИТ проектите в България: Какви продукти разработва Experian?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи DHL Freight ESS?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи "Бианор Сървисиз"
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи МенторМейт?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Proxiad?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи DataArt?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Resolute Software?
  ИТ продуктите в България: Какви продукти разработва Progress?

  Нагоре
  Отпечатай
   
  * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

  преди 2 дни
  преди 2 дни
  България пое ротационното председателство на Съвета на гуверньорите на ЕИБ
  Вицепремиерът и министър на финансите Людмила Петкова, в качеството си на гуверньор за България на ЕИБ, е новият ротационен председател на Съвета на гуверньорите на финансовата институция
  преди 2 дни
  21 юни 2024, 11:37
  Предстои четвъртото издание на фестивала „Ало, Космос! Говори България!“
  Тази година освен научни работилници, интераĸтивни изложения и разговори с учени от различни области на науката програмата ще предложи и среща с астронавта Майкъл Лопес-Алегрия
  21 юни 2024, 10:54
  Българският INSAIT изпреварва Kеймбридж, Корнел и Технион на знаков форум за AI
  Сред авторите се записва името на един от най-младите участници в историята на CVPR – единадесетокласничката Рени Паскалева