понеделник, 10 май 2021   RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  545 прочитания

  ГИТ: Пандемията засилва риска от измами при търсенето на работа в чужбина

  02 април 2021, 13:30 a+ a- a

  Предвид активизирането на дейностите в селското стопанство, ресторантьорството и хотелиерството, строителството и др., които са свързани със засилване на трудовата мобилност, Инспекцията по труда напомня за рисковете при търсене на работа извън страната. В условията на предизвиканата от КОВИД-19 криза и свързаните с нея ограничения на придвижване и на пазара на труда тези рискове се увеличават. Задължително е преди тръгване желаещите да работят в чужбина да бъдат запознати с условията за влизане в приемащата държава във връзка с въведените противоепидемични мерки.

  Една от най-сигурните индикации за възможна измама е, когато предлагащите заетост отказват пряк контакт с търсещите работа лица, а настояват за комуникация само онлайн или когато срещите се организират извън офис.

  Независимо от начина на изпращане – дали чрез фирма посредник, предприятие, което осигурява временна работа или чрез командироване в рамките на извършване на услуги, от търсещите работа лица не следва да се изискват такси или други плащания, свързани с процедурата по изпращането им.

  Фирмите посредници и предприятията, които осигуряват временна работа (ПОВР), подлежат на задължителна регистрация в Агенцията по заетостта. Списъците са публикувани на сайта на Агенцията. Извършването на тези дейности от фирми без регистрация е знак за възможна измама.

  В случай на командироване в рамките на предоставяне на услуги, фирмата, която извършва командироването, трябва да развива значителна идентична дейност в България. Сключването на трудов договор с единствената цел лицето да бъде командировано в друга държава членка е сигнал за фалшиво командироване и знак, че трудовите му и осигурителни права могат да бъдат нарушени.

  На единния национален уебсайт относно командироването на работници, поддържан от Инспекцията по труда, е публикуван въпросник за самооценка дали командироването има белези на фалшиво. Сайтът е разработен по проект „Контрол на командированите лица“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

  Зачестяват случаите, в които фирмите посредници или ПОВР имат регистрация в друга държава членка, но те също са длъжни да обявяват номера на лицензите си в обявите за работа, които публикуват.

  Независимо от начина на изпращане, работникът трябва предварително да е запознат, писмено, на български език с минималните условия на труд и заплащане в държавата, в която ще полага труд. При командироване условията, при които се извършва то, се договарят в Споразумение за изменение на договора за периода на командировката.

  При изпращане от предприятие, осигуряващо временна работа, лицето сключва с него трудов договор на български език с ясно разписани условия на труд в предприятието ползвател, в което ще работи. Работодателят или ПОВР поемат разходите за транспорт, а тези за настаняване могат предварително да се уговорят между страните.

  При използване на посредник, лицето трябва да има сключен посреднически договор с него и трудов договор с работодателя в приемащата държава, които трябва да са на български език. В трудовите договори и в споразуменията при командироване задължително се уговарят условията на труд и възнаграждение в съответствие със законодателството на приемащата страна, (в която се полага трудът), в т.ч. размерът на основното и на допълнителните трудови възнаграждения; условията за полагане на извънреден и на нощен труд и размерът на заплащането им; продължителността на работния ден и работната седмица, на дневната, междудневната и седмичната почивки; дните на официалните празници; размерът на платения годишен отпуск; условията за жилищно настаняване на работника или служителя; други финансови условия на командироването или изпращането посочените (пътни разходи, квартира и др.).

  В случай на нарушени трудови права на български граждани ИА ГИТ може да информира контролните органи на приемащата държава, но за целта трябва да са налични коректни данни, които да помогнат за идентифициране на работодателя. Инспекцията по труда поддържа телефонен номер 00359 2 8101 747, на който българи, работещи в чужбина, могат да потърсят в работно време консултация и съдействие.

  Нагоре
  Отпечатай
   
  * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

  преди 12 минути
  преди 24 минути
  Работното място през 2021: Вижте кои са основните тенденции
  Проучване на VMware показва, че благодарение на дистанционния модел на работа 82% от бизнес лидерите са привлекли таланти, живеещи извън големи икономически центрове
  преди 1 час
  преди 2 часа
  Русе и ТИЗ създават нов индустриален парк край Дунав
  Новата индустриална зона ще бъде наречена на река Дунав и ще разполага с административен център
  преди 2 часа
  От 1 юни България се включва към "зелния сертификат" на ЕС
  На 14 май предстои приемателно тестване
  преди 2 часа
  Проучване: Българите на възраст между 40 и 50 г. са по-склонни да се обучават за нова професия
  Почти 80 000 българи са преминали през курсове за квалификация и преквалификация през миналата година