вторник, 09 август 2022   RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  14605 прочитания

  Какво представлява сертификат „Инвеститор „Клас А”?

  Как се издава, кой може да кандидатства, какви облекчения дава и какви промени се предвиждат, разказва Стамен Янев – изпълнителен директор на БАИ
  29 август 2016, 14:52 a+ a- a

  Стамен Янев – изпълнителен директор на БАИ

  Какво представлява сертификат „Инвеститор „Клас А”, каква е целта му, по какви критерии се издава и какви облекчения носи за бизнеса? 

  Срещнахме се с изпълнителния директор на Българска агенция за инвестиции Стамен Янев, за да ни разкаже повече за процедурата за сертификация и кои компании могат да кандидатстват.

  Попитахме го и дали е обсъждан въпросът за конкурентното предимство, което имат сертифицирани компании във висококонкурентни сектори, като ИТ, които благодарение на сертификат „Клас А” могат да предложат по-високи възнаграждения заради финансовата помощ, която получават от държавата по отношение на осигуровките. 

  Каква е целта на сертификат „Инвеститор „Клас А”?

  Г-н Янев, каква е целта на сертификата „Инвеститор „Клас А”? 
  Българска агенция за инвестиции име две основни функции. Едната е да промотира България сред български и чуждестранни инвеститори. Другата е свързана именно със сертифицирането на определени инвеститорски проекти през различните статуси и сертификати, които ние предоставяме, като един от основните сертификати е именно „Инвеститор „Клас А”. Защо е изградена тази система за предоставяне на различни типове сертификати и подпомагане? Защото в глобален мащаб се наблюдава, че инвестициите като цяло спадат. Ако има ръст, то той е на база сливания и придобивания. Даден инвеститор отива и купува една компания, която вече има присъствие в съответна държава. Има изградени инфраструктура, хора, активи. В този случай на инвеститора не му се налага да започне от самото начало или от нулата, както казваме в България. От тази гледна точка е много по-голямо напрежението за инвеститора, когато стартира нещо от самото начало.  Това предполага и държавата да подпомогне такъв тип проекти „на зелено“ и да го привлече, като му предостави различни насърчителни мерки. Правя уточнение, че проект „на зелено“ може да бъде и разширяване на дадено производство. 

  Какви са условията  да бъде получен сертификат „Инвеститор „Клас А”?
  Както във всяка една процедура, трябва да се съберат определен вид документи, като един от основните е бизнес планът на дадения инвеститор, бил той български или чуждестранен. Тук трябва да отбележа, че всички инвеститори са добре дошли при нас – както стартираща идея „на зелено“, така и работещ  бизнес, който реши да направи допълнителна инвестиции. Инвеститорът трябва да дойде при нас и да представи своя бизнес план за осъществяване на определен тип инвестиции в следващите три години.

  По какви критерии се издава?

  Три са основните критерии, по които ние можем да определим  дали той ще получи „Клас А” и това са: обем на извършена инвестиция, брой на разкрити нови работни места и локализиране на бизнеса в определен регион в България. Особеността е, че ако инвестицията е в регион с висока безработица, то е възможно предходните два критерия да са по-занижени  и не е необходимо да се извършва голяма по своя обем инвестиция или да се открият много работни места. 

  Критериите не са твърди, а се гледат в комбинация?
  Точно така. На база локацията. Но ако следваме нормалната логика, то за „Клас А” в зависимост от икономическата дейност обемът на инвестицията варира между 1 и 5 милиона евро или между 2 и 10 милиона лева.

  Като работни места?
  Изискването за новоразкрити работно места е в рамките на между 25 и 150 нови работни места в зависимост от съответната дейност. Ако говорим за инвестиция в сферата на услугите, особено високотехнологични услуги, като част от тях са аутсорсингът, изискването е по-голямо и е 150 нови работни места. В производствата са необходими минимум 25 работни  места. Разбира се, когато говорим за едно голямо производство, каквото са например части за автомобилната индустрия, винаги става въпрос за много по-голям обем от новонаети лица и с лекота се постигат критериите, свързани със сертифицирането на съответния инвеститор „Клас А”. 

  Компании от кои индустрии могат да кандидатстват за сертификат „Инвеститор „Клас А”?
  Компании от почти целия спектър на бизнеса, с изключение на областите, които са посочени в регламент 651 от 2014 година. Такива области са енергетика, земеделие или всичко, свързано с първичното производство на хранителни продукти, транспортната дейност, която е фокусирана върху самия транспорт. Причината е, че тези индустрии получават финансиране по други структурни фондове от ЕС или не отговарят точно на условието да водят до стимулиране на икономическия растеж в страната.

  Какви облекчения дава сертификатът?

  Какви облекчения дава сертификатът?
  Сертификат „Инвеститор „Клас А” предоставя три основни групи от насърчителни мерки. Първата е свързана с това да се ускорят административните процедури по реализацията на инвестиционния проект. Това е нашето послание към всички инвеститори: ние да поемем административната тежест, която съпътства всеки един проект, а инвеститорът да се фокусира върху своя бизнес.  Има различни мерки. Включително и възможността за определяне на персонален мениджър за съответния инвеститор, който да обикаля всички институции и да придвижва различните преписки по инвестиционния проект в отделните администрации. Другата част от насърчителни мерки е свързана с това да се придобие държавен или общински терен без търг или конкурс. Придобиването е по пазарна цена и по никакъв начин не се ощетява държавата. Би могло държавата също да подхожда гъвкаво и да обособява ограничени вещни права, т.е. да не се купи изцяло теренът, а да се предостави възможност за застрояване. Последната част от насърчителни мерки е свързана с предоставяне на финансова подкрепа. Това става през три форми – плащане на осигуровки на новонаети лица, заплащане на част от обучението на новонаетите лица и изграждането на публичната инфраструктура до самия инвестиционен проект.  

  За какъв период от време сертифицираните компании инвеститор „Клас А” не плащат осигуровки на новонаетите служители?

  За какъв период от време сертифицираните като инвеститор „Клас А” получават финансова подкрепа? Особено за осигуровките, защото това, предполагам, вълнува най-вече компаниите?
  Както казах, един от критериите, за да посочим даден инвеститор като „Клас А”, е локализирането на бизнеса. Ако бизнесът е в район с висока безработица, държавата е склонна да даде до 24 месеца осигурителна ваканция за новонаетите лица. Ако е в София, възможността за тази данъчна ваканция, е в рамките на 12 месеца. Разбира се, ангажиментите на инвеститора са свързани с това да поддържа средна заетост, която е заявил пред нас. Ако е малко или средно предприятие за период между 3 и 5 години, а ако е голямо предприятие за 5 годишен период. Тези 12 или 24 месеца започват да текат реално от наемането на човека. Както споменах, осъществяването на инвестицията следва да се реализира в тригодишен срок, така че е възможно на третата година да се наеме част от персонала и съответно в следващата една или две години да не се заплащат осигуровките на новонаетите лица. Извън това, което е по Закона за насърчаване на инвестициите, допълнителна финансова мярка, свързана с общините с висока безработица, е възможността  инвеститорът да бъде освободен от заплащане на корпоративен данък, ако реинвестира печалбата си в този регион.  Това е стимул, който се предоставя по линия на данъчните закони. Всяка година министърът на икономиката и министърът на финансите, на база официалната статистика за безработица, изготвят списък от общини, които могат да ползват тази насърчителна мярка. Тя може да се предостави на инвеститор „Клас А”, но и на всеки един бизнес, който оперира в такива райони с висока безработица.

  Има ли интерес от страна на бизнеса към сертификатите?

  Съвсем наскоро „Язаки” получи сертификат „Инвеститор „Клас А” за инвестицията си в Димитровград. Тази инвестиция в такъв район ли е и това ли беше причината да изберат именно тази локация? 
  Инвестицията им не е в община с висока безработица, но „Язаки” взеха решение за поредното разширение в България, надявам се, и благодарение на целия екип на БАИ и поради факта, че ние много активно работихме да покажем какви допълнителни стимули ще получат при положение, че бъдат сертифицирани. Техният случай е, че те са приоритет инвестиционен проект, където има още по-интензивна подкрепа от страна на държавата в тези три групи от насърчителни мерки. 

  Като цяло възползват ли се инвеститорите от тези възможности, които държавата им дава? 
  Ако погледнем данните от 2015, имаме сертифицирани 12 проекта, като един от тях беше приоритетен. А сега, към средата на годината, имаме 12 сертифицирани проекти. Нашата амбиция е до края на годината да ги удвоим. 

  Във висококонкурентни сектори, като ИТ, новонавлизащи компании благодарение на сертификат „Клас А” имат конкурентно предимство и могат да предложат по-високи възнаграждения заради осигуровките. Обсъждан ли е този въпрос с бизнеса и ще има ли промени?

  Във висококонкурентни сектори, какъвто е ИТ например, български компании и такива, които са по-отдавна на нашия пазар, се оплакват от това, че новонавлизащи компании, благодарение на сертификат „Клас А”, могат да предложат по-високи възнаграждения именно заради осигуровките и по-този начин се получава неконкурентна ситуация на много конкурентен пазар. Обсъждан ли е този въпрос между бизнеса и вас?
  Говорили сме по този проблем. Съзнаваме, че действително един такъв стимул като този, че работодателят няма да плати своята част от осигуровките, което е приблизително 18 процента, всъщност дава допълнителна възможност за увеличаване на възнагражденията на новонаети лица. Затова и ние ще излезем, може би следващите месеци, със стандарти за това при какви условия ще се ползва пълната осигурителна ваканция от страна на инвеститор и  при какви условия ще е само частично, за да не поставяме в толкова изострена борба компаниите, именно в такъв силно конкурентен сегмент от българската икономика. 

  Да разбирам, че се очакват промени относно облекченията за осигуровките във висококонкурентни сектори?
  Да, със сигурност, защото ние все пак трябва да защитим интереса на страната. Имаме и ограничение от страна на Европейската комисия, част от тях са разписани в регламент 651, който споменах от 2014 и такъв тип стимули, които са държавна помощ, според дефиницията на ЕС са строго забранени, освен ако не са в рамките на регламента. Всяка държавна помощ определено не създава конкурентна среда, а когато няма конкурента среда, не можем да имаме и ефектите, които се целят във всяка една икономика, свързани с това потребителят да намери най-добрата стока на най-добрата цена.  Предвижданите промени, по-скоро стандартите, които ще изготвим, ще изискват определени бизнеси да направят по-големи усилия, когато са сертифицирани като „Клас А”, така че инвестицията им да е пропорционална на това, което ще получат като финансови стимули от страна на държавата. Не може само на база разкрити работни места, с цел наистина да се усвои финансовата помощ свързана с освобождаване от плащането на осигуровки, да станеш по-конкурентоспособен от другите фирми на пазара и да не направиш никаква форма на финансова инвестиция от твоя страна. 

  Българското законодателство не прави разлика между български и чуждестранни субекти, но чуждите компании са по-активни в сертифицирането. Защо?

  Вие казахте, че българското законодателство не прави разлика между български и чуждестранни субекти, но като че ли чуждите компании са доста по-активни в сертифицирането. Така ли е?
  Действително чуждестранните компании са много по-активни. Това е така, защото те вече са се сблъскали с такъв тип процеси в други държави. Бих казал, че са и доста активни по отношение да изискат максимума от това, което могат да получат. Вероятно българските компании по една или друга причина или не са запознати със самия процес, или приемат, че като възможност се полага само на чуждестранните компании.  Затова е хубаво в разговор като днешния да кажем, че вратата е отворена и за българските компании. Ние с радост ще помогнем и на българските компании, които имат намерение да разширяват своя бизнес. Наистина големите компании подхождат доста агресивно в такъв тип отношения, в търсене на своите интереси, но нека да не ощетяваме и българските компании.  Бих искал да призова всички български бизнеси, ако решат да правят инвестиция в следващите три години и тази инвестиция е солидна, предполага наемане на хора или е в райони с висока безработица, да заповядат в Българска агенция за инвестиции. 

  Може би, когато чуят Агенция за инвестиции, си мислят, че става въпрос за чужди инвестиции. 
  Названието на институцията е Българска агенция за инвестиции.  Факт е, че ние сме наследили Агенцията за чуждестранни инвестиции, но можем да кажем, че Българска агенция за инвестиции е вторият, усъвършенстван вариант на предходната агенция. Името само подсказва, че по никакъв начин не иска да прави разлика между чуждестранен и български инвеститор. А някои от бизнесите си, които разширяват своя бизнес впоследствие, всъщност се разширяват като чисто български бизнеси, въпреки че имат чуждестранно участие в компанията.  

  Колко време отнема процедурата по издаване на сертификат „Инвеститор „Клас А”?

  Колко време отнема процедурата? Обикновено държавната администрация се свързва с бюрокрация.
  Вероятно е така. Ние като Българска агенция за инвестиции претендираме да сме по-близо до бизнеса. От тази гледна точка сме достатъчно гъвкави. Често дори казваме: подайте си заявлението, може да е непълно, може да нямате всички документи, но по този начин, съгласно закона, ще може да запазите определена времева точка и от този момент нататък всяка извършена инвестиция и всеки разход  може да бъде калкулиран в стойността на инвестицията, която ще бъде отчетена при нас.  От тази гледна точка подаването на заявлението е много важен момент. А колко бързо вече ние ще реагираме, зависи от заявителите. Въпросът е да се съберат всички необходими документи, които са посочени като списък към заявлението. В момента, в който всички документи са налични, ние в рамките на седмица до две, излизаме със становище, което предоставяме на министъра на икономиката. Щом ние имаме положително становище за предоставянето на съответния сертификат, министърът действа също много бързо. Така стигаме до момента, в който тържествено можем да връчим нашия сертификат, а инвеститорът да го ползва пред други институции с цел улесняване на неговата инвестиционна идея и нейната реализацията и в кратки срокове. 

  Нагоре
  Отпечатай
   
  * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

  преди 8 часа
  Присъединяването към Шенген и ОИСР сред основните приоритети на МВнР
  Основна задача е и организацията на изборите в чужбина, посочи служебният външен министър Николай Милков
  преди 9 часа
  Българската Dronamics започва карго полети в ЕС тази година
  Безпилотните самолети ще стартират в Малта и Италия, а догодина и у нас
  преди 10 часа
  Още 2 български университета влизат в европейски консорциуми
  Така университетите в България пълноправни партньори в европейски консорциуми стават общо 7
  преди 11 часа
  Lidl разширява складовата си база в Равно поле
  Изградени са 45 нови рампи, базата вече може да обслужва по 225 камиона дневно
  преди 11 часа
  Утре трябва да обяват кога приключва строителството на газовата връзка с Гърция
  От изпълнителите на проекта е поискано да бъдат изключително бързи, но без да нарушават качеството, съобщи служебният регионален министър