събота, 04 юли 2020   RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  2449 прочитания

  Отново промени в данъчните срокове

  От Адвокатско съдружие Ernst&Young разясняват новите промени в мерките и действията по време на извънредното положение
  13 април 2020, 15:21 a+ a- a

  Адв. Тодор Тодоров, старши мениджър Ernst&Young, и Лора Терзиева, старши адвокат Ernst&Young, разясняват какви са промените в мерките и действията, касаещи данъчните срокове, въведени за времето на извънредното положение.

  През изминалата седмица(6-10 април) бяха гласувани изменения в мерките и действията, въведени за времето на обявеното извънредно положение. 

  В сферата на данъците обаче нови облекчения не се предвидиха, а неразрешените въпроси и неяснотите останаха и дори се увеличиха. Междувременно органите по приходите се опитаха да дадат разяснения за някои спорни хипотези във връзка с данъчните процедури, но те бързо загубиха актуалност поради последните законодателни промени. 

  Въпреки очакванията – без промяна при декларирането и плащането на данъци 
  Измененията и допълненията, приети през последната седмица, не предвидиха нови или различни възможности за отсрочване на данъчни задължения. Въпреки обществените дискусии около една от най-спорните промени – тази за удължаването на срока за подаване на данъчни декларации до 30 юни 2020 г. само за много тесен кръг физически лица, същата остана в сила в този вид. 

  Поредна промяна на сроковете за обжалване на данъчни актове 
  Още с първите мерки се въведе спиране на процесуалните срокове по съдебни производства за срока на извънредното положение. Според последните промени обаче по редица производства пред съда сроковете не се спират. Така например сроковете за обжалване на определения и разпореждания на съдилищата, сроковете във връзка със спиране изпълнението на ревизионен акт от съда, както и сроковете по обезпечителни производства не спират. 

  Съдът в момента функционира, макар и доста ограничено – нови дела следва да се образуват, както и да се постановяват решения, като се взема предвид техническата и кадровата обезпеченост във всеки съд. Най-новите изменения предвидиха възможност и за виртуално провеждане на съдебни заседания, въпреки че не е ясно дали тази разпоредба ще бъде прилагана на практика. Това създава още по-голяма несигурност и необходимост въпреки принципното спиране на съдебните срокове делата също да се следят редовно. 

  От друга страна, разбирането за сроковете за обжалване на данъчните актове по административен ред също претърпя няколко различни интерпретации. Само преди дни изпълнителният директор на НАП, тълкувайки първоначалните мерки, даде указания, че тези срокове следва да се считат за спрени. Разясненията обаче загубиха своето действие след последните законодателни изменения. Към настоящия момент ревизионните актове и останалите данъчни актове следва да бъдат обжалвани пред горестоящия орган в законоустановените срокове за това. Специално внимание данъкоплатецът следва да обърне и ако до този момент той е считал такъв срок за спрян. 

  В тази връзка последните изменения предвидиха, че сроковете, които престават да се считат за спрени с приемането на допълненията в закона, ще се възобновят в седемдневен срок от тяхното обнародване. Това отново създава предпоставки за пропуски при спазването на сроковете. 

  Все пак законодателят изрично предвиди, че всички действия, извършени до този момент, запазват действието си. Предвид комплицирания характер на определени данъчни отношения това законодателно разрешение следва да се оцени като изцяло позитивно с оглед запазването на правната сигурност.

  Изменения, касаещи глобите 
  При налагането и обжалването на глобите и санкциите също се породиха доста неясноти. 

  Макар и при променени текстове, сроковете за обжалване на наказателните постановления, издадени от органите по приходите, отново не се считат за спрени и наказателните постановления следва да се обжалват в обичайните за това срокове. 

  От друга страна, след последните допълнения и изменения на мерките, давностните срокове за установяване на нарушения и налагане на имуществените санкции спират да текат. Това означава, че данъчните органи не са обвързани със срокове за съставяне на актове и определяне на санкции по време на извънредното положение. 

  Останалите, въведени още преди няколко седмици хипотези на спиране на давностни срокове по отношение на данъците, се запазват. През следващите години давността за погасяване на публични задължения ще изтича през годината, а не на 31 декември, което винаги е било характерна особеност на давността в данъчното право.

  (НЕ) удължени срокове
  Отпадна първоначално приетата обща мярка за удължаване на срокове за изпълнение на указания на административни органи, включително и на органите по приходите. 

  В тази връзка не трябва да се забравя, че сроковете по данъчни проверки и ревизии са непроменени и по принцип на исканията на данъчната администрация трябва да се отговаря в указаните за това срокове. 

  Стриктно следене на всеки срок
  Диференцираният подход към сроковете и поредицата от промени ще доведат до затруднения в преценката към коя законова хипотеза да се отнесе даден срок. 

  Със сигурност практиката ще доведе и до възникването на нови въпроси. С оглед необратимите последици, които могат да настъпят от пропускането на един срок в данъчните процедури, в отношенията с органите по приходите лицата следва да действат предпазливо и с повишено внимание. В рамките на данъчния процес гражданите и бизнесът имат редица права, гарантирани от националното и европейското законодателство, но те зависят изцяло от своевременното им упражняване. 

  Нагоре
  Отпечатай
   
  * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

  преди 12 часа
  Над 15% от немските фирми у нас планират да съкратят персонал заради COVID-19
  21% очакват значителен спад на приходите, сочи нова анкета на Германо-Българска индустриално-търговска камара
  преди 12 часа
  EK разреши употребата на Remdesivir за лечение на Covid-19 в ЕС
  Това е първото лекарство, получило одобрение за употреба на европейско ниво
  преди 14 часа
  Китай планира създаването на пристанище за свободна търговия
  Идеята е то да се конкурира с Хонконг и Сингапур
  преди 14 часа
  Обсъжда се повишаване цените на всички клинични пътеки
  Така те ще покриват входящия тест за коронавирус на пациентите при постъпване в болница, независимо с какво заболяване
  преди 15 часа
  Над 65% от местата за настаняване у нас планират намаляване на пакетни цени
  Планират се още намаления на нощувки и алтернативен период за използване на резервации
  преди 15 часа
  "Ариете Логистикс" откри нов завод в Пазарджик
  Инвестицията на компанията възлиза на 20 млн. евро, а броят на наетите служители става 1000 души