неделя, 25 февруари 2024   RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  2098 прочитания

  Какви са ползите от НЛП за коучинга?

  За общото и различното в техниките и приложението на НЛП в коучинг процеса разговаряме с Лора Арнаудова - Основател на НЛП България
  15 август 2022, 17:08 a+ a- a

  Лора Арнаудова - Основател на НЛП България. Снимка: Economy.bg

  Лора Арнаудова е Основател НЛП България - единствената НЛП Коучинг Академия на Балканския полуостров, която подготвя НЛП бизнес, лични и спортни коучове по програмата и с международен сертификат от Обществото по НЛП. Лора е част от асистиращия екип на бащата на НЛП - д-р Ричард Бандлър, и е единственият сертифициран НЛП Коучинг треньор в България. Лора и обученията, които нейният екип провежда, са фокусирани върху приложението на НЛП (невролингвистичното програмиране) техниките в коучинг практиката както за личностно развитие, така и в бизнеса и спорта.

  С Лора разговаряме за НЛП техниките и как те подпомагат коучинга, какво е общото и различното между НЛП и коучинг сесия, какви професионалисти се сертифицират като НЛП коучове и в какви области има приложение НЛП коучингът? 

  Лора, как стартира професионалното ти развитие в областта  на коучинга?
  Моето професионално развитие стартира през 2007 година, когато в България липсваше литература на тема НЛП и коучинг. Вече бях работила като Маркетинг Мениджър в една българска организация и тогава започнахме да превеждаме най-изтъкнатите книги по темата. Вече се бях сертифицирала и в момента, в който пуснахме на пазара първата книга, дойде и първото обучение по НЛП. Няма да забравя никога този момент. Беше в Хилтън и една голяма група от хора бяха любопитни да разберат какво е това НЛП.

  Какво е НЛП?
  Дефиницията е дадена от Ричард Бандлър преди повече от 40 години. Невролингвистично програмиране означава програмиране на различните мисловни процеси и навици и тяхната промяна за един по-добър резултат. Съответно техниките, които се изучават, стартират от разбиране на моделите на възприятията, моделите на емоциите, модели за вземане на решения и всички онези навици, включително вярванията, които имат определена структура. Всяка структура предполага модел за работа. НЛП експертът е човек, който чрез едно специфично задаване на въпроси и подаване на информация съумява заедно със своя клиент много бързо да достигне до първите 3 важни точки още преди коучингът да стартира. А именно как да се намери решение. Когато се намери решение, означава, че човекът е отработил емоцията си. Когато е отработил емоциите, означава, че възприятието му е нагласено спрямо него самия. И оттам насетне вече можем да включим модела коуч.

  Как НЛП и коучинг работят заедно?

  Нека да си ги представим като две страни на една монета. НЛП моделира възприятия, емоции, мислене. Коучингът е фокусиран напред в бъдещето. Тогава, когато има цел, тя е дефинирана и човек е в посока да я изпълни. НЛП е в основата. При коучинга веднъж след като е отработена емоцията, взето е решението, рамкирани са вярванията, човекът вече няма нужда да се мотивира, защото вдъхновението от това целта да е точно неговата, точно онази, която желае, го движи автоматично напред. Това прави НЛП с коучнига.

  Какви са разликите в НЛП и коучинг подхода?
  Разликата се състои в това, че коучинг процесът е фокусиран предимно чрез модели и подходи в различните сфери към дефиниране на резултат, планиране, постигане и проверка на този резултат. Докато НЛП работи в посока как да стигнем близо, вътре до човека и неговите истински стимули и желания, как да бъдат подредени, за да се вдъхнови и да не се налага да се мотивира. Затова е много важно още на първа среща да се отработи емоцията. Когато се отработи една емоция, съзнанието се изчиства и то може да вземе рационално решение.  

  Как се отработва емоция?
  Емоцията се отработва по няколко различни начина. Телесно, сетивно и като се разбере. И тук имам предвид, ако човек сам работи със себе си. В процеса на взаимодействие и общуване имаме различни емоции, различни перспективи, различни решения на различни реакции, различни възприятия. Когато аз кажа нещо на някого, всеки път аз не само казвам нещо, а и влагам емоция. От друга страна, човекът, който отговаря на казаното, отработва реакция и отговаря спрямо своята емоция. Това е основният момент, в който по някакъв начин се пропуква комуникационния процес. Как да отговорим на човека, основано не само на нашата лична емоция, а на неговата емоция. Защото речта, поведението и реакциите следват собствената емоция. Емоциите могат да се отработват и по много други начини. Като например ако вземем мястото в тялото. И това са все техники от НЛП. Можем също така да се научим да разбираме емоцията, защото тя по дефиниция означава импулс към действие, като сигнал за някаква реакция. Вече темперамента прави така, че човек да реагира по-силно или по-слабо, или пък да я потиска. Управление не означава потискане на емоции, означава разбиране, означава взаимодействие, означава вярване. Често емоциите, когато дълго време стоят по един и същи начин, дават едни и същи импулси към едни и същи поведения. Това са мисловни навици, които водят до едни и същи реакции и едни и същи поведения. Именно тук идва НЛП. Кои са моделите, през които човекът действа? Обикновено те са няколко и затова самият коуч като професионалист първо се развива личностно и след това може да работи с когото и да било. Когато искаш да помогнеш на някого, помогни първо на себе си, разбери първо себе си, отработи първо това, което ти сам разбираш в случай че го разбираш, и след това вече може да се работи с когото и да било.

  Какво е НЛП коучинг?

  НЛП Коучинг е процес, който включва разбиране и осъзнаване на връзка, възприятие, емоция, мисъл, реакция. Веднъж когато емоцията, импулсът към действие започват да се променят гъвкаво, се отваря поле за повече поведения, различни начини на мислене и човекът става по-гъвкав. Когато някой в компания ми каже, че иска да прави чейндж мениджмънт, аз казвам: „Хайде сега да проверим кой от хората е готов да се промени преди да правим обучения по чейндж мениджмънт“. Успеваемостта ще бъде в пъти по-голяма тогава, когато предварително знаем кой човек как реагира, по какъв начин учи, по какъв начин взема решение, управлява, общува в семейството, с близки и приятели. Това са все модели на мислене, които се ръководят от емоции и предимно в контекста, в който човекът живее. Ние живеем в различен контекст, начинът на реакция всъщност задава начина, по който може да възприеме новата информация. Мозъкът не учи чак толкова много от сходното, но обича сходното, обича да му е лесно, да му е простичко. И често се самозалъгваме, защото не всичко, което е в нашите представи, отговаря на реалността и това е нормално. 

  Какви типове коуч сертифицира НЛП България и с какво са различни моделите, които се преподават?

  Всеки коуч рано или късно идва при нас, за да учи НЛП. Нашата коучинг академия е структурирана в три направления - личен, бизнес и спортен коуч. Обикновено хората, които се сертифицират при нас за личен коуч, са психолози, HR мениджъри, учители, хора, които работят в социалната и терапевтичната сфера, както и хора, които търсят личностно развитие и път към себе си без амбиции да стават личен коуч. Хората, които се сертифицират за личен коуч изучават комуникацията със себе си и с другите, комуникация с емоционалните си състояния, отработват начини за задаване на въпроси, учат се да чуват. Двете основни умения, които се усвояват, са как да питаш и как да виждаш и да чуваш. В този смисъл личен коуч служи на онези хора, които искат да работят за взаимоотношения, партньор, семейство, вдъхновение и лична мисия, изграждане на здравословни навици за живот или пък кариерно ориентиране.

  Бизнес коучингът било под формата на индивидуална или екипна динамика е много специфична работа. Той започна да се развива в последните пет години в България. При него е необходим много точен подход. Първо, как се анализира, след това кои са намесите и накрая как измерваме резултатите.

  Голяма част от коучинга, който се правеше преди пет години в бизнеса, беше предимно личен коуч, само че в офисите. Но особено след пандемията, това вече преминава в един много структуриран процес, в който мениджърите и HR-ите са наши партньори. Бизнес коучингът е много по-структуриран и фокусиран върху разбирането на корпоративна култура, разбирането и отработването на стратегия, анализ на екипни динамики, анализ на органиграма и нейния превод между стратегия и ораниграма. Какви специфични цели при кои екипи с кои мениджъри биха били подходящи, по какъв начин да се задвижат и кои точно задачи, така че да се постигнат дефинирани резултати, които да могат да бъдат проверени още в самото начало.

  Спортният коуч има коренно различни модели. Неслучайно треньори и професионални спортисти сертифицират спортен коуч.  Там има специфични модели в зависимост от това какъв е спортът - индивидуален или групов. Работи се за промяна на нагласа, изработване на ритуали, използване на вътрешното време и вътрешната опитност за мисловно трениране на определени ключови движения, на взаимодействие спрямо конкурента. Мисловната тренировка е паралелна на физическата тренировка. 

  Аз винаги насърчавам хората да намерят своята страст и да комбинират коучинга с НЛП и още нещо, което обичат. Това може да е хюман дизайн, взаимоотношения, HR, работа с деца и т.н. Фокусът на интерес на всеки коуч е добре да е съчетан с тяхна страст и с нещо, в което са наистина добри. И тогава се получава един чудесен коуч.

  С какви компании и професионалисти най-често работите?
  В момента имаме активен проект в ИТ компания. Обикновено идват мениджъри от матрични и линейни структури, функционални мениджъри или собственици на бизнес. Те обикновено минават програмата, за да развият меките си мениджърски умения, чрез които те сами чрез коучинг да управляват своите екипи. Всички знаем колко са сложни Scrum тимовете или различните проектно ориентирани екипи и колко важна е ролята на координацията и на планирането. Това особено се усложни, откакто всички работим от вкъщи. И мениджърите се тези, които трябва да завижват промяната.    

  Кои три въпроса ти задават коучовете най-често?

  Най-често ме питат в коя сфера да се развиват.  Аз ги съветвам в това, в което са най-добри. Има едно общо схващане, че коучът трябва да бъде състрадателен, да влиза в обувките на някого. Това, което всъщност дава състрадателност в коучинга, е да помогнеш на човек. Обаче ние като коучове, особено НЛП коучове, знаем, че трябва да развиваме неутрално състояние. Защото фокусът на вниманието, за да зададеш правилния въпрос, трябва да бъде насочен към човека, с когото работиш. Те ти плащат, за твоето внимание, а не за да влизаш в техните обувки, да си състрадателен и да ги разбираш. Като го разбереш, какво ще направиш за този човек, освен да му дадеш съвет или пък да свършиш работата вместо него, което се противопоставя на самия коучинг процес като такъв. Коучингът се фокусира върху неутрално задаване на въпроси, подкрепа, проверка, спомагане и като краен резултат този, когото си коучвал, да може да репликира отново постигането на съответната цел.

  Другият въпрос, който често ми задават, е: „Лора как може да задаваш толкова бързо въпроси и да разпознаваш човека?“.  Мога, защото не мисля и не предполагам. Спирам да мисля, защото фокусът ми към онзи, който е срещу мен.

  Третият въпрос е: „Кога ще измислиш нова програма?“. В момента имаме достатъчно програми, а моите любими са тези, които измисляме заедно с клиентите.

  Към кои програми има най-голям интерес?
  За НЛП бизнес коуч и НЛП личен коуч, както и за лидерство. Но най-много хора идват на обучение по управление на емоциите. С отпадането на ограниченията все повече компании търсят програми за отработване на взаимоотношения, комуникация, емоционална интелигентност и те да бъдат вплетени в индивидуални програми.

  Какви емоции най-често искат да отработват хората?
  Има топ три емоции, които хората идват да отработят - търпение, спокойствие и увереност. И тези три емоции всъщност са състояния, свързани с опитност, както стана дума вече. 

  Как се промениха запитванията за коучинг програми след пандемията?

  Преди пандемията клиентът идваше с конкретни запитвания за обучения – търговско, мениджърско, коучинг на екипи и т.н. Тогава коучингът като че ли беше като наказателна мярка  за някого, който не се справя. Но коучингът, особено след НЛП, е добре да бъде награда и да раздвижва напред, т.е. да изважда добрите практики и да ги нагажда там, където е подходящо за успеха на цялата организация. Днес клиентът е много по-склонен да ни пита и да ни включи в началото, когато реши да направи трансформацията. Има много по-голям фокус върху първата част от една бизнес коучинг програма, а именно анализи и асесмънт.  

  Сега, когато някой ни покани да работим заедно, сядаме и договаряме кои биха били онези тактики, през които съответната стратегия да бъде преведена под формата на цели и задачи. Ситуационното обучение вече преминава през формата на екипен коучинг и това е нова тенденция в HR-а през последните 2-3 години. Заедно дефинираме екипния въпрос, всеки участва, допринася и дава идеи и след това го превежда в своите екипи на практика.

  Как се прилага коучинг програма на практика в компания и колко време отнема?

  Различно е. Например внедряването на Agile подход със създаване на определен мениджърски екип в ИТ организация с 300 души екип би отнело 1 година. След това има обучения, определени активности, които невинаги са в зала. Например, ако има голям конфликт, излизаме навън, дефинираме проблема и скачаме с парапланер. На сутринта много хора са по-кооперативни.

  Как измервате успеха на една коучинг програма?
  При дефиниране на резултатите в самото начало има два ключови фактора. Първо, онези, които са ни поръчали програмата, да участват. Това е гаранция за успех. И второ, измерваме тези ключови компетенции, за които сме си стиснали ръцете в самото начало.

  Какво научи за 15 годиин НЛП практика и какво послание би оставила в края на това интервю?

  В момента, в който се запалих по НЛП, моя страст стана моделиране на човешкото поведение. От повече от 15 години обикалям целия свят и изучавам източни бойни изкуства, гурута, врачки, учители, лечители и всякакви форми на духовни водачи. И винаги си задавам един въпрос: „Как и ти лъжеш?“. Всъщност аз моделирам начините, чрез които те съумяват да общуват със своите последователи и оттам излизат интересни модели, които след това преподавам. Изследвала съм как говори Баба Ванга, проучвала съм будистките монаси и техните ритуали в Непал, духовната енергийна практика на Бали Санди Мурти, срещала съм се с шамани, гледачки, астролози и т.н.

  Когато човек има проблем или ако е жена, защото е много любопитна, започва да търси и среща нещо непознато. А когато нещо е непознато, то е интересно. И всичките тези учения и подходи идват и се раждат от практиката, от полезни действия. Да вземем йогата. Прави йога 50 години и ще имаш здрави стави. Но придаването на мистичност на това непознато нещо и разширяването на мистичността, т.е. карането на съзнанието да се чуди и да търси, го въвежда в състояние на транс и тогава човек може да бъде манипулиран по различни начини. Имаме примери в бита как всеки път, когато не можем да намерим фактологическа информация за доказване на дадено становище, се основаваме на вярванията и си изграждаме мнения. Съответно чрез ласкателство може да се достъпи до човек, чрез създаване на илюзия също... Не е много трудно. Принципът на подсъзнанието е, когато хване една идея, да си я самопроектира. Именно това е и самозаблудата.

  Моята цел, когато съм изследвала и изследвам тези модели, е как да върнем обратно рационалното мислене, за да може, от една страна, човек да взема полезните идеи и поведения и да си променя навиците, но и да продължи да бъде любопитен. Изкуството на живота е в любопитството, в любознателността, в практиката. И в същия момент човек да може да мисли критично.

  Нагоре
  Отпечатай
   
  * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

  23 февруари 2024, 16:13
  Nvidia стана 4-тата най-голяма компания в света
  Пазарната капитализация на производителя на чипове достигна $1,96 трилиона
  23 февруари 2024, 15:45
  ЕС прие 13-и пакет от санкции срещу Русия
  За първи път се налагат санкции на китайски фирми, които помагат на Кремъл
  23 февруари 2024, 15:36
  23 февруари 2024, 15:24
  Над 120 BILLA магазина ще имат каси на самообслужване до края на 2024
  Веригата започва да въвежда в обектите си хибридния модел на плащане още през 2020
  23 февруари 2024, 14:46
  МОН: Над 156 хиляди ученици се обучават в професионални паралелки
  Националната търговско-банкова гимназия е училището с най-много учебни предприятия в света
  23 февруари 2024, 13:18
  23 февруари 2024, 10:44
  Colliers: Хибридният модел на работа ще се запази и тази година
  Развитието на споделени работни места вероятно ще се ускори през 2024, сочи доклад на компанията