четвъртък, 13 юни 2024   RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  3215 прочитания

  HR проектите в България: Училище за енергетици на ЕСО

  Проектът достигна до финала в Категория „Най-добър HR проект на голяма компания“ в Годишните HR награди на БАУХ 2022
  25 май 2023, 15:13 a+ a- a

  На снимката от ляво надясно: Веселка Йорданова, Димитрина Александрова и Румяна Любомирова. Всички на длъжност Главен Експерт Управление на Човешките ресурси в отдел „Човешки ресурси“ на ЕСО ЕАД

  В съвременната динамична бизнес среда HR функцията в България се развива изключително бързо и заема своето важно стратегическо място в управлението на компаниите. HR професионалистите и HR екипите вече проектират и изпълняват комплексни проекти, които не просто подпомагат бизнес процесите, но и добавят стойност и изграждат работодателски имидж.

  В рубриката „HR проектите в България“ разказваме за конкретните проекти, зад които стоят HR екипите тук, за да покажем, че в България може да имаш интересна и успешна HR кариера, както и че работодателите в България създават условия за такава.

  Научете повече за Училището за енергетици на Електроенергиен системен оператор ЕАД от Веселка Йорданова, Димитрина Александрова и Румяна Любомирова, които заемат позицията Главен Експерт Управление на Човешките ресурси в отдел „Човешки ресурси“ на ЕСО.  Проектът достигна до финала в Категория „Най-добър HR проект на голяма компания“ в Годишните HR награди на БАУХ 2022.

  Разкажете ни повече за Училището за енергетици на  Електроенергиен системен оператор ЕАД.
  Димитрина Александрова: Създадохме Училище за енергетици, за да реализираме подкрепата си към  професионалното образование в областта на енергетиката, защото вярваме, че това е начинът да задържим младите хора в страната и да подобрим цялостно средата за живот у нас. Проектът е насочен към учениците от Професионалните гимназии по енергетика/електротехника на територията на цялата страна под формата на дуално обучение и Производствени практики, към студентите от университети в страната и чужбина под формата на Лятна стажантска програма и Стипендиантска програма.  

  Чрез дуалната форма на обучение обхващаме процеса от формиране на паралелка за прием в осми клас до завършване на професионалното образование на учениците в дванадесети клас. През целия период на обучение за учениците се осигурява производствена практика и обучение на място по предварително разработена от дружеството и съгласувана с МОН и училището Учебната програма. Програмата е унифицирана за всички ученици на дружеството независимо от гимназията, в която се обучават. По време на дуалното обучение, учениците сключват с ЕСО трудов договор с определено трудово възнаграждение и допълнителни стимули за висок успех. Те придобиват практическата част от професионалното си образование в компанията под прякото ръководство на специално обучен за целта ментор. В рамките на дуалното обучение дружеството цели да възпита у младите хора трудови навици, да изгради екипни взаимоотношения и да ги преведе през първите им стъпки в професионалната им кариера. 

  Лятната ни стажантска програма е насочена към студенти от всички университети в страната, както и в чужбина. Тя е тримесечна за периода юни – септември и е съобразена със свободното време на студентите. Специфичното за нея е, че не търсим студенти за конкретни позиции, а търсим възможности за развитие и обучение на конкретния студент. Студентът и неговият индивидуален ментор изготвят програма за стажа, съобразена с учебния материал. Всеки студент  в зависимост от своите професионални интереси  има възможност сам да избере сектора, в който на практика да приложи наученото в учебните зали. Стажантската програма се организира на територията на цялата страна, което позволява студентите да изберат къде да проведат своя стаж. Стажантите сключват трудов договор с ЕСО за периода на стажуване.

  На най-мотивираните студенти се предоставя възможност за участие в стипендиантската ни програма, по време на която дружеството поема таксите за обучение и ги подпомага с годишна стипендия.

  По този начин затваряме цикъла от средното през висшето образование до постъпването на работа.

  Каква е целта му и защо решихте да го стартирате?
  Румяна Любомирова: В последните години се наблюдава остър недостиг на квалифицирани кадри в областта на енергетиката в България и слаб интерес към професията от страна на младите хора, както и недостатъчно предлагане на специалности в областта на енергетиката в професионалните гимназии. Това ни мотивира да създадем Училище за енергетици, една социално отговорната инициатива на дружеството за установяване на двупосочна връзка между бизнеса и образованието в средните и висши учебни заведения.

  С формите на обучение, включени в проекта „Училище за енергетици“, се стремим да създадем устойчиво взаимодействие с образователните институции, за да подпомагаме младите хора да придобият практически опит и да усъвършенстват своите умения.  Да направят прехода от образователните институции към работното място и да изградят успешната си реализация на трудовия пазар. Мотивираме учениците и студентите да продължат своето обучение и професионално ориентиране и развитие в сферата на енергетиката, надграждаме и разширяваме тяхното знание чрез практики и дейности в реална работна среда. Осигуряваме на ученици и студенти отлична възможност за обучение, натрупване на ценен практически опит, възможност за кариерно ориентиране и перспективи за развитие във водещо дружество в енергетиката. Популяризираме професията на енергетика сред обществото чрез постоянно сътрудничество с образователните институции, като подпомагаме разширяването на знанията и уменията на преподавателите от партньорските институции чрез запознаване с новите технологии и практическото им приложение в областта на енергетиката. Организирането на периодични срещи с родители акцентира върху необходимостта от ранната професионална ориентация на техните деца.

  Как хората в компанията приеха този проект?
  Веселка Йорданова: Проектът „Училище за енергетици“ се провежда с безрезервната подкрепа от страна на висшия мениджмънт на компанията, което дава сигурност и допълнителна мотивация на всички участващи в инициативата. Служителите в компанията приемат изключително радушно и позитивно предизвикателствата, свързани с реализирането на проекта. С ентусиазъм и отговорност участват в провеждането на срещи на територията на компанията. Една от най-важните роли в проекта Училище за енергетици е тази на ментора. Всеки ученик, стажант или новоназначен стипендиант  работи под ръководството на персонален ментор. Това са служители на дружеството, доказали се експерти в областта на енергетиката, които със своя ценен опит, натрупан през годините на професионална работа, имат желание и готовност да предадат своите знания и умения на подрастващите и да ги подкрепят в избора им на професия.

  За да бъдат високоефективни нашите ментори, създадохме Менторска академия като част от Училище за енергетици в ЕСО. Академията представлява специализирано обучение ОТ служители ЗА служители, по време на което бъдещите ментори придобиват знания и умения за изграждане на ефективни взаимоотношения с наставляваните. Обученията се реализират изцяло от експерти по управление на човешките ресурси в дружеството, обучени по модела на CIPD. С първото му издание през 2022 година започнахме създаването на менторска мрежа в дружеството, като обучихме 22-ма ментори от различни поделения на територията на цялата страна. През настоящата година планираме да обучим над 100 ментори, необходими за ефективното изпълнение на програмите от Училище за енергетици.

  Какви ресурси като време, финансови и други, Ви струваше този проект?
  Димитрина Александрова: За осъществяването на проекта до момента дружеството е инвестирало средства, в т.ч. за реклама, организиране и провеждане на различни събития, вкл. обучения, финансово подпомагане на професионалните гимназии. 

  Предоставяме на професионалните училища материали и специфично оборудване, необходими за обзавеждането на специализирани лаборатории и кабинети в училищата.

  Осигуряваме база за осъществяване на производствени практики и стажове на ученици и студенти по искане от тяхна страна.

  В проекта „Училище за енергетици“ всички ангажирани служители наред с обичайните си трудови задължения с изключителна отдаденост участват в реализирането му, като инвестират време и споделят опит за осъществяване на каузата.

  Какви резултати искахте да постигнете с проекта и какво реално постигнахте?
  Румяна Любомирова: Да подпомогнем младите хора да придобият практически опит и да усъвършенстват своите умения, за да направят прехода от образователните институции към работното място и да изградят успешната си реализация на трудовия пазар.

  -Да мотивираме младите хора да продължат образованието си във висшите учебни заведения в България.

  -Да популяризираме професията на енергетика сред младежите.

  -Да популяризираме дейността на компанията сред обществото. 

  -Да затвърдим позициите на ЕСО като предпочитан социално отговорен работодател.

  За да постигнем горните резултати и да развием дуално обучение в компанията, сключихме споразумения с професионални гимназии в цялата страна за тясно сътрудничество при провеждане на практическо обучение на учениците. За учебната 2022/2023 г. сме сключили трудови договори с 21 ученици в градовете София, Пловдив, Ямбол, Горна Оряховица и Бургас. Имаме партньорски споразумения с 20 професионални гимназии и в градовете Димитровград, Хасково, Кърджали, Разград, Габрово, Варна, Пловдив, Перник, Кюстендил, Елин Пелин, Благоевград, Русе, Стара Загора. Съгласно поети ангажименти от ЕСО сме заявили готовност да обучим над 130 ученици на територията на цялата страна.

  През изминалата 2022 г. организирахме „Дни на отворените врати“ за ученици и студенти от Пловдив, Ямбол, София, които бяха посрещнати в едни от най-големите енергийни обекти на компанията. През настоящата година продължаваме на развиваме и надграждаме тези инициативи с посещения в наши структури на територията на Плевен, Пловдив, Русе и Хасково.

  Ученици от Кюстендил, Видин и Пловдив проведоха своите производствени практики в ЕСО.

  Взехме участие в рекламни кампании на редица професионални гимназии и университети, включихме се активно в инициативи като „Дни на кариерата“, „Панаир на професиите“ и др. 

  Проведохме опознавателни срещи с родители на учениците от професионалните гимназии, за да споделим възможностите за бъдещата реализация на техните деца в енергетиката.  

  През изминалата година проведохме и поредица от срещи на експерти от дружеството със студенти и преподаватели от техническите университети в страната /София, Пловдив, Варна и Русе/. С това поставихме началото на едно устойчиво сътрудничество с висшите учебни заведения, представихме им различните инженерни професии и новости в света на енергетиката. Интересът от страна на студентите и преподавателите беше изключително голям, което превърна тези срещи в очаквана и желана практика. Лятната ни стажантска програма доби значителна популярност сред студентите. Част от стажантите, преминали първото издание на програмата се завърнаха отново, за да придобият още знания и опит. До момента участие са взели над 50 стажанти от страната и чужбина, в т.ч. техническите университети в София, Русе, Пловдив, Варна, УНСС, Софийският университет, НБУ, Американският университет, както и студенти от Германия и Холандия. 3-ма от тях вече са наши стипендианти, а 6 от най-изявилите се стажанти станаха част от екипа на ЕСО.

  Към момента през стипендиантската ни програма са преминали 32 стипендианти, като 23 от тях вече са служители на ЕСО и прилагат придобитите от тях знания и умения в структурата на компанията.

  Партньори сме с инициативата на Bulgaria Wants You за реализиране на младите хора в България. 

  В резултат на всички проведени дейности по проекта през изминалата година допринесохме   за успешния прием и сформиране на паралелки дуална форма на обучение за учебната 2023/2024 година в професионални партньорски гимназии.

  Кои бяха най-големите предизвикателства и как ги преодоляхте?
  Веселка Йорданова – Срещите с представители на поколение Z са истинско предизвикателство за всеки специалист по управление на човешките ресурси. Поколението, родено с дигитални знания, търсещо динамика и смисъл в работата, доказващи своята автентичност и увереност, е във фокуса на нашия проект „Училище за енергетици“, който обхваща студенти от различни университети в страната и чужбина, както и ученици от професионалните гимназии на територията на цялата страна. 

  Мотивирането и въвличането на служителите за активно участие и подкрепа в процеса по въвеждане на проекта също отчитаме като предизвикателство, с което считаме, че се справихме блестящо. Активното представяне на проекта пред екипа на ЕСО даваше възможност на служителите сами да извлекат предимствата и ползите на „Училище за енергетици“ за компанията, за колегите, за младите хора и за обществото.

  Организираните от HR-екипа инициативи, мероприятия и обучения спомогнаха за общо приемане на идеята и обединяването на служителите за постигане на набелязаните цели, които са от стратегическо значение за компанията ни.

  С какво най-много се гордеете с този проект?
  Димитрина Александрова: Гордеем се с резултатите, които постигнахме за краткото време от началото на проекта до момента.

  Гордеем се с постиженията на нашите стипендианти, преминали през програмата. Някои от тях вече са на ръководни позиции в дружеството.

  Гордеем се с това, че стажантите, преминали веднъж програмата, ни избират отново.

  Гордеем се с нашите ученици, у които се стремим да възпитаваме любов към професията.

  Гордеем се с ангажираността и всеотдайността на нашите колеги, служителите на компанията, като с тяхна помощ изграждаме менторска мрежа в основните направления на ЕСО. 

  В потвърждение на твърденията ни публикуваме част от обратната връзка, която дадоха нашите стажанти и стипендианти.

  „Да бъда част от ЕСО, е една сбъдната мечта. Да практикувам наученото от университета и да се реализирам като специалист в областта.“ 

  „Благодарна съм за възможността, която ми предостави ЕСО ЕАД със стажантската програма: възможността да се запозная с работния процес, да се докосна до работната атмосфера, да попивам нови знания.“  

   „Направих стъпка напред към моето професионално развитие, което се явява основа за един добър инженер в областта на енергетиката.“ 

  „Учудих се колко много научих тук само за един стаж и колко добре се запознах с тази индустрия.“ 

  „Знанията, които получих в ЕСО не свършват дотук. Най-важното нещо, което научих, е, че трябва да бъда дисциплиниран, стриктно и отговорно да спазвам установените правила на работа и постоянно да се самоусъвършенствам.“ 

  „Но всичко нямаше да е същото без моя ментор. Благодарение на него посетих много места и научих много неща, той ми помогна за приобщаването към колектива, възлагаше ми задачи и основно на него се дължи факта, че научих толкова много.“

  Запознайте ни с Вашия HR екип – колко и какви са HR професионалистите в него, каква е тяхната експертиза?
  Румяна Любомирова – Нашият сплотен екип наброява 36 висококвалифицирани експерти по управление на човешките ресурси, работещи в структурата на компанията на територията на цялата страна. За да реализираме стратегическите цели на ЕСО, за нас е важно постоянно да повишаваме и надграждаме своята квалификация. През последните две години по-голяма част от екипа ни премина специализирана академия в областта на човешките ресурси  спрямо новата рамка за управление и развитие – CIPD и  методологията на стандарта Investors in People. Това ни дава самочувствие и увереност при разработването и изпълнението на нови проекти, залегнали в 5-годишната ни стратегия по управление на човешките ресурси.

  Дейността на нашия HR екип покрива целия спектър от функции в областта на управлението и развитието на човешките ресурси, а именно стратегии и организационен дизайн, набиране и подбор на персонал, администриране на персонал, трудово представяне, възнаграждения и придобивки, обучение и развитие, трудовоправни отношения и социално сътрудничество.

  Екипът ни приема с желание и отговорност новите предизвикателства, а постигнатите резултати ни мотивират и ни носят удовлетворение от добре свършената работа. 

  Какви нови HR проекти планирате?
  Веселка Йорданова: Проектите, над които работим в момента, са насочени към:

  -развиване на стратегията за подкрепа на средното и висше образование в областта на електроенергетиката. Подкрепата на професионалното образование е част от социалната отговорност на дружеството, която то поема пред ученици, учители, родители и общество. 

  -оценяване на длъжностите, създаване и прилагане на цялостна система за възнагражденията в ЕСО.

  -разработване на план за интегриране на новоназначени служители, обвързан със специфичните изисквания за дейността и фирмената култура, чрез въвеждане на програма за адаптация на нови служители. 

  -развитие на система за подбор на квалифициран персонал с оглед постигане на най-добро съответствие между нуждите на дружеството и назначаването на подходящи кандидати. 

  -прилагане на система за управление изпълнението на работата, която определя необходимостта от развитие на всеки служител и стимулира постигането на поставените цели, обвързани с мисията на дружеството. 

  Вижте профила и актуалните позиции за работа на ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД в JOBS.bg

   

   ВИЖТЕ ОЩЕ ОТ РУБРИКАТА HR ПРОЕКТИТЕ:

  „Организационна култура“ и „Отвътре навън“, Велея Глобал
  Система за оценка и развитие на хората в Нова Броудкастинг Груп
  „Да обядваме знания“, „Развий се“
  „Как да подбираме и задържаме средно и ниско квалифицирани кадри“, Gi Group
  Подобряване и автоматизиране на процеса на въвеждане на новоназначени служители в Playtech
  4-дневна работна седмица в Менпауър
  Решения за управление на човешките ресурси, IBS
  Синергия в HR екипа - най-добрата предпоставка за удовлетворени колеги, Kaufland България
  Jira4PDR, Endava
  Многообразни проекти за различни предизвикателства, bTV Media Group
  Локалните и регионални проекти на Endava
  Проекти за бизнес, HR и социална ефективност, „Вива Kредит“
  Добротворчеството в „Ейч Пи Инк България“
  Корпоративен уелнес, Playtech
  Империум на CASH CREDIT
  Employee Value Proposition = EVP на „Райфайзенбанк“
  EVN Презареждане
  Contipso Learning

  Нагоре
  Отпечатай
   
  * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

  преди 7 часа
  преди 9 часа
  Телерик Академия ще се фокусира повече върху доквалификацията на специалисти
  За 5 години Академията утроява броя на Upskill програмите за повишаване на знанията и добавя към портфолиото си нови формати
  преди 10 часа
  Проучване: Липсата на умения за работа с AI забавя иновациите в 62% от компаниите
  2/3 от компаниите не притежават достатъчни умения за работа с AI, а 41% от организациите изпитват затруднение в намирането на служители с опит и знания в изкуствения интелект
  преди 13 часа
  София Тех Парк получи български електрически камион
  Първият български мини товарен автомобил на ток има пробег от 300 км с едно зареждане
  преди 13 часа
  НАП: Клиентите могат да задържат плащането, ако не получат касова бележка
  Агенцията санкционира 433 търговци край морето за неиздаване на фискален бон