неделя, 14 юли 2024   RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  7775 прочитания

  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Flat Rock Technology?

  За ключовите проекти, екипите и технологиите, които използват, научете от Руси Русев – PMO Lead на компанията
  18 февруари 2022, 11:06 a+ a- a

  Руси Русев – PMO Lead на Flat Rock Technology

  ИТ секторът в България продължава да се развива динамично и да предлага все повече и все по-интересни възможности за професионална реализация. Технологичните екипи в България работят по проекти на компании и организации от цял свят, разработват собствени софтуерни продукти, които намират приложение в разнообразни области от живота.

  По какви проекти работи Flat Rock Technology, пред Economy.bg разказва Руси Русев – PMO Lead на компанията.

  Разкажете ни кои са ключовите проекти, по които работят екипите на Flat Rock Technology в България?
  Екипите във Flat Rock Technology имат рядката възможност да вземат участие в разработването и поддръжката на широк набор от проекти, свързани с различни индустрии. Наред с това те имат пряк досег с разнообразни технологии, които са имплементирани в тях. Такива са например:
  1) софтуер за обслужване на бензиностанции.
  2) гласов асистент с изкуствен интелект (AI Hub).
  3) търговска платформа за производител на колела.
  4) портал за резервации на верига ресторанти.
  5) платформа за логистика на летища и големи строителни обекти. Като това са само част от проектите, които сме разработвали за клиентите на компанията.

  Бихте ли разказали накратко за всеки от тях?
  Един от многокомплексните проекти, по които работим, е платформата, която създадохме за обслужване на мрежа от бензиностанции. Тя свързва 1500+ обекта, като с това позволява оптималното планиране и конфигуриране на търговските площи с цел унифициране и максимална ефективност на разположението на продуктите и стоките в тях. Допълнително платформата позволява на мениджърите на бензиностанциите да отчитат наличността на горивата и техните продажби.

  Гласовият асистент дава възможност на разработчиците и ИТ – специалистите да интегрират гласови ботове към различни мултиканали за телефония. Проектът е собственост на водеща в областта израелска компания, чиято система продължаваме да поддържаме и оптимизираме и към момента.

  Интегрираната търговска платформа свързва водещ производител на градски колелета в Лондон с глобалната им дистрибуционна мрежа за продажби и поддръжка. Проектът е най-старият в компанията, като стартира преди повече от 10 години. През годините Flat Rock Technology пое поддръжката на различни компоненти от ИТ системите, като днес сме основен доставчик на тези услуги за клиента. Системите, които поддържаме са: търговска платформа, клиентски портал за поръчки и приложение за диагностика на електрически колела.

  Платформата за групови резервации на верига ресторанти включва също така обслужване на миниголф игрища на закрито. Клиентът, с когото работихме, притежава заведения в Лондон и Ню Йорк и се свърза с нас за подобряване на системата им за отношения с клиенти, през която се осъществяват резервациите и продажбите. Предходната система се базираше на стара технология с всевъзможни зависимости от други системи, което правеше поддръжката и надеждността ѝ трудна и скъпа за клиента.

  Логистичната платформа, която създадохме през 2015 година е изградена с помощта на софтуер, предназначен да улесни работата на едно от най-големите летища в света в близост до Лондон. В момента тази платформа продължава да обслужва редица летища и строителни обекти в Лондон, а и в Континентална Европа. Платформата позволява планиране и проследяване с голяма точност на логистиката на входящи и изходящи материали за строителни обекти и техния контрол за сигурност, изисквания за безопасност и екологични норми.

  Колко души работят по всеки от проектите и какви специалисти са те?
  При сформирането на екипите за всеки проект подхождаме индивидуално спрямо мащаба на продукта или услугата, както и изискванията на клиента. Проектите, които споменахме, включват голям екип от хора, които наброяват над 50 души. Разработката на всеки проект на компанията се случва след съвместна работа на CTO на компанията и специалистите от екипите, съответно програмисти, QA, фронт-енд специалисти, мениджър проекти, маркетинг и сейлс екипи, които колаборират помежду си.

  От друга страна, по проекта ни за разработване на платформа за велосипеди стои екип от деветнадесет души от три независими екипа, поддържащи различните компоненти на системата. Сами разбирате, че ресурсите, които влагаме за всеки проект, варират спрямо типа иновация, която създаваме, както и от броя и сложността на задачите, дефинирани спрямо изискванията на клиента.

  Порталът за резервации на ресторанти също е мащабен проект, за който взеха участие тринадесет души, комбинация от програмисти, QA, фронт-енд специалисти и мениджър проекти. Като допълнителен фактор при разработването на платформата беше изискването на клиента тя да бъде широко достъпна за клиентите им и от двете страни на океана.

  За сметка на това други проекти, на които им предстои цялостен редизайн и преоценка на ключови технологии за изпълнение на основните функции са поддържани от по-малки екипи. Такъв е случаят и с платформата за логистика на летища, която към момента се поддържа от двама програмисти, QA и мениджър проекти.

  Какви технологии използвате за отделните проекти?
  В компанията прилагаме голям набор от технологии и винаги се стремим да използваме най- актуалните инструменти и доказани решения. Всичко това е съобразено спрямо изискванията на клиента, с който работим пряко и комуникираме разнообразните технологии при всеки отделен проект.

  Доверието, което ни бе гласувано през последните години и продължава да се потвърждава с всеки спечелен проект и днес, ни сигнализира, че иновативните решения, които предлагаме, са доказано успешни за компаниите в бизнеса.

  Гореизброените проекти са разработени на Microsoft и Open-source технологии: .Net Core, MVC, Symfony, Laravel, Vue.js, React, Elasticsearch, Microservices, Angular, както и клауд услугите на Microsoft Azure и Amazon AWS.

  Освен тях имаме редица мобилни проекти, разработени за iOS and Android платформите, използвайки програмните езици Swift and Kotlin.

  Как е организиран работният процес и каква е мениджмънт структурата при отделните проекти?
  Най- често за организация на работния процес екипът си служи със Scrum като проектна рамка за разработка на проектите. Спрямо изискванията на проекта прилагаме различни процеси за разработка. В други случаи, когато ни е необходима гъвкава методология за управление на структурата на проекта, използваме рамката Kanban.

  Как се промениха проектите през годините?
  Голяма част от проектите търпят развитие, тъй като технологиите и потребителските навици се изменят непрекъснато. Така например, когато стартирахме, проектът за свързване на стотици бензиностанции по света беше замислен само като поддръжка на вече съществуваща платформа. Следващият етап беше миграцията на проекта към по-нови технологии, като към момента отново сме в етап на поддръжка и надграждане на създадената платформа.

  Кои са най-големите предизвикателства при всеки от проектите, по които работите в момента?
  Предизвикателствата, с които се сблъскваме, зависят почти изцяло от нуждите на бизнеса и желанията на клиента за максимално оптимизиране на услугата и разширяване на предлагането ѝ, както и потребителските нужди. При разработването на платформата за организиране на хиляди търговски площи целта беше да постигнем висока стабилност на системата и да има възможност за автоматично скалиране на инфраструктурата при пикови натоварвания. Това пряко кореспондира с техническото натоварване за конкретния бизнес и оценяването на евентуални случаи на риск от забавяне на съответната услуга.

  От друга страна, предизвикателство в проекта за гласовия асистент е разработката на компоненти от системата In-house от страна на клиента. Неизменно ефективното комуникиране на изискванията на клиента не е единственият компонент за постигане на добра взаимна работа. Вътрешните екипи са друго необходимо звено, което трябва да се „смаже“, за да се постигне перфектна интеграция на компонентите в системата. Друг фактор, който може да се посочи за комплексността на проекта е микросървисната архитектура за комуникация между множеството компоненти на системата.

  В други проекти, като например портала за резервации на ресторанти и голф игрища, комплексността се изразява в изискванията на системата и функциите за планиране на отделните площи на заведенията. Това включва планиране на много компоненти, разделени по календар, време, капацитет на места, площи за голф и други изисквания.

  Основно предизвикателство при разработката си остава високата сложност на бизнес процесите и логиката, които платформата обслужва. По проекта за английски летища това се изразява в препятствия в областта на логистиката, сигурността, доставките, съхранение, одит и т.н.

  Кои са най-големите постижения, които можете да отбележите за тези проекти?
  При всеки проект постиженията ни са различни и разбира се, те са нищо без удовлетворението на клиента от крайния продукт и впоследствие резултатите от услугата. Част от постиженията, с които се гордеем, са високото качество, което се подсигурява за гласовия асистент със завидно покритие на автоматизирани тестове, разработвани от екипа QA.

  За световния производител на велосипеди направихме ключови технологични подобрения. Постижение по проекта беше, че клиентската платформа, която започнахме да поддържаме преди година, не беше изградена по начин, позволяващ пикови натоварвания особено в критични моменти като пускане на нови модели. Това имаше лош ефект върху продажбите. За кратко време успяхме да стабилизираме системата и да изградим архитектура, позволяваща непрекъсната работа и добро бързодействие на системата в пиковите интервали.

  Един от високите успехи на системата за логистика е, че вследствие на нейната интеграция в рамките на проектите, които тя поддържа, точността на доставките и ефективността се увеличават драстично, а грешките са сведени до минимум. Като резултат за клиента това се изразява в безпроблемно изпълнение на всички доставки без закъснения и последващи санкции от страна на поръчителя.

  Какво предстои при отделните проекти?
  Голяма част от проектите ни продължават да се оптимизират, след като преминат етапа на разработка или цялостен редизайн. Дългогодишните системи се поддържат от екипите, отговорни за създаването им, като продуктите се променят на база нуждите и изискванията на конкретния клиент, с който работим. Такъв е случаят с платформата за логистика, която ще претърпи цялостен редизайн на системата, както и смяна на ключови технологии. Допълнително това ще ускори бързодействието и ще подобри начина на използване на системата от клиентите. Донякъде промените са продиктувани от измененията в бизнеса и потребителските практики през изминалите няколко години.

  Повече информация за компанията и свободните позиции в момента вижте в профила на Флат Рок Технолъджи ЕООД в JOBS.bg тук

  ВИЖТЕ ОЩЕ

  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Atos Bulgaria Competency Center
  ИТ проектите в България: Какви продукти разработва Balkan Services?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Нетера?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Fourth?
  ИТ проектите в България: По какви продукти работи Dynamo Software?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Мнемоника?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Paysafe?
  ИТ проектите в България: Какви продукти разработва Alcatraz AI?
  ИТ проектите в България: Какви продукти разработва PROS?

  ИТ проектите в България: По какви проекти работи News UK екипът на Questers?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Tick42?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Grafixoft?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Gameloft?
  ИТ проектите в България: Какви продукти разработва VMware?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи HeleCloud?
  ИТ проектите в България: Какви продукти разработва AtScale?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Smart IT?
  ИТ проектите в България: Какви продукти разработва Infragistics?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Appolica?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Astea Solutions?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи „Сенсата Технолоджис“?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи HPE?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Mansion?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи А1 България?

  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Dreamix?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Immedis?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи SEEBURGER?
  ИТ продуктите в България: По какви продукти работи DIGITALL
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Енетпулс?
  ИТ проектите в България: Какъв продукт разработва StorPool Storage?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Блубито?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Модис?
  ИТ проектите в България: Какви продукти разработва Playtech?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Coherent Solutions?
  ИТ проектите в България: Какви продукти разработва Experian?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи DHL Freight ESS?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи "Бианор Сървисиз"
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи МенторМейт?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Proxiad?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи DataArt?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Resolute Software?
  ИТ продуктите в България: Какви продукти разработва Progress?

  Нагоре
  Отпечатай
   
  * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

  12 юли 2024, 15:31
  ЕК заплаши с по-големи глоби социалната мрежа „X“ на Мъск
  Според Брюксел платформата нарушава дигиталното право на ЕС
  12 юли 2024, 14:43
  ЕК одобри държавна помощ от 142 млн. евро за българската енергетика
  Помощта ще бъде под формата на директни безвъзмездни средства за доставчици на природен газ
  12 юли 2024, 13:30
  Ключово постижение за България: INSAIT със 17 приети статии на знаков форум за компютърно зрение
  За първи път от 34 години българска институция се нарежда наравно с едни от най-добрите университети в света на ECCV
  12 юли 2024, 10:42
  ЕП гласува следващата седмица дали Фон дер Лайен остава начело на ЕК
  Ако бъде избрана, тя ще се върне на поста председател на Европейската комисия за следващите 5 години
  12 юли 2024, 09:41
  Радев ще връчи втория мандат следващата седмица
  Президентът очаква от ПП-ДБ да кажат дали ще останат опозиция или ще опитат да съставят правителство