вторник, 23 юли 2024   RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  8008 прочитания

  ИТ проeктите в България: По какви проекти работи Godel Technologies

  За проeктите, екипите и технологиите научете от Константин Чорбаджийски - Head of Operations & Managing Director Bulgaria в компанията
  30 март 2022, 15:17 a+ a- a

  Снимка: Константин Чорбаджийски, Godel Technologies

  ИТ секторът в България продължава да се развива динамично и да предлага все повече и все по-интересни възможности за професионална реализация. Технологичните екипи в България работят по проекти на компании и организации от цял свят, разработват собствени софтуерни продукти, които намират приложение в разнообразни области от живота.

  По какви проекти работи Godel Technologies в България, разказва Константин Чорбаджийски, Head of Operations & Managing Director Bulgaria в компанията.

  Константин, разкажете ни кои са ключовите проекти, по които работят екипите на Godel в България.
  Оснаван през 2000 г., клиентът ни е търговец на дребно на електричество, работещ в Обединеното кралство и Германия. Специализиран е в продажбата на домакински уреди и електроуреди. Това е разнообразен бизнес с основни области като онлайн търговия на дребно, бизнес и предприятия, логистични решения на трети страни и физически магазини за търговия на дребно.
  В резултат на пандемията и нарастващото търсене на онлайн търговията на дребно означаваше, че клиентът ни се нуждае от софтуерен партньор, който може да достави висококачествен код, да ускори бързо и ефективно работата по множество потоци от идеи и решения, което доведе до партньорството си с Godel от 2015 г. В текущия проект активна роля има екипът на Godel в София, който продължава успеха.

  Бихте ли разказали накратко за проектите, по които работите?
  Екипът на Godel осигурява устойчива подкрепа на многокомпонентната и иновативна арена. Екипът работи предимно за осигуряване на по-нататъшно представяне на марката за клиента в допълнителни платформи за търговия на дребно, като изгражда финални решения за предприятието чрез разширяване на достъпността до нови пазарни нива.
  Екипът работи в подкрепа на бизнеса, като дава възможност за рентабилни оперативни приложения, включително проектиране/поддръжка на първото решение за доставка до дома.
  Godel също така работи върху решения за намаляване на времето за добавяне на нови партньори към платформи, намаляване на времето, прекарано за регресионно тестване и намаляване на броя на наследените приложения, използвани от клиента. Също така екипът на Godel е внедрил решението за офлайн пътуване, което дава възможност на агентите да продават стоки на мястото на продажбата.

  Колко души работят по всеки от проектите и какви специалисти са те?
  Екипът на Godel е разделен на 2 потока: бизнес решения и пазарни интеграции. Екипите са съобразени с конкретна бизнес функция в рамките на бизнеса.
  Бизнес функциите, включени в проекта, са:
  • специализиран технически ръководител и ръководител на проекта от страна на Godel;
  • .Net специалисти;
  • Godel QA и SDET тестери;
  • Agile координатори;
  • 4 Full stack разработчици се намират в офиса ни в София.

  Какви технологии използвате за отделните проекти?
  • Back-end technology: .NET, .NET Core. C#, ASP.NET WebApi, RabbitMQ, Masstransit, Quartz, NHibernate, EF, IIS
  • Front-end technology: ASP.NET MVC 4+, VueJS
  • Database: MS SQL 2017, DynamoDB
  • Cloud provide & cloud services usage: AWS, Lambda functions, EC2, DynamoDB, SNS, S3
  • CI/CD: Git, TeamCity, Octopus, BitBucket pipeline, Serverless, Docker
  • Automation: Nunit, Selenium, Specflow 3
  • Task management, comms & source control: Azure DevOps, Teams, BitBucket
  • Logging: ElasticSearch, Kibana
  • IDE: VS2019, VS Code, Resharper
  • Monitoring: NewRelic, OpsGenie

  Как е организиран работният процес и каква е мениджмънт структурата при отделните проекти? Доколко екипите в България имат самостоятелност да вземат решения?
  Успешното добавяне на нови екипи от Godel към съществуващ проект изисква гъвкавост за постигане на набор от процеси, които работят най-добре за всички. Като са гъвкави, използвайки елементи на SCRUM, екипите са в рутина на непрекъснато преразглеждане на пригодността на текущите работни практики с подкрепата на Agile координатора от страна на Godel.
  Значението на ясната и изчерпателна документация скоро беше подчертано и бяха разпределени ресурси за привеждане до необходимото ниво.
  Комуникацията между екипите се координира както систематично от опитни специалисти в определената технология, така и неформално чрез насърчаване и възнаграждаване на положителна култура на споделяне, с доверие и прозрачност в основата на партньорството между Godel и клиента.
  Редовните ретроспективи, стендъпи, демонстрационни сесии и усъвършенствания означават, че гласовете на всички се чуват в екипите, като се гарантира, че има широка база за подкрепа за всички направени промени, като членовете на екипа от Godel се третират по същия начин.

  Как се промениха проектите през годините?
  От 2015 екипът на Godel продължава да помага на клиента да развива своите технологични решения. Работата в тясно сътрудничество с клиента като единен екип означава, че всички идеи са съгласувани между клиента и членовете на екипа на Godel.
  През последните 24 месеца екипът колективно изпълни редица големи и по-малки проекти. Разширяването на екипа на Godel в продължение на 7 години на множество места, включително България, позволи на екипа да расте, за да се гарантира, че техническите изисквания от страна на клиента са разбрани и ще бъдат изпълнени в необходимия и заложен срок.

  Кои са най-големите предизвикателства при проекти, по които работите?
  Напасването между екипите – от една страна, Godel Technologies, а от друга – нашият клиент може да бъде най-голямото предизвикателство в екипите. Гъвкавостта е от решаващо значение за успеха на проекта. Несъответствието може да доведе до забавяне, грешки или недоразумения – всичко това може да повлияе негативно на клиентите на клиента. Тъй като клиентът непрекъснато увеличава обхвата на проекта, това означава, че времето трябва да се управлява добре, за да се изпреварят крайните срокове.

  Кои са най-големите постижения, които можете да отбелижите за всеки от ключовите проекти, по които работите?
  Godel е предоставил решения, даващи на клиента възможността за значително намаляване на ръчните усилия, следователно, надвишавайки скоростта на обработка на поръчките. Godel успешно внедри клиентски портал, изпреварвайки очаквания срок, осигуряващ автоматизация на клиентските поръчки. Godel предостави интеграция за B2B клиент само за 8 седмици (преди това отнемаше 12-14 седмици). Godel също така драстично увеличи производителността на основната интеграция на пазара преди пиковите продажби в Черния петък.
  Освен това екипът успешно намали броя на наследените приложения, което улеснява поддръжката на системата. Разработката на решението на AWS оптимизира разходите за поддръжка и подобри системата с рамката за автоматизация на тестове, която дава възможност за намаляване на регресионното тестване.

  Какво предстои?
  Бъдещето на проекта е екипът на Godel да продължи да работи с клиентите, докато се разрастват, за да внесат нови продукти, като екипът на Godel в България играе ключова роля за дългосрочния успех на проекта.

  Повече информация за компанията и свободните позиции в момента вижте в профила на Godel Technologies Europe EOOD в JOBS.bg тук

  ВИЖТЕ ОЩЕ

  ИТ продуктите в България: Какви продукти разработва ICDSoft
  ИТ продуктите в България: Какви продукти разработва „Алтерко“
  ИТ продуктите в България: Какви продукти разработва OfficeRnD?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Motion Software?

  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Matrix Eastern Europe?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Mobile Wave Solutions?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи TINQIN?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Tek Experts?
  ИТ проектите в България: Какви продукти разработва TIMIFY?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Eos Matrix?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи GemSeek?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Milestone?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи ITGix?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Devision?
  ИТ проектите в България: Какви продукти разработва Acronis?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи EPAM Systems
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи KPMG ITS?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Scalefocus?

  ИТ проектите в България: Какъв продукт разработва OpenTag?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Anakatech?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Flat Rock Technology?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Atos Bulgaria Competency Center
  ИТ проектите в България: Какви продукти разработва Balkan Services?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Нетера?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Fourth?
  ИТ проектите в България: По какви продукти работи Dynamo Software?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Мнемоника?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Paysafe?
  ИТ проектите в България: Какви продукти разработва Alcatraz AI?
  ИТ проектите в България: Какви продукти разработва PROS?

  ИТ проектите в България: По какви проекти работи News UK екипът на Questers?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Tick42?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Grafixoft?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Gameloft?
  ИТ проектите в България: Какви продукти разработва VMware?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи HeleCloud?
  ИТ проектите в България: Какви продукти разработва AtScale?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Smart IT?
  ИТ проектите в България: Какви продукти разработва Infragistics?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Appolica?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Astea Solutions?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи „Сенсата Технолоджис“?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи HPE?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Mansion?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи А1 България?

  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Dreamix?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Immedis?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи SEEBURGER?
  ИТ продуктите в България: По какви продукти работи DIGITALL
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Енетпулс?
  ИТ проектите в България: Какъв продукт разработва StorPool Storage?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Блубито?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Модис?
  ИТ проектите в България: Какви продукти разработва Playtech?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Coherent Solutions?
  ИТ проектите в България: Какви продукти разработва Experian?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи DHL Freight ESS?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи "Бианор Сървисиз"
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи МенторМейт?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Proxiad?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи DataArt?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Resolute Software?
  ИТ продуктите в България: Какви продукти разработва Progress?


  Нагоре
  Отпечатай
   
  * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

  преди 6 часа
  Държавата пое нов дълг за още 200 млн. лева
  Заемът е под формата на 3-годишни държавни ценни книжа
  преди 6 часа
  Български учени ще изследват близкия Космос от Антарктида
  Първият полярен астрономически проект на България ще се осъществи през 2024-2025
  преди 8 часа
  Анализ: Над 20% спад в броя на предлаганите имоти за продажба у нас
  Продавачите отлагат решението за продажба, въпреки високите цени в момента, отчитат от АДРЕС Недвижими имоти
  преди 8 часа
  Проучване: Китай е 1-ви в света по използване на GenAI
  Банковото и застрахователното дело са водещи по отношение на включването на GenAI в ежедневните бизнес операции
  преди 11 часа
  Вдигат двойно туристическия данък в София
  Близо 10% увеличение в броя на туристите, отчита столицата
  преди 12 часа
  Германската METZ открива логистична база у нас
  Технологичните продукти на германския бранд вече са достъпни за българските потребители