събота, 20 юли 2024   RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  2726 прочитания

  Какво е да работиш в Commetric?

  Какви възможности за кариера предлага компанията и какви хора търси за екипите си, разказва Кристина Тоцева – Managing Director
  24 юли 2023, 15:14 a+ a- a

  Кристина Тоцева – Managing Director, Commetric. Снимка: Economy.bg

  Commetric предоставя аналитични решения и консултантски услуги за управление на медийната репутация на компании – стратегически медиен анализ, медиен мониторинг, анализ на мрежи на влияние (Influencer Network Analysis – INA), които помагат на екипите по корпоративни комуникации, връзки с обществеността, маркетинг и др., да изграждат и имплементират успешни комуникационни стратегии с доказан ефект върху бизнес резултатите на компаниите.

  Commetric оперира в хибриден работен модел от самото си създаване. В настоящия момент в компанията работят над 100 служители на пълно работно време, като 80% от тях са базирани в София. Освен тях работят и още над 30 души на проектно ниво. В Commetric работят медийни анализатори, проектни мениджъри, консултанти по продажбите, маркетинг специалисти, програмисти и специалисти по машинно обучение и обработка на естествени езици.

  Какви възможности за кариерно развитие предлага Commetric, какво я прави предпочитан работодател и какви професионалисти стоят зад нейния успех, пред Economy.bg разказва Кристина Тоцева – Managing Director.

  Име: Commetric  
  Сфера на дейност: медиен анализ
  В България е от: 2005 г.
  Брой служители глобално: 100+
  Брой служители в България: 80+
  Офиси в България: София, бул. „Шипченски проход“ 9, Бизнес център „Гранд рент“
  Основни продукти: аналитични решения и консултантски услуги за управление на медийната репутация на компании
  Клиенти/Пазари: предимно в Европа и САЩ
  Компанията в цифри: Оборот 7,5 млн. лева, обслужваме над 80 клиенти по различни проекти предимно в Европа и САЩ.

  Кога е създадена компанията и откога присъства в България?
  Историята на Commetric започва преди 18 години, през далечната 2005 година. Като един от първите стартъпи в България, компанията е основана от двама чужденци – норвежец и британец, които са очаровани от възможностите за стартиране на бизнес в България в сферата на ИТ и аутсорсинга поради високото качество на човешкия фактор – млади хора с високо ниво на образование и владеене на чужди езици.
  Така създават Commetric и поставят началото на Research & Development (R&D) център в София, в който специалисти по лингвистика, информационни технологии, статистика, и анализ на данни, започват разработката на уникална и единствена по рода си платформа за обработка на естествени езици – Сиера, която ще залегне в основата на услугата, предлагана от Commetric на компании от цял свят – медиен анализ и управление на репутацията. Доказателство за добрите основи, които Commetric полага в своята област, е, че само 2 години след основаването си компанията става четвърта в класацията на Aon – Hewitt за най-добър работодател в категорията „Малки и средни предприятия“ наред с компании като Телерик и VmWare, а едни от първите ѝ глобални клиенти стават Pfizer, AstraZeneca, Samsung, US Army, Brand Dubai и други.

  С какво се занимава компанията – кои са основните продукти, услуги?
  Commetric предоставя аналитични решения и консултантски услуги за управление на медийната репутация на компании – стратегически медиен анализ, медиен мониторинг, анализ на мрежи на влияние (Influencer Network Analysis – INA) и пр., които помагат на екипите по корпоративни комуникации, връзки с обществеността, маркетинг и др., да изграждат и имплементират успешни комуникационни стратегии с доказан ефект върху бизнес резултатите на компаниите.
  Уникалното предложение за продажба на Commetric се базира на концепцията за collaborative intelligence (колективна интелигентност), при която предостaвяната услуга е резултат от синергетичния ефект на три компонента: човешка експертиза (медийни анализатори); собствена технология за медиен анализ, базирана на изкуствен интелект и машинно обучение и разработвана и развивана инхаус; и тясно взаимодействие с клиента с цел къстъмизация и инкорпориране на услугата в процесите на работа на клиента. Част от процесите, използвани от Commetric, като например анализът на мрежи на влияние в медиите (INA), са патентовани в САЩ още през 2007 г. (патент US7933843B1).

  Кои са основните пазари и клиенти на компанията?
  Целевият пазар на Commetric е глобален. Нашите услуги са релевантни за изключително голямо разнообразие от сектори и индустрии. Работим както за корпоративни клиенти, така и за неправителствени организации, международни организации и правителствени агенции. Имаме изключително голям опит във фармацевтика, финанси и застраховане, технологии, телекомуникации, хранително-вкусова промишленост, банково дело.

  Къде има офиси компанията по света? Колко офиса има в България?
  Commetric оперира в хибриден работен модел от самото си създаване. Физическите ни офиси са два – един в София и един във Великобритания, но работим с колеги и в САЩ, Египет, Гърция, Дубай, Казахстан, Пакистан, Австралия, Индия. Колко и какви специалисти работят в компанията? В настоящия момент в компанията работят над 100 служители на пълно работно време като 80% от тях са базирани в София. Освен тях работим и с още над 30 души на проектно ниво. В Commetric работят медийни анализатори, проектни мениджъри, консултанти по продажбите, маркетинг специалисти, програмисти и специалисти по машинно обучение и обработка на естествени езици.

  Какви хора най-често търси компанията – с какъв опит, познания, умения, технологии?
  Най-често търсим медийни анализатори. Такива могат да бъдат както студенти и току-що завършили университет, така и хора с опит в индустрията. Това, което търсим, са хора, които обичат да боравят с информация, да извличат най-важното от нея и да имат смелостта да обяснят „и какво от това“ фактора на клиентите. Ние използваме вътрешно разработена платформа за анализ, но е важно хората да имат някакво познание по Xcel, PPT, Word, Google suite. От много голямо значение е владеенето на писмен английски на много високо ниво.

  Компанията отворена ли е за хора с малък опит и старт на кариерата? Има ли стажантски програми?
  Да, отворена е. Нашият опит през годините е предимно с хора, които не са имали досег с индустрията поради слабото ѝ влияние в България, но през годините конкуренцията на пазара на труда за такива специалисти се увеличи, което дава изключителни възможности за развитие. Предлагаме стаж, както и почасова работа или т. нар. фрийланс.

  Как се въвеждат новите служители в компанията?
  Въвеждащата програма съчетава видео и обучение на работното място по проекти, упражнения в тестова среда на използвания за медиен анализ софтуер, визуални, аудиални и кинестетични стилове на учене, балансира заетостта на обучителите, които обучават и завършват текущите си задачи, без допълнително натоварване. Тази година създаваме своя професионална академия за медиен анализ, ръководена от един от най-обещаващите ни професионалисти в областта, целяща както обогатяването и развитието на служителите отвътре, така и популяризирането на медийния анализ като област за кариерно развитие чрез програми за стаж.

  Какви са възможностите за кариерно развитие и какви обучения предлага компанията?
  В Commetric създадохме система за оценка на представянето на служителите, която обвързва бизнес целите на компанията с индивидуалните цели на всеки служител. Тази система спечели през изминалата година наградата в категорията „Най-добър проект на малко/средно предприятие“ на Годишните HR Награди на БАУХ. Направените индивидуални планове за кариерно развитие в процеса на оценка на представянето осигури по-ясна картина за бързото преориентиране в нови организационни нива. Знание се споделя и управлява с постоянен коучинг на работно място чрез нови мини проекти, всяко тримесечие се провеждат сесии от кратки тематични обучения.

  Какви придобивки предоставя компанията и какво я прави предпочитан работодател?
  Следим мотивацията и ангажираността на служителите ни. Наддаваме със стимули (гъвкаво работно време, дистанционна работа, зали за игра, социални придобивки, бонусни схеми, допълнителни програми за физическо и психическо здраве). И не забравяме обикновените, простички неща, които правят разликата във вътрешната мотивация – човещината. Споделеният в Commetric лидерски стил, в центъра на който е служителя (employee-centered), постига съчетаване на корпоративните и индивидуалните интереси до ниво, където се размива тяхното разделение. Работата е вкъщи. Домът е в офиса. Homeschooling уроци се гледат от децата ни в различни стаи в офиса, немска овчарка послушно чака стопанката си пред вратата на зала за срещи, на съседното бюро е донесен хамстер, докато колежката е в отпуск. Фирмата е семейство.
  Част от механизмите ни за мотивиране на служителите чрез съпричастност с личните им потребности са:
  а) номадският стил на работа (кореспондира с корпоративната ценност гъвкавост/ flexibility);
  б) балансът работа – личен живот (принадлежност/ belonging);
  в) индивидуалното развитие (гордост/ pride).
  Компанията поддържа колегите във всяка лична инициатива, която развива не само тях като специалисти и респективно предоставяното от компанията качество на услугата, но индустрията и знанията като цяло.

  Какво не знаят хората за компанията, а е важно да знаят според Вас?
  Kaчеството е един от факторите за успеха на Commetric, тъй като то варира знaчително в рамките на индустриятa поради нееднородността и многокомпонентността на услугата „медиен анализ“. Свидетелство за това са и наградите от редица международни браншови организации като Международната асоциация за измерване и оценка на комуникациите (AMEC) и Асоциацията за връзки с обществеността и комуникациите (PRCA), както и от водещи медийни издания за ПР и комуникации като PRovoke Media и PR Moment, които Commetric получава ежегодно. През 2023 г. компанията спечели над 10 награди, измежду които златна награда в категория „Най-добра интегрирана рамка за измерване на кампания“ от наградите на AMEC, както и In2 SABRE Award в категория „Анализ на комуникационна кампания“.
  Стремежът към качество е резултат от усилената работа на колегите от Commetric и гордостта и удовлетворението, което изпитват от труда си. Взаимността и подкрепата във всеки един момент предопределят успешния краен резултат.

  По какви проекти работи Commetric вижте тук

  Вижте профила и актуалните позиции за работа на КОММЕТРИК в JOBS.bg

  ВИЖТЕ ОЩЕ ОТ РУБРИКАТА КАКВО Е ДА РАБОТИШ В:

  Какво е да работиш в бизнеса за Океански транспорт в Cargill във Варна?
  Какво е да работиш в Language Bear?
  Какво е да работиш в DSS?
  Какво е да работиш в отдел Procurement, Cargill?
  Какво е да работиш в NoveoCare?
  Какво е да работиш в Entain?
  Какво е да работиш в Next IT Services?
  Какво е да работиш в Wizz Air?
  Какво е да работиш в ZaUtre?

  Какво е да работиш в Тавекс?
  Какво е да работиш в Станга1?
  Какво е да работиш в Motion Software?
  Какво е да работиш в Credissimo?
  Какво е да работиш в Блубито?
  Какво е да работиш в dm България?
  Какво е да работиш в Effortel?

  Какво е да работиш в myPOS?
  Какво е да работиш в Lab08?
  Какво е да работиш в Grafixoft?
  Какво е да работиш в Appolica?
  Какво е да работиш в Resolute Software?
  Какво е да работиш в M2M Services?
  Какво е да работиш в i:Fao an Amadeus company?
  Какво е да работиш в Cognyte Bulgaria?
  Какво е да работиш в Hewlett Packard Enterprise?
  Какво е да работиш в Melon?
  Какво е да работиш в Gameloft Sofia?
  Какво е да работиш в Hypoport Sofia?
  Какво е да работиш в Delta Source? 
  Какво е да работиш в AtScale Bulgaria?
  Какво е да работиш в Лидл България?
  Какво е да работиш в МенторМейт?
  Какво е да работиш в Proxiad?
  Какво е да работиш в Endava?
  Какво е да работиш в Адастра България?
  Какво е да работиш в Coherent Solutions Bulgaria?
  Какво е да работиш във Fadata?
  Какво е да работиш в Walltopia?
  Какво е да работиш във Fourth България?
  Какво е да работиш в TELUS International Europe?
  Какво е да работиш в DataArt?
  Какво е да работиш в Schwarz IT България?
  Какво е да работиш в Anakatech?
  Какво е да работиш в A1 България?
  Какво е да работиш в Cargotec?
  Какво е да работиш в Kaufland България?
  Какво е да работиш в Кока-Кола ХБК България?
  Какво е да работиш в Paysafe?
  Какво е да работиш в Карлсберг България?
  Какво е да работиш в Melexis България?
  Какво е да работиш в CloudCart?

  Нагоре
  Отпечатай
   
  * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

  преди 8 часа
  Wizz Air празнува 20 млн. превозени пътници от летище София
  Авиокомпанията и стартира нов маршрут – до Лион
  преди 8 часа
  Онлайн продажбите в САЩ достигнаха $7,2 млрд. в първия ден на Amazon Prime Day
  Продажбите са с над 10% повече спрямо миналата година
  преди 12 часа
  Глобално кибер прекъсване приземи полети по целия свят
  Проблемът засегна и работата на банки и медии в различни точки на света
  преди 13 часа
  Президентът ще връчи втория мандат на 22 юли
  На кандидата за премиер, посочен от втората по численост парламентарна група в 50-ото Народно събрание
  преди 14 часа
  WordPress Engine придобива българската NitroPack
  Основателите Георги Петров и Михаил Стойчев ще работят върху нов проект