събота, 20 юли 2024   RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  6622 прочитания

  ИТ проектите в България: Какви продукти разработва Tarya Fintech?

  За проектите, екипите и технологиите, които разработва Tarya Fintech, разказват Стоян Ванков – Product Lead/Product Owner International Business cluster, и Веселина Гугуткова – Technical Group Manager в Tarya Fintech
  24 януари 2023, 16:13 a+ a- a

  Снимка: Стоян Ванков – Product Lead/Product Owner International Business cluster и Веселина Гугуткова – Technical Group Manager в Tarya Fintech

  ИТ секторът в България продължава да се развива динамично и да предлага все повече и все по-интересни възможности за професионална реализация. Технологичните екипи в България работят по проекти на компании и организации от цял свят, разработват собствени софтуерни продукти, които намират приложение в разнообразни области от живота.

  За проектите, екипите и технологиите, които разработва Tarya Fintech, разказват Стоян Ванков – Product Lead/Product Owner International Business cluster, и Веселина Гугуткова – Technical Group Manager в Tarya Fintech.

  Стоян, разкажете ни кои са ключовите проекти, по които работят екипите на Tarya Fintech в България?
  Стоян: Нека преди да навлезем в ежедневните ни предизвикателства, да разкажем малко повече за Tarya Fintech. Нашата мисия е да осъвременим и предефинираме банкирането, като предоставим на нашите клиенти единствена по рода си дигитална финансова платформа, която разполага с множество решения и приложения, генериращи стойност през целия бизнес цикъл на нашите партньори. Стремим се да инициираме мултиплициращ се ефект върху бизнеса на нашите контрагенти и техните клиенти, както и върху самата екосистема.

  Дейността ни стартира през 2014 г. основно с предоставянето на дигитални услуги на Tarya Израел, която управлява дейността на най-голямата платформа за алтернативни инвестиции и P2P кредитиране в Израел. При разрастването си представяме иновативни финтех решения за необанки, ритейлъри, кредитни платформи, телекоми, финансови институции, банки и застрахователни дружества. В момента сме концентрирани върху разрастването на дейността си на международния пазар посредством представителства и финтех платформи в Индия, Западна Африка и ОАЕ. Отделно полагаме целенасочени усилия да разширим продуктовото си портфолио в две основни направления — предоставяне на цялостни BNPL (buy now pay later) решения и подобряване на процеса на вземане на решения на нашите клиенти чрез предлагането на система за идентифициране и управление на риска.

  Бихте ли разказали накратко за отделните продукти?
  Веси: Ще започна с финансовата платформа. Tarya е финансова платформа, която сама по себе си представлява динамичен продукт, състоящ се от различни модули, които обслужват нуждите на многобройните ни клиенти и им позволява да консумират услугите ни.

  Стоян: Нека да разкажем малко повече за двата продукта, по които сме концентрирали усилията си. А именно BNPL (buy now pay later) и услугата ни за управление на риска. Услугата BNPL, макар и не толкова позната на българския пазар, е особено нашумяла в развитите страни (Австралия, САЩ, Германия и т.н.) и набира все повече популярност в не толкова развитите във финансово отношение държави в Африка и провинциалната част на Индия. Тя може да бъде дефинирана по много начини и обединява множество бизнес модели, но основната дефиниция е свързана с предоставяне на безлихвено кредитиране на крайния клиент в момента на покупка. Класическият пример би бил — закупуване на моден аксесоар от онлайн търговец и възможност за разсрочено плащане при финализиране на покупката.

  В Tarya Fintech разполагаме с работещо решение на израелския пазар, което служи като основа за разработване на индивидуален продукт. На база събраната обратна връзка, както и допълнителен процес по анализ и product discovery в момента разработваме SaaS продукт, който да покрива голямото разнообразие от BNPL модели. Очакваме в най-кратки срокове нашият BNPL SaaS продукт да бъде на разположение на партньорите ни в ОАЕ, Индия и Африка. В основата на всеки бизнес стои въпросът как да се вземе решение и да се управлява рискът. С нашата Risk Assessment услуга искаме да улесним клиентите си при вземането на решения чрез предоставяне на възможност за управление на широка палитра от рискове. Разбира се, на първо място, поставяме кредитния риск, който е залегнал в нашето ДНК и имаме богат опит в дефинирането и управлението му на различни пазари — от Израел до Западна Африка и Индия, както и при различни клиенти от финансови и финансиращи институции през телекоми до ритейлъри. Тук сме се фокусирали върху събирането на алтернативни данни и обработването им със съвременни AI/ML инструменти. Но кредитният риск не е единственият, с който се сблъскват нашите клиенти и по тази причина разширяваме услугата си чрез допълнителни приложения, таргетиращи KYC (know your customer), AML (anti-money laundering), оперативни рискове и рискове от измами.

  Колко души работят по всеки от проектите и какви специалисти са те?
  Веси: Глобално в компанията работят около 130 души, като 75 от тях са в България. Стараем се техническите ни екипи да са малки и с доста плоска структура. Обикновено са с големина около четири – пет програмисти в зависимост от спецификата на екипа и модула, който разработват. Във всеки екип има технически лидер, като голяма част от задълженията му включват съдействие и съвместна работа с останалите програмисти. В екипа са включени също и специалисти по тестване на софтуер, чиято задача е да осигурят контрол върху качеството при всеки рилийз.

  На разположение на екипите са и софтуерни архитекти, които ги подпомагат при избор на подход за решаването на даден проблем. Работим по Scrum and Agile методологии и това ни позволява да имаме добра гъвкавост и динамика в екипите. В допълнение насърчаваме персоналното развитие и израстване на нашите колеги.

  Стоян: По отношение на бизнес страната на всеки един екип — тя също е в съответствие с изисквания на Agile/SCRUM. Tarya Fintech се стреми към плоска и нейерархична структура, която да спомага за иновациите и бързото имплементиране на идеи. Продуктовата линия на компанията се състои от продуктови лидери, отговарящи за отделните направления на съществуващите и нововъзникващи продукти, както и за синхронизацията с цялостната стратегия на компанията. Аз имам удоволствието да работя с всички колеги в областта на риск продукта. Другото направление в Tarya е свързано с продуктови мениджъри, отговарящи за конкретния продукт и влизащи в ролята на продуктови собственици при разработката и доставката на продукта.

  В допълнение продуктовите екипи са подпомогнати в работата си от т.нар. competence центрове, които предоставят експертни услуги в дадена област. Типичен пример за такъв екип е нашият отдел, който се занимава с управление на кредитния риск.

  Какви технологии използвате?
  Веси: За всеки един специалист е важно да се запознава непрекъснато с най-новите технологии в IT сектора. Поради спецификата на финтек индустрията работим със съвременни, но и изпитани технологии като Java, Микросървиси, релационни и нерелационни бази от данни, AWS и т.н. Микросървисите използват Spring Boot framework. За да се избегне пряката зависимост между отделните микросървиси, в момента използваме Kafka. Като цяло се стремим да утилизираме всяка технология по максимално оптимален начин.

  Как е организиран работният процес и каква е мениджмънт структурата при отделните проекти? Доколко екипите в България имат самостоятелност да вземат решения?
  Стоян: Работата в Tarya Fintech България е организирана изцяло на базата на Agile/Scrum методологията. Едва ли ще кажем нещо ново за всички запознати с Agile. Екипите ни са кросфункционални и разполагат с пълна автономност при вземане на решения, които, разбира се, са съобразени със стратегията на компанията. SCRUM екипите са съставени от бизнес продуктов собственик, екип от разработчици и екип от QA. Работата е организирана на база двуседмични спринтове с двуседмични рилийзи. За организация на процеса използваме Jira.

  Веси: Следваме двуседмични цикли, като в края на всеки един се опитваме да доставим завършен модул за крайния клиент. Стремим се да бъдем максимално гъвкави, опитвайки се да оптимизираме и автоматизираме всеки процес, който е възможно да бъде автоматизиран. Така например за улесняване на CI/CD процеса използваме автоматизиращ инструмент, който ни позволява лесно внедряване на облачни среди, като AWS. По този начин избягваме ненужен „оувърхед“, изчаквания и забавяне по веригата до крайния потребител. Техническите решения се вземат от самите екипи, като, разбира се, те могат да разчитат на помощ от софтуерните архитекти и техническите лидери.

  Как се промениха проектите през годините?
  Веси: Tarya е продукт, който се развива дългосрочно, и разработването на нови модули и оптимизации се случва според приоритизацията и стратегията на компанията. В момента работим по еволюцията и модернизацията на платформата, което ще ни позволи добро скалиране и възможност голям брой наши клиенти да консумират продуктите и услуги по SAAS модел. Tarya 2.0 ще бъде cloud native микросървис платформа, базирана на технологии като Kubernetes, Kafka, MongoDB. Също така в архитектурата на Tarya 2.0 се набляга на персонализация и сигурност на продуктите.

  Кои са най-големите предизвикателства при всеки от ключовите проекти, по които работите?
  Стоян:
  Както всеки продуктов мениджър знае, предизвикателствата при разработката на един продукт са много, но именно това прави работата интересна и ангажираща. Конкретно по двете направления, по които работим в моментa, основните предизвикателства са свързани с откриването на общите клиентски нужди, за клиенти работещи на различни географски локации, при различни регулации и локални специфики. Както и изграждането на продукт, който да е достатъчно адаптивен, за да покрие конкретните нужди на нашите клиенти и да даде бърз достъп на пазара, без да се налагат множество промени. В това отношение сме много подпомогнати от нашите партньори на местните пазари в Западна Африка, Индия и ОАЕ, които ни предоставят достъп до реални клиенти и техните нужди.

  Веси: При разработката на всеки софтуерен продукт ежедневно се сблъскваме с различни предизвикателства. При продуктите на Tarya основно предизвикателство е скалирането поради нарастващия брой клиенти, както и изискването time to market. Технически и организационни препятствия винаги има, но ние се стремим да добиваме опит и познания от всяка възможност, която ни се предоставя.

  Кои са най-големите постижения, които можете да отбележите за проектите, по които работите?
  Стоян: За мен най-голямото постижение е посоката на развитие, която компанията заложи и по-която вече се виждат резултати. В момента имаме работещи продукти и решения на редица локални пазари. В Западна Африка предоставяме кредитни решения на компании, занимаващи се с payroll; финансови платформи за малки и средни предприятия; e-wallet за търговци и клиенти. В Индия си партнираме с една от най-големите компании, предоставяща дигитални услуги на клиенти от провинциалните региони, както и сме в процес на разработка на продукт, който ще обслужва клиентите на големите телекоми. В Лондон стартираме работа по предоставяне на BNPL решение в сферата на естетичните процедури. Следващият етап в развитието ни е именно окрупняване на знанията ни от тези пазари и разработването на глобални продукти, които коментирахме по-горе.

  Веси: Като постижения аз бих отбелязала мултинационалното развитие и разрастване на компанията както откъм екипи, така и откъм пазари. Също така за нас е постижение формирането и автоматизацията на отделните процеси, както и гладкият процес по разработка, по който все още работим и усъвършенстваме.

  Какво предстои?
  Стоян: И двете продуктови линии следват класическия продуктов процес по разработка и имплементиране. BNPL продуктът е в по-напреднала фаза, като е очертана стратегическата концепция, дефинирана с първоначалните пазари и клиенти. Определено е краткосрочното решение, по което предстои да се стартира ускорена разработка. По отношение на риск услугата имаме солидна основа на база текущия ни опит в международните ни пазари, който е допълнен с анализ на клиентските изисквания и нужди. Предстои изграждане на стратегически roadmap и дефиниране на MVP.

  Веси: Кaкто вече споменах, предстои ни изключително интересната част по имплементация и миграция към Tarya 2.0. Нашето next gen решение ще ни даде възможност да интегрираме бързо и безпроблемно нови клиенти, както и ще улесни значително работата на нашите екипи. 

  Вижте профила и актуалните позиции за работя на ТАРИЯ ФИНТЕК БЪЛГАРИЯ ООД в JOBS.bg

  ВИЖТЕ ОЩЕ ОТ РУБРИКАТА ИТ ПРОЕКТИТЕ Е БЪЛГАРИЯ:   

  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Next IT Services?
  Какви продукти разработва CSoft?

  По какви проекти работи Burgiss?

  Какви продукти разработва DevOcean Solutions

  По какви проекти работи Digital Workplace екипът на Commerzbank DTC Sofia
  По какви проекти работи Антхил?

  По какви проекти работи Абалта Технолоджис?
  Какви продукти разработва iCard?

  По какви проекти работи SAP екипът на KPMG IT Service?
  По какви проекти работи Коника Минолта България?

  По какви проекти работи SoftServe в България?
  По какви проекти работи GlobalFoundries България?

  Какви продукти разработва Software AG България?
  По какви проекти работи myPOS?    
  Какви продукти разработва Uber Engineering София?
  По какви проекти работи Sciant?

  По какви проекти работи Обджект Системс Интернешънъл?
     
  По какви проекти работи Дигиталният Технологичен център на Commerzbank?
  По какви проекти работи Modern Workplace сервизната линия на DXC Technology?
  По какви проекти работи INDUSTRIA?
  По какви проекти работи Software Engineering екипът на KPMG IT Service?
  Какви продукти разработва SMSBump?
  Какви продукти разработва Treasury Intelligence Solutions?
  По какви проекти работи Деспарк?
  Какви продукти разработва Cobuilder?
  По какви проекти работи Zariba Games?
  По какви проекти работи СТАНГА?
  По какви проекти работи отделът по киберсигурност на DXC Technology България?
  По какви проекти работи SEPA Cyber Technologies?
  По какви проекти работи Accedia?
  По какви проекти работи Festo в България?
  По какви проекти работи SoftGroup?
  По какви проекти работи LimeChain?
  Какъв продукт разработва AMPECO? 
  Какви продукти разработва WPX?
  Какви продукти разработва Gtmhub?
  По какви проекти работи Региоком България?
  Какви продукти разработва „Уча.се“?
  По какви проекти работи DROXIC?
  Какви продукти разработва Delasport?
  По какви проекти работи Бош Инженеринг Център София?
  По какви проекти работи ТехноЛогика?
  По какви проекти работи Godel Technologies?
  Какви продукти разработва ICDSoft?
  Какви продукти разработва „Алтерко“?
  Какви продукти разработва OfficeRnD?
  По какви проекти работи Motion Software?
  По какви проекти работи Matrix Eastern Europe?
  По какви проекти работи Mobile Wave Solutions?
  По какви проекти работи TINQIN?
  По какви проекти работи Tek Experts?
  Какви продукти разработва TIMIFY?
  По какви проекти работи Eos Matrix?
  По какви проекти работи GemSeek?

  По какви проекти работи Milestone?
  По какви проекти работи ITGix?
  По какви проекти работи Devision?
  Какви продукти разработва Acronis?
  По какви проекти работи EPAM Systems
  По какви проекти работи KPMG ITS?
  По какви проекти работи Scalefocus?
  Какъв продукт разработва OpenTag?
  По какви проекти работи Anakatech?
  По какви проекти работи Flat Rock Technology?
  По какви проекти работи Atos Bulgaria Competency Center
  Какви продукти разработва Balkan Services?
  По какви проекти работи Нетера?
  По какви проекти работи Fourth?
  По какви продукти работи Dynamo Software?
  По какви проекти работи Мнемоника?
  По какви проекти работи Paysafe?
  Какви продукти разработва Alcatraz AI?
  Какви продукти разработва PROS?

  По какви проекти работи News UK екипът на Questers?
  По какви проекти работи Tick42?
  По какви проекти работи Grafixoft?
  По какви проекти работи Gameloft?
  Какви продукти разработва VMware?
  По какви проекти работи HeleCloud?
  Какви продукти разработва AtScale?
  По какви проекти работи Smart IT?
  Какви продукти разработва Infragistics?
  По какви проекти работи Appolica?
  По какви проекти работи Astea Solutions?
  По какви проекти работи „Сенсата Технолоджис“?
  По какви проекти работи HPE?
  По какви проекти работи Mansion?
  По какви проекти работи А1 България?

  По какви проекти работи Dreamix?
  По какви проекти работи Immedis?
  По какви проекти работи SEEBURGER?
  По какви продукти работи DIGITALL
  По какви проекти работи Енетпулс?
  Какъв продукт разработва StorPool Storage?
  По какви проекти работи Блубито?
  По какви проекти работи Модис?
  Какви продукти разработва Playtech?
  По какви проекти работи Coherent Solutions?
  Какви продукти разработва Experian?
  По какви проекти работи DHL Freight ESS?
  По какви проекти работи "Бианор Сървисиз"
  По какви проекти работи МенторМейт?
  По какви проекти работи Proxiad?
  По какви проекти работи DataArt?
  По какви проекти работи Resolute Software?
  Какви продукти разработва Progres

  Нагоре
  Отпечатай
   
  * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

  преди 18 часа
  Wizz Air празнува 20 млн. превозени пътници от летище София
  Авиокомпанията и стартира нов маршрут – до Лион
  преди 18 часа
  Онлайн продажбите в САЩ достигнаха $7,2 млрд. в първия ден на Amazon Prime Day
  Продажбите са с над 10% повече спрямо миналата година
  преди 23 часа
  Глобално кибер прекъсване приземи полети по целия свят
  Проблемът засегна и работата на банки и медии в различни точки на света
  преди 23 часа
  Президентът ще връчи втория мандат на 22 юли
  На кандидата за премиер, посочен от втората по численост парламентарна група в 50-ото Народно събрание
  преди 1 ден
  WordPress Engine придобива българската NitroPack
  Основателите Георги Петров и Михаил Стойчев ще работят върху нов проект