понеделник, 20 май 2024   RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  1208 прочитания

  ИТ проектите в България: По какви проекти работи РОИТИ

  За ключовите проекти, екипите и технологиите, които използват, научете от Венцислав Топузов, СЕО и съосновател на РОИТИ, и Георги Топалов, Senior Cloud Software Engineer в компанията
  12 януари 2024, 14:10 a+ a- a

  Снимка: Георги Топалов, Senior Cloud Software Engineer и Венцислав Топузов, СЕО и съосновател на РОИТИ

  ИТ секторът в България продължава да се развива динамично и да предлага все повече и все по-интересни възможности за професионална реализация. Технологичните екипи в България работят по проекти на компании и организации от цял свят, разработват собствени софтуерни продукти, които намират приложение в разнообразни области от живота.

  По какви проекти работи РОИТИ, научете от Венцислав Топузов, СЕО и съосновател на РОИТИ, и Георги Топалов, Senior Cloud Software Engineer в компанията.

  Снимка: Венцислав Топузов, СЕО и съосновател на РОИТИ

  Разкажете ни кой е основният проект или ключовите проекти, по които работят екипите на РОИТИ в България.
  Венцислав Топузов: Като консултантска компания работим по голям брой различни проекти, но има няколко теми, които са сравнително универсални в портфолиото ни:
  • Управление на пазарните данни;
  • Интеграция и доразвиване на ETRM (Energy Trading and Risk Management) системи;
  • DWH и BI имплементации и съпорт.

  Бихте ли разказали накратко за всеки от тях?
  Венцислав Топузов: Управлението на пазарните данни включва събиране, нормализиране и изграждане на аналитични решения за:
  - ценови данни, релевантни за пазарите, в които клиентите ни участват (цени на електричество, газ, петрол, валутни курсове и т.н.);
  - данни от измервания на производство, транспорт и консумация на енергийни ресурси, нива на язовири и други данни, влияещи на посрещането на енергийните нужди на определен пазар;
  - прогнози за времето, скоростта на вятъра, количество слънце – отнасящи се до прогнозирането на производството от ВЕИ
  - и всякакви други данни, които се отнасят към прогнозирането на пазарната реалност на енергийните компании.

  Интеграцията и доразвиването на ETRM (Energy Trading and Risk Management) системи включват дейности като:
  - имплементация на нови деривати в съществуваща система. Пример за това са фючърси за втечнен природен газ в Югоизточна Азия, Power Purchase Agreements (PPA) за ВЕИ проекти, търговия EUR/DKK и всякакви подобни и разнообразни задачи. В момента PPA и GOO (гаранции за произход – известни и като зелени сертификати) са основен двигател на проектите, по които работим.
  - дизайн и изграждане на нови метрики и репорти, използващи тези метрики.
  - отразяване на нови регулаторни изисквания в системите на клиентите. В последните години навлязоха много регулации, целящи улавянето на евентуални пазарни манипулации.

  DWH и BI решенията включват изграждане на data lakes, ETLs и визуализации с технологии като Snowflake, Power BI, SQL Server, NoSQL и т.н. В повечето случаи клиентите ни генерират по няколко GB нови данни на ден и се грижим за съхранението им и улесняването на консумацията на данни с аналитични цели от търговци, риск мениджъри, анализатори, back office и т.н.

  Колко души работят по всеки от проектите и какви специалисти са те?
  Венцислав Топузов: В момента сме около 90 души, като повечето са базирани в София. Вътрешното разпределение на екипите ни се формулира на база компетенциите на нашите специалисти, докато сформирането на екипи за проекти зависи от нуждите на клиента и често се състои от хора, принадлежащи към различни РОИТИ екипи.

  Снимка: Георги Топалов, Senior Cloud Software Engineer в РОИТИ

  Какви технологии използвате за отделните проекти?
  Георги Топалов: Разнообразието е голямо. Ние сме консултантска фирма, фокусирана в конкретен сектор на икономиката и се съобразяваме в голяма степен с технологичния стак на клиентите или на договорен от двете страни такъв. В различните категории технологии имаме следната картина:
  • Programming languages: Java, .Net, Python, JavaScript, TypeScript, Matlab, SQL
  • Back-end frameworks: Spring, ASP.NET core, FastAPI
  • Front-end frameworks: Angular, Flask (Dash)
  • Databases: MS SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL, Cassandra, Azure CosmosDB
  • Data warehouses: Snowflake
  • Communication protocols: REST, SOAP, WebSocket, HTTP, FIX, gRPC
  • Message brokers: Kafka, RabbitMQ, ZeroMQ, Azure Service Bus
  • BI reporting: Power BI, Tableau, JasperReports, Tabular Editor, Microsoft Analysis Services
  • Data integration: Talend, Azure Data Factory, Apache NiFI, Matilion
  • Data processing: Databricks, Apache Spark
  • Data analysis: Pandas, TensorFlow, PyTorch
  • Logging and monitoring: ELK, Splunk, Grafana, Honeybadger
  • Containerization: Docker, Kubernetes
  • Infrastructure-as-Code: Terraform, Pulumi, Ansible
  • CI/CD: Azure DevOps pipelines
  • VCS: git
  • Cloud providers: Azure, AWS, Matilion.

  Снимка: Офисът на РОИТИ

  Как е организиран работният процес и каква е мениджмънт структурата при отделните проекти? Доколко екипите в България имат самостоятелност да вземат решения?
  Венцислав Топузов: Работим по два модела.
  • Хора от екипите ни биват интегрирани в клиентските екипи и в такъв случай клиентът определя работния процес.
  • Поемаме изцяло ангажимент към изграждането и/или поддръжката на определено решение, в който случай използваме добрите практики и разпределение на ролите между бизнес и технически хора. Като цяло работим с cross-functional teams (бизнес анализатори в ролите на Scrum Master, Project Manager или Product Owner, Application Developers, Data engineers и/или BI специалисти в зависимост от нуждите на проекта.

  Вътрешно структурата ни се дели на три ключови звена:
  • Delivery структурата е отговорна за интеракцията с клиента, delivery on promise, генериране на нови възможности.
  • Competency structure – нашите тийм лийдове са фокусирани вътрешно върху развитието на знанията и уменията на хората в екипите си.
  • BAD (Business Administration And Development) е cross-functional екип, отговорен за изграждане и функциониране на смислени вътрешни процеси, сплотяване на екипа, маркетинг и администриране на бизнеса.

  Как се промениха проектите през годините?
  Венцислав Топузов: Откакто станахме над 20 души, всяка година премисляме структурата, взаимоотношенията, процесите и целите ни. Създават се нови функции, а други се премахват, защото не са нужни или се преформатират.
  Като цяло сме на кръстопът между три силно динамични сектора – ИТ, енергетика и финанси. Стараем се да се адаптираме към тази динамичност.
  Ако трябва да откроим една тема като отговор на „как се промени проектът“, това е прогресивното научаване и доучване как да се адаптираме и подобряваме, за да се справяме с проблемите на растежа и сложността на бизнеса.

  Кои са най-големите предизвикателства при ключовите проекти, по които работите?
  Венцислав Топузов: Енергетиката като сектор преминава през фундаментална технологична и мисловна промяна. Тъй като клиентите ни са ексклузивно в този сектор, това влияе на бизнеса ни и в позитивни аспекти, като например нови проекти, и в негативни – фокусът на хората се измества през няколко месеца и това е изтощително.
  13 от 15 мениджъри във фирмата са лидери за първи път и се учим в движение как да управляваме бизнеса добре, докато решаваме текущи проблеми. Инфлацията на заплатите в ИТ сектора в България не може да се отрази с достатъчно бързи темпове в ценообразуването към клиентите.

  Кои са най-големите постижения, които можете да отбележите за ключовите проекти, по които работите?
  Венцислав Топузов: В средата на 2023 година станахме на 10 и в края на годината подписахме най-големия си договор за 5+3 години. Получи се добра символика и добро усещане, че сме на прав път. Продължаваме да растем :). 

  Какво предстои при отделните проекти?
  Венцислав Топузов: Наблюдаваме няколко външни фактора, които може да повлияят фундаментално на бизнеса ни:
  • Волатилността при клиентите ни неизбежно се отразява на техните амбиции по отношение на ИТ инвестициите им;
  • Покрай уволненията в технологичните компании в света има повече хора на пазара на труда – и за нас, и за клиентите, и за конкурентите ни – тук разпознаваемостта на работодателския бранд ще е от ключово значение;
  • Тенденцията към глобална рецесия е все още фактор с неясен ефект за бизнеса ни.

  От друга страна, се стараем да градим и развиваме следните вътрешни качества:
  • Професионализация на консултантските ни умения и услуги – да развиваме и внедряваме на добри практики.
  • Силен фокус върху генерирането и управлението на знанията в компанията.
  • Да продължим да се забавляваме с това, което правим :). 

  Вижте профила и актуалните позиции за работя на ROITI Ltd в JOBS.bg

  ВИЖТЕ ОЩЕ ОТ РУБРИКАТА ИТ ПРОЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ:    

  По какви проекти работи Infopulse Bulgaria
  Какви продукти разработва HALO Precision Diagnostics?

  По какви проекти работи Технологичното звено на Аксенчър в България?
  Какви продукти разработва App Streams?

  По какви проекти работи SiteGround?
  По какви проекти работи TSD?
  По какви проекти работи Cosmos Thrace?

  По какви проекти работи Commetric?
  По какви проекти работи Центърът за интелигенти операции на Accenture в България

  Какви продукти разработва Tarya Fintech?
  По какви проекти работи Next IT Services?
  Какви продукти разработва CSoft?

  По какви проекти работи Burgiss?

  Какви продукти разработва DevOcean Solutions

  По какви проекти работи Digital Workplace екипът на Commerzbank DTC Sofia
  По какви проекти работи Антхил?

  По какви проекти работи Абалта Технолоджис?
  Какви продукти разработва iCard?

  По какви проекти работи SAP екипът на KPMG IT Service?
  По какви проекти работи Коника Минолта България?

  По какви проекти работи SoftServe в България?
  По какви проекти работи GlobalFoundries България?

  Какви продукти разработва Software AG България?
  По какви проекти работи myPOS?    
  Какви продукти разработва Uber Engineering София?
  По какви проекти работи Sciant?

  По какви проекти работи Обджект Системс Интернешънъл?
     
  По какви проекти работи Дигиталният Технологичен център на Commerzbank?
  По какви проекти работи Modern Workplace сервизната линия на DXC Technology?
  По какви проекти работи INDUSTRIA?
  По какви проекти работи Software Engineering екипът на KPMG IT Service?
  Какви продукти разработва SMSBump?
  Какви продукти разработва Treasury Intelligence Solutions?
  По какви проекти работи Деспарк?
  Какви продукти разработва Cobuilder?
  По какви проекти работи Zariba Games?
  По какви проекти работи СТАНГА?
  По какви проекти работи отделът по киберсигурност на DXC Technology България?
  По какви проекти работи SEPA Cyber Technologies?
  По какви проекти работи Accedia?
  По какви проекти работи Festo в България?
  По какви проекти работи SoftGroup?
  По какви проекти работи LimeChain?
  Какъв продукт разработва AMPECO? 
  Какви продукти разработва WPX?
  Какви продукти разработва Gtmhub?
  По какви проекти работи Региоком България?
  Какви продукти разработва „Уча.се“?
  По какви проекти работи DROXIC?
  Какви продукти разработва Delasport?
  По какви проекти работи Бош Инженеринг Център София?
  По какви проекти работи ТехноЛогика?
  По какви проекти работи Godel Technologies?
  Какви продукти разработва ICDSoft?
  Какви продукти разработва „Алтерко“?
  Какви продукти разработва OfficeRnD?
  По какви проекти работи Motion Software?
  По какви проекти работи Matrix Eastern Europe?
  По какви проекти работи Mobile Wave Solutions?
  По какви проекти работи TINQIN?
  По какви проекти работи Tek Experts?
  Какви продукти разработва TIMIFY?
  По какви проекти работи Eos Matrix?
  По какви проекти работи GemSeek?

  По какви проекти работи Milestone?
  По какви проекти работи ITGix?
  По какви проекти работи Devision?
  Какви продукти разработва Acronis?
  По какви проекти работи EPAM Systems
  По какви проекти работи KPMG ITS?
  По какви проекти работи Scalefocus?
  Какъв продукт разработва OpenTag?
  По какви проекти работи Anakatech?
  По какви проекти работи Flat Rock Technology?
  По какви проекти работи Atos Bulgaria Competency Center
  Какви продукти разработва Balkan Services?
  По какви проекти работи Нетера?
  По какви проекти работи Fourth?
  По какви продукти работи Dynamo Software?
  По какви проекти работи Мнемоника?
  По какви проекти работи Paysafe?
  Какви продукти разработва Alcatraz AI?
  Какви продукти разработва PROS?

  По какви проекти работи News UK екипът на Questers?
  По какви проекти работи Tick42?
  По какви проекти работи Grafixoft?
  По какви проекти работи Gameloft?
  Какви продукти разработва VMware?
  По какви проекти работи HeleCloud?
  Какви продукти разработва AtScale?
  По какви проекти работи Smart IT?
  Какви продукти разработва Infragistics?
  По какви проекти работи Appolica?
  По какви проекти работи Astea Solutions?
  По какви проекти работи „Сенсата Технолоджис“?
  По какви проекти работи HPE?
  По какви проекти работи Mansion?
  По какви проекти работи А1 България?

  По какви проекти работи Dreamix?
  По какви проекти работи Immedis?
  По какви проекти работи SEEBURGER?
  По какви продукти работи DIGITALL
  По какви проекти работи Енетпулс?
  Какъв продукт разработва StorPool Storage?
  По какви проекти работи Блубито?
  По какви проекти работи Модис?
  Какви продукти разработва Playtech?
  По какви проекти работи Coherent Solutions?
  Какви продукти разработва Experian?
  По какви проекти работи DHL Freight ESS?
  По какви проекти работи "Бианор Сървисиз"
  По какви проекти работи МенторМейт?
  По какви проекти работи Proxiad?
  По какви проекти работи DataArt?
  По какви проекти работи Resolute Software?
  Какви продукти разработва Progress?

   

  Нагоре
  Отпечатай
   
  * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

  преди 4 часа
  ЕК заплаши да глоби Microsoft заради AI рискове в търсачката Bing
  Брюксел е разтревожен от рисковете от "халюцинации" и разпространението на deepfakes
  преди 7 часа
  БАН: Членството в еврозоната може да се отложи и след 2025
  Инфлацията постепенно ще намалява, но ще бъде по-висока от обичайната през предходното десетилетие
  преди 9 часа
  София Тех Парк ще е домакин на South East European Innovators Challenge
  Инициативата е на алианс от научно-технологични паркове в Югоизточна Европа
  преди 10 часа
  Нови 80 млн. лв. за заплати във висшето образование у нас
  Повишението ще обхване 33 държавни университети